Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

33 rzeczy, które musisz wiedzieć o WOLNOMULARSTWIE/ Illuminatach

Tekst zechciał po raz kolejny przetłumaczyć Jacek.

 

 • Albert Pike napisał „Morals and Dogma” – „biblię” wolnomularzy. Oprawiony w ramę obraz Alberta Pike’a można zobaczyć w większości Wielkich Loży Wolnomularskich.

 

 1. Albert Pike przewodził ruchowi Ku Klux Klan.„Zobowiązałem się w stosunku do białego człowieka, nie murzynów. Gdy będę musiał albo przyjąć murzynów jako braci, albo opuścić Masonerię, opuszczę ją.” – Albert Pike, wybitny mason 33. stopnia- „Historia i Ewolucja Wolnomularstwa”, str. 329.

 

Emblematem Ku Klux Klanu jest piramida.

 

Oficjalna „biblia” wolnomularzy promuje doktryny lucyferiańskie.

Uważa się, że użycie tych symboli sięga czasów upadku wieży Babel, z uwagi na pojawienie się licznych języków.

Symbole stały się uniwersalnym kodem ich języka.

 

3. Do kluczowej symboliki masońskiej zaliczamy:

 

JEDNO OKO – oko Horusa (Szatana), wszystkowidzące oko, Wielki Brat, Gwiazda Zaranna itp.

Znajduje się  ono na rewersie dolara, po lewej stronie.

 

SYMBOLE DŁONI – użycie gestu rogów zwane „mano cornuta” lub „corna”, specyficzne uściski dłoni.

 

PIRAMIDA – logo w kształcie trójkąta, trójkąt reprezentujący uszeregowanie hierarchii, piramidę, obelisk.

PROMIENIE SŁOŃCA – oświecenie, kult słońca itp.

KLUCZOWE SEKTY – użycie symboli takich, jak pentagram, zakrzywiony miecz, oko, sokół/feniks.

SYMBOLE WOLNOMULARSTWA – wszystkowidzące oko, piramida i obelisk.

 

 1. Po upadku wieży Babel JHWH – Bóg Wszechmogący – dał narodom wiele języków by zapobiec ukończeniu konstrukcji wieży. Wolnomularze używają symboli dla stworzenia jedności niezbędnej do wprowadzenia w życie ich uniwersalnej agendy. Język nie jest już przeszkodą – przemawiają symbole. Głównym symbolem jest pentagram. A siedziba Nowego Porządku Świata? Symbole są wszędzie.

 

 1. Wolnomularze spotykają się we Wielkich Lożach, które można znaleźć na całym świecie, np. Londyńska Loża Masońska
 2. Przewodniczącym Wielkiej Loży jest Wielki Mistrz trzydziestego trzeciego stopnia.
 3. Wielkie Loże, obecne na całym świecie, są świątyniami używanymi w celu przeprowadzania okultystycznych ceremonii inicjacji.
 4. W masonerii są 33 stopnie wtajemniczenia.
 5. Przeważająca większość wolnomularzy osiąga nie więcej, niż 3. stopień. Wolnomularzy niższego stopnia oszukuje się tak, by wierzyli, że jest to organizacja „chrześcijańska”.
 6. Każdy poziom pociąga za sobą ceremonię inicjacyjną. Mówi się, że jedynie oświeceni wolnomularze posiadają 33. stopień wtajemniczenia. Albert Pike był masonem 33. stopnia.
 7. Większość prezydentów amerykańskich to masoni 33. stopnia. Aleister Crowley – główny kapłan Szatana – był masonem 33. stopnia.
 8. Piramidalna struktura wolnomularstwa – jest to uniwersalny, hierarchiczny system. Sekty wchodzące w skład tej piramidy wszystkie podlegają Wielkiemu Bratu.
 9. Gesty dłońmi – masoneria wierzy w Lucyfera.
 10. Gest znany jako „OK” naprawdę oznacza liczbę bestii, tj. 666, zaś dłoń ułożona w geście pokoju („V”) również stanowi gest wolnomularski. Uniwersalnymi symbolami Lucyfera są pentagram i wizerunek kozła. Szatan = kozioł. Masoneria jest kontrolowana przez kozła.
 11. Kompas, Kwadrat i Cyrkiel – Kwadrat jest przyrządem przystosowanym jedynie do płaskich powierzchni. W ten sposób jest on instrumentem odpowiednim w geometrii, lub do pomiarów Ziemi, która też jawi się jako płaszczyzna i tak też przez ludzi starożytności była postrzegana. Kompas jest urządzeniem związanym z kulami i powierzchniami kulistymi. Ma zastosowanie w trygonometrii sferycznej, lub tej gałęzi matematyki, która zajmuje się Niebiosami i orbitami ciał niebieskich.
 12. Rytuał według rytu szkockiego pozostaje w zgodności z rytem York stanowiącym, iż litera „G” oznacza „Boga” i „Geometrię”. Ma ona jednak trzecie znaczenie – „Gnoza”.
 13. Poza znaczeniem symboli Kompasu, Kwadratu i Cyrkla samym w sobie, gdy zestawimy je tak, jak są przedstawiane, będą pokazywać trójkąt. W układzie tym kwadrat tworzy dolny trójkąt, który jest starożytnym symbolem żeńskich genitaliów, łona itp. – za Albert Pike „Morals and Dogma”: Konsystorz: XXXII. Wzniosłość Sekretu Królewskiego, str. 850-51.
 14. Większość Wielkich Lóż posiada podłogę ze wzorem szachownicy. Symbol podłogi we wzór szachownicy używany jest w mediach. Podłoga w szachownicę reprezentuje obszar loży, na którym osoba przechodzi inicjację.
 15. Ww. wzór widoczny jest także na szachownicy w grze w szachy. Na linii frontu znajduje się pionek – dolny poziom piramidy to ludzie, którzy walczą dla Króla. Królowa, znana też jako Madonna, jest najpotężniejszym elementem w tej grze. Doktryna antychrysta czyn Madonnę potężniejszą od jej Dziecka.
 16. Przechodzący inicjację składają przysięgę, iż nigdy nie będą rozmawiać na temat kwestii omawianych przez bractwo. Mówienie o tych sprawach poza szabatem skutkuje tajemniczymi zgonami. Klasycznym tego przykładem jest Michael Jackson.
 17. Przywódcy światowi, prezydenci i inni wypływowi ludzie są masonami. Dla przykładu zwróć uwagę, kto uczestniczył w pogrzebie papieża w 2005 r, popatrz na pierścień obecnego prezydenta USA Obamy i jego przemowy w duchu Nowego Porządku Świata, czy też na przynależność George’a Busha do bractwa masońskiego.
 18. Wolnomularze noszą fartuchy, które używane są do ochrony ubrań przed krwią podczas rytuału składania ofiar w trakcie ceremonii inicjacyjnych.
 19. Podczas ceremonii inicjacyjnych kandydatom zasłania się oczy i każe składać przysięgi. Niższe stopnie wtajemniczenia rozpoczynają się od przysięgi, natomiast poziomy wyższe pociągają za sobą krwawe ofiary z ludzi. Ci, którzy przeszli inicjację, otrzymują stopień 1. Przechodzą oni między dwoma filarami – to kolejny symbol wolnomularstwa, jak wymienione powyżej.
 20. Banknot dolarowy to wynalazek masoński. Wolnomularze używają pieniędzy aby kontrolować świat. Dlatego też należy zrozumieć motywy działań ich przywódcy, stojącego za tą symboliką.
 21. Wolnomularze służą bytowi zwanemu JAHBULON, ale tylko masoni wyższego stopnia wiedzą o tym i to uznają.
 22. W ich kodzie określającym, kto jest ich bogami, używa się słów pochodzenia hebrajskiego: Jah = bóg, bul = Baal, on = Ozyrys, czy też Solonmon, tj. Sol = słońce/bóg Ra, on = Ozyrys, mon = Set, i wreszcie Israel, czyli Is = Izyda, ra = bóg słońca, el = bóg.
 23. Slogan wolnomularstwa brzmi: „Porządek z chaosu”.
 24. Masoneria robi użytek z terroryzmu i strachu (chaosu) by stworzyć jedność wśród ludzi = Nowy Porządek Świata.
 25. Terroryzm jest fasadą. Porządek z chaosu? Ataki z 11 września 2001 roku przeprowadzono w celu wywołania strachu u mas. Bliźniacze wieże zawaliły się wskutek KONTROLOWANEGO ich zburzenia, a nie w wyniku teatrzyku, gdzie dżihadyści pozornie rozbili o nie samoloty. Muzułmanie to ludzie pokojowi. Wolnomularze wprowadzają chaos wśród grup religijnych, by stworzyć syntezę religii – „jesteśmy jednością, będziemy służyć jednemu bogu, wszyscy bogowie są sobie równi, wszystkie ścieżki prowadzą do boga, a żadna religia nie ma przewagi nad innymi”. Syjonizm albo wojna palestyńska w Izraelu to kolejne przykłady chaosu, z którego ma powstać ład. Innym symulowanym rodzajem chaosu jest recesja, a w latach 2000 i 2012 panowało powszechne przekonanie, że świat się kończy.
 26. Masoneria używa mass mediów by „głosić swe kazania”. Przykład stanowią projekty, takie jak MK Ultra. Muzyka zawiera ich przesłanie, filmy prezentują ich poglądy, a czasopisma promują ich agendę.
 27. Masoneria jest antychrześcijańska. Wolnomularstwo zinfiltrowało większość kościołów świeckich. Przykładem są, charakterystyczne dla letnich chrześcijan, doktryny dotyczące łaski, tzw. kursy alfa, kaznodzieje udzielający rozwodów, ewangelia sukcesu, humanizm świecki itp. Wszystko to ma na celu osłabić moralność wiernych. Modlitwę wycofano ze szkół, żeby realizować agendę stanowiącą, iż wszystkie religie są równe. Zniesiono karę śmierci, za to zwiększono niezależność dzieci. Dzieci powinny donosić na swoich rodziców- w powieści „Rok 1984” George Orwell pisze o tym, jak dzieci zgłaszają swoich rodziców na „policję myśli”. Zachęca się do coraz większego buntu. Promowana jest moda na homoseksualizm. Ludzie deklarują się jak ci, którzy mają bardziej otwarty umysł jeżeli chodzi o „grzech”.
 28. Wolnomularze wierzą, iż są bogami, a doktryna ta przekazywana jest w mediach jako humanizm świecki. Ludzie stają się tak przyzwyczajeni do niepohamowania, że tracą poczucie tego, co dzieje się wokół nich, gdyż jedyna czynność, na jakiej się skupiają, to wywyższanie siebie. Jesteśmy zbyt zajęci by dostrzec subtelne zmiany na świecie oraz wzrost moralnego zepsucia. George Orwell nazywa to „nowomową” – to nieustanne pranie mózgu mas do takiego stopnia, że proleci nie potrafią przypomnieć sobie, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Masoni kontrolują przeszłość, zatem kontrolują też i przyszłość. Nikt nie kwestionuje tego, co się dzieje, więc powielają oni swoje ideologie, a młodsze pokolenia akceptują te idee jako normalne. Terroryzm jest normalny. Jesteśmy tak bardzo mocno podłączeni do tego Matrixu, że nie dostrzegamy agendy elit.
 29. Ostateczną agendą masońską jest utworzenie Nowego Światowego Porządku.
 30. Masoni nie chcą, by masy myślały! Powielają oni negatywne konotacje odnoszące się do swojej własnej agendy, nazywają je „teoriami spiskowymi”. Chcą, żeby masy „pozostały zaślepione”, głównie przy użyciu mediów. Chcą, żeby masy myślały, że te wszystkie informacje są nierealne, a jednak to wszystko dzieje się co dzień. To Twoja decyzja!

 

Ostatecznie Jezus wraz z aniołami wkrótce zniszczą Nowy Porządek Świata. Szatan oraz demony wiedzą, że zostało im niewiele czasu i pragną odwieść od jedynego, prawdziwego Boga JHWH tak wielu ludzi, jak tylko jest to możliwe. Módl się o Królestwo Boże w Niebie i na Ziemi.

 

I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.”

Apokalipsa Św. Jana 21:1

 

39 komentarze

Dodaj komentarz
 1. 33 stopnie – fałszywka Chrystusa
  brotherhood (braterstwo) – fałszywka Bożego braterstwa w kościele

 2. Dobrze, mam pytanie do tekstu. Jeśli tak rzekomo potężna organizacja – masoneria jest rasistowska pro- biała to jak to możliwe,że obecnie najbardziej poszkodowaną i gnębioną rasą jest rasa biała??? Dlaczego media promują mieszanie się ras? Dlaczego nie-biali są wszędzie faworyzowani, a biali ludzie nawet we własnych krajach czują się zaszczuci przez nie-białych?

  1. Może dlatego, by biali nie-zainicjowani wyginęli?

   1. To jest przekleństwo za odstępstwo.

  2. sam sobie dałeś odpowiedź i pewnie nie zdajesz z tego sobie sprawy bo rasa biała od wieków się wywyższała i nie akceptowała nic oprócz jej samych. Dusza nie ma rasy wiec zaczni rozwijać na wyższe poziomy swoja duszę ka dobremu a nie żalić się jak ci źle w tym ciele koloru białego.

   1. Co to znaczy “rozwijać na wyższe poziomy swoja duszę”? Co to za poziomy?

 3. Chrzescijanstwo to mit, Jezus to zwykly czlowiek z dawnych czasów, podobnie jak Platon czy Archimedes.
  Nie ma żadnego boga (chrzescijanskiego islamskiego itp).
  Są demony z którymi współpracują ludzie zajmujący się okultyzmem, ale nie należy ich identyfikować z religiami, czy tzw świętymi księgami, a raczej podejśc do sprawy od strony naukowej.

  1. Nie ma żadnego boga (chrzescijanskiego islamskiego itp).
   Są demony z którymi współpracują ludzie zajmujący się okultyzmem

   Nie ma boga…
   są demony..

   https://imgflip.com/s/meme/Jackie-Chan-WTF.jpg

 4. Jestem Masonem od wielu lat w końcowym stopniu wtajemniczenia. I chciałem napisać, że tekst, który został tutaj napisany w tym artykule, jest bajeczka wyssana z palca i zmyslona przez zagorzałych katolików, którzy chcą zmacic umysły ludzi tym, jak bardzo masoneria jest niebezpieczna wobec ludzi. Co wy wypisujecie, ludzie! Nie znacie prawdziwego życia wolnomularstwa, więc się nie wypowiadajcie i nie snujcie takich zmyslonych hipotez. Tylko ludzie Kościoła mieszają w głowach ludzi, stając się jeszcze bogatsza organizacją. I kto tutaj służy ludowi? Ale wiadomo, ludzie obawiają się tego, czego nie rozumieją. A jeśli się czegoś nie rozumie, to się to zglebia a nie wymyśla takie rzeczy. To nie masoni sa niebezpieczni, my nikogo nie atakujemy, to ludzie piszący takie teksty sieją zamęt w społeczeństwie aby przeciągnąć na swoją stronę jak najwięcej “zablakanych dusz”.

  1. Jeśli jesteś masonem, to na pewno nie 33 stopnia i jesteś zwodzony.
   Sam fakt że przypisujesz nam przynależność do kościoła katolickiego nie fatygując się po zweryfikowanie po treści witryny kim naprawdę jesteśmy pokazuje jak bardzo błądzisz.
   Odejdź z tej organizacji w imie Jezusa Chrystusa póki nie jest za późno.

   1. Prawdziwi i katolikami z krwi i kości byli templariusze, oni by zrobili porządek z tymi Madonna i iluminatami szatanistami krótko i na temat

     1. Niektóre z organizacji wolnomularskich uważają się za spadkobierców tradycji zakonu templariuszy. Część lóż masońskich przyjęła nazwę „Rycerzy Świątyni”, niektóre posługują się też flagami templariuszy, a podczas spotkań przebierają się za templariuszy

  2. Witaj Mógł byś wytłumaczyć jak można się dostać do loży masonskiej?

  3. Jestem Masonem od wielu lat w końcowym stopniu wtajemniczenia. I chciałem napisać, że tekst, który został tutaj napisany w tym artykule, jest bajeczka wyssana z palca i zmyslona przez zagorzałych katolików

   Bądź masonem w końcowym stopniu wtajemniczenia..
   Nie ogarnij, że to nie jest portal katolicki..

 5. Naj mniej godni zaufania są ci, którzy krytykują innych.

  1. więc nie krytkujmy szatana i Hitlera, stalina, Franco itd.
   o ironio…

  2. Więc diabeł jest baaardzo godny zaufania. Przecież naczelne hasło satanistów “Rób to, na co masz ochotę.”

   Za to Yeshua jest w ogóle nie godny zaufania. Ileż to razy krytykował faryzeuszy.

   Wszystko do góry nogami..

   Najmniej wiarygodni są Ci, którzy chwalą i poklepują po ramieniu ludzi, których za przeproszeniem trzeba porządnie trzepnąć w sam środek twarzy.

   1. Szczególnie ciekawym wydaje się być symbol dolara w tym przypadku.

 6. Ostateczna agenda masonow nie jest ustanowienie NWO. Masoni – i nie tylko oni – nie sa tego swiadomi, ze ostateczna agenda jest wprowadzenie na ziemi, posrod resztki pozostalej po 3 wojnie sw. ‘masy’ ludzkiej, doktryny lucyferianskiej w jej pelnym rozkwicie czyli zniszczenie wszystkich religii, wszystkich rzadow, wszystkich opcji politycznych, intelektualnych w tym masonerii i in. ‘oswieconych’ sekretnych towarzystw, dyktatura nad umyslami, duszami i cialami goyim. To ostatni akt szatana nienawidzacego ludzkosc od Edenu. Ratunek jest jeden i prosty: nawrocenie do Boga i wypelnianie 10 przykazan.

 7. Zeby zrozumiec masonerie, trzeba wielu lat a i to moze byc za malo. Z calym szacunkiem nikt z was nie jest masonem, kosciol walczy z masonami z prostej przyczyny, poniewaz sa tolerancyjni na wielokulturowosc, poniewaz mason podchodzi duchowo czysto ezoterycznie, poniewaz mason wie ze kazda religia to opium dla mas…zaden mason nie wierzy w boga ra..o ktorym mozna wyczytac tu brednie…mason wie wiecej…wie tyle ze majowie uzywali zacmienia slonca zeby manipulowac ludem i stworzyli religie ktora manipulowali masami za pomoca slonca, tak jak kosciol katolicki manipuluje straszac masonami i diablami…ot cala tajemnica. Co do tego czy masoni sie wspieraja…oczywiscie ze tak…na tym polega sila braterstwa…dzieci wdowy do mnie…haslo to nie rozni sie niczym innym jak np.prezes wzywa zarzad w sytuacji kryzysu w firmie…ot cala tajemnica…u masonow taka postawa wam przeszkadza a co drugi katolik prace zalatwia sobie przez uklady i znajomosci…moze tak nie jest? Misiewiczow w kraju jest wbrod…ale u siebie nie widza a braterstwo masonow przeszkadza…co do nwo katolicy wmowili wam ze masoni odpowiadaja za swiatowy spisek i moze do niej nalezec wylacznie elita swiata…opium dla ciemnych mas… od roku 1883 istnieje z powodzeniem Narodowa Loza Kuby i to w tym kraju masonow w stosunku do liczby ludnosci jest najwiecej….naprawde…kelner z restauracji tropicana w Hawanie ktory nosi sygnet wolnomularski i co druga statystyczna Kubanska rodzina ktora ma w swym gronie wolnomularza nalezy do swiatowej elity…czasem warto poknac sie w czolo. W Polsce tez uroil kosciol mit dla ciemnych owieczek ze tylko lewica i lewactwo to masoni…najbardziej bawia mnie dyskusje w tv republika n.t wplywow masonow w swiecie…hipokryzja jest to ze prezesem tej telewizji jest Bronislaw Wildstein byly “uspiony” mistrz lozy “przesad zwyciezony”. W prawicowych mediach i w kosciele mowi sie o masonach jako czyms diabolicznym…a nie widzi sie ze dzieki Sp.Lechowi Kaczynskiemu reaktywowano Loze Zydowska przy ambasadzie USA ktora dekretem zdelegalizowal w1927 roku I.Moscicki, udaja ze nie wiedza o tym ze J. Olszewski byl masonem. Ze A.Macierewicz byl zwiazany z masonami , jego bliski wuj byl czlonkiem Lozy Kopernik we Francji…tylko raz z Loza Kopernik Macierewicz wystapil wspolnie na pogrzeba wuja gdzie wyglosil przemowienie…nie mowia o tym ze Braci Kaczynskich uksztaltowal J.Jozef Lipski najbardziej znany Polski mason…ktory to wprowadzil mlodziutkiego A. Michnika w kregi wolnomyslicielskie Klubu Krzywego Kola. Chyba juz wystarczy. Masoneria nie jest niczym tajemniczym, nie ma na celu zawladnac swiatem…poprostu wie to co kosciol pomija…i na koniec…masoni chocby na Kubie przyjmuja czarniskorych…sa tez msdoni na wozkCach inwalidzkich…dlatego na te sensacje rowniez pozostaje mi tylko zalslina milczenia i politoeawanie….jezeli chodzui o metafizyke owszem jedyne byty z ktorymi nawiazuje sie kontakt to tkzw..demony..tu jeszcze nauka nie zna odpowiedzi a kosciol doskonale zdaje sobie z tego sprawe….ale to juz zupelnie inna historia

  1. Nie wiem w czym problem.
   W większości się zgadzamy.
   Masoni mają kontakt z demonami a to oznacza że pracują dla Lucka

   1. Ddemon to pojecie i nazwa sa tkzw damony umownie zle i dobre i to kosciol pomija…bo czynia w sposob metafizyczny dobro…realnie, potrafia to co jeszcze nie jest wyjasnione, pojecie przywolania tkzw demona podlega obrzedom i rytualom chodzi tu o wejscie w trans doby lub zly…narkoman rowniez wchodzi w trans dzieki narkotykom i dopasowanej muzyce, w indiach w trans wprowadzane sa osoby ktore chodza po rozgrzanych weglach lub ciagna karawan hakami przypietymi do ciala…w psychologii trans ma swoj kod ICD 10.

     1. Tak a gdzie on niby jest? Chce z nim porozmawiac…realnie…metafizycznie czy jakkolwiek…to ten jezus ktory prowadzil mala sekte a przerodzila sie w religie narzucons mieczem i krwia niewinnych ludzi? Jezeli jest taki boski to dlaczego nie maja o nim bladego pojecia ludy zamieszkale w Brazylii w buszu…predzej byle szaman jest wstanie nawiazac kontakt z dobrym bytem metafizycznym i uczynic dobro niz ty porozmawiasz lub nawiazasz kontakt z Jezusem…czy bogiem ra lub innym tworem religijnym…papierze dawniej prowadzili burdele…tam tez czekal Jezus?

      1. religia narzucona mieczem to nie Jezus. Patrzy u gory zakladka Hitler i Watykan. Wlasnie tym sie zajmuje ten blog, prawdą, ktorej nie znaja katolicy i tacy jak Ty.
       Powiedz w pokoju w ciszy: Jezus, jeśli jesteś to objaw mi się proszę.
       Na 100% sie objawi, ale nie tak jak Ty chcesz, bo Jezus to nie kelner.

   2. I dlaczego moderujesz prawde krora pisze…jezus tak chce? Nie sadze

    1. ponieważ nie piszesz prawdy, a jelsi to opublikuje to ktos slaby w wierze zejdzie na Twoja satanistyczną droge.

     1. Przeciez prawda sie obroni i jezus sie obroni. Jezeli nie publikujesz moich postow to ile warte sa twoje slowa manipulujesz i udostepniasz tylko to co jest ci wygodne…przegrales…boisz sie prawdy…i nie jest moim zamiarem zeby ktokolwiek przechodzil na moja droge, po pierwsze bo nie jest satanistyczna po drugie moim zamiarem sa argumenty nie infoktrynacja jak ty to robisz…to ze blokujesz moje posty to znaczy ze nie masz agrumentow na moje wiec chcesz je wyciszyc…nie roznisz sie niczym od innych hipokrytow masci wszelakiej…przemysl to bo jezeli nie opublikujesz tych postow to tsk akbys watpil w jezusa i w toco wierzysz

      1. Jeśli Ty imię Boże piszesz z małej litery, a zapewne imienia innych z dużej, to nie mamy o czym rozmawiać.

       “jezeli chodzui o metafizyke owszem jedyne byty z ktorymi nawiazuje sie kontakt to tkzw..demony..t”

       Byc może nie jesteś tego świadom, ale to jest satanizm.
       Chcesz usilnie na blogu chrześcijańskim pisać w świetle pozytywnym o demonach. Gdyby nie ta naiwność to pomyślałbym, że jesteś agentem, ale Ty jesteś po prostu zwiedziony tak jak są zwiedzeni new ageowcy.

       Nie, na promocje demonów na tym blogu.

       1. Chwała Bogu za twoją postawę Piotrze.
        Ja widać Huretyk posuwa się już do emocjonalnego szantażu.No może nie tyle on co demony.
        Szkoda czasu na dyskusję i promocję zwiedzenia.
        Niestety widzimy wszyscy jak swiat stara się zniszczyć Pana Jezusa.
        Mogą stanąć na glowach i wzywać kohorty złego nic im to nie pomoże.Pan Jezus wszystko zwyciężył,Jego Słowo jest potężne i wszyscy padną przed Nim.
        Dostałeś szansę,ze znalazłeś sie na tym blogu ,ratuj swoje życie i zawołaj do Pana Jezusa,On nikogo nie odrzuca.On jest realny i wszystkie demony przed Nim drżą.Sprawdź i przekonaj sie sam ,a doświadczysz Prawdy.

       2. 33 nie jestprzypadkowa. Ciekawe jest to, że sutanna u księży ma 33 guziki.

 8. Dlaczego wolnomularze mają 33 stopnie wtajemniczenia. Wiemy że Jezus został ukrzyżowany w wieku 33 lat to dlatego?

  1. Nie zwalcza się szatana szatanem.

   1. Każdy Człowiek ma wybór i każdy będzie odpowiadał przed Sądem Bożym za Swoje Czyny,Myśli i Grzechy

    1. Bóg jest Miłością tylko trzeba umieć Ja przyjąć otworzyć się na działanie Boga nauczyć się słuchać co do nas Mówi i nauczyć się odczytywać znaki które nam Przekazuje przez innych i te Dobre i Złe żeby umieć bronic się przed złem.

 9. “Wolnomularze służą bytowi zwanemu JAHBULON, ale tylko masoni wyższego stopnia wiedzą o tym i to uznają.” ”

  Tylko masoni wyższego stopnia wiedzą o tym.

  I nagle sens bycia masonem przestaje istnieć skoro wszyscy już wiedzą komu służyć..

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish