Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo na 19.03.2016

1 Tym 6

 

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, umiejąca poprzestać na tym, co konieczne. (7) Niczego przecież nie przynieśliśmy na ten świat, niczego zeń wynieść nie potrafimy. (8) Mając więc pokarm i ubranie, na tym poprzestawajmy. (9) Ci, którzy chcą się wzbogacić, wpadają w sidła pokus, ulegają wielu nierozumnym i szkodliwym pożądliwościom, które doprowadzają ludzi do zguby i zatracenia.

(10) Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniądza. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i narazili się na wiele cierpień. (11) Ty zaś, człowiecze Bogu oddany, unikaj tego. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. (12) Stawaj dzielnie w zawodach – w zawodach wiary. Zdobądź życie wieczne, do którego zostałeś powołany i wyznałeś uroczyście swą wiarę wobec wielu świadków.

 

 

Updated: 19 marca 2016 — 07:50

3 komentarze

Add a Comment
  1. Wczoraj pomyślałam, żeby zaproponować, żeby codzienne słowo było dłuższe, bo czasem jeden werset wyrwany z kontekstu może nie być czytelny, zwłaszcza dla tych czytelników bloga, którzy nie czytają Biblii. A tu proszę – stało się!

    Wszystkich czytelników bloga, którzy będą dziś na zjeździe bardzo proszę o modlitwę za mnie.

  2. Nic nie wyniosę, bo i po co, skoro wybieram się do domu Ojca, który ma więcej niż wszystko 😉

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme