Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bahaickie Domy Modlitwy zalążkiem światowej religii.

Stała czytelniczka podesłała mi bardzo ciekawy wątek, który jakoś mi umknął.

Czym jest bahaizm?

 

“W 1844 r., niejaki Bab, ogłosił się posłańcem nowej religii. Duchowni w Persji (Iran) uznali, że jego nauki, głoszące m.in. równość kobiet i mężczyzn, zagrażają ich pozycji, i rozstrzelali Baba. Jego zwolennicy zwrócili się o przewodnictwo do drugiego przywódcy duchowego – Baha’u’llaha. Zaczął on rozwijać zasady nowej religii. W Bagdadzie Baha’u’llah ogłosił, że jest długo oczekiwanym posłańcem Bożym.

 

Jest to młoda religia, ale popatrzmy jakie “skromne”  budynki posiadają:

 

 

 

Wyjątkowo nie lubię weryfikować takich religii gdyż kiedyś miałem książkę pt “Źródłem życia jest życie” i jest to taki stek bzdur, że trzeba być wyjątkowo zdemonizowanym, aby przez to przebrnąć.

W tym przypadku jest podobnie, choć o wiele lżej wyławiało mi się aniżeli w ww książce.

 

Na całe szczęście ktoś już opracował po części te antychrystyczne teorie i założenia tej religii:

 

 

 • Jedność Boga.

 • Jedność religii.

 • Religia powszechna zbudowana na wspólnej bazie wielkich religii.

 • Jedność rodzaju ludzkiego.

 • Niezależność w poszukiwaniu prawdy.

 • Zniesienie wszelkich form uprzedzeń.

 • Harmonia pomiędzy religią a wiedzą.

 • Równość kobiet i mężczyzn.

 • Powszechny język pomocniczy.

 • Powszechna i obowiązkowa edukacja.

 • Duchowe rozwiązanie problemów gospodarczych.

 • Światowy pokój.

 • Zniesienie skrajności ubóstwa i bogactwa.

 • Posłuszeństwo wobec rządu oraz nie angażowanie się w politykę podziałów.

 • Unia światowa rządzona przez przedstawicieli wszystkich narodów.

Co się tyczy osiągnięcia światowego pokoju, Bahá’u’lláh zapisał obejmujący cały świat system wspólnego bezpieczeństwa, jako niezbędny element ustanowienia trwałego pokoju.

źródło: wikipedia

 

 

Bahaizm rodzi pewne problemy w utworzeniu światowej religii ponieważ:

 

 • Bahaizm jest szczególnie ostro krytykowany przez muzułmanów, ponieważ, według nich wiara baha’i podważa islamską koncepcję Mahometa jako “pieczęci proroków.” Islam nie akceptuje możliwości kolejnego objawienia, po objawieniu Mahometa.

 

To oznacza, że inżynierowie od religii będą musieli stonować islam. Stąd walki między szyitami, a sunnitami.

 

W krajach chrześcijańskich bahaizm naturalnie jest sektą.

Jednak założenia bahaizmu są wypisz wymaluj programem New World Order.

Hasła szczytne: jedność religii, zniesienie wszelkich form uprzedzeń,

Przeróbmy to biblijnie:

“jedność religii”

 

“Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem2. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. “Jana 14

 

“światowy pokój”

 

 

“Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.”

 

 

“Zniesienie wszelkich form uprzedzeń.”

 

“Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?” 2 Kor 6.

 

“Równość kobiet i mężczyzn.”

 

“Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą” Rdz 3

 

 

 

Zwiedzenie po polsku:

 

 

 

 

Reasumując, bahaizm  jest niebezpieczną sektą i jego założenia są już wdrażane w  Polsce. Moja czytelniczka chyba poszła w sukurs memu tekstowi o ekumenii, bo pierwsza świątynia Pokoju jest w Kielcach. W filmie powyżej wierna tej sekty mówi: świątynie są efektem postępu wiary.. (religia ewoluuje..tak mówił Dan Brown). 9 bram symbolizuje 9 głównych religii świata.

Wynika z tego, że religie nie zostaną zlikwidowane, ale doprowadzone do wspólnych mianowników jak pokój, tolerancja i przymusowa edukacja, ażeby dzieci nie myślały inaczej niż owe religie i NWO.

Szacuje się, że obecnie na świecie jest od pięciu do sześciu milionów bahaitów w ponad 200 krajach i terytoriach.

Tak więc mamy wszelkie podstawy do rządów antychrysta.

Kolejny artykuł tylko to potwierdzi.

 

________________________

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

detektywprawdy.pl/2018/01/22/powrot-do-przeszlosci/

 

Updated: 24 stycznia 2018 — 18:49

3 komentarze

Add a Comment
 1. Straszne?,bo mnóstwo ludzi da się zwieść tak mocno lukrowanym ideom. Tym bardziej że ,,autorytety” to popierają ☹ . Prowadź nas Panie Jezu byśmy nie błądzili ! Ps. Pisałeś kiedyś Adminie że interesowałeś się i czytałeś różne książki, przynajmniej nikt ci nie może zarzucić że nie znasz wroga ?. Pozdrawiam cię serdecznie! Dziękuję ci za twoją ciężką pracę! Niech cię Pan Jezus prowadzi !

 2. Brrrrrr… Nawet te świątynie ładnie nie wyglądają…
  A założenia…no wypisz wymaluj nwo…

 3. Oczywiście dobrze piszesz Piotrze. Kult bożków róznego rodzaju będzie istniał do końca.
  Mamy wierzyć fałszywym proroctwom zydów lub illuminatów czy Jezusowi?
  Zniszczenie kultów bożków to blef zydowski.
  Pan Jezus nam oznajmia, że wiara w fałszywe bóstwa będzie do samego końca.
  I to Jego proroctwom trzeba wierzyć.

  A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić*. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży. Ks.Obj. 9,20

  Trzeba ostrzec innych, zacząć od najbliższych.

  Balsazar król uczynił ucztę wielką na tysiąc książąt swoich, i przed onym tysiącem pił wino.
  A gdy pił wino Balsazar, rozkazał przynieść naczynie złote i srebrne, które był zabrał Nabuchodonozor, ojciec jego, z kościoła Jeruzalemskiego, aby pili z niego król i książęta jego, żony jego, i założnice jego.
  Tedy przyniesiono naczynia złote, które byli zabrali z kościoła domu Bożego, który był w Jeruzalemie, i pili z nich król i książęta jego, żony jego, i założnice jego;
  A pijąc wino chwalili bogi złote i srebrne, miedziane, żelazne, drewniane, i kamienne.
  Tejże godziny wyszły palce ręki człowieczej, które pisały przeciwko świecznikowi na ścianie pałacu królewskiego, a król widział część ręki, która pisała.
  Tedy się jasność królewska zmieniła, a myśli jego zatrwożyły nim, i zwiąski biódr jego rozwiązały się, a kolana jego jedno o drugie się tłukły. Daniela 5,1

  My wiemy, że naszemu Prawdziwemu Bogu ekumenia religijna się nie podoba!
  Pan Jezus napisał – jesteś lekki, mówiąc pokój i bezpieczeństwo w imię zjednoczonych bożków – wyznań.

  Ty, też, Balsazarze, synu jego! nie upokorzyłeś serca swego, chociażeś to wszystko wiedział.
  Owszem, przeciwko Panu nieba podniosłeś się, i naczynie domu jego przyniesiono przed cię; a ty i książęta twoi, żony twoje, i założnice twoje, piliście wino z niego; nadto bogi srebrne i złote, miedziane, żelazne, drewniane, i kamienne, którzy nie widzą, ani słyszą, i nic nie wiedzą, chwaliłeś, a Boga, w którego ręku jest tchnienie twoje, i u którego są wszystkie drogi twoje, nie uczciłeś.
  Przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.
  A toć jest pismo, które wyrażone jest: Mene, Mene, Thekel, upharsin.
  A tenci jest wykład tych słów: Mene, zliczył Bóg królestwo twoje i do końca je przywiódł.
  Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki. Dan.5,22

  Niech wszyscy się dowiedzą, że my nie będziemy czcić posągu Nabuchodonozora!

  Daniel obrazem Bożego dziecka –

  Nabuchodonozor król uczynił obraz złoty, którego wysokość była na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześć łokci, i postawił go na polu Dura w krainie Babilońskiej.
  Tedy król Nabuchodonozor posłał, aby zebrano książąt, starostów i hetmanów, starszych, poborców, w prawach biegłych, urzędników, i wszystkich przełożonych nad krainami, aby przyszli na poświęcenie obrazu, który był wystawił król Nabuchodonozor.
  Tedy się zgromadzili książęta, starostowie i hetmani, starsi, poborcy, w prawach biegli, urzędnicy, i wszyscy przełożeni nad krainami ku poświęcaniu obrazu, który był wystawił Nabuchodonozor król, i stanęli przed obrazem, który był wystawił Nabuch odonozor.
  A woźny wołał wielkim głosem: Wam się opowiada, ludziom, narodom, i językom;
  Skoro usłyszycie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy, symfonału, i wszelakiego instrumentu muzyki, upadnijcie a kłaniajcie się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor;
  A ktoby nie upadł i nie pokłonił się, tejże godziny wrzucony będzie w pośród pieca ogniem pałającego.
  Zaraz tedy, skoro usłyszeli wszyscy ludzie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy i wszelakiego instrumentu muzyki, upadli wszyscy ludzie, narody i języki, kłaniając się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor.
  Przetoż tego czasu przystąpiwszy mężowie Chaldejscy skargę uczynili przeciwko Żydom;
  A mówiąc rzekli do króla Nabuchodonozora: Królu, żyj na wieki!
  Ty, królu! uczyniłeś dekret, żeby każdy człowiek, któryby usłyszał głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy, i symfonału i wszelakiego instrumentu muzyki, upadł i pokłonił się obrazowi złotemu;
  A ktobykolwiek nie upadł i nie pokłonił się, aby był wrzucony w pośrodek pieca ogniem pałającego.
  Wszakże się znaleźli niektórzy Żydowie, którycheś przełożył nad sprawami krainy Babilońskiej, Sadrach, Mesach i Abednego; ci mężowie lekce poważyli, o królu! dekret twój, bogów twoich nie chwalą, i obrazowi się złotemu, któryś wystawił, nie kłaniają.
  Tedy Nabuchodonozor w popędliwości i w gniewie rozkazał przyprowadzić Sadracha, Mesacha i Abednego, których wnet przywiedziono przed króla.
  I mówił Nabuchodonozor a rzekł im: Umyślnież wy, Sadrachu, Mesachu, i Abednego, bogów moich nie czcicie, i obrazowi się złotemu, którym wystawił, nie kłaniacie?
  Teraz tedy wy bądźcie gotowi, abyście zaraz, skoro usłyszycie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy i symfonału i wszelakiego instrumentu muzyki, upadli, i pokłonili się temu obrazowi, którym uczynił; a oto jeźli się nie pokłonicie, tej że godziny będziecie wrzuceni w pośród pieca ogniem pałającego; a któryż jest ten Bóg, coby was wyrwał z ręki mojej?
  Odpowiedzieli Sadrach, Mesach i Abednego, i rzekli do króla: O Nabuchodonozorze! my się nie frasujemy o to, cobyśmy mieli odpowiedzieć;
  Bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, (który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego, i z ręki twojej, o królu!) wyrwie nas,
  Lubo nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, o królu! że bogów twoich chwalić, i obrazowi złotemu, któryś wystawił, kłaniać się nie będziemy.
  Tedy Nabuchodonozor pełen będąc popędliwości, tak, że się kształt twarzy jego odmienił przeciw Sadrachowi, Mesachowi i Abednegowi, odpowiadając rozkazał piec rozpalić siedm kroć bardziej, niżeli był zwyczaj rozpalać go,
  A mężom co mocniejszym, którzy byli w wojsku jego, rozkazał, aby związawszy Sadracha, Mesacha i Abednega, wrzucili do pieca ogniem pałającego.
  Tedy onych mężów związano w płaszczach ich, w ubraniach ich i w czapkach ich i w szatach ich, a wrzucono ich w pośrodek pieca ogniem pałającego.
  A iż rozkazanie królewskie przynaglało, a piec bardzo był rozpalony, dlatego onych mężów, którzy wrzucili Sadracha, Mesacha i Abednega, zadusił płomień ogniowy.
  Ale ci trzej mężowie, Sadrach, Mesach i Abednego, wpadli w pośród pieca ogniem pałającego związani.
  Tedy król Nabuchodonozor zdumiał się i powstał prędko, a mówiąc rzekł hetmanom swoim: Izaliśmy nie trzech mężów związanych wrzucili w pośród ognia? którzy odpowiadając rzekli królowi: Prawda, królu!
  A on odpowiadając rzekł: Oto Ja widzę czterech mężów rozwiązanych przechodzących się w pośrodku ognia, a niemasz żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego podobna jest SYNOWI BOŻEMU.
  Tedy przystąpiwszy Nabuchodonozor do czeluści pieca ogniem pałającego, rzekł mówiąc: Sadrachu, Mesachu i Abednegu, słudzy Boga najwyższego! wynijdźcie, a przyjdźcie sam; i wyszli Sadrach, Mesach i Abednego z pośrodku ognia.
  A zgromadziwszy się książęta, starostowie urzędnicy i hetmani królewscy oglądali onych mężów, że nie panował ogień nad ciałami ich, i włos głowy ich nie opalił się, i płaszcze ich nie naruszyły się, ani zapach ognia nie przeszedł przez nich.
  Tedy rzekł Nabuchodonozor, mówiąc: Błogosławiony Bóg ich, to jest, Sadracha, Mesacha i Abednega, który posłał Anioła swego, a wyrwał sług swoich, którzy ufali w nim, którzy słowa królewskiego nie usłuchali, ale ciała swe wydali, aby nie służyli, a nie kłaniali się żadnemu bogu, oprócz Boga swego.
  Przetoż ja daję taki dekret, aby każdy ze wszelkiego ludu, narodu, i języka, ktobykolwiek bluźnierstwo wyrzekł przeciwko Bogu Sadrachowemu, Mesachowemu i Abednegowemu, był na sztuki rozsiekany, a dom jego w gnojowisko obrócony, gdyż niemasz Boga innego, któryby mógł wyrwać, jako ten.
  Tedy król zacnie wywyższył Sadracha, Mesacha i Abednega w krainie Babilońskiej. Daniela 3

  Kto jeszcze nie wie, to ogłaszamy wszem i wobec, że czwartą postacią w ogniu jest Pan Jezus.
  I to jemu śpiewany jest Hymn trzech młodzieńców. 🙂 Daniela 3,52

  Dalszy ciąg Daniela – dziecka Bożego

  I podobało się Daryjuszowi, aby postanowił nad królestwem sto i dwadzieścia starostów, którzyby byli we wszystkiem królestwie.
  A nad nimi troje książąt, z których był Danijel przedniejszym, którymby oni starostowie liczbę czynili, aby król szkody nie miał.
  A sam Danijel przewyższał onych książąt i starszych, przeto, że duch znamienitszy był w nim, skąd go król myślał postanowić nad wszystkiem królestwem.
  Tedy książęta i starostowie szukali, aby znaleźli przyczynę przeciwko Danijelowi z strony królestwa; wszakże żadnej przyczyny ani wady znaleść nie mogli, ponieważ on był wiernym, ani żadna wina ani wada nie znajdowała się w nim.
  Przetoż rzekli oni mężowie: Nie znajdziemy przeciwko temu Danijelowi żadnej przyczyny, chyba żebyśmy co znaleźli przeciwko niemu w zakonie Boga jego.
  Tedy oni książęta i starostowie zgromadzili się do króla, i tak mu rzekli: Daryjuszu królu, żyj na wieki!
  Uradzili wszyscy książęta królestwa, przełożeni i starostowie, urzędnicy i hetmani, aby postanowiony był dekret królewski, i stwierdzony wyrok, aby każdy, któryby do trzydziestu dni o cokolwiek prosił którego boga albo człowieka oprócz ciebie, królu! był wrzucony do dołu lwiego.
  A tak teraz, o królu! potwierdź ten wyrok, a podaj go na piśmie, żeby się nie odmienił według prawa Medskiego i Perskiego, które się nie odmienia.
  Skąd król Daryjusz podał na piśmie ten wyrok.
  Czego gdy się Danijel dowiedział, że był podany na piśmie, wszedł do domu swego, gdzie otworzone były okna w pokoju jego przeciw Jeruzalemowi, a trzy kroć przez dzień klękał na kolana swoje, i modlił się, a chwałę dawał Bogu swemu, jako to był z wykł przedtem czynić.
  Tedy oni mężowie zgromadziwszy się, a znalazłszy Danijela modlącego się i prośby wylewającego do Boga swego,
  Przystąpili i mówili królowi o wyroku królewskim: Izaliś wyroku nie wydał, aby każdy człowiek, któryby do trzydziestu dni o cokolwiek prosił którego boga albo człowieka oprócz ciebie, królu! był wrzucony do dołu lwiego? Odpowiedział król, i rzekł : Prawdziwa to mowa według prawa Medskiego i Perskiego, które się nie odmienia.
  Tedy odpowiadając rzekli do króla: Ten Danijel, który jest z więźniów synów Judzkich, nie ma względu na cię, o królu! ani na twój wyrok, któryś wydał; bo trzy kroć przez dzień odprawuje modlitwy swoje.
  Te słowa gdy król usłyszał, bardzo się zasmucił nad tem; i skłonił król do Danijela serce swoje, aby go wyswobodził; aż do zachodu słońca starał się, aby go wyrwał.
  Ale mężowie oni zgromadzili się do króla, i rzekli królowi: Wiedz, królu! iż to jest prawo u Medów i u Persów, aby żaden wyrok i dekret, któryby król postanowił, nie był odmieniony.
  Tedy król rozkazał, aby przywiedziono Danijela, i wrzucono go do dołu lwiego; a król mówiąc rzekł do Danijela: Bóg twój, któremu ty ustawicznie służysz, ten cię wybawi.
  Tedy przyniesiono kamień jeden, i położono go na dziurze onego dołu, i zapieczętował go król sygnetem swoim, i sygnetami książąt swoich, aby nie był odmieniony dekret wydany przeciwko Danijelowi.

  Oczywiście w tym przypadku też Pan Zastępów uratował Daniela, bo to On działa na wszystko, nawet lew mu jest posłuszny. 🙂

  Taki jest nasz Prawdziwy, Żywy Bóg i nie ma innego!

  On wyrywa i wybawia, a czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, który wyrwał Danijela z mocy lwów. Danijel 6:27

  Na koniec jeszcze przypomnijmy wszystkim ile warte są fałszywe bożki i pokażmy kolejny raz Daniela, dziecko Boże.

  Król Astiages1 połączył się ze swymi przodkami, a panowanie objął Pers Cyrus. Daniel był zaufanym króla i przewyższał znaczeniem wszystkich jego przyjaciół. Babilończycy zaś czcili bożka imieniem Bel; składano mu co dzień dwanaście miar najczystszej mąki, czterdzieści owiec i sześć stągwi wina. Czcił go też król i udawał się codziennie, by mu oddawać pokłon. Daniel zaś czcił swojego Boga. Powiedział do niego król: «Dlaczego nie oddajesz pokłonu Belowi?» On zaś odrzekł: «Bo nie oddaję czci bożkom uczynionym rękami, lecz Bogu żyjącemu, który stworzył niebo i ziemię oraz sprawuje władzę nad wszystkimi istotami». Powiedział mu więc król: «Uważasz, że Bel nie jest bogiem żyjącym? Czy nie wiesz, ile zjada i wypija codziennie?» Daniel odpowiedział z uśmiechem: «Nie łudź się, królu! Jest on w środku z gliny, a na wierzchu z miedzi i nigdy nie jadł ani nie pił».
  Rozgniewany król wezwał swych kapłanów i powiedział do nich: «Jeśli mi nie powiecie, kto zjada te ofiary, umrzecie. Jeśli zaś udowodnicie, że Bel je zjada, umrze Daniel, bo zbluźnił Belowi». Wtedy Daniel powiedział do króla: «Niech się stanie, jak powiedziałeś». Kapłanów zaś było siedemdziesięciu, nie licząc kobiet i dzieci. Udał się więc król z Danielem do świątyni Bela. Kapłani Bela powiedzieli: «Oto my odchodzimy, ty zaś, królu, przygotuj pożywienie, zmieszaj wino i postaw. Następnie zamknij drzwi i opieczętuj swym sygnetem. Gdy przyjdziesz rano i nie stwierdzisz, że Bel spożył wszystko, umrzemy my, w przeciwnym zaś razie niech umrze Daniel, który nas oczernił». Nie niepokoili się oni, ponieważ zrobili pod stołem ofiarnym tajemne wejście, którym stale wchodzili i zjadali wszystko.
  Gdy więc oni wyszli, przygotował król pożywienie dla Bela. A Daniel polecił sługom przynieść popiół i rozsypać po całej świątyni w obecności samego tylko króla. Wyszedłszy zamknęli drzwi i zapieczętowali królewskim sygnetem, i oddalili się. Kapłani zaś przyszli jak zwykle nocą wraz z żonami i swymi dziećmi, zjedli wszystko i wypili. Król wstał o świcie i Daniel wraz z nim. Król powiedział: «Danielu, czy pieczęcie są nienaruszone?» On zaś odrzekł: «Są nienaruszone, królu!» Gdy tylko otworzono drzwi, spojrzał król na stół ofiarny i zawołał bardzo głośno: «Jesteś wielki, Belu, i nie ma w tobie najmniejszej zdrady». Daniel jednak uśmiechnął się i powstrzymał króla od wejścia do wnętrza, mówiąc: «Spójrz, tylko na posadzkę i zobacz, czyje to są ślady?» Król zaś powiedział: «Widzę ślady mężczyzn, kobiet i dzieci». Wtedy rozgniewany król kazał pochwycić kapłanów, żony ich i dzieci, i pokazali mu tajemne wejście, przez które wchodzili i spożywali to, co było na stole. Król więc kazał ich zabić, Bela zaś wydał Danielowi, który go zniszczył wraz z jego świątynią.

  Opowiadanie o wężu

  Był wielki wąż i czcili go Babilończycy. Król zaś powiedział do Daniela: «Nie możesz już powiedzieć, że to nie jest bóg żyjący»; i oddawał mu pokłon. Daniel odpowiedział: «Panu, mojemu Bogu, będę oddawał pokłon, bo On jest Bogiem żywym. Ty zaś, królu, daj mi upoważnienie, a zabiję węża bez pomocy miecza i pałki». I powiedział król: «Daję ci je». Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniótł z nich placki, wrzucając do paszczy węża. Po zjedzeniu ich wąż pękł, on zaś rzekł: «Zobaczcie, co czciliście».
  Gdy usłyszeli o tym Babilończycy, ogarnęło ich wielkie oburzenie i zgromadzili się przeciw królowi, mówiąc: «Król stał się Żydem. Bela pozwolił rozbić, węża zabić, a kapłanów pomordować». Poszedłszy do króla powiedzieli: «Wydaj nam Daniela, w przeciwnym razie zabijemy ciebie i twoich domowników». Spostrzegł król, że nastają bardzo na niego, i z konieczności wydał im Daniela. Ci zaś wrzucili go do jamy lwów, gdzie przebywał przez sześć dni. Było zaś w jamie siedem lwów i dawano im dwa ciała ludzkie i dwie owce dziennie. Wówczas jednak nie dano im nic, by pożarły Daniela.
  W Judei zaś był prorok Habakuk. Przygotował on polewkę i rozdrobił chleb w naczyniu, i poszedł na pole, by zanieść to żniwiarzom. Anioł Pański odezwał się do Habakuka: «Zanieś posiłek, jaki masz, Danielowi do Babilonu, do jamy lwów». Habakuk odpowiedział: «Panie, nie widziałem nigdy Babilonu ani nie znam jamy lwów». Ujął go więc anioł za wierzch głowy i niosąc za włosy jego głowy przeniósł go do Babilonu na skraj jamy z prędkością wiatru. Zawołał Habakuk: «Danielu, Danielu! Weź posiłek, który ci Bóg przysyła». Daniel zaś powiedział: «Boże, pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, którzy Cię kochają». Powstawszy zaś Daniel jadł. Anioł Boży przeniósł natychmiast Habakuka w poprzednie miejsce.
  A król przyszedł siódmego dnia, by opłakiwać Daniela. Przyszedł więc do jamy i ujrzał Daniela siedzącego. Wtedy zawołał donośnym głosem: «Wielkim jesteś, Panie, Boże Daniela, i nie ma żadnego [boga] prócz Ciebie!» Polecił go wydobyć, tych zaś, którzy chcieli jego zguby, kazał wrzucić do jaskini. Zostali oni natychmiast w jego obecności pożarci. Daniela14

  «Bo nie oddaję czci bożkom uczynionym rękami, lecz Bogu żyjącemu, który stworzył niebo i ziemię oraz sprawuje władzę nad wszystkimi istotami». !

  Bądźmy jak Daniel, a pozostałych zachęcam do przyłączenia się do “ buntu” świętości. 🙂
  Skoro zbuntowali się przeciw Bogu, a tak jest napisane, to i my możemy się zbuntować w dobrym tego słowa znaczeniu przeciw temu co świat będzie nam narzucał.
  Czy zauważyliście jak modlił się Daniel?
  Dokładnie tak jak Pan Jezus nam polecił, w swoim pokoju, w samotności, w duchu i prawdzie 🙂 a nie na widoku przed wszystkimi ludźmi. Jego czyny były wyrazem WIERNOŚCI Bogu.
  Zachęcajcie innych do takiej wierności, bo przecież Pan Jezus też był wierny swemu Ojcu, uczył nas do końca wierności Jemu.
  Wielka była wiara Daniela, wiara I zaufanie, jak to się mówi, w ogień by wskoczył za Bogiem… I tak się prawie stało. To jest wiara 🙂

  «Boże, pamiętałeś o mnie i nie opuściłeś tych, którzy Cię kochają».

  Ps. Przepraszam, że tak się rozpisałam, ale temat baaardzo mnie zbulwersował…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: