Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Imiona Boga. Tylko u mnie :-) Jeszu, Jezus, czy Jehoszua?

W internecie jest wiele sporów o imię Boga, o imię Jezusa.

Zanim podam prawdziwe imię Jezusa, pragnę abyśmy sobie coś uświadomili.

 

Otóż Stary Testament został napisany po hebrajsku dla narodu hebrajskiego, wybranego ludu Bożego, aby ogłaszać Jego cuda światu. Nowy Testament został napisany po grecku, przynosząc Królestwo Boże do całego grekojęzycznego pogańskiego świata, jak również do Żydów, abyśmy wszyscy stali się JEDNYM  narodem W  Bogu.

Podziału dokonano poprzez podzielenie  hebrajskiego Starego Testamentu i hellenistycznego Nowego Testamentu. Ale nie ma w tych księgach dwóch różnych Bogów

Cała Biblia (zarówno stara jak i nowa) została przetłumaczona na język angielski dla świata anglojęzycznego (zarówno żydowskiego, jak i pogańskiego) na progu powrotu Jezusa i jako baza została przełożona na inne etniczne języki dla osób nie mówiących po angielsku.

W Starym Testamencie imię Pana brzmiało JHWH, Jahwe – Boga Izraelitów. W Nowym Testamencie imię Pana brzmi: JEZUS … Bóg przychodzi w ciele za Żydów (Judejczyków i Edomitów)  i pogan, abyśmy wszyscy stali się jednym narodem w Jezusie. Jest to według mnie przepiękna ilustracja planu Bożego.

Pan Jezus powiedział do Faraona bardzo znamienne słowa:

 

” lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi”

 

Dlaczego napisałem Pan Jezus? Ponieważ jest to ten sam Bóg. Jednym z trików szatana było wmówienie ludziom, że Jahwe i Jezus to dwie różne osoby. Stąd zbory, denominacje opierające się głównie na łasce odrzucają Prawo Boga, ponieważ postrzegają Jezusa jako kogoś zupełnie innego, kto przyszedł z nowymi przykazaniami, a te nowe  nie są. Udokumentowałem to wiele razy, jak to w NT poszczególne Prawa są zawarte ze ST.

Jest to jeden z największych kantów w historii: podzielnie na Boga surowego i na Boga tolerancyjnego wobec grzechu, gdzie Prawa już nie ma.

 

Ludzie spierają się czy Jezus miał na imię Jehoszua, czy Jeszu, czy Jeszua.

 

 

Szatan wprowadza w takie zawiłości abyście stracili z celu coś prawdziwego: skarb jakim jest charakter Boga, gdyż w hebrajskim imię nie było czymś przywołującym drugą osobę (Heniek chodź do mnie), ale ukazywało charakter.  Przykłady:

 

 1. Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: Ponieważ w bólu porodziłam”.
  Kronik 4:9. 
 2. Sara znaczyło “księżniczka”.

 

 

 

Żona patriarchy pierwotnie była znana jako Sarai, co oznacza “książę” lub “księżniczka”.

Czy wyobrażacie sobie aby ktoś do Was mówił, do kobiety “hej księżniczko, dzień dobry pani księżniczko“, a do mężczyzny “Cześć urodzony w bólu

Niektórzy badacze uważają, że Sarai oznaczało  “sporny” lub “kłótliwy”, ale jej imię zostało zmienione, nie przez przypadek, lub przez kaprys , ale przez samego Boga, aby to było znakiem Jego zamiaru względem  Sary, co pokazuje symbolicznie chrzest na Sarze  z “kłótliwej” (spierała się z mężem), na księżniczkę,  źródło narodów i królów. Sarai została obrzezana więc z “i” na Sara.

Bóg przekształcił jej charakter, tak jak przekształca nasze. Ba, przypominam, iż po pochwyceniu otrzymamy kamyk biały, a na nim nasze NOWE  imię.

Sarah lub “wódz naczelny” kobieca z Sar, co oznacza “kapitan” lub “dowódca”, jest wielokrotnie używana w tym znaczeniu jako rzeczownik pospolity, jak na przykład przez Izajasza, który czyni to “królową” ( Izajasza 49:23 ).

Wraz z otrzymaniem obrzezania poprzez utratę jednej litery co było zarazem chrztem otrzymała łaskę i w podeszłym wieku urodził się jej syn.

Obietnica przodków wielu narodów przyszła wraz ze zmianą imienia Saraj na Sarę . “Będę ją błogosławić, a ona stanie się narodami.” W ten sposób została złączona z mężem w wielkim błogosławieństwie przymierza, którego imię również zostało zmienione z Abrama na Abraham . Ta pierwsza, oryginalna nazwa oznacza “wysokiego lub honorowanego ojca”, ostatniego, “ojca wielu narodów”.

Teraz piękna ciekawostka językowa.

 

 Gdy do wyrazu Awram dodajemy literę „h”, zmieniamy rozkład ciężaru spoczywającego na pojedynczych głoskach i wówczas możliwe jest odczytanie imienia Awraham jako złożenie czasownika אבר awar(latać) i zaimka הם hem (oni). Imię tworzyłoby więc poetycki zwrot „Oni będą latać!”, wieszczący świetlaną przyszłość potomkom Abrahama.

Jest też możliwa inna interpretacja dodania litery „h” do słowa Abram. Zabieg ten powoduje, że w sercu imienia patriarchy pojawia się czasownik ברה – czasownik, który jest podstawą jednego z najważniejszych słów Biblii: ברית berit, przymierze.

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/wydawnictwom_abraham.html

 

 

Istotnie, chrześcijanie są niczym ptaki i jest to także zapowiedź pochwycenia.

Wracając do sporów. Rozmawiałem wczoraj z przyjacielem w wierz o prawidłowym imieniu Jezusa. Gadamy gadamy i w końcu zapytałem: w jakim imieniu otrzymałeś zbawienie, jakie imię spowodowało odwrócenie się od grzechu? Odparł brat w wierze “no Jezus”.

Czy coś więcej trzeba?

Czy kiedy uzdrawiamy w Polsce w imię Jezusa tudzież uwalniamy od demonów to jakiego imienia używają uwalniający? Jeszu czy Jehoszua? No właśnie… wystarczy Jezus.

Tłumaczyłem to bratu na przykładzie pracy z jakimś imigrantem. Zapewne nie wypowie on mojego imienia prawidłowo, a będzie starał się po swojemu jak umie mówić do mnie np Pieter, Piotl itp.

Ktoś powie: “no tak, ale należy się szacunek zbawicielowi.”

Przypominam, iż autorem WSZYSTKICH JĘZYKÓW jest sam Jezus:

 

“Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. (2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. (3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. (4)Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! (5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. (6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. (7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! (8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. (9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi”

 

Myślicie, że Bóg nie rozumie rumuńskiego lub katalońskiego? Czy może Kaszubów i Ślązaków nie rozumie?

Niektórzy dopisują do znaczenia imienia Jezusa magiczną moc. Jeśli będzie ono “Jeszu” lub “Jehoszua”, to Bóg będzie słuchał ich modlitw bardziej. No cóż jest to pewna forma okultyzmu, magii. Bóg jest Duchem i prawdziwi czciciele oddają mu część w duchu i w prawdzie. Koncentracja na samym imieniu jest tym samym co odmawianie różańca.

 

Pan Jezus w przypowieści o pannach mądrych i głupich ukazał sens relacji między Nim a nami. Oliwa symbolizująca Ducha Jezusa jest skalą, miernikiem i szacunkiem zarazem do Boga a nie czy Ty mówisz Isus, czy Jeszu.

Pan Jezus na koniec powiedział do panien:

 

“A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. “

 

Nie znam Was, bo nie poznałyście mnie.

 

Chcesz poznać imię Boga? Tylko u mnie 🙂 (sarkazm)

 

 

Oto ono:

 

 

 

ABBA (Rzymian 8:15)
Adwokat, obrońca (I Jana 2: 1)
Wszechmogący (Genesis 17: 1)
Wszystkim (Kolosan 3:11)
ALFA (Objawienie 22:13)
AMEN (Objawienie 3:14)
Sędziwy (Daniel 7: 9)
Pomazaniec (Psalm 2: 2)
Posłaniec (List do Hebrajczyków 3: 1)
Ramię PANA (Izajasz 53: 1)
AUTOR ZBAWIENIA (List do Hebrajczyków 5: 9)
AUTOR NASZEJ WIARY (Hebrajczyków 12: 2)
AUTOR POKOJU (1 Kor 14:33)
Mściciel  (1 Tesaloniczan 4: 6)

POCZĄTEK (Apokalipsa 21: 6)
Pasterz dusz (1 List Piotra 2:25)
POSŁANIEC BŁOGOSŁAWIONY I ŚWIĘTY (1 Tymoteusza 6:15)
Latorośl (Jeremiasza 33:15)
CHLEB BOGA (Jan 6:33)
CHLEB ŻYCIA (Jan 6:35)
Oddech  ŻYCIA (Księga Rodzaju 2: 7, Objawienie 11:11)
Pan Młody (Izajasz 62: 5)
Gwiazda Jasna Poranna (Objawienie 22:16)
Tarcza (2 Sam.22: 31, Psalm 18: 2, Psalm 18:30, Przysłów 2: 7)

 

 

 

KAPITAN ZBAWIENIA (Hebrajczyków 2:10)
Cieśla (Mark 6: 3)
SZEF PASTERZY – arcypasterz (1 Piotra 5: 4)
WYBRANIEC (Izajasz 42: 1)
CHRYSTUS (Mt 22:42)
CHRYSTUS BOGA (Łk 9:20)
CHRYSTUS PAN (Łk 2:11)
CHRYSTUS, SYN JEGO ŻYCIA (Mt 16,16)
Pocieszyciel (Jan 14:26)
Książę i rozkazodawca – dowódca (Izajasz 55: 4)
Pocieszyciel IZRAELA (Łk 2:25)
Ogień trawiący (Pwt 4:24, Hbr 12:29)
Kamień węgielny kosztowny (Izajasza 28:16)
Doradca (Izajasz 9: 6)
Stwórca (1 List Piotra 4:19)
Pan Zastępów (Izajasza 28: 5)

 

Nawiedzający (Łk 1,78)
Wybawiciel (Rzymian 11:26)
ŻĄDANE WSZYSTKICH NARODÓW (Aggeusza 2: 7)
DIADEM PIĘKNA (Izajasza 28: 5)
DRZWI (Jan 10: 7)
MIEJSCE ZAMIESZKANIA (Ps 90: 1)

Prawodawca (Izajasz 42: 1)
EMMANUEL (Mt 1:23)
KONIEC (Objawienie 21: 6)
WIECZNY BÓG (Pwt 33:27)
WIECZNE ŻYCIE (1 Jana 5:20)
WIECZNY DUCH (Hebrajczyków 9:14)
Wieczny Ojciec (Izajasz 9: 6)
Wieczny BÓG (Rdz21:33)
ZNAKOMITY (Psalm 148: 13)

WIERNY I PRAWDA (Objawienie 19:11)
WIERNY ŚWIADEK (Objawienie 1: 5)
OJCIEC (Mt 6: 9)
Pierworodny (Rzym.8: 29, Obj.1: 5, Kol.1: 15)
Pierwszy zmartwychwstały (1 Kor.15: 20-23)
Twierdza (Jeremiasza 16:19)
FUNDAMENT (1 Kor 3:11)
FONTANNA ŻYWYCH WÓD (Jeremiasza 2:13)
PRZYJACIEL (Mateusza 11:19)
ŁUG fARBIARZY (Malachiasza 3: 2 )

DELIKATNY POWIEW (1 Król. 19:12)
DAR BOGA (Jan 4:10)
CHWAŁA PANA (Izajasz 40: 5)
BÓG (Rodzaju 1: 1)
BÓG Wszechmocny (Rodzaju 17: 1)
BÓG CAŁEGO ZIEMI (Izajasz 54: 5)
BÓG NAD WSZYSTKIM (Rzymian 9: 5)
BÓG, KTÓRY WIDZI MNIE (Rdz. 16:13)
DOBRY (Psalm 144: 2 )
DOBRY PASTERZ (Jan 10:11)
NACZELNIK (Psalm 22:28)
WIELKI WYŻSZY KAPŁAN (Hebrajczyków 4:14)
WIELKI PASTERZ (Hebrajczyków 13:20)
PRZEWODNIK (Psalm 48:14)

GŁOWA CIAŁA (Kolosan 1:18)
GŁOWA ZGROMADZENIA (KOŚCIOŁA) (List do Efezjan 5:23)
SZEF WSZYSTKICH RZECZY (Hebrajczyków 1: 2)
OCHRONA OD UCISKU (Psalm 32: 7)
NAJWYŻSZY (Łukasza 1:76)
WYSOKI KAPŁAN (Hebrajczyków 3: 1)
WYŻSZY KAPŁAN NA ZAWSZE (List do Hebrajczyków 6:20)
ŚWIĘTY DUCH (Jan 14:26)
ŚWIĘTY JEST (Dz 2:27)
ŚWIĘTY JEDEN Z IZRAELA (Izajasz 49: 7)
DUCH ŚWIĘTY (J 15:26)
NADZIEJA (Tytus 2:13)
MOCARNY ZBAWICIEL (Łk 1,69)
MĄŻ (Izajasza 54: 5, Jer 31:32, Ozeasza 2:16)

JAM JEST (Wyjścia 3:14, Ew. Jana 8:58)
OBRAZ BOGA (2 Kor 4: 4)
OBRAZ JEGO OSOBY (Hebrajczyków 1: 3)
IMMANUEL (Izajasz 7:14)
RZECZNIK (Rzymian 8: 26,27,34 Hebrajczyków 7:25)

JAH (Psalm 68: 4
ZAZDROSNY (Wyjścia 34:1)
JEZUS (Mt 1,21)
JEZUS CHRYSTUS NASZ PAN (Rzymian 6:23)
SĘDZIA (Izajasza 33:22, Dz 10,42)
TYLKO JEDEN (Dz 22:14)

OPIEKUN (Psalm 121: 5)
KRÓL (Zachariasz 9: 9)
KRÓL WIECZNY (1 Tymoteusza 1:17)
KRÓL CHWAŁY (Ps 24:10)
KRÓL IZRAELA (Ew. Mateusza 27:11)
KRÓL KRÓLÓW (1 Tymoteusza 6:15)
KRÓL ŚWIĘTY (Apokalipsa 15: 3)

BARANEK BOGA (Jan 1:29)
OSTATNI ADAM (1 Kor. 15:45)
PRAWODAWCA (Izajasza 33:22)
WÓDZ, LIDER (Izajasz 55: 4)
ŻYCIE (Jan 14: 6)
ŚWIATŁO ŚWIATA (J 8:12)
ORZEŁ (Powtórz 32:11)
LILIA Z DOLINY (Pieśń 2: 1)
LEW ŚWIĘTEGO JUDY (Apokalipsa 5: 5)
ŻYCIE BOGA (Daniel 6:20)
ŻYJĄCY KAMIEŃ (1 Piotra 2: 4)
WODA ŻYCIA (Jan 4:10)
PAN (Jan 13:13)
PAN BÓG WSZECHMOGĄCY (Objawienie 15: 3)
PAN JEZUS CHRYSTUS (1 Kor 15:57)
PAN WSZYSTKIEGO (Dz. 10:36)
PAN CHWAŁY (1 Kor 2: 8)
PAN ŻNIW (Mt 9:38)
PAN OJCIEC (Haggai 1: 5)
PAN PANÓW (1 Tm 6:15)
PAN NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ (Jeremiasz 23: 6)
MIŁOŚĆ (1 Jana 4: 8)
ŁASKA (Ps 144: 2)

STWÓRCA, SPRAWCA (Job 35:10, Psalm 95: 6)
MAJESTAT NA WYSOKOŚCIACH (Hebrajczyków 1: 3)
MĘŻCZYZNA WZGARDZONY (Izajasz 53: 3)
MISTRZ, PAN (Łk 5: 5)
MEDIATOR (1 Tymoteusza 2: 5)
BÓG MIŁOSIERNY (Jeremiasza 3:12)
POSŁANIEC PRZYMIERZA (Malachiasz 3: 1)
MESJASZ (Jan 4:25)
BÓG ZASTĘPÓW(Izajasz 9: 6)
POTĘŻNY (Izajasza 60:16)

NAZAREJCZYK (Mt 2:23)

RÓD DAWIDA (Objawienie 22:16)
OMEGA (Objawienie 22:13)
JEDNORODZONY BÓG (Jan 1:18 )
BARANEK OFIARNY (1 Kor 5,7 )
NASZ POKÓJ (Efezjan 2:14)

LEKARZ (Łk 4:23)
DZIAŁ  (Psalm 73: 26, Psalm 119: 57)
POTENCJAŁ (1 Tymoteusza 6:15)
GARNCARZ (Izajasz 64: 8)
MOC BOŻA (1 Kor 1:24)
KSIĄŻĘ ŻYCIA (Dzieje 3:15)
KSIĘGA POKOJU (Izajasz 9: 6)
PROROK (Dz. Ap. 3:22)
NAJWYŻSZY PROROK (Łukasza 1:76)
UBŁAGANIE ZA GRZECHY(1 List Jana 2: 2, 1 Jana 4:10)
OCZYSZCACZ (Malachiasz 3: 3)

DUCH ŚWIĘTY (1 Koryntian 15:45)

RABBI (NAUCZYCIEL) (Jan 20:16)
Promieniowanie chwały Boga (Heb.1: 3)
Odkupiciel (Job 19:25)
Ogień złotnika (Malachiasza 3: 2)
UCHODŹCIE (Jeremiasza 16:19)
ZMARTWYCHWSTANIE (Jan 11:25)
DAWCA NAGRÓD (Hebrajczyków 11: 6)
SPRAWIEDLIWY JEDEN (1 List Jana 2: 1)
SKAŁA (1 Kor.10: 4)
KORZEŃ DAWIDA (Obj. 22:16)
RÓŻA SHARONU (PiEŚNI 2: 1)
POCZĄTEK BOŻEGO STWORZENIA (Obj. 3:14)
WŁADCĄ NAD KRÓLAMI ZIEMI (Ap 1, 5)
PONAD IZRAELEM (Micheasz 5: 2)

ZBAWICIEL (Łk 2:11)
BAERŁO (Liczb 24:17)
Nasienie (Rdz 3:15)
SŁUGA (Izajasz 42: 1)
ODCIEŃ (Psalm 121: 5)
PASTERZ NASZYCH DUSZ (1 Piotra 2:25)
Tarcza (Genesis 15: 1)
Berło i Buława (Rodzaju 49:10)
Pieśnią (Wj 15: 2, Izajasza 12: 2)
SYN JEZUS (Mt 1: 1)
SYN BOŻY (Mt 27,54)
SYN Człowieczy (Mt 8:20)
SYN NAJBARDZIEJ WYSOKIEGO (Łk 1:32)
ŹRÓDŁO (Hebrajczyków 5: 9)
DUCH (Jan 4:24)
DUCH PRZYJĘCIA (Rzymian 8:15)
DUCH BOŻY (Rdz 1: 2)
DUCH PRAWDY ( Jan 14: 17,15: 26,16: 13)
GWIAZDA z Jakuba (Liczb 24:17)
SIŁA (Jeremiasza 16:19)
KAMIEŃ (1 Piotra 2: 8)
KAMIEŃ IZRAELA (Rdz 49:24)
Ostoja (Nahum 1: 7)
SILNA WIEŻA (Przysłów 18:10)
SŁOŃCE SPRAWIEDLIWOŚCI (Malachiasz 4: 2)

NAUCZYCIEL (Jan 13:13)
ŚWIĄTYNIA (Apokalipsa 21:22)
JEDYNY (Psalm 144: 2,10)
PRAWDZIWE ŚWIATŁO (Jan 1: 9)
PRAWDZIWY ŚWIADEK (Objawienie 3:14)
PRAWDA (Jan 14: 6)

WINO (Jan 15: 5)

Mur Ognisty (Zachariasz 2: 5)
DROGA (Jan 14: 6)
MĄDROŚĆ BOŻa (1 Kor 1:24)
Świadek (Izajasz 55: 4)
WSPANIAŁY (Izajasz 9: 6)
Słowo (Jan 1: 1)
SŁOWO BOŻE (Objawienie 19:13)

JAH (Izajasza 12: 2, Psalm 68: 4 )

 

 

Wszystkie powyższe określenia opisują Boga Jezusa i są Jego imieniem. Sam miałem chrzest w imię Jezusa, ale wówczas traktowałem to jako wymóg Biblijny z Dziejów, ale po niedługim czasie przekonałem się, że chrzest w imię Jezusa znaczy jako chrzest w charakter Jezusa, a ten charakter jest piękny. Chrzest w imię Jezusa jest chrztem charakteru Boga. Trzy lata temu byłem niemowlakiem i od tamtej pory uczę się poznawać mojego Ojca, który dał mi nowego Ducha, nowe serce. Być może na lata ludzkie mam ok 18lat, a może mniej. To moja subiektywna ocena. Czymś innym jest wiedza a czym innym wzrastanie w Jezusie.

 

Ktoś kto przykłada wielką uwagę do imienia jako formy, a nie charakteru zwodzi sam siebie. Niech popatrzy na swoje serce, czy jest jak Jezus, czy jesteś pokornego serca, potrafisz wybaczać, masz miłosierdzie, a zarazem kochasz prawdę i potrafisz walczyć o Królestwo Boga nie wstydząc się Jezusa.

Niektórzy cedzą komara i połykają wielbłąda. Szatan daje takie różne “ciekawostki” abyś nie poznał Jezusa. Jego celem na tym etapie jak już czytasz biblię, nie jest odwieźć Cię całkowicie od Boga, ale zagospodarować Ci tak czas, abyś nie mógł/a poznać Jezusa.

 

Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”

 

Naszym celem wiec jest poznawanie Boga poprzez Jezusa, jaki on był, jaki miał charakter, czy słuchał Ojca, czy przestrzegał Jego Prawa.

 

Jeszcze na koniec. Celem agentów Watykanu jest przekierowanie Twojej uwagi na część jakiejś prawdy, która nic nie wnosi do Twojego życia. Dla adwentystów bożkiem może być szabat, ale mogą oni nie mieć relacji z Jezusem. Charyzmatycy będą skupieni na doznaniach, cudach, uzdrawianiu i mogą nie mieć relacji z Jezusem. Inni mogą szukać spisków w Piśmie nie poznawszy Jezusa.

Nagrałem dlatego film “szatan daje ćwierć prawdę, a Bóg daje prawdę kompletną”.

Tak to działa. W kościele katolickim również jest głoszony Jezus, ale tam z kolei jest koncentracja na sakramentach. Gdybym poprosił tych wszystkich 87% Polaków katolików o pogadanie na temat Jezusa, to zdecydowana większość nie wiedziałaby co powiedzieć. Powtarzam to co jakiś czas, że mowa o Jezusie przy  stole “Bożo Narodzeniowym” jest wstydem…

 

Ludzie mogą się kłócić o imię Jezusa nie znając WCALE  jego charakteru. To jest tak, jakbym sprzeczał się jak mój znajomy ma na imię, a wiedziałbym o nim tylko gdzie pracuje i jak wygląda. Nie znałbym jego temperamentu, osobowości, zainteresowań.

Byłem w polityce. Tam mawiało się “znam tego i tego”. Co oznaczało raczej kontakt, możliwość załatwienia sobie czegoś przez znajomości, ale wcale tych ludzi nie znałem. W telefonie miałem numery do dwóch posłów i JKM. Ale czy ja ich poznałem na prawdę? Nie.

Dzisiaj jest podobnie jak prorokował Pan Jezus:

 

 

„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości».

 

Oznacza to, że te osoby powoływały się tylko na imię Jezusa, Jego moc, ale go nigdy nie poznały. Tak jak Romek powołuje się na posła Stefana a Heniek na prezydenta miasta Wrocławia, ale nigdy ich nie poznali osobiście.

 

Zwróćmy uwagę, iż Świadkowie Jehowy właśnie przywiązują olbrzymią wagę do imienia Boga. Jest to u nich czymś sztandarowym jak u AD7 szabat.

 

Szukajcie Boga póki daje się znaleźć. Chcesz mówić Jehoszua. Mów. Chcesz mówić do Pana Jeszu mów. Ale zacznij od naśladownictwa Jezusa, ukrzyżuj swoje ja, bądź pokorny, zniszcz pychę w sobie.

 

Powodzenia

 

Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Panu Panów.

 

 

ps

 

Po przeczytaniu tego tekstu raz jeszcze siądź z Biblią i poczytaj na podstawie powyższych wersetów jaki jest Bóg. jakie jest prawdziwe imię Boga, czyli jaka jest Jego natura.

 

 

_________________________________

Osobom mogącym mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: “Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl”

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

PAYPAL
 

Z góry serdecznie dziękuję w imię Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

 

Updated: 26 września 2018 — 14:52

14 komentarzy

Add a Comment
 1. 1. “Ale nie zacznij od naśladownictwa Jezusa”? Tu jest błąd, chyba raczej “zacznij od naśladownictwa Jezusa…”
  2. Miałeś chrzest w imię Jezusa a nie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego?

  1. Dzięki za korektę.
   Tak, ale przy koncepcji Jezus jest Bogiem na jedno wychodzi.

 2. “Jest to u nich czymś sztandarowym jak u AD7 szabat”.
  U AD7 sztandarowym przesłaniem jest Trójanielskie Poselstwo z 14 rozdziału Księgi Objawienia, w które tak się składa, że między innymi wpisany jest również szabat 😉
  Co do imienia Boga oczywiście że jest tak jak piszesz. Dobrym dowodem na to jest chociażby Modlitwa Pańska, w której Jezus mówi “święć się imię Twoje” ale co ciekawe… nie nazywa Boga imieniem np. Jahwe, tylko naszym Ojcem 🙂

  1. w ogole w ani jednym miejscu NT Jezus nie wymawia imienia Boga.

   1. Tu się mylisz Piotrze. Jest to wina cenzury kościelnej i tłumaczenia tekstu ewangelii z tłumaczenia z języka greckiego. W tekstach Hebrajskich i aramejskich jest inaczej. Sprawdziłem 2 Ewangelie: Łukasza która pisano dla dostojnego Teofila czyli Arcykapłana Teofila i Jana. I tak czytamy słowa naszego Jeszua. Ewangelia Łukasza: 4:8 mówi Jahwe – zobaczyć 5 Moj 6:13. Ew Łuk. 4:16 mówi Jahwe – zobaczyć 5 Moj 6:16. Ew Łuk 4:16-19 mówi 2 krotnie mówi Jahwe – zobaczyć Izajasza 61:1-2. Ew Łuk 13:35 mówi Jahwe – zobaczyć Psalm 118:26. Ew Łukasza 20:37 mówi Jahwe, Bóg Awrahama i Bóg Icchaka i Bóg Jakowa – zobaczyć 2 Moj 3:6. Ew Łuk 20:42 mówi Jahwe i Adonaj i zobaczyć Psalm 110:1. Ew Jana 8: 24 mówi JA JESTEM – takie określenie jest tylko w języku Hebrajskim zastrzeżone dla BOGA ISRAELA – w Ew Jana 20:28 i 20:58 tak samo mówi. Dalej Ew 18:5-6 gdzie pada to samo słowo JA JESTEM dwu krotnie – i co ci ludzie zrobili – padli na twarz przed Bogiem – gdy usłyszeli te słowa. Cóż tłumaczenia zaciemniają ale najwięcej zaciemnia niestety Cenzura Kościelana. proszę was sprawdźcie sami odnośniki – bo to są cytaty Z Bożego Słowa

    1. pytanie czy możemy ufać hebrajskiemu pisanemu być może przez judaistów

 3. Ewangelia Jana 17:11,12 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo.(TYSIĄCL.WYD5)
  Imię, które Chrystus nakazał uświęcać, to jest imię, które nadał mu Jego Ojciec. Mówiąc: „Ojcze uświęć swoje imię”, Chrystus wyraził pragnienie w modlitwie, by to co otrzymał od swojego Ojca, w tym wypadku wzniosłe imię, było traktowane ze szczególnym szacunkiem, do tego stopnia, że jak powiedział apostoł Paweł do Filipian 2:9-11:Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca.(TYSIĄCL.WYD5)

  1. Ewangelia Mateusza 6:9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię!(TYSIĄCL.WYD5) tak mówił nasz Pan,uczy że imię które mamy czcić to imię Ojca, które to imię,Ojciec dał swojemu Synowi.”zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś” To wyjaśnienie dla tych którzy oskarżają naszego Pana o to, że mówiąc o imieniu Ojca ,jednocześnie go zataja.A jak się to imię wymawia to już sprawa osobista (wiemy jednak że oznacza i tłumaczy się na Zbawiciel)każdego z nas,każdy zda sprawę za siebie przed naszym Ojcem.

 4. Ile jest tych imion 😮 wiedziałam, że jest ich dużo, ale nie że aż tyle…

 5. Witam Cię Piotuś i pozdrawiam w Jezusie Chrystusie. Pozdrowienia również dla Wojtusia i Robercika. Ale odnośnie tematu. Dziś mieliśmy zgromadzenie z okazji Święta Namiotów u mnie i Krzysiu mówił na ten temat. Jak to fajnie opisał , kiedyś odwiedzili go świadkowie wieży strażniczej (jehowych:) i zapytali go czy chciałby porozmawiać o imieniu Boga. Ucieszył się i zaprosiłi ich do domu.Otworzył Biblie i pyta się ich o którym z 70 imion które zna chcieliby porozmawiać? Otworzyli oczy ze zdumienia i grzecznie się pożegnali…ty widze gdzieś około tylu wymieniłeś 🙂 ale to tak przy okazji. Niech Ci Bóg błogosławi a Jego Imię niech będzię wywyższone ponad wszelkie imię na wieki wieków. Pozdrawia rodzina Królików 🙂

  1. Witam i Dziękuję za błogosławieństwa.
   Niech i Was Duch Pana Jezusa Prowadzi 🙂

 6. Stanisławie z tego co zrozumiałem to sprawdzałeś słowa naszego Pana w których cytował teksty z Tory,i tu możemy się domyślać że kiedy Chrystus czytał z Tory w synagodze np.(Izajasza 61:1) to musiał czytać to co było zapisane ,ale już autor ewangelii Łukasz nie zapisał imienia (JHWH Elohim) w swoim tekście zastępując je słowem ” Κύριον”-kyrion- Pan możesz to sprawdzić http://bibliaapologety.com

 7. 1 Koryntian 12:3 Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod Tchnieniem Bożym, nie może mówić: «Jeszu przekleństwem!». Nikt też nie może powiedzieć bez Tchnienia Świętego: «Panem Jeszu».

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme