Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Mam pytanie do pastorów: czy Donald Tusk będzie zbawiony?

Zakładając, że na dzień dzisiejszy się nie nawrócił.

 

Czy zbawiona będzie Hanna Gronkiewicz Waltz, Owsiak, Komorowski, Michnik, Hartman, Kwaśniewski, Miller.

 

Mam tez pytanie do pastorów nieekumenicznych:

 

czy będzie zbawiony ekumenista Pan Mateusz Wichary Przewodniczący polskich Baptystów?

 

 

Zaktualizowane: 31 października 2018 - 10:33

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. A niby dlaczego żydzi chazarscy mieliby być zbawieni? Nie my o tym decydujemy, jeśli Bóg tak postanowi to widocznie będzie miał ku temu konkretny powód. Moim zdaniem chazarstwo (nasienie węża) skończy w ogniu. Czasem się słyszy, że wysocy urzędnicy państwowi są zamieszani w okultystyczne satanistyczne rytuały. Donaldowi ostatnim czasem bardzo dobrze się powodzi…

  1. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by w s z y s c y l u d z i e zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. ( 1Tym 2:3,4)
   2 List do Koryntian 5:14,15 Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli.A właśnie za w s z y s t k i c h umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

   Jaki byłby twój osąd w stosunku do w/w w kontekście poniższych cytatów i wiedzy że nasz Ojciec jest Miłością (Agape)bezinteresowną.

   1 List do Koryntian 6:2,3 “Czyż nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czy nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne!”
   Ewangelia Jana 5:22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,
   List do Galatów 3:26 Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie.
   Księga Psalmów 82:6 Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego.

   Co się dotyczy tych którzy przyjęli wiarę w Syna Bożego:

   1 List do Koryntian 3:11,15 Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy lub ze słomy,tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę;ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.

  2. Czym jest ogień nieugaszony?

   NBG’12, Pnp 8:6-7
   Przyłóż mnie jako pieczęć na twoje serce, jako znak do swojego ramienia. Bowiem miłość jest silna jak śmierć, namiętność mocna jak Kraina Umarłych, jej żar jakby żar ognia, niczym płomienie Boga. Miłości nie mogą zgasić wielkie wody, ani zalać jej rzeki. I choćby ktoś za miłość chciał oddać całe mienie swojego domu to jednak by nim wzgardzono.

   “Ponieważ Bóg nasz jest ogniem trawiącym”
   (Heb. 12:29) 1J 4:8: “Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.”

 2. Nie wiemy czy Ci ludzie się nad tym zastanawiają, dlatego uważam że nie ma co roztrząsać. Bóg zna ich serca, prawda ?

  1. właśnie trzeba rozsądzać, aby rozróZnić dobro od zła, bo inaczej zawsze co kolwiek by ktoś robił mozemy powiedziec: to Bóg oceni. Bóg na pewno oceni ale my mamy widzieć linię graniczną

   Proponuję Pslam nr 1

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish