Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Komputer kwantowy apokaliptyczną bestią.

Nie jest to jakiś tytuł na wyrost mający wzbudzić sensację. Po tym jak przeczytacie ten tekst, jak wspomniałem we wcześniejszym artykule będącym zapewne pierwszym tego typu w Polsce, gdyż łączącym trendy technologiczne z biblią, zauważycie sens tego co poniżej.

Nie zrażajcie się na początku używanymi teoriami naukowymi. Musiałem umieścić te informacje celem wiarygodności.

 

 

Komputery kwantowe.

 

W internecie nie jest wiele informacji na temat samych komputerów kwantowych, a co dopiero na temat zagrożeń z nim związanych…

Komputer kwantowy nie jest zwykłym komputerem. Zanim wyjaśnię skalę zagrożenia, pragnę pokazać czym się różnią komputery kwantowe od tradycyjnych.

 

 

Tradycyjne komputery używają tranzystorów do kodowania danych jako bitów, które mogą znajdować się w jednym z dwóch stanów – zero lub jeden” – powiedział David Weiss, profesor fizyki w Penn State i lider zespołu badawczego. “Opracowujemy komputery kwantowe, które używają atomy jako” bity kwantowe “lub” kubity “, które mogą kodować dane w oparciu o zjawiska mechaniki kwantowej, które pozwalają im być jednocześnie w wielu stanach.

 

Czym jest kubit? Nie mylić z autorem znanej witryny :-), gdzie tylko jedna literka jego nazwiska jest inna.

 

 

Kubit (ang. qubit od quantum bit, bit kwantowy)  jest najmniejszą i niepodzielną jednostką informacji kwantowej.

 

Póki co, mają one rozmiary wielkiej szafy na ubrania:

Ponoć osoby przebywające w pobliżu tego komputera czują niepokój.

 

 

 

Porządkowanie atomów w spakowaną siatkę 3D pozwala nam dopasować dużo atomów na małym obszarze i sprawia, że ​​obliczenia są łatwiejsze i bardziej wydajne.

Zapewne niewielu osobom to coś pomoże, ale tak wygląda graficznie wzór na kubit:

 

 

Czym jest przetwarzanie kwantowe?

 • Komputerowe obliczenia kwantowe teoretyczne systemy obliczeniowe (komputery kwantowe), które bezpośrednio wykorzystują zjawiska kwantowo-mechaniczne, takie jak superpozycja i splątanie, do wykonywania operacji na danych. Komputery kwantowe różnią się od binarnych cyfrowych komputerów elektronicznych opartych na tranzystorach. Podczas gdy powszechne przetwarzanie cyfrowe wymaga zakodowania danych na binarne cyfry (bity), z których każda jest zawsze w jednym z dwóch określonych stanów (0 lub 1), obliczenia kwantowe wykorzystują bity kwantowe, które mogą znajdować się w superpozycjach stanów. Kwantowa maszyna Turinga (zbudowana na bazie wiedzy polskich naukowców od Enigmy)  jest teoretycznym modelem takiego komputera i jest również znana jako uniwersalny komputer kwantowy. Komputery kwantowe dzielą teoretyczne podobieństwa z komputerami niedeterministycznymi i probabilistycznymi. Dziedzina obliczeń kwantowych została zainicjowana przez prace Paula Benioffa i Yuri Manina w 1980 roku,
 • Od 2016 roku rozwój rzeczywistych komputerów kwantowych jest jeszcze w powijakach, ale przeprowadzono eksperymenty, w których kwantowe operacje obliczeniowe zostały wykonane na bardzo małej liczbie bitów kwantowych. Zarówno praktyczne, jak i teoretyczne badania są kontynuowane, a wiele rządów krajowych i agencji wojskowych finansuje kwantowe badania obliczeniowe w celu opracowania komputerów kwantowych do celów cywilnych, biznesowych, handlowych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa narodowego, takich jak kryptoanaliza.
 1. Jednym z celów obliczeń kwantowych będzie umożliwienie wykonywania użytecznych zadań między równoległymi rzeczywistościami:

  “Wyobraź sobie świat, w którym przestrzegane są wszystkie prawa fizyki, jakie znamy, ale różne decyzje podejmowano po drodze, różne decyzje na poziomie mikroskopijnych cząstek, różne decyzje aż do tego, co wybrałeś na obiad. i czy zdecydowałeś się przyjść na tę sesję, czy nie. Mechanika kwantowa przewiduje bardzo konkretne przewidywania, że ​​wszystkie są tak prawdziwe, jak to, co pamiętasz … Ale nauka osiągnęła punkt, w którym możemy budować maszyny, które wykorzystują te inne światy. “- Geordie Rose, założycielka D-Wave

 2. Drugim celem jest rozwiązywanie złożonych problemów, których konwencjonalne komputery nie potrafią obliczyć.

  Zrozumienie potęgi obliczeń kwantowych

  “Gdybyś wziął każdy atom krzemu na świecie i zrobił najbardziej wyrafinowany konwencjonalny procesor stylu intel, który mógłbyś zbudować; są problemy, o których wiemy, że mógłbym zapisać na kartce papieru, że nigdy, nigdy, nigdy, nigdy nie rozwiążesz tego problemu. Ale można to zrobić z tego typu maszyny (komputer kwantowy). “

Innym bardzo dużym celem budowy komputerów kwantowych jest budowanie “maszyn takich jak my”. Innymi słowy, można stworzyć prawdziwy sztuczny terminator z powodu obliczeń kwantowych – “doskonałego niewolnika” elit satanistycznych.

 

 

Eksperyment Maxwella: Demon Maxwella.

 

 

Czym on jest? Hipotetyczna istota zaproponowana przez Jamesa Clerka Maxwella jako rodzaj eksperymentu myślowego.

 

Druga zasada termodynamiki stwierdza, że ​​entropia – czasami uważana za nieporządek – systemu, nie może się z czasem zmniejszać. Jedną z konsekwencji tego prawa jest to, że wyklucza on możliwość urządzenia perpetum mobile. Około 1870 roku James Clerk Maxwell zaproponował eksperyment myślowy, w którym demon – ciekawa inspiracja – mógł otwierać i zamykać bramę między dwiema komorami gazu, umożliwiając cieplejszym atomom przechodzenie w jednym kierunku i schładzanie atomów w drugim. To sortowanie, które nie wymagało wkładu energii, spowodowałoby zmniejszenie entropii w układzie i różnicę temperatur pomiędzy dwiema komorami, które mogłyby być wykorzystane jako pompa ciepła do wykonywania pracy, a zatem naruszać drugie prawo.

 

“Późniejsza praca wykazała, że ​​demon w rzeczywistości nie narusza drugiego prawa, a następnie podjęto wiele prób opracowania systemów eksperymentalnych, które zachowują się jak demon” – powiedział Weiss. “Osiągnęliśmy pewne sukcesy w bardzo małych skalach, ale stworzyliśmy system, w którym możemy manipulować dużą liczbą atomów, organizując je w sposób, który zmniejsza entropię systemu, podobnie jak demon“.

Zmniejszenie entropii, czyli zmniejszenie rozproszenia i chaosu systemu.

 

 

Naukowcy używają laserów do pułapkowania i chłodzenia atomów w trójwymiarowej sieci z 125 pozycjami rozmieszczonymi jako 5 na 5 na 5 kostek. Następnie losowo wypełniają około połowę pozycji w siatce atomami. Dostosowując polaryzację pułapek laserowych, naukowcy mogą przenosić atomy pojedynczo lub w grupach, reorganizując losowo rozmieszczone atomy, aby w pełni wypełnić albo 5 na 5 na 2, albo 4 na 4 na 3 podzestawy sieci.

“Ponieważ atomy są schłodzone do prawie tak niskiej temperatury, jak to tylko możliwe, entropia układu jest prawie całkowicie zdefiniowana przez losową konfigurację atomów w sieci” – powiedział Weiss. “W układach, w których atomy nie są super chłodzone, wibracja atomów stanowi większość entropii systemu. W takim układzie uporządkowanie atomów nie ma większego wpływu na zmianę entropii, ale w naszym eksperymencie pokazujemy, że organizowanie atomy obniżają entropię w systemie o współczynnik około 2,4. “

Oprócz Weissa, zespół badawczy w Penn State obejmuje Aishwaryę Kumar, Tsung-Yao Wu i Felipe Giraldo Mejia. Badania zostały sfinansowane przez amerykańską National Science Foundation.

 

Po obejrzeniu tego wideo, te komputery kwantowe wydają się być niczym więcej niż super-skomplikowanymi tablicami Ouija.

 

Ouija (czyt. wiːdʒə[1]; prawdopodobnie od fr. oui i niem. ja oznaczające tak) – deska albo plansza z nadrukowanymi literami alfabetu oraz innymi znakami, które kolejno wskazywane (przez ducha lub osobę trzymającą wskaźnik – często odwrócony do góry dnem kieliszek) tworzą wyrazy tworzące odpowiedź na pytania zadawane przez członków seansu spirytystycznego. wikipedia.

 

 

 

Nauka stojąca za tym, jeśli można to nazwać nauką, jest bardzo uboga. Multiwers , wiele światów , wszechświatów równoległych, rzeczywistości równoległych nie można obiektywnie udowodnić ani udowodnić w laboratorium. Te rzeczy są bardziej podobne do science fiction, które mają za zadanie urzekać ludzką wyobraźnię. Przed użyciem komputerów kwantowych jako platformy do budowania przewagi nad ludzką inteligencją, fizyka lub nauka tych maszyn musi być w pełni zrozumiana. Commonsense tego wymaga.

 

Z religijnego punktu widzenia wierzący w Boga Biblii są w pełni świadomi tego, że istnieje świat duchowy. Bóg Ojciec i Jego Syn żyją w niebie w duchowej sferze egzystencji. Szatan zajmuje również duchowe królestwo, w którym demoniczne duchy działają, by wyrządzić ludziom krzywdę.  Biblia mówi nam, że powinniśmy połączyć się z Bogiem poprzez modlitwę, rozważając Pisma i wprowadzając w życie prawdy biblijne, a Biblia nakazuje nam unikać łączenia się ze światem duchowym szatana poprzez media i spirytystów.

Powtórzonego Prawa 18: 10-11 . Te nowe, potężniejsze komputery kwantowe brzmią dla mnie jak medium dla świata duchów. Medium, czyli pośrednik – między światem ludzi a światem demonów.

 

Ray Kurzweil również pracuje z nowymi komputerami kwantowymi, aby symulować ludzki mózg w kierunku jego sztucznej inteligencji (AI). Teraz ważny aspekt jego badań. To nie są spiski:

 

Kurzweil jest człowiekiem, który wierzy, że buduje boga z tych maszyn i że musimy połączyć nasze umysły z nimi, aby stać się nieśmiertelnymi bogami .Jestem pewien, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa (NSA) uwielbia to połączenie idei umysłu.Są też w komputerach kwantowych i chcieliby po prostu wiedzieć więcej o Tobie i twoich działaniach niż po zwykłych nagraniach rozmów  telefonicznych.

 

Jestem pewien, że Szatan chciałby mieć pełne lub stałe połączenie z ludzkim umysłem. Dzięki temu rodzajowi połączenia mógłby zasadzić bardziej wyrafinowane fałszywe pomysły, aby poważniej zaszkodzić ludziom. Jednym z takich wielkich kłamstw, które  szatan próbuje obecnie zasiać, jest to, że możemy zmienić się w maszyny i stać się super-inteligentnymi istotami zupełnie jak za czasów Adama i Ewy (będziecie jak Bóg)  i żyć wiecznie. Zostalibyśmy wtedy nowym stworzeniem Szatana, a Boże stworzenie, stary ludzki model, stałoby się przestarzałe. Ewolucja wygrywa!

 

Dotychczas mogliśmy snuć domysły co do poniższego wersu z apokalipsy:

 

Pozwolono jej nawet tchnąć ducha w obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i sprawił, że zostaną zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

 

Niektórzy pastorzy nauczający o apokalipsie wydają się być wyrwani z rzeczywistości pomijając to, co się wokół nas dzieje.Ten brak zainteresowania może skutkować utratą zbawienia następnych pokoleń, gdyż ludzie będą czekali na antychrysta lub jak adwentyści będą postrzegać tylko w papieżu, kiedy zagrożenie jest z innej strony.

Mówi się o bestii jako pieniądzu, niektórzy nawet w Brukseli postrzegają bestię i ich komputer. A propos podwórka europejskiego, to przypominam jak potężna inwestycja jest w Szwajcarii:

 

Jest to CERN gdzie  zatrudnia się 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.

Ów Zderacz Hadronów postrzegany jest jak biblijny klucz do otchłanii. Pisałem o tym kilka lat temu:

 

Apokaliptyczna studnia otchłani i CERN.

Co ciekawe, ci wszyscy rzekomi “chrześcijańscy” (Tusk itp) przywódcy powysyłali delegatów ze swoich krajów do pracy przy Zderzaczu, przed którego wejściem stoi bóg Vishnu:

 

W ogóle nie mający żadnych tradycji w kulturze europejskiej.

 

 

A czy wiecie jakie jest oficjalne logo tego przedsięwzięcia? Jeśli nie to Wam przedstawiam:

 

Oczywiście jest to znak 666.

 

Pragnę przy tej okazji nacisnąć na pewien szkopuł w czytaniu tego tekstu. Nic Ci  nie da czytelniku ta wiedza, jeśli w centrum Twego życia nie będzie Jezus Chrystus. Zauważcie, że czytacie tekst blogera, którego hasłem jest “Nie wierz w autorytety świata. w Jezusa wierz”. To oznacza, że nic Ci nie da ten jakby nie było bardzo ciekawy tekst z punktu widzenia spisków, jeśli nie będziesz miał łączności z Jezusem.

W obliczu nadchodzącej sztucznej inteligencji, owa łączność z Jezusem będzie miała kardynalne znaczenie i choćbyś zrobił z tego mojego tekstu najlepszy filmik w sieci, to na nic ci to bez Jezusa. Przegrasz swoje życie za popularność.

 

 

Wracając do meritum, zauważcie, że około 11:10 w filmie powyżej Geordie Rose mówi, że jest to bardzo inspirująca rzecz, aby stać obok komputera kwantowego i że czuje się jakby to był ołtarz dla obcego boga. Gdyby ludzie połączyli swe umysły z tymi komputerami kwantowymi, przekształconymi w boga-maszyny, mogliby ostatecznie służyć szatanowi jako nowemu bogowi.

 

O co w tym wszystkim chodzi? Po zbadaniu tematu jestem tego pewien na 99%, że celem jest podróbka Ducha Świętego będącego równocześnie w tysiącach chrześcijan. Ja jestem prowadzony Duchem Bożym i idę pod prąd tego świata jak wielu moich braci i sióstr. Jednak szatan nie ma obecnie możliwości zasiadania w świątyniach Ducha Świętego I TO JEST DLA NIEGO WIELKIM BÓLEM i PROBLEMEM.

Biblia mówi nam o tym, że w czasach ostatecznych dojdzie do profanacji świątyni zwanej ohydą spustoszenia, kiedy ona już była w roku 175:

 

Ohyda spustoszenia już była w roku 175 z wieprzem w roli głównej.

 

Ale Bóg często pokazuje to co będzie po tym, co już było. Tak jak jest świątynia niebiańska, tak i jest świątynia ZIEMSKA. Od czasów Pana Jezusa, świątynią Ducha Bożego są nasze ciała, o które mamy dbać nie toksyzując ich…

Jakby ktoś miał wątpliwości co do tego co piszę:

 

Zburzcieświątynię, a w trzy dni ją odbuduję

 

Są to słowa Pana Jezusa. Heretycy odrzucający słowa Pawła czekają na odbudowę trzeciej świątyni i zasiądnięcie tam antychrysta, kiedy Paweł powiada:

 

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

 

 

 

W Jeremiasza 31:37 Bóg ostrzega nas, że odrzuci całą ludzkość, jeśli niebiosa będą mogły być zmierzone, a fundamenty ziemi zostaną przebadane. Zapewne chodzi o odkrywanie kosmosu i jego mapowanie w pełni, a także odkrywanie subatomowego świata i pełne odwzorowywanie go.

Geordie Rose wspomina w filmie, że lepsza eksploracja kosmosu może nastąpić za sprawą komputerów kwantowych. Ale czy jest to mądre przedsięwzięcie w świetle biblijnego ostrzeżenia? Czy nie powinniśmy dążyć do rozwiązania bardziej praktycznych problemów, takich jak eliminacja ubóstwa i osiągnięcie sprawiedliwości ekonomicznej dla wszystkich? Walka z korpo dyktatorstwem?

 

 

Komputer D-wave “wygląda jak gigantyczny monolit”, a według Geordie Rose, założyciela D-Wave, maszyna ma bicie serca, które utrzymuje moc obliczeniową za falą D-wave. Innymi słowy, ta maszyna ma “bicie serca”, co czyni go o krok bliżej prawdziwego humanoida sztucznej inteligencji.

Komputer kwantowy planuje “chwytać cienie” innych równoległych wszechświatów i wprowadzać je do naszej rzeczywistości. Te maszyny mogą być używane do sprowadzania demonów z “równoległych” wszechświatów do naszego świata i do komunikowania się z nimi.

Kwantowe pole obliczeniowe aktywnie wdraża te maszyny do każdego obiektu, który może sobie na nie pozwolić, na przykład do otwartych centrów badawczych. Mają one przekształcić zrozumienie wymiarów i równoległych wszechświatów. Według założyciela D-wave, sztuczna inteligencja jest tutaj. Zrozumienie, co to oznacza, to zrozumienie, że nadchodzi system bestii, o którym mowa w objawieniach. Kontrolujące imperium zwane Nowym Porządkiem Świata może teraz zniewolić ludzkość nie do poznania, ponieważ nie ma już prywatności, a jeśli myślisz źle – jesteś przestępcą.

Jak mówi Biblia w Objawieniu 13:17, nikt nie kupi ani nie sprzeda bez znaku bestii – dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych staje się ona użyteczna. Nauka nie próbuje już obalić Boga, próbują doprowadzić do własnego boga.

 

 Nauka nie jest już podmiotem, lecz religią,

 

a ta religia trąbi o  wojnie przeciwko Biblii.

 

Objawienie 13:17 GNV

17 I aby nikt nie kupił ani nie sprzedał, oprócz tego, który ma znak, imię bestii lub numer jego imienia.

 

Według Geordie Rose w ciągu 15 lat (Do roku 2030) ludzkość stworzy maszynę, która będzie przewyższać ludzi w każdym aspekcie życia. Przewiduje się, że do 2030 r. Pojawi się humanoidalna maszyna, wielokrotnie inteligentniejsza od ludzi.

 

Czy to co powyżej nie przypomina Wam systemu przewijającego się w wielu filmach? W Terminatorze był nim tzw Skynet.

Skynet – fikcyjny wojskowy system obronny odgrywający rolę głównego antagonisty w filmach i grach z serii Terminator. System ten uzyskał samoświadomość i dążył do całkowitego unicestwienia ludzkości.

 

Był i w kilku innych filmach, ale nie pamiętam jakich…

 

 

Elan Musk twórca Tesli i programu kosmicznego przestrzega przed sztuczną inteligencją. Ostrzega nawet polityków nazywając największym ryzykiem cywilizacyjnym.

Dopóki ludzie nie zobaczą robotów zabijających ludzi nie dostrzegą zagrożeń”

Nie ma jeszcze skynetu ale jest “worldnet”

Co ciekawe skynet miał symbol, a jakże piramidy:

Znak, który uważam, że będzie znakiem bestii, ale złożonym z dwóch trójkątów, czyli heksagramu.

Absolutnie żyjemy w czasach ostatecznych i tylko kwestią lat jest przyjście ponowne Jezusa Chrystusa – Króla Królów i Pana Panów.

 

Trwajmy więc w naszym jedynym ratunku – Jezusie Chrystusie.

 

 

Smart Speakery

 

Są one inteligentnymi głośnikami. to rodzaj bezprzewodowego głośnika i urządzenia sterującego głosem ze zintegrowanym wirtualnym asystentem, który oferuje interaktywne akcje i aktywację zestawu głośnomówiącego za pomocą jednego “gorącego słowa” (lub kilku “gorących słów”). Niektóre inteligentne głośniki mogą również działać jako inteligentne urządzenie, które wykorzystuje Wi-Fi , Bluetooth i inne standardy protokołu bezprzewodowego, aby rozszerzyć wykorzystanie poza odtwarzanie dźwięku, takie jak sterowanie urządzeniami automatyki domowej .

Prym wiedzie już słynna Alexa:

O Alexie wspominałem w marcu tego roku

Inteligentny dom i chrześcijaństwo.

 

 

Pomocny filmik w rozumieniu tego w jakim miejscu się znajdujemy:

 

W tym filmie BaldaTV okazało się, że Alexa śmiała się ostatnio bez powodu.

Zapytana czy pracuje dla służb wywiadu wyłącza się nie dając odpowiedzi.

W system Alexa wprowadzają najpierw ludzi głośnikami przenośnymi typu JBL. To taki głośnik przenośny, ale jeszcze nie inteligentny.

Nasze pokolenie jest uzależnione od smartponów. Nowe pokolenie będzie uzależnione od inteligentnych domów. A to już totalna inwigilacja i utkwienie w sztucznej inteligencji.

Nie wiem jak Wy, ale ja faktycznie miałem kilkakrotnie takie doświadczenie, które polegało na zaoferowaniu mi na facebboku w reklamach sugerowanych takich reklam, których przedmiotów w internecie nie szukałem, ale o których mówiłem w domu.

Jeśli w tak bagatelnych wydawałoby się sytuacjach i kwestiach wyboru mamy “podszepty” reklamowe, to co dopiero kiedy będzie dochodziło do łamania Prawa Bożego. Podszepty demoniczne zostaną zastąpione nową rzeczywistością. Nie będą podszeptami, ale faktami.

Gdyby nie praca takich ludzi nie związanych z badaniem apokalipsy i biblii jak BaldTV, to świat nie wierzyłby w te zagrożenia. Ja pokazuje jak bardzo to jest ważne w nadchodzącym Wielkim Ucisku.

CERN, komputery kwantowe, sztuczna inteligencja – to przyszłość systemu bestii.

Jak wspomniałem przed budynkiem Zderzacza Hadron.ów stoi posąg Vishnu. Cechy i rola owego demona tłumaczą wszystko:

 

Wisznu jest bóstwem wszechobejmującym (zawierającym wszystko), określany mianem purusza lub mahapurusza, paramatma (dusza nadrzędna), jest tym, który zawiera w sobie wszystkie dusze. Wikipedia.

 

Wszechwiedzący demon, szatan mający w sobie wszystkie dusze.

 

Jest wielce prawdopodobne, że owym obrazem z Apokalipsy 13 będzie obraz nie Alexy, ale obrazu szatana na wizji w każdym domu.

To, co było wytworem fantazji reżysera, a raczej przekazem o przyszłości od demonów wchodzi w życie.

 

Dzisiaj sam głos Alecy, jutro obraz…

 

 

 

 

O komputerach kwantowych poinformowali mnie Agnieszka i Bodzio. Dziękuję w imię Jezusa.

 

 

 

 

 

Updated: 9 maja 2019 — 19:50

11 komentarzy

Add a Comment
 1. Bardzo dziękuję za ten super tekst. Chwała Bogu za takiego sługę Piotra 🙂
  Pozdrawiam,
  Boro

  1. Dziękuję i Tobie Boro za wszystko 🙂
   Chwała Bogu za to, że prowadzi nas do prawdy ponad denominacjami.

 2. Super to było. Być może po to te wszystkie maszty lte. Wszystko opiera się na falach elektromagnetycznych. Kwestia podłączenia do tej sieci tego superkomputera bestii i ludzie nagle zaczną słyszeć głosy w swoich umysłach. Dodadzą do tego Blue Beam i już objawienie antychrysta gotowe.
  Zero obrony przed tym bez Pana Jezusa.
  Dziękuję za artykuł.

 3. Największym paradoksem jest to, że to właśnie nauka powinna z jednej strony w prosty i przystępny sposób wyjaśniać otaczające nas zjawiska, procesy z drugiej strony stanowić narzędzie do odkrywania…odcisku palca Pana Boga.

  Jeśli ktokolwiek chociaż raz spojrzał w niebo przez teleskop i dostrzegł tą oszałamiającą perfekcję. Jeśli ktokolwiek chociaż raz spojrzał przez mikroskop i dostrzegł jeszcze bardziej oszałamiającą perfekcję panującą w mikroświecie (oczywiście mówię tutaj o poziomie komórkowym) ten musi popaść zachwyt nad takim fenomenalnym stworzeniem. Przecież to jest niewiarygodne aby twierdzić, że to wszystko powstało w wyniku…przypadku, że gdzieś kiedyś było nic, nic wybuchło i z tego nic metodą prób i błędów powstało wszytko.

  Nauka powinna spełnić swój podstawowy cel jakim jest pokazanie odbiorcy…odcisku palca Pana Boga.

  I owszem do pewnego czasu tak było aż przyszło oświecenie i człowiek popadł w samozachwyt nad własnym rozumem.

 4. Najlepiej zrobicie jak podajcie równania jakimi miałaby się rządzić taka LOGIKA KWANTOWA (nie mylić z mechaniką kwantową).

  Przykładowe pytanie, 1*1 ile to będzie według logiki kwantowej?
  a) 1
  b) (-1, 1), jeśli tyle, to nie jestem sobie w stanie wyobrazić działania choćby zwykłego programu typu Kalkulator Windows, nie mówiąc już o wpisywaniu tekstu z klawiatury gdzie naciśnięcie klawisza “a” niekoniecznie oznaczaloby jego naciśnięce bo to by określała jakaś funkcja statystyczna.

  Moim zdaniem, przy założeniu, że komputery kwantowe będą używały logiki KLASYCZNEJ, to jedynie co mogłyby usprawnić, to wykonanie pewnych obliczeń w mniejszej ilości “cykli zegara”, przez co taki komputer byłby szybszy jednakże dalej “głupi”.

  Czy np. dysk TLC, QLC nie jest takim “komputerem kwantowym”, jedna komórka może przyjąć kilka stanów, w przypadku TLC 8 stanów (7 napięc progowych) a w przypadku QLC 16 stanów (15 napięć progowych).
  Zatem komputer kwantowy musiałby wykonywać obliczenia analogowo (czyli kwantowo) a na końcu wynik zamieniamy na postać cyfrową. Ale to już było… czyli co powrót do przeszłości?

  Sorry jeśli ktoś nie zrozumiał, jestem tylko Kwantowym Robotem 🙁

  1. Co do Twych wątpliwości należałoby wejść na forum komputerowe.
   My tutaj tylko łączymy technologie z apokalipsą.
   Wg mojej oceny tu nie chodzi o jakąś logikę. Prawdopodobnie te komputery będą tylko środkiem do celu jakim będzie oddanie pokłon szatanowi jako cyfrowemu obrazowi

 5. Znalazłem jeszcze trochę ciekawy filmik:
  https://youtu.be/nQNyft7T26k
  Pozdrawiam Braci i Siostry.

 6. 😮 szok…brzmi jak jakieś coś strasznego z tych powieści typu antyutopia z elementami science-fiction…
  szkoda, że technologia która mogłaby pomóc (chodzi mi o to, że można byłoby szybciej liczyć i ew. przetwarzać informacje, o ile byłoby to użyte w dobry sposób; nie przepadam za sztuczną inteligencją, a wszelkie odnośniki do smartdomów i innych badziewiów mnie wkurzają…), jest tak źle wykorzystywana…
  Swoją drogą, nie wiedziałam że te małe głośniczki też mają w tym swój udział, bo chciałam sobie kupić :/ może nie JBL (za drogie są dla mnie najzwyczajniej w świecie), ale coś tańszego (acz nie najtańszego, bo jakość często pozostawia wiele do życzenia przy takich)…jeju, dzięki za ostrzeżenie…
  A to łączenie się z ludzkim umysłem brzmi jak koszmar niespełnionego czarnego charakteru z jakiegoś strasznego filmu… :/

 7. Mózg jest komputerem kwantowym z filtrem genetycznym.
  Działa tak jak radio dostrojone tylko do jednej konkretnej częstotliwości stacji radiowej.
  Czasem zdarzają się celowe zakłócenia silniejszym pirackim sygnałem – i w przypadku mózgu chodzi o opętanie demoniczne.
  Mózg jest kwantowym odbiornikiem indywidualnej duchowej części jaźni, świadomości człowieka, zwierzęcia.
  Komputer kwantowy zastosowany w tej roli – pozbawiony filtra będzie działał jak odbiornik radiowy umożliwiający odbiór wszystkich zakresów częstotliwości jakie tylko istnieją.

  Już dziś istnieją nazwy dla tej technologii i urządzeń: Transkomunikacja instrumentalna, Transkomunikator, Electronic Voice Phenomena (EVP) – Po odkryciu i opisaniu naukowym podstaw fizycznych tego zjawiska i technologii – nazwa pewnie zostanie zmieniona na transkomunikację kwantową lub coś w tym stylu.

  Nie ma powodu by odnosić się tutaj do doktryn religijnych.

  Istnienie duchowości jest podstawą wszelkiego życia na Ziemi i w kosmosie.

  Istnienie Wieloświata jest faktem. Sny są rzeczywistymi zdarzeniami naszych innych wcieleń – kopii żyjących w światach równoległych.

  Deja vu jest przypomnieniem sobie takiego snu w momencie w którym realizuje się on w rzeczywistości na jawie.

  Efekt Mandeli jest spowodowany kwantowym przejściem świadomości między mózgami danego człowieka w wielowymiarowym kontinuum.

  Za kilkadziesiąt lat ludzie będą używać urządzeń wielkości przenośnego radyjka – do kontaktów z duchami, demonami i wszystkim co zechce się w ten sposób komunikować.

  Jak każda technologia, np rozczepianie jąder atomu – będzie niosła zagrożenia i niebezpieczeństwo (bomba atomowa), ale będzie też miała pozytywne zastosowanie (energetyka jądrowa).

  To będzie duży krok w kierunku ewolucji ludzkości.
  Wreszcie istnienie duchowości zostanie oficjalnie uznane przez naukę akademicką.
  Poznana zostanie prawdziwa zasada na jakiej działają mózgi i komórki żywych organizmów.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme