Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Rozwód i ponowne małżeństwo. Cz II. Oddalanie kobiety bez listu rozwodowego i pułapka na Jezusa.

Zanim przedstawię część drugą, pragnę dodać na wstępie, że jednym z powodów napisania tego tekstu, a było ich co najmniej 3-5, była pomoc pewnej parze, którą szanuję Modlę się o rozwiązanie dla ich sprawy od około roku, dwóch lat. I wiecie co, Bóg znów pokazał, że Prawda jest w Piśmie. Można czekać sobie latami na odpowiedź, ale wszystko jest w Piśmie. Oczywiście czasem otrzymujemy od ludzi, sytuacji itp, ale w takich kwestiach musimy być pewni co do Prawa Boga.

Modliłem się, a Bóg skierował mnie do zgłębiania tej tematyki nieograniczającej się jedynie do kwestii możliwości rozwodu i ponownego związku.

Tak przy okazji, każdy ma dar od Boga w budowie królestwa niebieskiego. Dzisiaj przeczytałem i uświadomiłem sobie, że Magda, moja serdeczna siostra z IR ma dar wstawienniczy. Przeczytałem, że tacy ludzie obdarzeni darem wstawienniczym nawiązują lepszy kontakt z Bogiem niż inni. Jednak Bóg wszystkim daje dary. Jest lepszy niż milion tzw Mikołajów:

 

 

 

“Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobraJednemu dany jest przez Ducha dar mądrości2 słowa, drugiemu umiejętność poznawania2 według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary3 w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, 10 innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo4, innemu rozpoznawanie duchów4, innemu dar języków4 i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków411 Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. ” 1 Kor. 

 

Ja prowadzę blog uświadamiający, ale wiem, że inni mają inne dary, a wszyscy jesteśmy jednym ciałem.

 

 

Wszystkie części tego rozważania będą miały na celu głównie uwolnienie ludzi z jarzma religii. Z szatańskich oskarżeń świętoszków uważających, że chrześcijanin nie ma możliwości rozwodu. Tekst ma pokazać jak Żydzi wprowadzali kobiety w szatańską pułapkę nie dając listu rozwodowego. Ostatecznie ma to wymiar polityczny.

 

_____________________________

 

Apostazja – to słowo używane do pisania dokumentu rozwodowego. Pochodzi ono z połączenia dwóch słów : apo czyli oddalenie, daleko oraz stasis – czyli stanie, ustanowienie.

To wyrażenie „list rozwodowy” pojawia się w Nowym Testamencie trzy razy :

Ewangelia Mateusza 5.31

Ewangelia Mateusza 19.7

Ewangelia Marka 10.4

Zwróćmy uwagę, że gdy w tych fragmentach jest mowa o liście rozwodowym, to połączone to jest też z odesłaniem, oddaleniem.

Tak więc „apostazja” to napisanie dokumentu rozwodowego, natomiast „apeluo” (słowo niestety błędnie tłumaczone w niektórych przekładach) oznacza odsyłać, czyli fizycznie oddalać kogoś.

Apeluo = separacja, rozłąka, oddalenie z domu

Apostazja = rozwód

Obydwa te słowa są bardzo ważne w kwestii rozwodów.

Przejdźmy do Ewangelii Mateusza 19. Dlaczego na początku opisana jest lokalizacja, w której działał Pan Jezus? Uzdrawiał On ludzi w tym regionie.

Jezus dotarł na pogranicze Judei. W Judei, wcześniej kuzyn Jezusa, Jan Chrzciciel został ścięty. Przestępstwem Jana było nazwanie jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa Heroda, który pojął za żonę, żonę swego brata Filipa. W żydowskim prawie było zabronione pojąć żonę swojego brata. Chociaż Herod był królem żydowskim, to postępował w tej kwestii tak jak Rzymianie . Ale gdy występował przez Żydami, przestrzegał prawa Mojżeszowego. Jan powiedział o hipokryzji Heroda. Filip rozwiódł się ze swoją żoną poprzez to, że jej ustnie to oświadczył. Było to obowiązującym sposobem rozwodzenia się w Rzymie. Jednak takie postępowanie co do rozwodu nie było akceptowane co do kobiet żydowskich wg Prawa Mojżeszowego.

Ciekawostka : żona Greka lub Rzymianina mogła rozwieść się ze swoim mężem. Mogła go oddalić z domu – apeluo. Nie ma wzmianek aby hebrajska kobieta mogła zrobić coś takiego. W prawie żydowskim, kobieta miała niewiele praw.

Przyczyna tego opisana jest w Księdze Rodzaju 3 – gdzie jest opisany upadek pierwszych ludzi. Adam posłuchał swojej kobiety, zamiast słuchać Boga. Dlatego też Ewa została poddana w podległość wobec mężczyzny. Dlatego prawa kobiety zostały mocno zredukowane u Żydów.

Nie mamy pewności na 100%, że Filip rozwiódł się ze swą żoną na sposób Rzymski. Ale wiemy, że Herod nie przestrzegał Prawa Mojżeszowego.

W wersecie trzecim wkraczają faryzeusze, którzy jak zwykle chcą przyłapać Jezusa na Słowie. Wiemy, że odprawienie żony w Prawie Mojżeszowym musiało być połączone z wręczeniem listu. Faryzeusze pytają, czy można odprawić żonę tak po prostu z każdego powodu. Specjalnie ominęli w swoim pytaniu, kwestię wręczania listu rozwodowego. Dlaczego to zrobili ? Ano dlatego, że pod prawem rzymskim, była to praktyka jak najbardziej dozwolona. W tamtym czasie faryzeusze i saduceusze debatowali czy możliwe są rozwody z byle powodu, czy tylko gdy w grę wchodziła niemoralność. Tak naprawdę pytają : czy odesłanie żony jest zgodne z prawem.

 

Uwaga teraz ważna kwestia. Bardzo ważna.

 

Gdyby Jezus powiedział, że jest to możliwe ale trzeba dać list, to faryzeusze by wywlekli przypadek Heroda i donieśliby na Jezusa, że jakoby oskarża on Heroda i jego małżeństwo z Herodiadą. W ten sposób złapaliby Jezusa w pułapkę, że jest przeciwko prawu rzymskiemu i przywiedliby go przed Heroda, który, o ironio, nazywany jest królem żydowskim. Liczyli na to, że potraktowałby Pana Jezusa tak jak Jana Chrzciciela.

Gdyby Jezus im przyznał rację, że jest poprawne odesłać żonę, to z kolei oskarżyliby Go, że występuje przeciwko Prawu Mojżeszowemu. Wtedy zaś, przywiedliby go przed sanhedryn i zostałby ukrzyżowany.

To tak jakby faryzeusze dawali Jezusowi wybór :

1. Wybierz prawo rzymskie – będziesz więc przeciw prawu mojżeszowemu – czeka Cię sanhedryn i ukrzyżowanie ;

2. Wybierz Prawo Mojżeszowe – będziesz stawiony przed Herodem – czeka Cię śmierć przez ścięcie.

W Biblii (Mat. 19.3) użyte jest sformułowanie, że faryzeusze kusili Jezusa. To samo słowo jest użyte gdy opisane jest kuszenie przez szatana na pustyni.

Faryzeusze dążyli do tego by zdyskredytować Jezusa, powstrzymać Jego misję.

Jezus jest mądry i nie daje im wprost odpowiedzi. Odpowiedź Jezusa mamy w Ewangelii Mateusza 19.4-9. Jezus wraca do Tory, do Księgi Rodzaju. Następnie Jezus mówi coś, co nie jest napisane w Torze. Mówi : „Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.”

Powiedział to specjalnie, aby ich sprowokować do odpowiedzi. I odpowiadają : „Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?” Wspaniale Jezus tę rozmowę poprowadził. To faryzeusze teraz powołali się sami na Prawo Mojżeszowe. To nie padło z ust Jezusa, tylko faryzeuszy.

Dalsza wypowiedź Jezusa jest fenomenalna : Ewangelia Mateusza 19.8-9 .

Tutaj już Jezus nie mówi o samym rozwodzie tylko o odprawianiu i „uwiązaniu” kobiety, o odmowie dania listu rozwodowego. To co tutaj powiedział Jezus jest rewolucją, bo przedtem tylko kobietę uznawano za cudzołożnicę, gdy nie dostała listu rozwodowego. Teraz Jezus mówi o odpowiedzialności mężczyzny. Wcześniej taki postępek nie był uznawany za cudzołóstwo mężczyzny. Oddalanie kobiety bez listu i poślubianie kolejnej to bigamia.

Wiele osób na podstawie powyższych wersetów twierdzi, że rozwód i ponowne małżeństwo to wg Pana Jezusa cudzołóstwo.

W rzeczywistości słowo „apostasia” nigdzie nie pojawia się w Ewangelii Mateusza 19.

Musimy zrozumieć, że faryzeusze chcieli złapać Jezusa w pułapkę poprzez zadanie pytania w podstępny sposób.

 

 

_______________

Trochę poza tematem; chciałem Was poinformować, że środowisko umownie rzecz biorąc  chrześcijan w internecie jest bardzo zazdrosne. Kiedyś czytałem na jednym z portali anglojęzycznych, jak to pastorzy podkradają sobie nauczania. Ciężko mi było w to uwierzyć, ale wczoraj otrzymałem informacje o tym, że ktoś z mojej “konkurencji”, która  nie jest, poszedł tym samym tropem wg niego i umieścił podobny tekst, ale polityczny.

 

Otóż już kilka lat temu na blogu prowadzona była dyskusja o Izraelu jako żonie cudzołożnej. Wiem, że blog mój jest stale obserwowany. Ja tych ludzi nie obserwuję, dopóki ktoś mi nie podsunie info w mailu czy na mesendżerze. Po prostu żeuna..

Panowie XY, ten tekst nie jest polityczny, choć jeden z wątków będzie taki własnie. To rozważanie ma wiele celów. Pewien bloger kompletnie stracił w moich oczach umieszczając tekst nawiązujący do części już następnego dnia po moim tekście. Okazuje się, że nie gramy w jednej drużynie….

Ten X, który umieścił tekst Y był zbesztany przez tego samego człowieka, który kiedyś mnie zbeształ. Mogłem to wykorzystać traktując jako konkurencję, ale tego nie zrobiłem. Nie dołożyłem do pieca.

Porażka… Czasem brzydzę się chrześcijaństwem. Żebym był dobrze zrozumiany: chrześcijaństwem, a nie naśladowcami Jezusa.

Tak samo jak czytuje mnie pewien człowiek bodajże z USA, gdzie raz jest Amandą, a raz Stefanem i tryska nienawiścią wobec mnie bo jest katolikiem nienawidzącym protestantów, ale nadal czytuje blog. Problem w tym, że każda nienawiść jest od złego. Nawet jeśli ma słuszne podstawy. Mamy kochać wrogów a nienawidzić zła. Ten człowiek nigdy Jezusa nie poznał.  Raptem wczoraj musiałem po raz setny wykasować jego głupi komentarz nic nie wnoszący.

 

Najgorzej jak ktoś się oszukuje, że jest naśladowcą Jezusa.

 

Wracając do tekstu. Novum tego rozważania na tym etapie pokazuje, że Żydzi jako oblubienica mogą drugi raz wyjść za mąż za Jezusa jako oblubieńca. Rozwód był z Ojcem, a nowy związek z Synem. O tym raczej nie przeczytacie nigdzie, a dlaczego, to w kolejnych tekstach.

To wszystko jest bardzo ważne dla osób żyjących w kajdanach złych nauczań.

 

Czytajcie ten wątek dalej, bo będzie gorąco.

Chwała Panu Jezusowi.

 

 

 

4 komentarze

Add a Comment
 1. Biblia Gdańska
  Ps 11.5
  PAN doświadcza sprawiedliwego; ale niepobożnego i miłującego nieprawość MA W NIENAWISCI dusza jego.

  Biblia Tysiąclecia
  NIENAWIDZISZ tych, którzy czczą marne bóstwa, ja natomiast pokładam ufność w Panu.
  Księga Psalmów 31,7
  Jak widać Pan nie tylko nienawidzi grzechu ale i grzesznika -rozumiem ze chyba że sie nawróci.
  Tak mi tu wychodzi z tych wersetów.
  Poza tym mam już wypieki na twarzy…i stoję w blokach startowych gotowa do częsci III.

 2. Jakie to wszystko ciekawe… 😮

 3. Mam pytanie, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Czy sugerujesz tu ,że Jezus zezwala na rozwody i ponowne małżenstwa byleby mężczyzna pamiętał o wręczeniu listu rozwodowego żonie, żeby nie podpadała pod prawo?

  1. dokładnie, z tym, że są rozwody wazne wg prawa i nieważne.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme