Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Komitet ONZ ogłasza, że ​​”prawo do życia” oznacza “prawo do aborcji”

 

Klauzula “prawo do życia” w ważnym traktacie ONZ w zakresie praw człowieka musi teraz zawierać prawo do aborcji. Tak mówi komitet ekspertów, którego zadaniem jest monitorowanie zgodności z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, który większość państw ratyfikowała.

Komisja twierdzi, że rządy muszą zdekryminalizować aborcję we wszystkich okolicznościach i “usunąć istniejące przeszkody, które uniemożliwiają kobietom i dziewczętom bezpieczny dostęp do legalnej aborcji, w tym przeszkody wynikające z odmowy służby służby zdrowia“, zgodnie z opinią komisji który monitoruje wdrażanie traktatu ONZ w sprawie praw obywatelskich i politycznych, ratyfikowanych przez Stany Zjednoczone w 1991 roku.

“Historia oceni, w jakim stopniu udało nam się wydać normatywne oświadczenie dla przyszłych pokoleń”, powiedział profesor prawa z siedzibą w Jerozolimie, Yuval Shany, gdy komisja przyjęła komentarz prawny w zeszłym tygodniu w Genewie.

Shany, który kierował opracowywaniem komentarza, opisał ogólny komentarz, jako dokument znany, jako posiadający “głęboką humanitarną wrażliwość”.

Oprócz dekryminalizacji aborcji, komisja stara się nałożyć na państwa obowiązek “zapewnienia bezpiecznego, legalnego i skutecznego dostępu do aborcji” za każdym razem, gdy ciąża może prowadzić do “znacznego bólu lub cierpienia”. Komitet promuje również pogląd, że “zakończenie życia “to sposób na umożliwienie osobom” umierania z godnością “i abolicjonistycznego podejścia do kary śmierci.

Wszyscy eksperci z komisji, którzy zabrali głos, chwalili Shany, opisując ogólny komentarz jako moment przełomowy. Spośród 18 członków komitetu tylko jeden zabrzmiał nutą niezgody, a także został szybko i ostro upomniany przez innych członków.

“Ten język implikuje legalizację aborcji bez ograniczeń, co samo w sobie będzie negować prawo do życia nienarodzonego dziecka”, powiedział ponuro ambasador Ahmed Amin Fathalla, przewodniczący komitetu.

Dodał, że dopuszczenie aborcji “bez żadnych kryteriów i ograniczeń” pod pretekstem wolnego wyboru i prywatności skutkowałoby przyznaniem wyższego statusu prawu do osobistej autonomii niż prawo do życia, a podejście komitetu “ignoruje wszystkie medyczne dowody” kiedy może rozpocząć się życie dziecka.

Interwencja Fathalli została podjęta po tym, jak sądził, że wszyscy inni członkowie komitetu, którzy chcieli zabrać głos, mieli taką możliwość. Ale gdy tylko Fathalla wspomniał o aborcji, inni członkowie gniewnie podnieśli punkty porządku, aby mu przerwać.

“Nie uważam, że jest to czas lub miejsce, aby wyrazić nasze subiektywne poglądy i krytykować” – narzekał tunezyjski profesor Yadh Ben Achour.

“Być może nie jest to odpowiedni czas”, powiedział francuski prawnik Olivier De Frouville.

Najostrzejsza ze wszystkich, Sarah Cleveland, profesor prawa USA wyniesiona do komitetu przez prezydenta USA Baracka Obamę, oskarżyła Fathalla i powiedziała, że ​​”nadużywał ducha tej rozmowy i pozycji przewodniczącego”.

“Mam prawo do złożenia oświadczenia jako członek komitetu,” odparł Fathalla, wyjaśniając, że spodziewał się, że jego oświadczenie znajdzie się na liście ogólnej uwagi obok wszystkich innych opinii.

Ogólna uwaga stanowi kulminację czteroletniego procesu. Ponad 100 stanów i organizacji pozarządowych wezwało komitet do nieinterpretowania traktatu o prawach obywatelskich i politycznych ONZ jako wymagającego jakichkolwiek zmian w przepisach dotyczących aborcji, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Egipcie i Rosji. Nie jest wiążąca, chociaż członkowie komisji lubią opisywać swoje opinie jako “autorytatywne”.

Według międzynarodowych ekspertów, którzy podpisali artykuły San Jose , nie ma międzynarodowego prawa do aborcji w ramach jakiegokolwiek traktatu ONZ, a gdy organy traktatowe promują aborcję jako prawo, robią to nielegalnie, a ich działania nie mogą rodzić nowych obowiązków.

Jeden z współscrafterów i sygnatariuszy artykułów San Jose, dyrektor generalny Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ) Gregor Puppinck, powiedział w piątek w wiadomościach faksowych: “Komitet wyraźnie przekroczył swój mandat i naruszył zasady obowiązujące w jarmarku. interpretacja traktatów potwierdzająca, że ​​państwa-strony powinny zalegalizować aborcję i mogą zezwolić na samobójstwo wspomagane. Wyprowadzanie praw do eutanazji i aborcji z prawa do życia jest sprzeczne i sprzeczne z intencją Konwencji. “

 

Dyktatura LGBT, zniszczenie państw narodowych, legalność aborcji, eutanazja, to symbole tych czasów ustanawiane przez cały świat zgodnie z listem Jana: Cały świat tkwi w Złym (szatanie).

 

 

Zaktualizowane: 9 listopada 2018 - 20:15

1 Komentarz

Dodaj komentarz
  1. Przecież to brzmi jak oksymoron…gorzej nawet niż tzw. ciepłe lody…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish