Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dotarcie do korzeni współczesnych herezji i dziwnych nauk.

Tak się składa, że akurat teraz “przypadkiem”, gdyż szukałem całkiem innych rzeczy,  natrafiłem na świeży artykuł Dr Josepha Mattera o tym, o czym w tym tygodniu rozprawiałem, czyli o zwiedzeniu jakiego dokonuje słynny już polski  pastor.

Dr Joseph Matter rozprawia się z zakopywaniem dekalogu. 

 

__________________

13.11.2018

 

 Zwolennicy hiper-łaski nauczają, że prawo moralne (znajdujące się w Dziesięciu Przykazaniach) nie ma znaczenia w erze kościoła Nowego Testamentu. Prowadzi to do herezji Anti-Nomianizmu (bez prawa), która – jak napisałem w części 1 tego artykułu – wykorzenia wszystkie biblijne standardy i etykę. W konsekwencji jego zwolennicy teoretycznie mogą grzeszyć bez lęku, ponieważ wszystko opiera się na łasce, bez względu na moralne prawo Boga. 

(tak zostałem zaatakowany przez ostatnie dni na fejsie przez fanów polskiego pastora. Jeden napisał mi po prostu – spadaj – admin)

 

Niektórzy nawet nauczają, że odkąd Jezus umarł za wszystkie twoje przeszłe, obecne i przyszłe grzechy, nie musisz nawet wyznać swoich grzechów, ponieważ to jest dzieło, a nie łaska – do czego ja wskazałbym pójść do Jana 1: 9. Ilekroć Kościół głosi jedynie miłość i błogosławieństwa Boże w Chrystusie, nie wspominając nigdy o potrzebie pokuty i konsekwencji grzechu w życiu wierzącego, istnieje spora szansa, że ​​jest to kościół z nadwyżką łaski. Jedną z najgorszych rzeczy, których uczy wielu zwolenników hiper-łaski, jest to, że nauki Jezusa zawarte w Ewangeliach nie mają znaczenia dla dzisiejszego kościoła. Wierzą, że nauki Ewangelii podlegają dyspensie Starego Testamentu, ponieważ było to przed Jego zmartwychwstaniem. 

(cytat pastora zwodziciela – nie ma dekalogu Bóg go zabrał)

To absurdalne stwierdzenie nie bierze pod uwagę faktu, że listy zostały napisane dla Kościoła, aby zastosować życie i nauki Jezusa – aby nie dawać dodatkowego, niepowiązanego objawienia. Dlatego nawet pobieżna analiza listów Pawła, Jakuba, Piotra i Jana pokazuje, że powtarzają posłuszeństwo Dziesięciorga Przykazań (jako standardu dla etyki, nie dla zbawienia), jak również słów i nauk Jezusa

 

Światło chrześcijaństwa: synkretyzm

 

Przez “światło chrześcijaństwa” mam na myśli przewagę przyciągających kościołów, które zawaliły swoje nauczanie do dwudziestominutowych kazań. (dużo  swoich poglądów a mało Słowa Bożego)  Ich jedyną motywacją jest przyciąganie tłumów poprzez sprawianie, by ludzie czuli się dobrze z “motywacyjnymi przesłaniami” pozbawionymi jakiejkolwiek teologicznej substancji (i, jako samodzielne, mogą prowadzić do biblijnego analfabetyzmu, moralnego relatywizmu i synkretyzmu – czyli kiedy wierzący miesza się wierzenia chrześcijańskie i pogańskie jako ich podstawowe wartości).

 

 

Chociaż wierzę, że pasterze (pastorzy)  powinni konsekwentnie dostarczać ewangeliczne przesłania, które koncentrują się na przyprowadzaniu nowych ludzi do Chrystusa, twierdzę również, że Kościół potrzebuje nauczania, które ugruntuje naśladowców Chrystusa w zdrowej doktrynie. Ponieważ większość ludzi uczestniczy w kościele tylko w niedziele (dr chyba niestety naucza w niedzielę, ale właśnie to jest skutek tych zborów niedzielnych – brak uświęcenie – admin), nie możemy polegać jedynie na małej grupie uczniowskiej i usługach w połowie tygodnia i instytutach biblijnych. Niestety, z większością uczestników kościoła, niedzielne kazanie jest jedyną ekspozycją, którą dostaną do nauczania biblijnego. Chociaż wymaga to pewnych umiejętności, pastorzy mogą skutecznie służyć zarówno świętym, jak i grzesznikom w niedzielnych kazaniach, tak więc niewierzący mogą zostać uratowani, a święci mogą dojrzeć.

 

 

 

Pełny preterism

Pełny preteryzm (znany także przez niektórych jako “królestwo teraz”) jest doktryną, która naucza, że ​​wszystkie proroctwa biblijne (łącznie z drugim ciałem Chrystusa) zostały już spełnione. Wierzą, że skoro Jezus już wstąpił do nieba i powrócił (kiedy osądził Izrael w 70 roku), wszystkie proroctwa spełniły się, a my żyjemy w pełni wieku królestwa. (Twierdzą, że Jezus już w pełni panuje z nieba, niezależnie od stanu czy polityki narodów – skoro Jego panowanie jest z nieba i jest duchowe.)

Nie wdając się w szczegóły dotyczące tego poglądu, powiem tylko tutaj, że ta skrajna nauka może odtąd zniechęcić swoich zwolenników do globalnej ewangelizacji i transformacji ( no właśnie, ewangelizowani są już zewangelizowani – admin)Według nich wszystko, co obiecał Jezus, już się spełniło. W konsekwencji prowadzi to do mistycznego rodzaju chrześcijaństwa bez praktycznych celów ani fenomenologicznych uchwytów, którymi mógłby się uchwycić.

To także leci w obliczu historycznych przekonań biblijnych Kościoła i Soborów Generalnych (takich jak Nicejski i Konstantynopol), a także Credo Apostolskie – które potwierdzają przyszły, drugi, cielesny powrót Chrystusa (i przez domniemanie, że pełnia królestwa na ziemi jest przyszłym wydarzeniem opartym na powrocie cielesnego Jezusa Chrystusa jako Pana wszystkich).

 

Hiper-syjonizm

 

 

Chociaż wierzę w przyszłą odnowę całego Izraela (jak to znalazłem w Rz 11,26, 27), nie opieram swojego życia i służby na politycznej odbudowie narodu Izraela. (Oczywiście pragnę, aby wszyscy Żydzi doszli do zbawiennej wiedzy o swoim Mesjaszu – i będę na zawsze dłużny i czcił Żydów za dawanie nam świętych Pism i za sprowadzanie Mesjasza na świat jako obiecane nasienie Abrahama (cee Gen. 3:15 i rozdziały 12-17 oraz Rzym.3: 1, 2; 9: 1-5).

Hiper-syjonistyczni wierzący (głównie nieżydowscy konserwatywni ewangelicy) mają hiper-dyspensacyjny pogląd na proroctwa biblijne (nazywam je eschatologią Hal Lindsey, jak zilustrowano w jego bestsellerowej książce “Późna Wielka Planeta Ziemia”), która sprawia, że ​​kościół jest obywatelami drugiej kategorii dla osób pochodzenia biologicznego pochodzenia żydowskiego (niezależnie od tego, czy Żydzi są wyznawcami Jezusa, czy też Mesjasza). (ode mnie – nie wszyscy to wprost mówią) 

 

Dlatego wiele z tego, co głoszą i kręcą się wokół politycznego Izraela jako wybranego przez Boga ludu. (Chociaż Bóg nazywa Kościół swoim wybranym Nowym Człowiekiem złożonym z biologicznych Żydów i pogan – patrz Ef 1: 4, 2: 11-22, co pokazuje, że chrześcijanin żydowsko-poganin uczestniczy w Przybytku Dawida, że ​​Bóg zostało już przywrócił od czasu wniebowstąpienia Jezusa i narodzin Kościoła, patrz Dz. 15: 15-18).

W konsekwencji Pismo uczy, że Mesjasz, po Wniebowstąpieniu cielesnym, czyni z żydowskich i pogańskich wierzących “jednego nowego człowieka”, który staje się “Izraelem Boga” – który nie opiera się na fizycznym obrzezaniu, ale jest obrzezaniem serca. (Zobacz Ga 6: 15-16, Rzymian 2: 28-29, 9: 6-9.)

Dlatego też wszyscy naśladowcy Mesjasza są obecnie częścią niebiańskiego Jeruzalem, które znajduje się powyżej (zob. Ga 4:26), w którym wszyscy chrześcijanie, zarówno Żydzi jak i Poganie, zostali wybrani i uczestniczą w Mt. Syjon, Nowe Jeruzalem jako kościół pierworodnych; patrz Heb. 12: 22,23).

Jako przykład problemu z hiper-syjonizmem, pamiętam pewnego razu w znaczącym miejskim zgromadzeniu modlitewnym, narodowa prorocza postać umieściła zimną wodę na potężnym spotkaniu, kiedy powiedział, że jeśli nie będziemy słuzyć najpierw Żydom, przebudzenie nie przyjdzie do naszych kościołów i naszych regionów. Po tym oświadczeniu całe zgromadzenie zmarło!

 

Pomimo to, Bóg pobłogosławił nasz Kościół i posługę, ponieważ ma tysiące innych kościołów i przywódców w historii Kościoła, którzy nigdy nie skupili całego swojego życia i posługi w żydowskiej ewangelizacji lub przywróceniu politycznego Izraela. (Większość protestanckich reformatorów i odrodzicieli pierwszego i drugiego wielkiego przebudzenia nie skupiała się na żydowskiej ewangelizacji ani na przywróceniu politycznego Izraela, a Bóg pobłogosławił ich pracę, a wielu współczesnych ortodoksyjnych Żydów nie wierzy nawet, że polityczny syjonizm zmaga się z ich poglądem na Pismo).

 

 

Oczywiście, Bóg nigdy nie błogosławi antysemityzmowi i nadal ma szczególne miejsce w Jego sercu dla narodu żydowskiego i ziemi Izraela, które, jak sądzę, pewnego dnia zostanie przywrócone jako radość dla całej ziemi zgodnie z wieloma z nich. Starotestamentowe proroctwa.

 

Dr Joseph Mattera jest znanym na całym świecie autorem, interpretatorem kultury i aktywistą / teologiem, którego misją jest wpływanie na przywódców, którzy mają wpływ na narody. Znany jest z zajmowania się bieżącymi wydarzeniami poprzez Sferę Pisma Świętego poprzez stosowanie biblijnych prawd i oferowanie przekonującej obrony dzisiejszej postmodernistycznej kulturze. Prowadzi kilka organizacji, w tym Zjednoczoną Koalicję Liderów Apostolskich.

 

źródło: https://www.charismanews.com/opinion/the-pulse/74004-getting-to-the-root-of-modern-heresies-and-strange-teachings

_________________________________

 

Jak widać nie tylko ja zważam trend z jednej strony antynomianizmu, a z drugiej syjonizmu połączonego z dyspensacjonalizmem , z tą różnicą, że jestem w przypadku tego teologa powyżej nieco bardziej konserwatywny.

 

Zauważyłem jeszcze jedno, że zwodzący nauczający, często sprzeciwiają się czemuś , ale tak naprawdę nie sprzeciwiają wedle zasady Lecha Wałęsy “są plusy dodatnie i plusy ujemne”. Taka retoryka krętacza np  “Jestem przeciwny ekumenii, ale odwiedzam zbory ekumeniczne…”

 

 

Updated: 15 listopada 2018 — 16:25

2 komentarze

Add a Comment
  1. Cytuje: “istnieje spora szansa, że ​​jest to kościół z nadwyżką łaski”.
    Przecież dokładnie to samo głosi kościół rzymski z tą swoją skarbnicą łask i zasług świętych z których każdy członek owego kościoła może w jakiś sposób czerpać (w jaki to nie mam pojęcia ale domyślam się, że chodzi o sakramenty).

    To jeśli w protestantyzmie kościoły mają jakiś zasób łask, nadwyżkę łask to może tam wystarczy tylko chodzić do takiego kościoła…

    Ciekawe gdzie gromadzą taką nadwyżkę łask. Ręce opadają.

    1. No właśnie…aż się za głowę można złapać, widząc i słysząc co niektórzy mówią… :/

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme