Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Trzej wpływowi polscy masoni epoki napoleońskiej i konstytucja RP.

Wiele się mówi o znaczeniu polskiej konstytucji jako jednej z pierwszych.

Przypomnijmy sobie, gdyż każdy z nas w różnym czasie bywał na lekcjach historii 🙂

Pierwszą konstytucją na świecie jest konstytucja Republiki Korsyki z roku 1755, drugą konstytucja Stanów Zjednoczonych z 17 września 1787, a trzecią polsko-litewska Konstytucja 3 maja z 1791.

 

Problem w tym, że ta konstytucja nijak się ma do jej respektowania przez władze chazarsko-watykańskie. Przykład szczepień.

 

 

Art. 68.

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

 

Tak więc w naszym interesie jest chronić nasze zdrowie, przed obowiązkiem szczepień mającym swoje źródło z czasów realnego socjalizmu zwanego potocznie komunizmem.

Każdy przymus medyczny jest złamaniem konstytucji art 68. Należy też zważyć na fakt, iż przed każdym zabiegiem, operacją pacjent podpisuje zgodę na zabieg. Nie wiem dlaczego miałoby być inaczej w sytuacji szczepień młodych organizmów?

Tu chodzi korpobiznes i ekskluzywne życie beneficjentów tych przymuszeń.

Czy ów art 68 konstytucji faktycznie daje nam prawo do ochrony zdrowia? Oczywiście, że nie, gdyż sanepid zasłania się art 31 konstytucji. Zgodnie z tym art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w demokratycznym państwie prawa konstytucyjne wolności i prawa mogą być ograniczane w drodze ustawy, m.in. gdy jest to niezbędnie dla ochrony zdrowia…”.

 

Tak więc konstytucja równie dobrze może być papierem toaletowym.

 

Przejdźmy do równie poważnej sprawy jaką jest zabieranie rodzicom dzieci przez zorganizowaną grupę przestępczą jaka są politycy.

 

“Jak wynika z danych Rzecznika Praw Dziecka, w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do końca 2011 r. odebrano w trybie art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie aż 588 dzieci. Dane Ministerstwa Pracy za rok 2013 wskazują na liczbę 627 dzieci odebranych na tej podstawie. Liczba ta zatem systematycznie rośnie. Codziennie odbieranych jest na tej podstawie kilkoro dzieci.
http://www.pch24.pl/odbieranie-dzieci-rodzicom-wbrew-konstytucji–ordo-iuris-interweniuje,24292,i.html#ixzz5YnazQvrQ

 

627 dzieci odebrano polskim rodzinom!

 

Co na to ta wspaniała gloryfikowana konstytucja, którą tworzyli duchowi pprzodkowie układu okrągłostołowego?

 

Wszelkie regulacje odbierające dzieci łamią chronione konstytucyjnie: dobro dziecka, autonomię rodziny, prawo rodziców do wychowania dziecka, prawo do sądu, oraz prawo każdego do dostępu do zebranych przez władze publiczne danych o jego osobie.

 

Ustawa nie zapewnia rodzicom odpowiednich gwarancji wynikających z prawa do obrony, nie nakłada też na sąd obowiązku sporządzenia uzasadnienia postanowienia oddalającego zażalenie na odebranie dziecka rodzicom. Ze względu na krótki czas orzekania (24 godziny) w przedmiocie zażalenia na odebranie dziecka, sąd orzekający może nie mieć możliwości zapoznania się z bezpośrednim stanowiskiem rodziców lub opiekunów dziecka. Ponadto, biorąc pod uwagę szczególną sytuację osobistą rodziców, którym odbiera się dziecko, bez udziału profesjonalnego pełnomocnika rodzice nie są w stanie skutecznie bronić praw własnych oraz swoich dzieci i często nie stać ich na pokrycie kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Wreszcie, skoro ani podmiot odbierający dziecko, ani sąd nie mają obowiązku uzasadniania swoich czynności, rodzice jako uczestnicy postępowania są pozbawieni jakiegokolwiek prawa do poznania przyczyn leżących u podstaw rozstrzygnięcia.

 

O wszczęciu procedury wobec rodziny dotkniętej przemocą nie są informowane osoby podejrzane o stosowanie przemocy; nie przewiduje się obowiązku poinformowania osób posądzanych (w tym: bezpodstawnie pomawianych) o fakcie wszczęcia względem nich wyżej wspomnianej procedury. W konsekwencji ustawa nie stwarza osobie podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie możliwości dostępu do informacji zgromadzonych w postępowaniu oraz nie umożliwia jej bycia wysłuchaną w postępowaniu „Niebieska Karta”.

http://www.pch24.pl/odbieranie-dzieci-rodzicom-wbrew-konstytucji–ordo-iuris-interweniuje,24292,i.html#ixzz5YncxHRdg

 

 

 

Kto tworzył konstytucję, którą można sobie regulować ustawami?

Byli to wolnomularze, wyznawcy Lucyfera. Każdy mason jest wyznawcą szatana.

Co trzeci z 83 posłów wspierających uchwalenie Konstytucji 3 Maja był masonem. To właśnie im zawdzięczamy drugą na świecie nowoczesną konstytucję.

 

Kiedyś informowałem swoich czytelników o siedzibie kurii toruńskiej. Jest ona dokładnie w tym samym lucyferiańskim miejscu co niegdysiejsza siedziba masonów.

 

 

Do lóż czasów napoleońskich należeli gen. Henryk Dąbrowski – twórca legionów polskich we Włoszech..

Józef Poniatowski. Jego bratem był prymas Jerzy Poniatowski.

 

 

 

Sam Poniatowski był wzorem dla Piłsudskiego.

 

Czy wiecie jak działa ten duchowo-polityczny system?

Ażeby mogli działać muszą najpierw zniewolić religijnie. Zrobili to 1 kwietnia 1656 r., kiedy to  król Jan Kazimierz w katedrze we Lwowie otoczony biskupami, senatorami w obecności legata papieskiego złożył swe śluby przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i uroczyście ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej.

 

Wcześniej przedstawiciel najbardziej niebezpiecznej dla ludzi organizacji na świecie, organizacji, która notabene napisała Hitlerowi Mein Kempf, 14 sierpnia 1608 r. mieszkający w Neapolu włoski misjonarz, 71-letni ojciec Juliusz Mancinelli z zakonu jezuitów, miał objawienie Matki Bożej. Maryja poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski…

 

Nie Bóg i Jego Prawo. Nie Jezus, ale rzekoma Maria.

 

Od tego czasu Polska jest odsunięta od Bożych błogosławieństw ze względu na złamania przykazania miłości wobec Boga Jedynego i wszechmogącego.

Przykazanie to brzmi następująco:

 

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich

Wyjścia 20

 

Nie uczynisz sobie obrazu:

 

 

Nie będziesz się im kłaniał:

 

 

 

ani służył:

 

Bóg nas ostrzegł w listach Pawła o tym co ma nadejść:

 

 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,”

1 Tym 2

 

Niestety, ale agentura jezuicka nie pozwoliła na trzymanie się słowa Bożego i nawet tak proste zdanie do dzisiaj nie przemawia do katolików, gdyż sa pod wpływem ducha kryjącego się za Marią. Stąd trzeba się o nich modlić. To jest wojna.

 

Od czas ustanowienia rzekomej Marii Królową Polski, a na tzw Jasnej Górze czczenia Madonny rozpoczął się demontaż resztek Polski: 1 rozbiór, 2 rozbiór i trzeci rozbiór Polski. Następnie I wojna światowa, druga, komunizm i układ przy stole Watykanu z Żydami.

 

Osobom, które chcą poznać ten wątek bliżej polecam mój tekst:

 

Jeszcze o przekleństwie ciążącym nad Polską. Uaktualnienie 12.11.2014

 

Trzecią osobą i najbardziej wpływową był Potocki. Stanisław Szczęsny Potocki  był  w latach 1785–1789  wielkim mistrzem loży Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jeden z największych zdrajców Polski.

 

 

W dwudziestoleciu międzywojennym ruch masoński  liczył w całym kraju kilkaset osób. W tym kręgu obracała się pisarka Maria Dąbrowska. Broniła ona „świeckiego zakonu” jako ostoi cnoty obywatelskiej i prawości ludzkiej. Polska Partia Socjalistyczna nie wzbraniała wówczas swoim członkom zasiadania w lożach.

Byli nimi także m.in. prymas Polski Gabriel Podoski

 

Masoni to zazwyczaj bardzo inteligentni ludzie, których pycha znajduje ujście w elitarnych i tajnych stowarzyszeniach, którym się wydaje, że mają wpływ na losy świata. Do pewnego momentu mają, ale ich pan, który jest mistrzem kłamstwa zabiera im najważniejszą rzecz – ratunek od śmierci drugiej. To pycha tych wszystkich inteligentnych ludzi pcha ich do władzy światowej, która jest z godnie ze słowami z listu Jana

 

 

 

Masoni są marionetkami szatana, ale takimi samymi marionetkami są osoby wierzące w autorytety tego świata. To zwykli ludzie świętujący masońską konstytucję, wywyższający takich ludzi jak Piłsudski, Dąbrowski i wielu wielu innych poddają się kłamstwom i iluzji poprzez wiarę nie w Boga, ale w instytucję jaka jest kościół Rzymu.

Przeto nie wspierajmy tego systemu, odejdźmy z tego Babilonu, nie świętujmy 24 grudnia, ani kłamcę Mikołaja. Nie babrajmy się w to co świat się brudzi.

 

Chwała Panu Jezusowi.

 

 

Updated: 5 grudnia 2018 — 16:20

3 komentarze

Add a Comment
  1. Mądry tekst. A u nas w szkole jutro Mikołajki ? już nie mam siły ? pozdrawiam wszystkich gorąco Kochani ♥️

    1. pomodlę się Gosia o Ciebie. Bądź silna i jeśli dasz radę świadcz. Poboli ale chyba warto.

  2. Dąbrowska…czyli ta od Nocy i dni? jakieś tam poglądy “niby” liberalne miała, ale że aż sympatia z wolnomularstwem… Szok, nie wiedziałam… 😮
    A sam tekst jest dobry…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme