Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak powinni sie nazywać wyznawcy Chrystusa? Chrystusowcy czy chrześcijanie?

Kiedyś rozmawiałem z bardzo światłą nauczycielką matematyki o wierze. Powiedziała mi, że jest katoliczką, ale sama siebie nazywa się raczej Chrystianką. Uznałem to za ciekawostkę i ewenement.

 

Temat poniżej badany nie jest wcale nowy. Na tym blogu podejmowaliśmy go w komentarzach choćby tutaj:

 

detektywprawdy.pl/2016/11/14/on-dal-dary-kazdemu-chrzescijaninowi/

 

Nie są to sprawy nowe, ale dla stron że tak się wyrażę antynierządnicowych, czyli nie mających nic wspólnego z ekumenią.

 

Bywa czasem, że coś się wydaje nam bardzo proste i błahe, ale jak opowiedziałem o problemie mojemu przyjacielowi, to uznaliśmy obaj, że to co jest oczywiste dla nas na blogu dla jakiejś grupy, nie jest oczywiste dla innych.

Poza tym jest coś takiego jeszcze jak wierność prawdzie i ma to kosmiczne znaczenie. Wszak w nazwie bloga mam detektyw prawdy. Ale to nie jest jeszcze tak ważne co mam w nazwie bloga, ale to, czym się posługuje świat i demony kochające kłamstwo.

 

Poniżej umieszczam mail jaki otrzymałem w tej sprawie. Mail, który zainspirował mnie do tekstu:

 

Wszędzie natrafiam na jedną rzecz która nie pasuje ni jak do tego co mówi Biblia…Wszyscy deklarujący wiarę w Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa i Jego naśladowcy nazywają siebie CHRZEŚ|CIJANAMI co jest wysoce błędne i nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem i jego naukami czy Jego Kościołem Duchowym.
Chrześcijanami nazwano ludzi którzy przyjeli nauki apostołów i dali się ZANURZYĆ w wodzie na odpuszczenie grzechów…w tamtych czasach nie było takiego rytuału jak CHRZEST…było zanurzenie w imieniu Chrystusa na odpuszczenie grzechów …W Bibli w żadnym języku nie ma słowa CHRZEST…bo to pojęcie stworzył kościół rzymsko katolicki …
W Dziejach apostolskich 11;26 odnośnie wyrazu chrześcijanie jest urzyty wyraz::…ciekawe jest że skoro nazwa chrześcijanie bierze się od chrztu to dlaczego kiedy mowa o “chrzcie Jezusa przez Jana w Mateusza 3:13 jest słowo:βαπτισθηναι co oznacza BYĆ ZANURZONYM…Dlaczego więc w dziejach nie napisano ze uczniów Jezusa nazwano ZANURZONYMI tylko chrześcijanami…
Odpowiedz daje nam tłumaczenie Bibli na język angielskibo jest bliższe oryginałom…W angielskim słowo :χριστιανους tłumaczą jako Christians czyli na polski chrześcijanie ale słowo chrzest na angielski to baptism…czyli w grece βαπτισθηναι…jest to typowa manipulacja kościoła rzymsko katolickiego ponieważ chcieli oni za wszelką cenę uchodzić za kościół Chrystusa a nie mieli innej sposobności na powiązanie się ze społecznością Jezusa bo byli i są poganami…brak więc cechy wspólnej…
Jaka jest prawda można za to usłyszeć i przeczytać…χριστιανους to CHRYSTIANIE-tak się to czyta i tak się to wymawia i tak to słychać w greckim języku…tak samo Christians to CHRYSTIANIE i tak się to czyta i tak to słychać bo w grece CHRYSTUS to χριστου czyli w Antiohi nazwano ich CHRYSTIANAMI a w angielskim CHRYSTUS to Christ czyli po angielsku CHRYSTIANIE to Christians…
χριστου -Chrystus
χριστιανους-Chrystianie
Christ-Chrystus
 Christians-Chrystianie
nie CHRZEŚ|CIJANIE bo chrzest to βαπτισθηναι lub baptism…widać jak na dłoni więc skończmy w końcu nazywać się chrześcijanami co wiąrze nas z pogansko satanistycznymi religiami i zacznijmy nazywać się od naszego PANA CHRYSTIANAMI…
Ostatnio zastanawiałem się jak można oddzielić się od religii nazywanych chrześcijańskimi i ten mail jest na to odpowiedzią.
Faktycznie chcąc nazywać się chrześcijanami w domyśle powinniśmy być nazywani “zanurzeniowcami” bo to oznacza baptyzm. Przyjaciel mój powiedział żartem iż prawidłowa nazwa dla CHRZESTcijan to nurki…. 🙂
Tutaj z kolei nijak się ma chrzest-cijaństwo kościoła Rzymu do chrzest-cijaństwa pseudo protestantyzmu z uwagi na brak zanurzenia katolików. Oni sa pokrapiani tak, jak zakrapiane są dania świąteczne…
Pora na zmianę nomenklatury i posługiwanie się właściwymi nazwami, nienaciąganymi. Podobnie jak z kościołem a eklezją.
Ów czytelnik bardzo dobrze opisał sens posługiwania się tymi dwoma sprzecznymi słowami: Chrześcijanie, Chrystianie.
Istotnie kraje anglojęzyczne nazywają chrześcijan christianami – christians.
Christian od Chrystus oznacza nie imię własne, lecz zaszczytny tytuł, wskazujący na doniosłą rolę Jezusa z Nazaretu. Już w Nowym Testamencie stał się jakby jego drugim imieniem: hebr. משיח) מָשִׁיחַ; Mešiah, Meszjah) gr. Χριστός (Christós) – namaszczony, pomazaniec, Mesjasz.
Słowo Pomazaniec z początku było określeniem króla jako wykonawcy Bożych poleceń, mającego mandat od Ducha Świętego.
Pomazaniec był też wybrańcem Boga. Taką rolę króla-pomazańca pokazuje Ps 45,8. W Psalmie 2 w. 7 jest on ukazany jako Syn Boży.
Nawróceni Żydzi nazywani są Żydami mesjańskimi od Mesjasza. Nie nazywają się Żydami chrześcijańskimi, ale mesjańskimi właśnie.
Niestety polskie nazewnictwo nawiązuje do katolicyzmu od chrześcijan co nie rozdziela prawdziwych wyznawców od satanistów z Watykanu. Stąd duch Watykanu jest też w ekumenicznych zborach protestanckich.
Poszukałem trochę o znaczeniu imienia Chrystian:
Chrystian znaczy po grecku: “oddany Chrystusowi”.
https://miastodzieci.pl/imiona/chrystian/
Jakże głębokie jest to znaczenie. Chrześcijanie to inaczej osoby ochrzczone, ale takimi nazywają się także katolicy, czyli spadkobiercy ludzi, którzy palili na stosie tzw heretyków. Na przykład za czytanie biblii.
Oddany Chrystusowi czyli oddany Mesjaszowi, osobie namaszczonej,
Gdzie indziej jest to imię opisane tak:
“Imię to ma korzenie grecko-łacińskie. Wywodzi się od słów Christus, Christos, oznaczającego pomazańca. W wolnym tłumaczeniu oznacza osobę należącą do Chrystusa”
https://www.znaczenie-imion.net/c/christian-chrystian.html
Jeśli przyjmiemy nazewnictwo oryginalne, a nie zakłamane, to osoby wierne Jezusowi będą nazywały samych siebie Chrystianami. Nie można być jednocześnie oddanym Jezusowi i zarazem Chrztem-menem, czyli osobą określającą swój statut na podstawie chrztu.
Robocza nazwa wierzącego w Jezusa musiałaby brzmieć Namaszczeniowiec, pomazaniowiec, mesjaszowiec. Dlatego najbardziej zgodne z prawdą i zarazem estetyczne będzie jak będziemy  się nazywać się Christianami, czyli zwolennikami Mesjasza, jego naśladowcami.
Uważam w tej sytuacji za bardzo ważne posługiwać się określeniem “Christianie” aby oddzielić się od pseudo protestantyzmu zdradzającego Jezusa, o ile  w ogóle doszło do zdrady, gdyż wśród ewangelików jest po prostu żydowska V kolumna na poziomie kadry zarządzającej (pastorzy, starsi).
Nazwa ta ma także znaczenie eschatologiczne, gdyż wedle słów listu Jana mamy definicję, a właściwie informację na temat Antychrysta:
Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który nie uznaje Ojca i Syna. 
1 List Jana 2:22
Namaszczonym jest tylko Jezus Chrystus a antychrystem jest każdy duch, który nie uznaje Ojca i Syna.
Inaczej mówiąc, każdy, kto nie uznaje i Ojca I Syna jest antychrystem, a w czasach ostatecznych zapewne będzie namaszczony przez ludzi człowiek.

 Kłamca zaprzecza, że ​​Jezus jest Zbawicielem. Kłamca może uznać pewne aspekty tego, kim jest Jezus, ale nie przyjmuje prawdziwego przesłania Jezusa jako w pełni ludzkiego i całkowicie boskiego.

Jan dalej określa rodzaj kłamcy, jaki ma na myśli: ktoś, kto zaprzecza, że ​​Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. Koncepcja kłamcy jest wymieniona cztery razy w tym liście (1 Jana 1:10, 2: 4, 4:20, 5:10).. Po wymienieniu “antychrystów” w wersecie 18, Jan dodaje, że antychryst zaprzecza Ojcu i Synowi. Jednym z odnotowanych aspektów antychrysta lub fałszywego nauczyciela w tym wersecie jest to, że fałszywy nauczyciel zaprzecza trójjedynemu Bogu. Wiele grup religijnych przyjmuje Boga Ojca, Jezusa lub Ducha Świętego, ale nie wszystkie trzy osoby są jedynymi Trójjedynymi Bogami. Każda religia, która akceptuje Jezusa jako coś mniejszego niż wieczny Bóg, w pełni ludzki i boski, jest religią fałszywą i pasuje do opisu fałszywych nauczycieli zwanych antychrystami w tym fragmencie.

Prawda ma znaczenie.

Updated: 2 stycznia 2019 — 16:25

25 komentarzy

Add a Comment
 1. A nie lepiej Izraelitami? 🙂
  W końcu Izraelitą był sam Jezus Chrystus. I nie chodzi mi o Izrael polityczny, czy genetyczny, ale chodzi mi o określenie dotyczące grupy ludzi która od wieków wędruje za Bogiem i przestrzega Jego zaleceń (w tym momencie poza obrzezaniem i systemem ofiarniczym oczywiście) 😉

  1. To byłby problem, ponieważ Izrael kojarzy się ludziom z tym dzisiejszym i nikt nie wnika w to kto jest nim dzisiaj. Ten sam problem co z chrzescijanstwem. Nikt nie wnika kto mial chrzest w wieku doroslym a kto jako niemowlak.

 2. Uczniowie Jezusa Chrystusa, uczniowie drogi Pańskiej 🙂

 3. Chciałbym zamieścić kilka wersetów,zwróć,proszę Piotrze uwagę na ich treść:
  13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków»5. 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ew.Mat.16 13-17
  Oraz:
  1 Bądźcie naśladowcami moimi1, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. 2 Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję2. 3 Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową3 każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa3 – Bóg. 1 Kor 11 1-3
  Oraz,słowa naszego Pana i Zbawiciela,SYNA Bożego Jezusa Chrystusa:
  28 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» 29 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest9: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. 30 Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 31 Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». 32 Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 33 Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». 34 Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Ew.Marka 12 28-34
  Czy gdziekolwiek w tych wersetach i całej Biblii widzimy gdzieś cokolwiek na temat ,,trójedynego boga”?
  Czy mamy słuchać interpretacji,czy Słów naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa z Ewangelii Marka?
  Pozdrawiam

  1. sprawa jest prosta. Jezus jest Bogiem, powiedział o sobie “ja jestem” za co Żydzi chcieli go zabić noraz:

   “Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.” (J 10)

   W dziejach jest mowa, że Duch Jezusa nimi kierował:

   “A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im;” Dzieje

   Jest tez chrzest w imię Jezusa. Gdyby chrzest mial być tylko w imię Ojca to ten werset bylby herezją…

   ” i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,”

   a ciało jest świątynią Ducha świętego. Duch święty jest jeden Bóg jest Duchem.
   W imię Ojca i Syna i Ducha.

 4. Nie dałeś wersetu,tylko swój komentarz,pozwolę sobie podzć ten werset ,gdzie Jezus użył Słów,,Ja Jestem”

  60 Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?» 61 Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego15?» 62 Jezus odpowiedział: «Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi»16.Ew.Mar.14 61-62

  I nadal nie widzę tu słowa ,,trójjedyny”,które notabene pochodzi z pogaństwa i katolicyzmu.

  1. juz uzupełniłem, bo komentuję piszę inny tekst.
   W biblii nie ma też mowy o zakazie palenia trawki.

  2. Jana 8.24 Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM6, pomrzecie w grzechach swoich

   28 Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył

   56 Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się»11. 57 Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» 58 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM»12. 59 Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego.

   Wystarczy? Jezus ma w biblii jeszcze wiele atrybutow Boga, za które chcieli go zabić. Odpuszczanie grzechów, zbawienia, znal myśli faryzeuszow, chistorie samarytanki przy studni itp. Mario nie będę już dla ciebie szukał wersetów, sam ich szukaj. Pismo tłumaczy pismo. Poczytaj i wyciągnij wnioski. Słowa Jezusa w Jana
   10.29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich5. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy

  3. Trójjedyny nie pochodzi z pogaństwa , czy katolicyzmu . Pojęcie to znane od dawna w judaizmie . Propan-Butan jest 1 gazem , po zapaleniu daje 2 światło i 3 ciepło(temperatura) można się ogrzać lub ugotować . 3 w jednym . Szalom na każdy wierny Bogu dom!

   1. jest prostszy sposób ukazania Boga trójjedynego.
    para/woda/lód
    Duch/Jezus woda życia/skała Ojciec

 5. Twoje słowa:,,W biblii nie ma też mowy o zakazie palenia trawki.”
  otwierają ogromną furtkę do dowolnej inerpretacji.

  1. chcialem jedynie pokazać, że jeśli nie ma oczyms mowy, to nie oznacza, że można to robić. Myślałem że zrozumiałeś przesłanie. W przypadku palenia trawki z Pisma wynika, że nie wolno jej palić, choć nie ma o tym wzmianki. Jeśli nie rozumiesz tak prostych rzeczy, to co dopiero bardziej złożone. Chcesz aby Bóg specjalnie podał dla Ciebie definicję Boga trójedynego albo zakaz palenia trawki?
   Pismo tłumaczy Pismo.

 6. Jeśli, Jezus Chrystus powiedział:
  ,,Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest9: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.”
  Dlaczego nie powiedział,,Pan Bóg NASZ,Pan jest trójjedyny”?
  To pozwolisz,że posłucham Słowa mojego Pana i Zbawiciela.
  Resztę Twojego tekstu,nie skomentuję.

  1. chcesz przeniknąć Boga.
   Jeśli reszty nie skomentuesz, bo nie masz argumentów już, to uprzejmie proszę abyś był konsekwentny i w tak waznej kwestii uznał mnie za heretyka i strzeponał popół z nóg i więcej tu nie zaglądał. Tak wypadałoby biblijnie postąpić, poniewaz jeden z nas dwóch w tak wąznej sprawie się myli. Ja nie chce miec nic wspolnego z ludźmi nieuznającymi Jezusa jaklo Boga. To oni się do mnie przyklejają a nie ja do nich.
   Musimy być uczciwi pzrede wszystkim wobec siebie. Jesli nie będziemy wobec siebie to i też wobec Boga.

   Jeśli nie uznajesz Jezusa za Boga , to ja uznaję Cię za heretyka.

  2. Pojęcie ,,Pan Bóg Nasz Pan jest trójjedyny” nie jest obce w myśli i nauczaniu żydowskim , rabinicznym .Na YouTube było kilka filmików rabinów żydowskich dokładnie to tłumaczących . kanał nazywał się chrystianity.pl niestety kanał jest zamkniety , i chyba pisał o tym Daniel Gruber w książce Kopernik i Żydzi.

 7. W takim razie możesz podać rękę katolikom.
  A tak na marginesie każdego dnia chcę poznawać Boga.
  W średniowieczu,katolicy też wielu wierzących uznawało za heretyków…
  Pozdrawiam Cię i generalnie lubię Twój blog,ale nie spodziewałem się takiego Twojego odzewu.
  Raczej pomyślałem,że chociaż trochę nad tym pomyślisz.

  1. Mario w takim razie, jeśli odrzucasz Jezusa jako Boga jesteś na tej sanej liście:

   Popatrzmy kim są znani antrantytrynitarianie. Należą do nich nastepujące nurty religijne:

   Arianie. Przykład ich założeń “Pozycja kobiety w środowisku braci polskich była nieporównywalnie mocniejsza niż pozycja innych protestantek oraz katoliczek. Zgorszenie i zdziwienie opinii publicznej wywoływał fakt, że w zborach ariańskich kobiety często wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podstawowych zasad arianizmu było partnerstwo w związku małżeńskim – ani żona, ani mąż nie mogli dominowa”
   Judaizm
   Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
   Socynianie. Od twórcy ruchu Socyna. Główne założenia:
   Socyn w swoich pracach twierdził, wbrew tradycji kościelnej, że grzech pierworodny obecnie nie istnieje, gdyż obciążył tylko Adama. Uznał więc, że chrzest jest sprawą drugorzędną i można go przyjąć lub nie. Człowiek ma wolną wolę, a zatem Bóg nie ma przedwiedzy, czyli nie zna przyszłych ludzkich uczynków.
   Badacze Pisma Świętego
   Wolni Badacze Pisma Świętego
   Unitarianie
   Bracia Polscy
   Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy
   Chrześcijanie Dnia Sobotniego
   Epifaniści. Po śmierci C.T. Russella, zalożyciela Strażnicy ( Świadków Jehowy) 31 października 1916 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa Strażnica, które odbyło się 6 stycznia 1917 roku powołało Josepha F. Rutherforda na stanowisko drugiego prezesa. Wybór ten nie spotkał się z uznaniem wszystkich członków zarządu. Jednak 5 stycznia 1918 roku na dorocznym walnym zebraniu odbyły się wybory zarządu Towarzystwa Strażnica, na których potwierdzono zwierzchnictwo J.F. Rutherforda nad Towarzystwem. Wieczorem tego samego dnia grupa niezadowolonych działaczy spotkała się na nieformalnym zebraniu w jednym z salonów hotelu Fort Pitt w Pittsburghu. Spotkanie to przeciągnęło się również na dzień kolejny.
   Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
   Świadkowie Jehowy

   Ten blog nie jest dla wszystkich, że każdy sobie coś wyciągnie. Albo ide z prawdą albo się myle w w waznych sprawach. Jeśli się mylę to nie czytaj. Jesli uważasz ze mam prowadzenie Ducha Bożego i ten blog wiele Ci uswiADAMIA TO PRZEMYSL SWÓJ BŁĄD.

   1. ALBO TO JA cI COŚ UŚWIADAMIAM I W TYM MOMENCIE TRAKTUJ MNIE JAK STARSZEGO ZBORU, ALBO TY MNIE NAUCZAŁEŚ NA TYM BLOGU, a wtedy powinienem Cie przeprosić i dostosować się do twoich wierzeń

 8. Z tego co wiem my bracia nie mamy sie klocic i prowadzic wielkich dociekan o sprawy zbedne po tym poznajemy kto jest w Jezusie. Pozdrawiam Piotrze Chwala Jezusowi. Czasem niewarto spedzac cennego czasu na dyskusje my mamy glosic ewangelie a nie tworzyc. Jesli sie potkniemy to duch Swiety nas naprowadzi. Szanuje twoja ogromna prace w przekazywaniu prawdy. Amen
  Ci co sa w Chrystusie doskonale sie rozumieja i niemaja problemow ze zrozumieniem bo duch Swiety ich prowadzi.

  1. Kris, ja tylko prostuję i systematyzuję prawdę, a Chrystusowcy już są podzieleni. Wystarczy policzyć denominacje protestanckie. Ponoć jest ich kilkaset….

 9. Na spotkaniu wyższej rangi pastorów ADS-u przedstawiono jeden argument, do którego mości Panowie nie potrafili się ustosunkować. Może tutaj wybrniecie z zapytania. Mianowicie, czy jeśli przyjąć, ze Duch Święty jest osobą, to Maria w dniu poczęcia zgrzeszyła i urodziła Syna Duchowi, a nie Ojcu? Dziękuję.

  1. Sformułowanie ‘wybrniecie’ wskazuje na chęć kłótni.
   Mam odpowiedź ale dziękuję zmień blog. Jeśli jesteś konsekwentny oczywiście a nie obłudny.

   1. Jestem z ADS-u. Pytanie zadała żona jednego z pastorów, ale żaden z nich nie odpowiedział. Nabrali powietrza w usta i zignorowali kobietę. Ja szukam odpowiedzi.

    1. Ok to raz odpowiem. Biblia mówi że Bóg jest Duchem, a więc Ojciec jako Duch zrodził Syna.

 10. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme