Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Żydowska V kolumna w duchowieństwie.

Co to jest V kolumna?

Określenie to zostało zaczerpnięte z hiszpańskiej wojny domowej, podczas której frankistowski generał Emilio Mola, który w 1936 w przemówieniu radiowym powiedział, że oprócz czterech kolumn wojsk generała Francisco Franco, maszerujących na Madryt, w mieście jest jeszcze piąta kolumna, czyli zwolennicy nacjonalistów w stolicy.

Następnie pojęcie V kolumny miało odniesienie do kolaborantów niemieckich na ziemiach polskich.

 

W okresie przed II wojną światową na terenie Polski działało wiele organizacji niemieckich uznawanych za piątą kolumnę:

 • Jungdeutsche Partei in Polen (JDP) – obejmowała swoją działalnością całą Polskę w granicach sprzed II wojny światowej
 • Deutsche Vereinigung (DtV) – działała w województwie pomorskim i województwie poznańskim
 • Deutscher Volksbund – obejmowała zasięgiem teren województwa śląskiego[4]
 • Deutscher Volksverband in Polen – organizacja aktywna w województwie łódzkim[5].

Wraz z kilkoma pomniejszymi organizacjami stowarzyszenia te skupiały w swoich szeregach ok. 25% ludności niemieckiej zamieszkującej terytorium II Rzeczypospolitej i utrzymywały stały, tajny kontakt z organami partyjnymi i wywiadu Niemiec – NSDAP, Auslandsorganisation, Gestapo, Abwehrą oraz SD.

W 1937 z ok. 800 tys. Niemców zamieszkałych w Polsce ok. 200 tys. było członkami organizacji hitlerowskich.

wikipedia.

 

Współczesna V kolumna w polityce jest nazbyt widoczna i nie do zbagatelizowania. Około 80% mediów w Polsce jest niemiecka.

Podobnie sytuacja wygląda z V kolumną żydowską. Generalnie Polski już dawno nie ma.

 

 

ŻYDOWSKA V KOLUMNA W DUCHOWIEŃSTWIE

 

Sam Karol Wojtyła był żydowskiego pochodzenia i nie dziwi nas to, że wielu innych kapłanów jest tej nacji, czy raczej grupy wyznaniowej (Astarte) do dzisiaj. Nie tylko wśród katolików, gdyż polscy ewangelicy nie są samotną wyspą niezależną. Jeśli ktoś tak to widzi to jest bardzo naiwnym człowiekiem i wystarczy spojrzeć na współpracę Aliansu Ewangelicznego z KRK aby przekonać się o zależności.

 

Nikogo nie muszę przekonywać o jawnym żydowskim pochodzeniu poniższych panów z partii, która była organizacją źródłową dla PO:

 

Czołówka KIK z prymasem -Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki (onieśmielony)

 

O czym dowiemy się z wikipedii, żebym nie był posądzony o spiski. Podaję fakty:

 

Jan Turnau:

“polski publicysta katolicki i pisarz, inicjator działań na rzecz ekumenii. W 1990 dołączył do redakcji „Gazety Wyborczej” jako autor tekstów poświęconych życiu religijnemu.

Autor tekstów w „Gościu Niedzielnym” oraz w „Tygodniku Powszechnym”[1], a także w „Myśli Protestanckiej. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie[1], jeden z tłumaczy Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół

W 2006 prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[2], w 2012 prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Krzyż Komandorski tegoż orderu[3]. W 2017 został odznaczony Medalem Honorowym „Powstanie w Getcie Warszawskim” nadawanym przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej[.”

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Turnau

 

Pracownik Gazety Wyborczej, katolik, ekumenista i publicysta protestancki. Oni są po każdej ze stron.

 

 

Sam Turnau napisał:

 

“Twierdzi on, że Benedykt XVI jest potomkiem Judy Loewa (1512-1609), słynnego rabina Pragi, którego praprawnuczka Elizabeth Tauber (ur. 1834) przeszła na katolicyzm, zaś jej wnuczka, Maria Peintner-Rieger poślubiła Josepha Ratzingera i oboje są rodzicami Josepha Aloisa Ratzingera, który w latach 2005-2013 zasiadał na Stolicy Piotrowej.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/mysl/68556,gdy-prababka-zydowka.html

Na powyższym zdjęciu wszyscy Żydzi z prymasem Wyszyńskim.

 

Z kolei poniżej Jacek Wójcicki z Macierewiczem podczas “głodówki”.

 

 

Głodówka solidarnościowa Żydów z Komitetu Samoobrony Społecznej KOR (KSS KOR) w kościele Św.Krzyża w obronie więźniów politycznych w Czechosłowacji .Na zdjęciu od lewej: Mariusz Wilk, Kazimierz Wóycicki, Antoni Macierewicz. 3-10.10.1979, Warszawa

 

Poaptrzcie jakie zestawienie glodujących 🙂

 

Październik 1979, Warszawa, Polska
Głodówka czlonkow Komitetu Obrony Robotnikow w kościele sw. Krzyza, z przodu od lewej: Antoni Macierewicz, Adam Michnik, ksiadz Stanislaw Malkowski ( MALKOWSKI ), Jacek Kuron ( KURON ), Kazimierz Woycicki ( WOYCICKI ), z tyłu siedzL: Konrad Bielinski ( BIELINSKI ), Mariusz Wilk, Kazimierz Janusz.
Fot. Janusz Krzyzewski ( KRZYZEWSKI ) / Oúrodek

 

AntyPolak Michnik wraz z Macierewiczem i księdzem Małkowskim…..

 

 

 

V kolumna w protestantyzmie. 

 

Tutaj sprawa nie jest już taka prosta. Materiałów jest mało, ale można je znaleźć u pewnych siebie pastorów pochodzenia żydowskiego.

Przykłady:

 

 1. Wojciech Włoch.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209816553784192&set=pb.1042701791.-2207520000.1546418447.&type=3&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209816529423583&set=pb.1042701791.-2207520000.1546418447.&type=3&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209816700427858&set=pb.1042701791.-2207520000.1546418440.&type=3&theater

 

Poniżej zdjęcie z biskupem kościoła zielonoświątkowego Markiem Kamińskim:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208746377790461&set=pb.1042701791.-2207520000.1546418452.&type=3&theater

 

2. Pastor Kurylas.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1961718307416717&set=pb.100007357004409.-2207520000.1546419842.&type=3&theater

 

Osoba ta podająca się za pastora jest człowiekiem własnej chwały:

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1946899728898575&set=pb.100007357004409.-2207520000.1546419995.&type=3&theater

 

3. Paweł Chojecki.

 

Z szefem stowarzyszenia amerykańsko-izraelskiego.

 

4. W jarmułce był także admin profilu na fejsie antyekumenizm Michał Roszak. Niestety zablokował dostęp do zdjęć.

 

 

Nie mam nic do nacji żydowskiej, gdyż jak Paweł pisał “nie ma Żyda ani Greka”, ale w Jezusie nie ma Żyda ni Greka. W Jezusie nieekumenicznym z kościołem, który prześladował Chrystusowców.

Na pierwszym zjeździe w Sulejowie chrzciłem nawet kobietę pochodzenia żydowskiego Grażynkę, ale ona kocha Prawo Boże i nie brata się z Rzymem.

Problem w tym, że to ekumeniści i Żydzi syjonistyczni, wrogowie Prawa Bożego.

 

 

2 List Piotra wyraźnie wskazuje na działanie takiej V kolumny:

 

Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu1 tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami”

 

Z kolei w 2 liście do Koryntian Paweł ostrzega nas:

 

 Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. 14. I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.”

 

 

Dwa krótkie przykłady dywersji V Kolumny:
Pierwszy z książki “Wspomnienia Wojenne znad Warty i Bzury” Romana Abrahama. W rejonie Leszna,Rydzyna,Bojanowa i Rawicza w czasie przygranicznych walk czynnie brały udział liczne grupy dywersantów. W walkach o Leszno schwytano 14 dywersantów. 3 września w Śremie odbyła się rozprawa przed sądem polowym. Rozprawie przewodniczył kpt Wojtasiewicz, oskarżał prokurator por Krakowski a obrońcami byli dwaj oficerowie rezerwy (w cywilu adwokaci). Po zakończeniu rozprawy przedłożono do podpisania 12 wyroków śmierci i dwa wyroki 10 lat ciężkich robót dowódcy WBK gen R. Abrahamowi. Wyroki zostały podpisane i natychmiast wykonane w obecności: prokuratora, obrońców oraz duchownego protestanckiego.

 

 

Podstępni działacze V kolumny udający apostołów.

 

Prawda jest taka, że Żydzi rządzą wszystkimi kościołami przyjmującymi miano chrześcijańskich.

 

Ludzie są oszukiwani. Z jednej strony katolicy są oszukiwani bardzo mocno w awersji do Żydów, kiedy kościół Rzymski jest przepełniony Żydami i ściśle z nimi współpracuje:

 

,,, a z drugiej strony protestanci, którzy nie wiedzą w ogolę w przeciwieństwie do katolików jak wielki wpływ ma na nich lobby żydowskie będące jak wszędzie po obu stronach konfliktów.

Wśród składu sądu najwyższego USA są tylko katolicy i Żydzi:

 

Why Catholics and Jews dominate at the Supreme Court

 

Z początku reformacja miała bardzo silne poglądy antyżydowskie.

 

W marcu 1995 r. Sojusz Baptystów wydał “Oświadczenie baptystów w sprawie stosunków żydowsko-chrześcijańskich”; rewizja tego oświadczenia została wydana 25 kwietnia 2003 r. Częściowo mówi:

Jako Chrześcijanie jesteśmy spadkobiercami, a z kolei jesteśmy przekaźnikami teologii, która obwinia za śmierć Jezusa u stóp Żydów ; teologia, która podjęła antyżydowską polemikę chrześcijańskich pism świętych z kontekstu pierwszego wieku i uzurpowała sobie za Kościół biblijne obietnice i prerogatywy dane przez Boga Żydom … Szaleństwo, nienawiść, dehumanizujące postawy, które doprowadzili do wydarzeń znanych zbiorowo, jako że Holokaust nie nastąpił z dnia na dzień ani w ciągu kilku lat, ale był kulminacją stuleci takiej chrześcijańskiej teologii, nauczania i sankcjonowanych przez Kościół działań skierowanych przeciwko Żydom po prostu dlatego, że byli Żydami.

W tym dokumencie wymieniono zalecane działania, które poprosili wszystkich chrześcijan, aby do nich dołączyli:

 • “Potwierdzając nauczanie Pisma chrześcijańskiego, że Bóg nie odrzucił społeczności Izraela , ludu przymierza Bożego ( Rzymian 11: 1-2 ), ponieważ” dary i powołanie Boże są nieodwołalne “( Rzymian 11:29 );
 • Odrzucanie interpretacji Pisma Świętego, które sprzyja religijnym stereotypom i uprzedzeniom wobec narodu żydowskiego i ich wiary;
 • Poszukiwanie prawdziwego dialogu z szerszą społecznością żydowską, dialog zbudowany na wzajemnym szacunku i integralności wiary każdego z nas;
 • Podnoszenie naszych głosów szybko i śmiało przeciwko wszelkim przejawom antysemityzmu;
 • Wychowywanie siebie i innych na temat historii stosunków żydowsko-chrześcijańskich od pierwszego wieku do współczesności, aby zrozumieć naszą teraźniejszość poprzez uczenie się z naszej przeszłości.
 • Zobowiązajcie się do rygorystycznego rozważenia odpowiednich form chrześcijańskiego świadectwa na nasz czas.

 

 

Jasno z tego dokumentu wynika, że baptyści są prożydowscy. Czyli bank Rotszyldów wg nich pełni pozytywne funkcje i polskie rządy żydowskie również.

 

Piąta kolumna nie tylko istnieje, ale ma się w polskim katolicyzmie i protestantyzmie bardzo dobrze, a dzielenie chrześcijan powoduje  odsunięcie od zdrowej nauki Jezusa jak i podtrzymywanie ich władzy. Prawica – lewica. Katolicyzm – protestantyzm. Zawsze są po obu stronach, abyśmy myśleli że mamy wybór.

 

Dobrze to widać w znakach ekumenii:

 

Judaizm-chrześcijaństwo i islam obok siebie. To dlatego pastor Cyrikas nakłaniał do przyjęcia uchodźców zgodnie z kościołem Rzymu.

 

Jakie ma stanowisko Zjednoczony Kościół Kanady?

 

Zjednoczony Kościół Kanady wydał oświadczenie w maju 1998 roku zatytułowane “Mając wierny świadek: Zjednoczeni stosunkiem między Kościołem a Żydami”. To wzywa chrześcijan do:

 • Zaprzestania próbowania nawracania Żydów na chrześcijaństwo; Odrzucania interpretacji biblijnych, które negatywnie stereotypizują Żydów, ponieważ prowadzi to do antysemityzmu; Odrzuć ideę, że chrześcijaństwo jest lepsze od judaizmu lub zastępuje je 

 

Ich raport stwierdza po części:

“Żadna inna religia nie jest tak blisko związana z chrześcijaństwem, jak judaizm, chrześcijański Bóg jest Bogiem Izraela, Jezus i wszyscy apostołowie byli z Izraela  chrześcijańskie pisma zawierają pisma święte Izraela. . “ Wzywają oni, by już nie szukali nawrócenia Żydów.

Oświadczenie ,Zjednoczeni o Stosunkiach Kościelno-Żydowskich dzisiaj, “uznaje historię interpretowania Nowego Testamentu w sposób, który nie uznał kontekstu w judaizmie, w którym zakorzenione są liczne fragmenty, odrzuca wszelkie nauczanie pogardy wobec Żydów, judaizmu i wiary. że Bóg zlikwidował przymierze z narodem żydowskim , potwierdza znaczenie judaizmu jako religii, narodu i wspólnoty przymierza oraz że państwo Izrael ma prawo istnieć w pokoju i bezpieczeństwie. “

 

Otóż Bóg dał list rozwodowy Izraelowi i dzisiejszy Izrael nie ma nic wspólnego z nowym Izraelem w Jezusie. Jak widać mega kościoły są przesiąknięte syjonizmem.

 

Zanim  Paweł przybył pewnego dnia do Jerozolimy, wezwał do Efezu starszych zboru i prezbiterów eklezji  i powiedział im:

 

 

„18. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: „Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. 19. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich.. 28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. 29. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. 30. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. 31. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was”.

Paweł uznał za konieczne otworzenie oczu opiekunom zborów  i ostrzeżenie ich, że wściekłe wilki wejdą do stada i nie oszczędzą ich, jak również, że nawet wśród biskupów pokażą się osoby, które mówiły bezbożne rzeczy w celu przeciągnięcia uczniów na swoją stronę.

Czy z dzisiejszego protestantyzmu ktokolwiek czuwa? Czy mają pojęcie o stosunku denominacji do obecnego Izraela? Nie. Nie czuwają bo są pijani dobrym samopoczuciem w zborach i prawda dla niech ważna nie jest.

Popatrzcie jak oni się śmieją za kulisami z Was. Niby są przeciwni Rzymowi, ale za Waszymi plecami się łączą z nimi:

 

 

 

Przewodniczący baptystów podpisuje apel o świętowanie niedzieli z Rzymem.

 

 

 

Updated: 2 stycznia 2019 — 16:20

9 komentarzy

Add a Comment
 1. Jestem po tym artykule niemal pewny że przyczyną naszych upadków jako państwa była wroga działalność głęboko zakonspirowanych syjonistow żydowskich którzy stali dla nie poznaki po obu stronach barykady i stoją do dzisiaj. Polaków nie da się pokonać w żaden inny sposób jak tylko przez kłamstwa i manipulacje. Łatwowierność i ufność to nasze słowiańskie cechy które zostały wykorzystane przeciwko nam przez dzieci szatana do przejęcia naszego kraju. Teraz jest już niestety za późno.
  Dodam tylko że rozkład zaczął się już podczas przyjęcia chrztu przez Polskę.

  1. tak i jeszcze nam wmawiają, że my Polacy nie potrafimy się pogodzić, ale to im udało się nas podzielić.
   I owszem pokonano nas prze kłamstwa i manipulacje. Wszelkie tajne stowarzyszenia były właśnie po to, by nas dzielić. Nie było Watykanu ani syjonistów i byliśmy potegą nie do pobicia. Imperium Rzymskie podbilo krolestwo żydowskie, ale nie Słowian.

   1. Smutek żal Piotruś Smutek żal ?
    Ale taka jest niestety prawda…

    1. tak dokładnie, smutek i żal, ale… i nadzieja bo teraz naszą jedyną nadzieją realną jest Jezus i Królestwo Niebieskie. Na ziemi nie mamy juz co liczyć na rządy Slowian. Wszyscy, którzy to obiecują sa albo szaleni albo są agentami. Jesteśmy w niewoli i tyle.
     Dziękujmy Bogu za to co mamy.

     1. Zgadza się. Jeszcze jakiś czas temu łudziłem się, że może się coś zmienić , ale teraz już wiem że przecież Pismo musi się wypełnić.

 2. napisałeś:
  Christianowców–wymawiane z jakiego języka?
  Ja bym trzymała sie wzoru z 1Kor3..4–jestem Pawłowy,Apollosowy i poszłabym za tym dalej trzymając się polszczyzny:jestem CHRYSTUSOWY–,więc jesteśmy Chrystusowi ,zostawiłabym angielski,bo to nie nasz język–bo tam by było od CHRIST–Christ-owy (wymawiane Krajstowy),co brzmi okropnie po polsku lub spolszczone CHRISTOWY
  Potwierdzenie tego jest w 1Kor 3.23–wyście zaś CHRYSTUSOWI.
  Dla mnie brzmi to pięknie i zrozumiale i po polsku:
  jesteśmy CHRYSTUSOWI,jestem Chrystusowa a Ty CHRYSTUSOWY
  i oddaje to grecką formę.
  Zrezygnowałbym z nazewnictwa z końcówką–owcy,bo takie końcówki mają np.bander-owcy…
  Tym się chciałam podzielić.
  Dobrze,że ruszyłeś ten temat nazewnictwa.
  I jak widać powyżej jesteś odważnym chłopakiem!!

  1. dzięki, gdyz akurat zastanawiałem się nad odmianą.

 3. Uniwersytet (Liberty) założony przez starego Falwella jest ciekawym przykładem jak protestanci poszli na współpracę ze światem. W ciągu całego swojego istnienia ośrodek przeżył trzy wielkie czystki:

  Pierwsza gdy stary Falwell oddał się w objęcia ekumenizmu. Kto był przeciwny ten wylatywał.

  Druga gdy wyszło na jaw, że długi uniwersytetu wykupiła sekta Moona a potem finansowała go za pomocą stowarzyszeń-krzaków.

  Trzecia najważniejsza gdy ośrodek starał się o dofinansowanie z publicznej kasy. Władze miasta wyraziły zgodę ale postawiły jeden warunek. Mianowicie nauczanie kreacjonizmu miało zostać przeniesione do działu filozofii.
  Pamiętajmy, że od samego początku w Libery University filarem był właśnie kreacjonizm. Wykładali tam świetni bibliści oraz naukowcy. Oczywiście dotację przyjęto wiadomo jakim kosztem.

 4. O wielu rzeczach niby wiedziałam, jednak o pewnych nie… 😮
  dziękuję bardzo za informacje! 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme