Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dziesięć rogów – 10 królestw czasów końca – interpretacja apokalipsy.

Jest to mój tekst z początku bloga jeszcze na blogerze. Przenoszę go dla bezpieczeństwa gdyby google skasowało.

 

___________

 

 

 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;”…

Jeszcze około 10 lat temu byłem nie świadomie fanem doktryn new age. Przeczytałem niemal wszystkie książki motywacyjne które wchodzą w kanon tzw ery wodnika. Byli to m.in. : Norman Vincent Peale, Alan Loy Mcginnis, Napoleon Hill. Mam kilkadziesiąt książek z astrologii, trochę z numerologii. Studiowałem Hunę.
Z powyższego wynika też, że przez znaczną część swego życia szukałem czegoś niezwykłego. Nie wiedziałem jednak, że wszystko co niezwykłe miałem pod ręką w jednej książce – Biblii.
Jest nieprawdopodobne jak wiele z proroctw było “magicznymi” lub postaci, choćby Samson i jego włosy. Jak wiele próśb bohaterów biblijnych się spełniło. Wystarczyło stosować się do Słowa Bożego.
Teraz też wiem, ile z proroctw właśnie się wypełnia za mojego, naszego życia.
Poniżej dokonuje próby rozwikłania zagadki znaków końca czasów:

 

 

Dan 12.
(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. (3) Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. (4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie(5) A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki. (6) I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? (7) Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. (8) Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy? (9) Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. (10)Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie. (11) Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. (13) Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni.

Dla mnie szczególna jest ta informacja:
Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.
Nie dlatego, że uważam się za kogoś wyjątkowego, ale dlatego, że w swym zapale krzewienia proroctw biblijnych spotykam się nie tylko z ignorancją, ale też i z ubliżaniem. Jeden znajomy napisał mi, że “cierpię na manię prześladowczą”.  Powyższy cytat wytłumaczył mi wszystko co powinienem zrozumieć odnośnie mojego znajomego. Dodam tylko, że ów znajomy ćwiczy namiętnie i regularnie jogę. Od tamtej pory sygnalizuję znajomym raz, może dwa razy, o tym co wiem. Jak ktoś “załapie” to ciągnę wątek dalej. Jak nie, to nie wspominam więcej.

Czym jest owe dziesięć rogów?

Prorok Izajasz powiada o czasach ostatecznych:

 

Iz 13.4

(1) Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz, syn Amosa. (2) Na łysej górze zatknijcie sztandar, podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby wkroczyli do bram panów! (3) Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. (4) Słuchaj! Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj! Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów. Pan Zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. (5) Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. (6) Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. (7) Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. (8) I są przerażeni; ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. 

 “Zgiełk królestw, zgromadzonych narodów” – obecnie można powiedzieć Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Jak się ma 10 palców z wizji Daniela do obecnych potęg? Regiony wpływów zostały już dawno podzielone na następujące:

1. Ameryka Północna
2. Unia Europejska
3. Region Japoński
4. Australia i RPA
5. Rosja i jej partnerzy
6. Ameryka południowa
7. Bliski Wschód
8. Afryka środkowa

9. Daleki Wschód

10. Chiny

Nikt chyba nie wierzy, że taka tzw Polska (czyt Juedopolonia) jest państwem niezależnym. Nie była nawet przed akcesją do UE. Sam Piłsudski był agentem kilku zagranicznych wywiadów. Nie będę nawet pisał o czasach komuny, gdyż  było to czyste podporządkowanie się obcemu systemowi.
Regiony te zostały określone wg bogactw, które kontrolują, a nie wg wartości własnych zasobów naturalnych. Regiony te odpowiadają mapie regionalnej świata ułożonej przez Klub Rzymski w latach 50ych. Regiony z czasem połączą się by utworzyć rząd światowy.

 

 

“Mapa regionów opracowana przez Klub Rzymski, realizowana przez politykę Z. Brzezińskiego.
Region 5 jest już budowany przez administrację Putina

Trwający proces formułowania wraz z głównymi dynamicznymi graczami z zaludnionych państw azjatyckich – głównie Chin, wcześniej Japonii, a wkrótce Indii i Indonezji – jak również coraz bliżej współpracujących Azjatyckich organizacji międzypaństwowych- wszystkie odzwierciedlają korzyści dużej skali współpracy wśród regionów świata. W rzeczywistości, im więcej będzie współpracy regionalnej w Azji, tym mniej prawdopodobne jest powtórzenie bolesnej historii Europy XX wieku – jak również jest bardziej prawdopodobna szersza współpraca między nowym Wschodem i Zachodem.

 

 

 

źródłó: http://www.prisonplanet.pl/polityka/zbigniew_brzeziski_ku,p1010579931 

“W 1945r. reprezentanci 50 krajów spotkali się w San Francisco  na konferencji narodów zjednoczonych i uchwalili Kartę Narodów Zjednoczonych. Polska nie była tam reprezentowana, ale stała się 51 państwem założycielskim. Ci delegaci rozmyślali nad postawami wniosków przedłożonych przez reprezentantów   przez z Chin, ZSRR. Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA.
24.10.1945 powstało ONZ kiedy Karta Narodów została ratyfikowana.

Artur Balfour uczeń prof. Horta, który pomógł stworzyć teksty greckie, które zmieniły znaczenie Biblii i usunęły wiele aspektów potęgi i wszechwładzy Isusa Chrystusa. Wzywał on też wszystkie narody do wyzbycia się suwerenności i do stworzenia rządu światowego. . W tamtych czasach działało tajne stowarzyszenie pt Apostołowie, którego obaj byli jego członkami. Balfour był także prezesem towarzystwa parapsychologicznego a następnie został premierem Anglii wcześniej odgrywając kluczową rol e w poprzedniczce ONZ – Lidze Narodów.
 Tej samej, która zdradziła wypinając się na Polskę po ataku Hitlera w 1939r.  (mój komentarz)

Jako premier bardzo udzielał się w tworzeniu Karty Narodów na której oparto podstawę ONZ. On nie tylko organizował seanse parapsychologiczne w swoim domu ale także powołał grupę nazywaną Towarzystwem Syntetycznym, którego celem było stworzenie jednej światowej religii. Stworzył preambułe wszystkich religii. Zawierała ona dogmat: duchy zmarłych mogą się komunikować. Ich życzeniem było aby wszystkie religie zjednoczyły się. 

Czy coś nam to przypomina? może ekumenie JPII ? tak, tak oczywiście, że tak – mój komentarz

Konstytucja ONZ jest niemal identyczna z konstytucją ZSRR. 
O Nowym Porządku Światowym mówił Churchil oraz De Gaulle.
Każdy sekretarz generalny był marksistą. Był nim tez  papież Paweł VI wspierający ONZ jak każdy papież.Ów papież jako pierwszy wprowadził wygięty krzyż. Wykorzystał ten satanistyczny symbol używany przez nich w VI wieku przywrócony do użytku na II soborze watykańskim.  Był to wygięty lub złamany krzyż na którym  ukazano odpychającą  zniekształconą postać Jezusa Chrystusa, którym magowie i czarnoksiężnicy w średniowieczu posługiwali się by pokazać biblijne znamię zwierzęcia.”

źródło: tutaj


Proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo zaniedbywany jest przez mass media ONZ. Mówi się o Putinie o Obamie o Izraelu…a niemal kompletnie nic o Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Osobiście  już w szkole podstawowej na kartkówce, na początku lat 80ych napisałem, że ONZ jest organizacją iluzoryczną ponieważ ich misje do niczego nie prowadzą. Jeszcze żadna wojna nie została zażegnana przez ONZ. Byłem blisko prawdy ponieważ co prawda powierzchownie to wygląda, że nie są skuteczni, ale niemal nic nie dzieje się bez ich udziału.
Wmawia się nam, że większość państw walczy ze sobą politycznie, np Rosja z Polską, Iran z USA,  kiedy tak naprawdę wszyscy razem współpracują albo potajemnie w masonerii albo jawnie w ONZ. 
ONZ jest też organizatorem i propagatorem doktryny New Age. Organizacja ta jest rzeczywistym rządem, który obecnie posiada władzę. Posiada armię, której oddziały stacjonują na całym świecie. Stoją za nią zarówno USA jak i Watykan. 
Jedyną kwestią, która uniemożliwia jej zostanie dominującym mocarstwem jest brak PRZYWÓDCY.

Updated: 5 października 2019 — 08:09

3 komentarze

Add a Comment
 1. Artykuł dobry i na czasie, bo pętla ciemności się zaciska… Rudy smok – komunizm a na nim 10 rogów, czyli 10 regionów, a te 7 diademów, to może władcy tych regionów ?

  1. Zgadzam się, dobry artykuł 🙂
   Co do tych diademów, to w sumie nie zdziwiłoby mnie gdyby tak było…

 2. Objawienie mówi o 10 królach, Daniela o 10 i trzech, którzy mają zostać obaleni z tych 10 , czyli o 7.

  Bestia ma być 8, a nie 11. Być może w tych słowach “A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie” jest ukryte podwójne znacznie i nie chodzić tylko o siedmiu króli, którzy byli w przeszłości i pośród których jest bestia, ale również o 7 króli, którzy zostaną z tych 10

  Może być tak, że rządy z 10 królami będą bardzo krótkotrwałe i najprawdopodobniej burzliwe w czasie kiedy jeszcze będzie na świecie panował chaos i wtedy Watykan zostanie z całą siłą zaatakowany, ale po tym Bestia zacznie robić porządki i zaprowadzać pokój obalając 3 króli i zostanie tylko siedem króli i Bestia.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme