Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Detektywitter na 18.03

Gdybym miał zobrazować w bardzo prosty sposób kto będzie zbawiony, to myślę, na co wpadłem wczoraj, że będą zbawione nie te osoby, które znają biblię, ale te, które miałby Pan Jezus Chrystus wśród swoich znajomych na biblijnym  portalu społecznościowym.

 

“Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” 23 Wtedy oświadczę im: “A wtedy im wyznam: Nigdy was nie poznałem; odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość.” ”

 

Bo nie znajomość biblii czyni Cię wierzącym, ale relacja z Jezusem, bo to on dał nam pokarm jakim jest Słowo Boże.

Pan Jezus gdyby miał profil na takim portalu społecznościowym, miałby tylko i wyłącznie wśród znajomych te osoby, z którymi ma relacje i nie dodawałby i nie budowałby pychy niezliczoną ilością znajomych, z którymi nie ma wspólnych wartości i relacji, ponieważ w Jezusie nie ma nawet skrawka pychy. Pan Jezus nie wstawiałby sobie co chwilę nowych fotek jak był niewyspany, jak jadł obiad, czy z wycieczki do Samarii.

Pan Jezus nie umieszczałby fotek ze światowych koncertów, zdjęć z aktorami i z innymi ludźmi ze świata, gdyż nie był on z tego świata.

 

“Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany ” 

 

Pan Jezus nie umieszczałby żadnych serduszek gdyż był człowiekiem czynu.

 

«Błogosławieni ubodzy w duchu3, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków4, którzy byli przed wami.

 

 

Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata. Światci przemija i pożądliwość jego; ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki.

 1 Jana 2

Updated: 18 marca 2019 — 12:50

5 komentarzy

Add a Comment
 1. “Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej.”
  Zapamiętajmy sobie ten cytat Jana.
  Teraz tendencja jest odwrotna w kościołach: kochajmy świat i wszystkie grzechy jego (np. LGBTQ)

 2. Oo, dobre!
  Też zupełnie nie wyobrażam sobie Pana Jezusa chwalącego się na fejsie, jakie wrażenie zrobiły na całych tłumach Jego cuda… Albo ile osób każdego dnia dzięki Niemu się nawróciło… 🙂 A ludzie ekscytują się tym na jakiej to imprezie nie byli i czego to nie jedli… 🙂

 3. Co ja właśnie przeczytałem? Usunąłem facbooka jakiś czas temu, no to chyba przerąbane
  ..

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme