Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy chrześcijanie powinni świętować paschę?

Na napisanie tego artykułu poświeciłem kilka godzin, sam do końca nie wiedząc na początku jego pisania, czy powinienem świętować paschę.

 

Mam znajomych, którzy obchodzą paschę od kilku lat, ale tez mam takich, którzy pojawiają się na świętach katolickich.

W związku z tym, że  nie obchodzę Sol Invictus, ani żadnych innych świąt Rzymskich w przeciwieństwie do zborów ekumeniczny, zostałem pozbawiony jakichkolwiek świąt.

Teraz nadchodzi pascha i badam temat dopiero pisząc ten tekst.

Muszę przy tym  uczciwie napisać, że wszystkie święta staro izraelskie po pierwsze, były świętami Boga, a po drugie wskazywały na Jezusa. Zatem powstaje pytanie: czy jeśli święta wskazywały na Jezusa, który już przyszedł, to czy powinniśmy świętować nadal Paschę?

 

 

5) W miesiącu pierwszym, czternastego dnia tegoż miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana, (6) a piętnastego dnia tegoż miesiąca jest Święto Przaśników Pana. Przez siedem dni będziecie jedli przaśniki.

 

Jaki mamy tutaj dopełniacz? Kogo jest święto w Kapłańskiej 23? Nie będę powtarzał za cytatem, sami widzicie.

 

Pytanie, czy Pan to odwołał?

 

 

W księdze Wyjście mam dwa powody, które bardzo do mnie przemawiają za świętowaniem Paschy:

 

(15) Przez siedem dni jeść będziecie przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela; (16) pierwszego dnia i siódmego dnia będzie u was święte zgromadzenie, w tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy. Tylko to, co każdy potrzebuje do jedzenia, wolno wam przygotować. (17) Przestrzegajcie Święta Przaśników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej.Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. 

 

 

Po pierwsze Bóg mówi, aby świętować przez wszystkie pokolenia Izraela, a przecież my zostaliśmy wszczepieni w Izrael jako duchowe potomstwo Abrahama.

Po drugie jest to nakaz “wieczny”.

W końcu po trzecie, co do mnie najbardziej przemawia, święto Przaśników jest świętowaniem wyjścia z Egiptu.

 

 

My wszyscy wyszliśmy z ciemności jaką był katolicyzm i życie w niewoli grzechu.

Sama sutanna księdza przypomina nam o tej ciemności:

 

 

 

Dlatego dziwię się bierności chrześcijan, którzy są w denominacjach ekumenii z kościołem, co stanowi ok 90% zborów. .

Prawie 100% brata się z kościołem Egiptu i Babilonu oraz Astarte.

Osobiście po około dwóch latach od powiedzmy przebudzenia, dokonałem apostazji. Po kilku latach od apostazji przestałem wierzyć w sens obchodzenia Bożego Narodzenia (sol invictus). Po prostu wierzyłem w nawrócenie rodziny. Była to mrzonka, a jeszcze byłem przy tym wyszydzany przy stole.

Idąc tym tokiem, torem myślenia, my powinniśmy się wyróżniać nie tylko dobrymi uczynkami, wszak Pan Jezus poza uczynkami miłosierdzia świętował zarówno paschę jak i szabat. Jednakże można rzec za słowami Jezusa na krzyżu “dokonało się”.

Ale czy od zmartwychwstania Jezusa ludzie nadal nie wychodzą z Egiptu? Czy nie posługujemy się nadal krwią Jezusa?

Nie mam zamiaru nikogo nakłaniać do czegokolwiek. Stety lub niestety blog jest mieszanką szukających spisków, letnich chrześcijan i gorliwych wierzących.

Tekst ten kieruje do tych ostatnich.

Przy tego typu rozważaniach ktoś może powiedzieć “to jest wchodzenie w judaizm”.

Niestety ale ten slogan katolicki jakby nie było bezmyślnie powtarzalny, nie jest oczywiście zgodny z prawdą. Za czasów ustanowienia paschy nie było judaizmu. Judaizm powstał w czasach niewoli babilońskiej.

Walczę o prawdę a inni… no cóż…

 

No ale prześwietlmy  w zgodzie ze Słowem Bożym ten problem.

 

W 1 Koryntian 5: 7-8  w ostatnią Paschę, którą Jezus jadł ze swoimi uczniami, Jego instrukcje miały uczynić to na Jego pamiątkę.

 

Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» 10 Odpowiedział im: «Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, 11 i powiecie gospodarzowi: “Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?” 12 On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». 13 Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. ” Łukasza. 22

 

Powstaje kolejne pytanie: czy miała to być ostatnia pascha pierwszych Chrystusowców?

 

 

 

 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole i apostołowie z Nim. (15) I rzekł do nich: Bardzo pragnąłem spożyć razem z wami tę właśnie paschę, zanim będą cierpiał. (16) Bo powiadam wam: Nie będę jej więcej spożywał, aż wypełni się w królestwie Bożym. (17) A kiedy wziął kielich i dzięki czynił, powiedział: Weźcie to i rozdzielcie między siebie. (18) Powiadam wam bowiem: Odtąd nie będę pił z owocu winnego krzewu, aż nie nadejdzie królestwo Boże. (19) Wziąwszy chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał go i podał im, mówiąc: To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę! . 

Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to Nowe Przymierze w mojej krwi za was przelewanej. 

 

Na czym polega Nowe Przymierze? Czy na wolności od dekalogu? Czy na wolności od zakazu kłaniania się obrazom? Czy na wolności od obchodzenia szabatu? Czy na wolności od zakazu cudzołożenia?  Nie, ponieważ Pan Jezus przyszedł Prawo dopełnić. Czyli, jeśli patrzysz na kobietę pożądliwie już zgrzeszyłeś. Jeśli nienawidzisz brata swego już zgrzeszyłeś nie musząc zabijać.

Na czy więc polega Nowe Przymierze?

Polega ono na zamianie systemu ofiarniczego z baranków i pięknych gołąbków na osobę Jezusa. To w Jego imieniu są nam przebaczane grzechy. Nie w imieniu żadnej Marii lub świętych Józefów i innych. To Jezus stał się barankiem ofiarnym bez skazy.

 

 

 

Pascha jest pamiątką, a pamiątką w tym przypadku jest coroczne wydarzenie w tym samym czasie.

11 listopada  co roku obchodzone jest święto Niepodległości.

1 maja mamy święto pracy na bazie pogańskiej czyli lucyferiańskiej Walpurgii.

Ty, jeśli obchodzisz urodziny lub rocznicę ślubu, robisz to dokładnie w okrągły rok od powstania wydarzenia.

 

Teraz pseudoprotestanci obchodzą Wielkanoc z odstępczym kościołem Rzymu. Czy ja w tym momencie nie piszę prawdy?

Czy kościół Rzymu obchodzi w te same dni Wielkanoc co starożytni Izraelici?

 

Z początku czwartego stulecia cesarz Konstantyn ujednolicił w całym Cesarstwie praktykę świętowania Zmartwychwstania w niedzielę po 14 Nisan. Obecnie, według kalendarza gregoriańskiego, Kościół katolicki obchodzi Wielkanoc w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca.

To na Soborze w Nicei w roku 431 ustanowionym przez cesarza Imperium Rzymu, tego samego, który prześladował pierwszych Chrystusowców zamieniono paschę na tzw Wielkanoc.

 

Kiedy zatem powinno się obchodzić paschę?

 

14 miesiąca izraelskiego Abib.

Abib (Nisan babiloński) odpowiada w kalendarzu gregoriańskim druga część marca i pierwsza kwietnia.

 

 

Pascha jak wspomniałem według mojej oceny upamiętnia nasze zbawienie z niewoli, przypomina o zbawieniu Izraela z Egiptu, a także o zbawieniu od grzechu przez Jezusa, a więc nie da się obchodzić prawidłowo Paschy w postaci Wielkanocy razem z kościołem, z którego wyszliśmy. Obchodzenie Wielkanocy pokazuje, że nie wyszedłeś z Egiptu. Pokazuje, że wierzysz w Jezusa na swoich warunkach.

 

 

Nowy Testament pokazuje aby zachować Paschę jako pamiątkę, aby pamiętać, kto nas zbawił od naszej niewoli.

 

14) Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie. 
 Wyjścia 12:14

 

Czy będąc wszczepionym w korzeń mamy więc świętować paschę ustanowioną przez Boga, czy przez Rzym święto z pogańskimi obyczajami kolorowania jajek, święcenia nieczystej wieprzowiny w koszyczku i dyngusa?

Mam świadomość atrakcyjności tych świąt pogańskich. Jest kolorowo i wesoło, ale czy to jest zgodne z wolą Bożą i Biblią?

 

Pascha jest pamiątką, a pamiątka jest corocznym wydarzeniem. Pascha upamiętnia nasze zbawienie z niewoli. Tutaj jest sęk. Obchodzenie jej w tym samym czasie co Rzym nie może być wyjściem z niewoli.

Tak się składa, że Ci, co nie świętują szabatu , również świętują tzw Sol Invictus i Wielkanoc. Zawsze dodadzą dla wygody “robię to nie dla kościoła katolickiego, ale dla Boga”. Nie robicie tego dla Boga, gdyż biblia co innego mówi.

Zanim Rzym zagarnął chrześcijaństwo jak masoneria protestantyzm, obchodzono paschę:

 

 

Czy wszyscy wierzący w Jezusa będą zbawieni?

„Mimo że wiecie już raz na zawsze wszystko, to jednak pragnąłbym wam przypomnieć, że Pan, który wyprowadził naród [izraelski] z niewoli egipskiej, wytracił jednak później tych wszystkich, którzy nie wierzyli.” (Judy 3:5)
Jak widzimy,  wyprowadzenie z niewoli egipskiej nie oznaczało jeszcze wejścia do obiecanej ziemi symbolizującej zbawienie. Przecież wszyscy Izraelici opuszczając Egipt mieli  otrzymać ziemię…obiecaną. Inaczej, nie ruszaliby się z miejsca. A jednak, ze wszystkich 600 tysięcy mężczyzn oraz setek tysięcy kobiet, weszły tam tylko dwie osoby: Jozue i Kaleb! Pozostali – to nowe pokolenie, dzieci tych, którzy z powodu niewiary pomarli na pustyni….

 

Czy Nowy testament mówi coś innego o zbawieniu? że raz na zawsze?

 

„A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” Mat. 24:13

 

Napisałem kiedyś  tekst o utracalności zbawienia.

 

 

Apostoł Paweł napisał:
„ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.” (1 Kor. 9:27, BW).
Czy my, urodzeni 2000 lat później, mamy się uważać za kogoś lepszego albo duchowo mocniejszego od Pawła? Ja się za takiego nie uważam
Gdyby Jeszua chciał znieść Święto Paschy, to po prostu by go nie obchodził. Natomiast On zawarł Nowe Przymierze (Mat. 26:28) podczas, a nie zamiast tej uroczystości.
Zastanówmy się też, dlaczego Apostołowie i pierwsi chrześcijanie obchodzili Paschę (Jana 2:13, Mat. 26:19, Dzieje 20:6)?
Co wobec tego oznacza naśladowanie Chrystusa?
„Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.” (1 Kor. 11:1, BW)
„Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.” (Filip. 3:17, BW)
Także fakt, iż w starożytnym Izraelu Paschę mogli obchodzić także cudzoziemcy ma tu proroczą wymowę:
„A jeżeli zamieszka u was obcy przybysz i chce obchodzić Paschę dla Pana, to niech uczyni to według przepisów i praw dotyczących Paschy; jednakowy jest przepis dla was, zarówno dla obcego przybysza jak dla tubylca.” (4 Mojż. 9:14, BW)
Dlatego też, ciągle oczekujmy na nasze wyzwolenie upatrując w symbolice, jaką obrazuje Pascha, głębokich treści sięgających, aż do naszego zbawienia, kiedy to: „stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych”(Rzym. 9:21, BW).
http://www.mesjasz.info/%C5%9Bwi%C4%99-biblijne/pascha-pesach
.

 

Myślę, że bardziej uczciwi są Ci, którzy po prostu wstydzą się lub boją wejść w konflikt ze społeczeństwem, a konkretnie rodziną ziemską, aniżeli Ci, którzy uważają, że paschy według biblii nie powinno się obchodzić.

Właśnie, paschy według biblii, a nie według judaizmu, gdyż pascha jest autorstwa Boga, a nie judaizmu, który powstał ledwo w czasach niewoli Babilońskiej.

 

To wierzący w Jezusa są obecnym Izraelem.

 

„I powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie: Wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, Ja zabiję twego syna pierworodnego.” (2 Mojż. 4:22-23,

 

 

 

 

Na koniec. Jeśli ewangelicy bezmyślnie negują święto Paschy na podstawie tego wersetu:

 

Niech was zatem ktoś nie sądzi za pomocą pokarmu, czy przez napój; w dziedzinie święta, początku miesiąca, czy szabatów,”

 

to mają problem, ponieważ zakaz osądzania picia napojów, daje furtkę na picie codziennie wódki, a zakaz osądzania jedzenia szczurów otwiera drzwi do wszystkożerstwa, a my mamy jednak dbać o świątynię Ducha. Podałem skrajne przypadki ażeby uzmysłowić źle rozumiany tekst.

 

Kontekst wypowiedzi wskazuje, że chodziło o “cienie” wskazujące na Chrystusa. Słowo “cień” (gr. skia) nie mogło odnosić się do sabatu, bo sabat jest pamiątką stworzenia! (Wj.20:11). Nie wskazywał na ofiarę Chrystusa, bo ludzkość otrzymała go, zanim jeszcze pojawił się grzech wymagający ofiary Syna Bożego (Rdz.2:2-3). Także nowie księżyca same w sobie nie były cieniem wskazującym na Golgotę, dlatego mają być obchodzone na nowej ziemi (Iz.66:23).

O co więc chodziło? Co było cieniem wskazującym na Jezusa, a wiązało się z tygodniowym sabatem, miesięcznym nowiem i dorocznymi świętami izraelskimi? Takim cieniem były ofiary składane w te dni.

Ofiary te szczegółowo omawia księga Liczb, która stanowi tło wypowiedzi Pawła (Lb.28). Fraza użyta w Liście do Kolosan pojawia się w Biblii wielokrotnie (2Krn.2:3; 8:13; 31:3 Neh.10:34), zawsze gdy mowa o specjalnych ofiarach składanych w sabaty, nowie i doroczne święta. Kontekst wskazuje więc, że Paweł nie miał na myśli dni, lecz ceremonialne ofiary z pokarmów i napojów składane w te dni. Ofiary te były bowiem cieniem wskazującym na Chrystusa.

http://eliasz.dekalog.pl/goscie/dunkel/czysabat.htm

 

A ofiara została już złożona raz na zawsze.

 

 

Szatan przekręcił prawdę, żeby wprowadzić ludzi w błąd. Podobnie uczynił już z prawdziwym Szabatem, zmieniając go z soboty na niedzielę. Zmienił również kalendarz Boga JHWH z opartego na sierpie Księżyca na taki, który oparty jest na ciemnym Księżycu. Czyniąc to, skłonił ludzi do nie przestrzegania prawdziwych Biblijnych Świętych Dni, nakazanych przez Boga JHWH, podobnie jak i Szabatu.

Misznah została spisana pomiędzy 70 a 200 r. n. e., natomiast Gemara (druga część Talmudu), pomiędzy 350 a 500 r. n. e.
Obie tworzą Talmud. Jeden z autorów księgi Gemara, tzw. rabin Hillel II (330-365 n.e.), wyznaczył stały, tzw. ‘Ustalony Kalendarz’, oparty na metodzie przeliczeń biorących pod uwagę koniunkcję Słońca, Księżyca i Ziemi, znanej w Gemara jako „Ukryty Księżyc / Ciemny Księżyc”.
Hillel uczynił to, aby Żydzi [gdziekolwiek będą] mogli kierować się tym samym, wykalkulowanym z góry kalendarzem.

Niestety żydowska społeczność i inne grupy religijne używają po dziś dzień kalendarza Hillego, uważając fazę całkowitego zakrycia Księżyca za pierwszy dzień miesiąca i w ten sposób utrzymują święta, dni i tradycje ustanowione przez człowieka, a nie przez Boga JHWH.
Kiedy Gemara, druga część Talmudu, została ukończona ok. 500 r., wprowadziła wiele nowych praw, które były rezultatem rabinowych dyskusji. Zmieniła ona sposób ustalania dni.

Księga Henocha rozdział 78:14 potwierdza, że faza całkowitego zakrycia Księżyca jest końcem miesiąca, a nie początkiem.

“Po stronie, po której ukazuje się światło księżyca, znowu ubywa [księżyca] aż do zupełnego zaniku jego światła i dni miesiąca dochodzą do końca, jego krąg pozostaje pusty, bez światła.”

Błędnym poglądem jest wyznaczanie Nowiu Księżyca tylko przez obserwację. Często ze względów pogodowych, sierp Księżyca widać 2-3 dni później. W ten sposób gubi się w dniach Święto Paschy i Święto Szałasów, gdyż one powinny wypadać w środku miesiąca czyli w pełnię księżyca a nie 2-3 dni później [o tym milczą propagatorzy metody obserwacyjnej w wyznaczaniu Nowiu Księżyca].

Także kalendarz Hillera II zawiera dwa poważne błędy:
1 – Zmienił pojęcie Nowiu Księżyca z pojawienia się sierpa na całkowite zaciemnienie.
2 – Ustalona standardowa długość miesiąca w okresie 19-letniego cyklu, aby kalendarz księżycowy dostosował się do dni słonecznych. Miesiąc Adar II dodaje się w 3, 6, 8, 11, 14, i 19 roku każdego cyklu. Cały ten sposób nie uwzględnił precesji kuli ziemskiej [tego wtedy nie wiedziano] i wyznaczenie kolejnych lat księżycowych na tak długi czas rozmyło się z biegiem czasu z rzeczywistością. Podobny błąd zawierał kalendarz juliański.

Dlatego obecnie Kalendarz Hillera, który zachowują zwolennicy Judaizmu Rabinicznego się nie sprawdza i jest niezgodny z Biblią.

Podsumowując, pojawiający się sierp księżyca każdy kto ma smartfona jest w stanie sam określić [aplikacja], natomiast czy w Erec Izrael dojrzał jęczmień aby wyznaczyć miesiąc Abib, można się dowiedzieć ze stron Izraela.

źródło: http://zbory.org/rosz-chodesz

 

 

W tym roku akurat Pascha przypada na katolicką Wielkanoc, ponieważ zaczyna się w piątek wieczorem (pierwsze święto) z siedmiu dni, a kończy w następny piątek.

Tak więc rocznica Ostatniej Wieczerzy Paschalnej i aresztowania Jezusa Chrystusa – ma miejsce , wieczorem 18 kwietnia, czwartek wieczorem, 2019 roku po zachodzie słońca (początek 14 Abib). a
Rocznica Śmierci Jezusa na krzyżu – 19 kwietnia, piątek, 2019 roku o 3 po południu (14 Abib). W tym roku. W innych latach będą to inne daty.

 

Nie bez powodu Bóg ustanowił paschę w pierwszym miesiącu kalendarza starohebrajskiego. Pomijając późniejszą ofiarę z Jezusa dochodzi jeszcze motyw przyrodniczy. Nazwa miesiąca to Abib co oznacza kłosy.

 

Abib jest hebrajskim słowem używanym do określenia stanu plonu, który pomiędzy etapem dojrzewania zielonego koloru a całkowicie dojrzałymi złotymi smugami. Jest to etap, w którym ziarno ma jasnożółtozielony kolor.

Tak więc „Abib” jest nie tylko pierwszym miesiącem, ale jego nazwa pochodzi od stanu jęczmienia znanego jako „Abib” w Piśmie Świętym.

Kalendarz biblijny nie jest kalendarzem zapisanym w papierze, ale umieszczonym w niebiosach. Kiedy nasz Stwórca stworzył Słońce, Księżyc i Gwiazdy, ogłosił „niech będą znakami i porami roku, dniami i latami”.

Nic od tamtej pory się nie zmieniło.

 

Określenie prawdziwej niekłamliwej daty paschy ma zasadnicze znaczenie i można o tym książki napisać i tak artykuł ten miał być mniej obszerny, ale prawda prowadzi do innej prawdy, jak choćby określenie dnia pięćdziesiątnicy, które miało miejsce 50 dni po święcie Przaśników. Tak więc rozmijają się święta Paschy i katolicka Wielkanoc.

 

“Zesłanie Ducha Świętego przypada w maju lub czerwcu czyli w czasie bujnego rozkwitu przyrody. W tym okresie w czasach pogańskich obchodzono różne święta, które w zależności od regionu miały inną nazwę oraz tradycje obchodów. W południowej Polsce były to Sobótki, a na Podlasiu Palinocki. Jednak zawsze wspólnym mianownikiem była bujna w tym okresie przyroda. Dziś wszystkie te tradycje powiązane ze świętem Zesłania Ducha Świętego są nazywane Zielonymi Świątkami

Dla przykładu w roku 2017 owo Zesłanie Ducha odbyło się w Rzymie dnia 4 czerwca, ale Szawuot (prawdziwy dzień zielonoświątkowy) 30 maja. Jest rozbieżność.

 

Samo święto Wielkanocy ma genezę w święcie bogini (demona) Easter, co jest juz tematem na całkiem nowy tekst, a o czym też  już pisałem.

 

 

Podsumowując, jeśli katolicy/Rzym świętują Wielkanoc, której datę oblicza się poprzez pierwszą pełnię księżyca w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, to jest to czyste (raczej brudne) pogaństwo czyli kult demonów.

Tak więc mamy do wyboru albo 14 dzień abib albo pierwszy Sunday po wiosennej pełni księżyca.

Niemal większość ceremonii okultystycznych odbywa się podczas pełni. Pełnia księżyca nazywana jest także Wielką matką. Wikkanie, (jedno z wcieleń Królowej Niebios|) uprawia czary podczas pełni.

Wiele czarownic uważa, że ​​dzień pełni księżyca jest najbardziej magicznie silnym dniem miesiąca i może uratować zaklęcia związane ze szczególnie ważnymi celami na tę okazję. Wszelkie magiczne cele są faworyzowane podczas rytuału pełni księżyca.

 

Wielu uważa się za naśladowców Jezusa. Ale On powiedział “to czyńcie na moją pamiątkę” w określonym dniu, nie “kiedykolwiek się spotkacie”. Bóg jest Bogiem porządku i wypadłoby według mojej oceny to święto świętować jako wyjście z Egiptu (Babilonu) oraz jako paschę, czyli proroczy obraz śmierci Jezusa co zostało wypełnione  na krzyżu dokładnie w tym dniu, w którym było ono obchodzone przez cały Izrael……

 

Chwała Panu Jezusowi.

 

Jako bloger biblijny  jestem wolny od denominacji, które narzucają pewne doktryny i idą odgórnie za Rzymem, co daje mi wolność i życie w prawdzie.

 

 

________________

 

Jeśli blog ten pomaga Ci w rozumieniu świata, to jeśli możesz mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

PAYPAL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 11 kwietnia 2019 — 21:38

23 komentarze

Add a Comment
 1. Dobry temat. Moze teraz by sie przydało, opisać w jaki sposób to obchodzić? 🙂

  Pozdrawiam

 2. “To czyńcie na moją pamiątkę!”
  Duch mi w tym roku “każe” upamiętnić kieliszkiem wina i macą (mąka, woda) tą rocznicę.(w zeszłym roku też chyba Pascha wypadała w wielki piątek)
  Zastanawiam się tylko, czy mieliśmy to czynić w rocznicę ostatniej wieczerzy (chyba czwartek w tym roku), czy jednak w piątek, tak jak wypada pascha.
  Jak myślicie i czy macie zamiar taką pamiątkę w domu robić w tym roku?

  1. Dokładnie nie pamiętam, ale w diasporach czyli w rozproszeniu ludu Bożego na świecie uznawano jednodniowe opóźnienia w obchodzeniu świąt nie obrażając oblicza Boga Wszechmogacego. Zbadajcie temat, jeśli bijecie się z myślami i sumieniem. Pozdrawiam

 3. Nas chrystian obowiązuje pamiętanie o tym, że Jezus umarł za nas czego symbolem jest wino(krew) i chleb(ciało). A jeśli ktoś chce spożywać dziś paschę to niech przeczyta II Moj. 12,43-45.

  1. Dziękuje za wypowiedź merytoryczną Romku.

   Wszystko sie zgadza.

   ” I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: Oto ustawa o ofierze paschalnej: Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. (44) Lecz każdy niewolnik, nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać.”

   Teraz jesteśmy obrzezani na sercu.

 4. Doceniam Twój czas i przesłanie tekstu.
  Niech on da odpowiedź tym, co szukają prawdy i wprowadzają ją w czyn.
  Osobiście zastanawiam się nad datą paschy, sprawdzam, kiedy ona na prawdę powinna rozpocząć się, gdyż jak wpisuje w google pesach po angielsku pokazuje 19/04. Czy diabeł podałby na tacy nam tak ważną datę?!. Szczerze nie pasuje mi więc szukam dalej ?

  1. No właśnie, mam ten sam dylemat. W tym roku zapragnęłam po raz pierwszy świętować, ale zamieszanie z tymi datami straszne, i z różnych źródeł słyszałam już conajmniej trzy różne wersje…

  2. Nów Księżyca na pierwszy biblijny miesiąc był widoczny w Izraelu i w Kanadzie!

   Po zakończeniu Szabatu od wieczora 6 Kwietnia rozpoczyna się dzień Nowiu Księżyca na miesiąc: Awiw – Nisan

   Wobec tego wykalkulowany w IV w NE, rabinistyczny kalendarz tym razem jest przesunięty o jeden dzień względem Nowiu Księżyca w Izraelu.

   http://wspolnotamesjanska.pl/

   1. Dokładnie tak Wojtuś
    Pascha przypada 20kwietnia

 5. Niestety ja boję się cokolwiek świętować (oprócz Szabatu) ponieważ nie potrafię (jeszcze) dokładnie wyznaczyć dnia danego święta, a nie chcę też ślepo wierzyć ludziom żeby nie robić czasem czegoś wbrew Bogu. Pozostaje mi się modlić o jakąś wskazówkę.

 6. Pytanie, jeśli metoda obserwacji w wyznaczaniu nowiu księżyca jest niedokładna, a jest , o czym się przekonałam naocznie, gdy na Sukot byliśmy w Izraelu, że już było po pełni i kalendarz Hillela II jest mylący, to w takim razie jaka jest precyzyjna? Po za tym podana w treści data Paschy 14 Abib tez jest błędna, bo akurat zgodna z kalendarzem rabinicznym.

 7. Perfectly Written ! Nic dodać , nic ująć !Merci beaucoup !

 8. Piotrze, to było bardzo owocne kilka godzin które poświęciłeś na ten tekst. Oby uświadomił jak najwięcej osób i oby nasz Dobry Ojciec posłużył się nim jak ziarnem do zasiania w sercach ludzi chęci podążania za niezmiennym Bogiem Izraela. W Imieniu Jezusa Chrystusa niech tak się stanie, Amen.

 9. przepraszam, pomyliły mi szie tematy…

  ten mój komentarz wyżej dla Piotra Admina
  powinien być pod tematem tutaj

  http://detektywprawdy.pl/2019/04/12/ktorego-dnia-umarl-jezus/
  🙂

 10. Dawid,

  nie załamuj szie 🙂
  świętujemy – czyli PAMIĘTAMY – że Stwórca odpoczął w sobotę
  [pierwszy dzień to niedziela – a sobota siódmy dzień]

  PAMIĘTAMY – czyli świętujemy – że Zbawiciel pożegnał szie
  przed Ukrzyżowaniem w wigilię, zwaną Paschą, w dniu ?

  Najlepszą Pamiątką, zarówno szabatu jak i paschy jest
  Przestrzeganie Prawa Bożego, …a czy Ty będziesz jadł [?],
  i czy będziesz pił [?], i leżał cały dzień nic nie robiąc,
  to w końcu odpowie Ci Bóg tymi słowy:

  Amosa 5-21 BW
  Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne.

  Psalmów 119-163 BT
  Nienawidzę i wstręt czuję do kłamstwa, a Prawo Twoje miłuję.

  a to jest NAJTRUDNIEJZE:
  ———————–
  Psalmów 139-21 BT
  Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie, oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?

  seler: – bo wychodzi na to, że należy kochać naszych oprawców…
  i co tam szabat, i co tam pascha, i świętowanie…
  weź Dawid i pokochaj swego wroga !
  to jest dopiero WYCZYN 🙂
  No….

 11. Dawid,
  zapomniałem jeszcze o tym wersecie:

  Izajasza 1-13 BW
  “Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.”

  Czemu ?!? – albowiem Bóg ZNA DUSZĘ i OWOCE
  każdego stworzenia ludzkiego i lekceważenie PRAWA,
  i nikt Go nie przekupi czczym świętowaniem “ku czci”…

 12. Chciałbym obchodzić Pasche, co powinienem zrobić?

 13. 1 Mojz. 1,14-16; Jozue 10,12-13 ; Ps. 81,4; Ps. 89,38; Ps. 72,5+7 Ps. 104,19; Ps. 121,6 ; ps. 148,3 Przyp. 7,20 i chocby Obj. 12,1 …kilka pominelam np Izaj. 30,26…ciekawy werset. Ja w tych wersetach wwidze ksiezyc w pelni, odgrywajacy jakas wazna role, wcale nie ten malenki, niepewny i nieraz niewidoczny wogole…a jesli to na kilkadziesiaat minut. Ksiezyc rzadzacy noca , to nie rogalik… Ktos rzadzacy- to w calym swym majestacie musi byc, jak i jest slonce. Dlatego rok zaczyna sie wyrownaniem….ale jak, gdy z gory zakladaja wszyscy, ze to musi albo ksiezyc w koniunkcji albo ledwie wysuniety..sierp. To niepasuje do stworzenia go w 4 dniu, jako 2 swiatla… wieksze i miejsze swiatło…zauwazacie to ?przeczytawszy do powyzszego jeszcze 1 Kor. 14,8..tak , jak glos traby musi byc wyrazny- tak samo start w nowy rok musi zawierac WYRAZNY SYGNAL. Prosze wszystkich najpierw o zapytanie sie Najwyzszego…zanim odrzucicie… badajcie takie zalozenia, gdyz wiemy z Dn. 8,25 ze maly ….bedzie zamyslal zmienic prawo i kalendarz (Czasy)…napisano w biblii wg.knox.

  1. Zauwazmy tez, co bardzo wazne jest, ze Bozy kalendarz czy tzw. zegar to : slonce, ksiezyc i gwiazdy. Zwlaszcza na start w nowy rok.. czyz nie powinnismy ich brac pod uwage? Obj. 12, 1 – mowi: znak na niebie… niewiasta- moze chodzic o gwiazdozbior “panna”- ksiezyc wiosna jest w jej okolicy, w obecnym roku byl w okolicy nog… mowa tez o sloncu i gwiazdach…mozna tradycyjnie myslec, kobieta- kosciol. Tak. Ale stojaca na “selene”- pelnym ksiezycu moze oznaczac kosciol bazujacy , stojacy na …uzywajacy totalnie tego Astro-ksiezycowo-solarnego kalendarza nawet do oznaczania sabatow cotygodniowych, gdyz Bog nie dal dwoch kalendarzy. Jeden dla swiat corocznych. Inny dla sabatow cotygodniowych. NIE. Mozna tez dodatkowo wyobraznia isc tam, gdzie ukazal sie ten znak. Spojrzec na niebo. Drugi znak tez ukazal sie na niebie.. a tu nie mamy watpliwosci, ze chodzilo o obszary nieba.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme