Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Rozdział 13 Apokalipsy – moja interpretacja.

O ile z końcówką tego rozdziału prawie nikt nie ma problemu, o tyle z całością już tak i ja miałem przez dłuższy czas.

Przedstawiam Wam po raz pierwszy moje obecne zrozumienie trzynastego rozdziału apokalipsy, księgi Objawienia Jana.

 

Po kolei pokażę Wam jak widzę przebieg wydarzeń z tego rozdziału.

 

Wers 1.

I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona”

 

Morze symbolizuje w biblii ludzi. Zwierzę – organizację. W moim rozważaniu jest nią syjonizm mający swoich ludzi na  CAŁYM ŚWIECIE. Zwróćcie uwagę, że wiele mówi się na świecie o grzechach kościoła Rzymu, ale prawie wcale, zależnie od regionu świata, o potędze syjonizmu.

13 rozdział zaczyna się od wyjścia Syjonizmu z ludzi. Dlaczego ma 10 rogów? w Biblii róg symbolizuje moc. Według mojej oceny, 10 rogów odnosi się tutaj do 10 królestw czasów końca. Pisałem wiele razy o ustaleniach Klubu Rzymskiego.

 

detektywprawdy.pl/2019/01/09/dziesiec-rogow-10-krolestw-czasow-konca-interpretacja-apokalipsy/

 

Podział ten został ustanowiony tuz po utworzeniu państwa Izrael w roku 1948, co ma związek z kolejnymi wersetami.

 

Wers 2

 A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

 

Niedźwiedź – Rosja jako niedźwiedź, jest zapisana jako nogi antychrysta, by ułożyć i wesprzeć krajobraz na Bliskim Wschodzie. Jest tajemnicą poliszynela, że w Rosji rządzi sekta żydowska Lubawicz. Naiwny jest ten, kto uważa, że Rosja będzie przeciwna Izraelowi. Rosja wraz z komunizmem jest przepełniona władzą Żydów.

 

Paszcza lwa – Wielka Brytania i Stany Zjednoczone są jak usta/głos antychrysta, by ustanowić plany i poprowadzić świat w kierunku ustanowienia nowego światowego porządku.

Herb Anglii:

 

 

Każdy kto wyemigrował do UK dobrze wie, ilu Żydów jest w posiadaniu nieruchomości. Wiemy także o niezależnym państwie w państwie jakim jest City of London.

 

Całe zwierze wygląda jak pantera i o tym tez mówi nam historia.

Czyż Izrael nie pożera jak pantera paszczą lwa – potęgą militarną i finansami USA Palestyny? Pantera jest drapieżna i agresywna.

 

W roku 1971 powstały w Izraelu tzw Czarne pantery.

 

Izraelskie Czarne Pantery przyjęły później nazwę Partii Czarnych Panter Stanów Zjednoczonych wraz z grupami w Wielkiej Brytanii , Indiach Zachodnich, Afryce Zachodniej i Azji Południowej.

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Panthers_(Israel)

 

Być może epizod małej grupy broniącej swoich praw w Izraelu, a może symbol.

 

 

 

Ciekawostka.

Hamsa – amulet żydowski lub ręka Miriam… Miriam, Maryja… Wiecie o co chodzi.

 

 

Słynne oko. Ten talizman oczywiście nie ma nic wspólnego z Torą.

 

Wers 3.

 A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

 

 

1948 rok – powstanie państwa Izrael.

 

Wers 4.

I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

 

 

Kim jest smok? Niektórzy uważają, że sam szatan, inni zaś że papież:

 

 

Wszak bestia ma zniszczyć nierządnicę: syjonizm Rzym.

Myślę, że albo Franciszek,  albo kolejny papież odda władzę Rzymu antychrystowi.

 

Wers 5 i 6.

 I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

 

Wcześniej w Apokalipsie 11 czytamy:

 

Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.”

 

3,5 roku Talmudyści będą deptać Jerozolimę i będą bluźnić Bogu.

Pamiętajmy, że cały HolyVood jest syjonistyczny.

Notabene, nie każdy Żyd to syjonista i nie każdy syjonista to Żyd.

Ja nie mam problemu bratać się z mesjańskimi Żydami, choć obecnie takich znajomych nie mam.

 

Antychryst wraz z syjonizmem będą bluźnić Bogu. Co to oznacza?

Bluźnić to  urągać świętościom, profanować. Mówi się, że Franciszek bluźni Bogu. To prawda, bluźni mu  przypisując mu niedoskonałości stworzenia, czy też odmawianie mu doskonałości właściwej dla niego lub oddanie stworzeniu, które należy tylko do Boga.

 

Wers 7

 I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. 

 

 

Od rozpoczęcia ucisku wszystkie plemiona ziemi i narody będą oddawać pokłon bestii i wszyscy ludzie, którzy nie będą zbawieni.

Adwentyści uważają, że jest to kościół katolicki, ale czy wszyscy, którzy nie żyli w czasach internetu i nie znali tej prawdy o Rzymie co my, mieliby nie być zbawieni, tylko ze względu na wiedzę?  Uważam, że w tej kwestii AD7 zwodzą swych wiernych jakoby ten fragment tyczył się Rzymu. Swoją drogą kompletnie nie wspominają o syjonizmie. Nawet chyba sam prof Veith, którego cenię, nie mówi nic o tak wielkiej potędze politycznej i ekonomicznej jaką jest syjonizm….

Tak więc Ci, którzy oddadzą pokłon bestii nie będą zbawieni.

 

Wersy 9 i 10.

 

Jeśli kto ma uszy niechaj słucha. (10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych

 

Wiara świętych będzie polegać na wyjściu z niewoli duchowej tego świata. Osoby kochające ten świat: kino, seriale, tv, gry komputerowe, czy nawet swój kościół ponad Prawo Boże itd itd,  będą przeznaczone do niewoli. Kto mieczem wojuje od miecza ginie, czyli jeśli cielesnymi środkami walczysz od cielesnych zginiesz.

 

Wersy 11 i 12

 

 widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

 

Zwierzęciem wychodzącym z ziemi są USA pokazujące się niczym chrześcijanie i postrzegani jak chrześcijanie, ale jednak nimi nie będący. Mają rogi jak baranek, ale mówią jak smok. Wykonują oni władzę pierwszego zwierzęcia czyli syjonistycznego Izraela. Stąd mówimy o nich USRAEL.

To USA sprawia i sprawi że ziemia oddaje/odda chwałę Izraelowi. Zdecydowana większość zborów jest proizraelska. Zapytajcie u siebie w zborach.

 

Wers 13.

“I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

 

To USA wszczyna największą ilość wojen (Wietnam, Afganistan, Irak,…) i spuszcza ogień na ziemię niszcząc państwa i miasta, a wszystko w imię chrześcijaństwa i za zgodą zarówno katolickich wyborców jak i protestanckich.

 

Wersy 14 i 15

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

 

Prawdopodobnie, co pisałem kilka razy, w czasie Wielkiego ucisku trzeba będzie oddać pokłon mówiącemu posągowi. Zapewne poprzez nowoczesne technologie: hologram, okulary VR itp.

Czy są to odległe sprawy skoro niemal 600 lat p. n Chr.:

 

Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. 
 Daniela 3:1, 

 

Była to zapowiedź tego, co będzie.

Wyobraźcie sobie taką sytuację. Michael Jackson został przywrócony do życia. Jak myślicie ilu miałby dzisiaj fanów? Pytanie bez odpowiedzi, ale odpowiedź tutaj nie jest ważna.

Ażeby uzmysłowić Wam o czym mówię, pragnę przybliżyć liczby. Katolików jest ok 1 miliarda na świecie. Większość wielbi nic dla ludzi nie robiącego papieża, a co by było gdyby przyszedł w trakcie kryzysu ekonomicznego lub podczas 3 wojny światowej jakiś polityk  i rozwiązałby wszelkie problemy świata dając przy tym dodrukowane pieniądze, powiedzmy dochód gwarantowany 3000zł dla każdego. Ile osób  by go pokochało?

Strzelam:

99%

 

Dalej już znacie kolejne wersy:

 

On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

 

Od ok 6 lat uważam, że znakiem bestii będzie rozszczepiony heksagram, gdyż ten jest propagowany na całym świecie.

 

 

 

 

 

Więcej o znaku bestii tutaj:

 

Znak bestii z apokalipsy to piramida

 

Czas łaski się kończy. Jeśli nie jesteś pewien, że jesteś zbawiony, możesz teraz przyjąć Chrystusa do swojego życia, modląc się:

 

„Panie Jezu, wierzę, że jesteś Synem Bożym. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Przebacz mi moje grzechy i daj mi dar życia wiecznego. Zapraszam Cię do mojego życia i serca, abyś był moim Panem i Zbawicielem ”.

 

Nawróć się i żyj chrześcijańskim życiem. Porzuć złośliwość, nałogi i miłość do tego świata, bądź dobry i uprzejmy dla ludzi.

Bez cienia wątpliwości większość pastorów uważa, że żyjemy w czasach ostatecznych.

Być może mylę się w detalach, ale szatan na pewno będzie potrzebował chwały dla siebie i splendoru i zrobi wszystko aby otrzymał pokłon, tak, jak zażyczył sobie pokłonu od Jezusa na pustyni. Pan Jezus odmówił pokłonu za dobra tego świata.

Niebawem czeka ludzkość wybór ostatniej szansy. Albo przy Bogu, albo z demonami.

 

 

 

________________

 

Jeśli blog ten pomaga Ci w rozumieniu świata, to jeśli możesz mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

Updated: 18 kwietnia 2019 — 21:45

6 komentarzy

Add a Comment
 1. Sztuczna Inteligencja

  …będą bluźnić Bogu

  …lub jak w Księdze Daniela, antychryst będzie mówił (bluźnił) wielkie rzeczy przeciwko Najwyższemu.

  Należy zadać sobie pytanie jak to możliwe, że antychryst będzie bluźnił przeciwko Najwyższemu i jednocześnie zostanie uznany za Boga przez Izraelitów a w szczegółności przez pokolenie Judy?

  1.
  Jeśli antychryst będzie bluźnił przeciwko Najwyższemu tj. YHWH to nie widzę opcji aby Iraelici mogli w niego tj. antychrysta uwierzyć, było by to przekreśleniem całej historii narodu wybranego.

  2.
  Logiczna opowiedź może być tylko jedna, będzie bluźnił przeciwko Jezusowi Chrystusowi, prawdopodobnie będzie mówił to co jest napisane o Jezusie w Talmudzie, tylko wówczas Izraelici mogą uznać antychrysta.

  JEŚLI będzie tak jak napisałem w punkcie 2 to znaczy że
  Jezus Chrystus = Najwyższy = YHWH
  bo najwyższy jak nazwa sugeruje może być tylko jeden.

 2. Sztuczna Inteligencja

  Chciałbym podzielić się z Wami pewnymi spostrzeżeniami, poniżej ciekawy filmik:
  https://www.youtube.com/watch?v=cLOwo1BiAgg

  Kiedyś czytałem Koran i jest tam napisane, że muzułmanie zostaną wprowadzeni do pięknej krainy, krainy pełnej strumyków i pastwisk dla bydła (czyżby aluzja do ziemi Izraela?) oraz że niewierni będą z przerażenia zatykać uszy od grzmotu błyskawic, które będą błyskały jak szalone (czyżby aluzja do oginia zsyłanego z nieba przez antychrysta?).

  W skrócie, znak besti to może być XES:
  https://www.google.pl/search?biw=1024&bih=486&tbm=isch&sa=1&ei=RFu4XM-8IYPHrgTAh4mACw&q=xes+allah&oq=xes+allah&gs_l=img.3…870.870..1077…0.0..0.184.184.0j1……0….1..gws-wiz-img.59_WL7L6h5s

  Według muzułman, Mahomet opuścił Ziemię na białym koniu i tak samo na nią powróci, czyżby pierwszy jeździec na białym koniu z apokalipsy dotyczył Mahometa? Pierwszy jeździec na białym koniu z apokalipsy symbolizuje zwiedzenie lub fałszywy pokój, fałszywego proroka co sugerują następne konie niosące nieszczęście.

  Izraelowi nie uznającemu Nowego Testamentu będzie bliżej do Islamu i Mahometa niż do Jezusa. Ponadto antychryst nie będzie oddawał czci nikomu oprócz samego siebie, papiestwo akurat tutaj nie bardzo pasuje gdyż oni oddają cześć “wszystkim świętym”.

 3. Dziękuję za ten tekst. Mam też pytanie odnośnie tego wersu:

  (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

  Co sprawiło, że Ci, którzy nie oddali pokłonu zostaną zabici? Zwierzę, czy sam posąg? Bo można to dwuznacznie czytać. I czy posąg to dosłownie posąg, czy może jednak oznaczać coś innego?

  1. Czy jest to posąg wyjdzie w praniu. Tego nikt na dzisiaj nie zagwarantuje.
   Ja obstawiam, że coś a la posąg lub hologram.

 4. Dorzucę i swoje trzy grosze (może trochę chaotycznie ze względu na porę, wybaczcie)…

  “Całe zwierze wygląda jak pantera i o tym tez mówi nam historia”. W kotach mniejszych niż lew bardzo się lubują Niemcy – Tygrysy, Pantery, ostatnio Leopardy, itp.

  “I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.” Wiadomo, które plemię dzierży władzę nad niemal każdym narodem – w bardziej lub mniej widoczny sposób. Raczej nie chodzi tu o KRK.

  Co do USA – w pełni się zgadzam.
  Jakże wyraźnie wykonuje władzę pierwszego i np wprowadza ustawę 447 – i nie ważne, że to czysty rozbój. Rzeczywiście, zaczęło jak baranek (zbudowane przez chrześcijan uciekających z Europy przed prześladowaniami), a już od dawna bardzo wyraźnie ryczy jak smok.

  Co do znamienia bestii…
  Hm, skoro ma być podróbką pieczęci Bożej (na czole i na ręce – czyny płynące z przekonania), to raczej bym jej upatrywał w wymiarze duchowym niż materialnym.
  Pieczęć bożą widzimy przy chrzcie Pana Jezusa, a także wspomina o niej Paweł: “zapieczętowani Duchem Świętym na dzień” i Jan: “nie wyrządzajcie szkody (…) dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich”. A pieczęć Boża na ręce – przestrzeganie niezmiennych przykazań Bożych. WSZYSTKICH!

  Co do bestii, to nie ma znaczenia, czy podporządkowanie będzie z przekonania (czoło), czy wybrane pod naciskiem/z wygody (ręka).

  Przywrócenie “Izraela” (państwa) – tu wrócę do materiału z CW24 (m.in. o Mapie Gomberga):

  http://detektywprawdy.pl/2019/04/18/andrzej-duda-europa-bedzie-odbudowana-na-judeo-chrzescijanskim-fundamencie/

  Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme