Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak obchodzić Paschę?

Pisze ten tekst ze względu na zapytania w komentarzach, a sam Paschy nigdy nie obchodziłem i dlatego podczas samego pisania a raczej szukania materiałów, dowiem się sam jak powinna ona wyglądać.

Pascha mam miejsce dzisiaj wieczorem i pokrywa się zarówno z szabatem jak i obrzędami pogańskimi Wielkanocy, co ma duże znaczenie jeśli ktoś zapragnie w ostatniej chwili bez wcześniejszego zaplanowania ją celebrować.

 

Jak będę to czynił ja?

 

Pascha to czas na opowiadanie historii Paschy i Bożego ratowania Jego ludu z niewoli egipskiej. Zatem przeczytam fragment dotyczący wyjścia z Egiptu oraz te mówiące o ostatniej wieczerzy.

 

Usłyszałem także jęk synów Izraela, których Egipcjanie trzymają w niewoli, i wspomniałem na moje przymierze. (6) Dlatego powiedz synom Izraela: Ja jestem PAN, wyprowadzę was spod ciężarów Egipcjan, wyrwę was z ich niewoli i wybawię was wyciągniętym ramieniem i przez wielkie sądy.

Księga Wyjścia 6: 5-6

 

Chociaż ofiara Paschy jest już wykonana, nadal przestrzegamy  zakwasu ustanowionego w Księdze Wyjścia. Miało to przypomnieć, jak uciekliśmy z Egiptu – w pośpiechu, bez czasu, by pozwolić chlebowi urosnąć.

 

Dlaczego ta noc różni się od innych nocy?

 

Dzisiejszy wieczór jest inny, ponieważ pamiętamy, że Izraelici jakimi obecnie jesteśmy, byli niewolnikami w Egipcie pod rządami faraona, a nasz Bóg wyprowadził nas siłą i mocą Jego ręki”, Gdyby Bóg nas nie wyprowadził, nadal bylibyśmy niewolnikami.

Obecnym faraonem jest papież i my duchowo uciekliśmy mu, a więc byłoby nonsensem świętować jak Rzym Sol Invictus czy Wielkanoc  w tych samych dniach (niedziela-poniedziałek).

W tym roku wyjątkowo się zbiegają w sobotę. Ale święto Paschy ma dwa dni wolne (pierwszy i siódmy), a nie trzy dni pod rząd.

 

 

Każdego roku podczas Paschy są tacy, którzy mówią o usunięciu „drożdży” z naszego życia , kiedy prawdziwym słowem jest „zaczyn” … który reprezentuje grzech. A grzech, jak wszyscy wiemy, rośnie, gdy pozwoli się zakorzenić w naszym życiu. Grzech żywi się samym sobą i prowadzi do innych grzechów. To „zakwas” … i dlatego powstrzymujemy się od jedzenia czegokolwiek zakwaszonego przez 7 dni – tylko po to, by zadowolić Boga Ojca, który używa święta Paschy, po części, jako przypomnienie, że JEGO ludzie mają być wolni od grzechu. I oczywiście najważniejszą rzeczą w Paschy jest pamiętanie, że nie mielibyśmy życia wiecznego, gdyby nie męczeńska śmierć samego YJezusa w naszym imieniu ….. Zapłacił dług, którego nie był winien, z powodu długu, którego nie mogliśmy zapłacić!

 

 

Podobieństwo sytuacji Chrystusowców i Izraelitów:

 

 • Niewolnictwo – Ograniczony przez swoją niewolę, naród izraelski był własnością faraona. Tam była Isis a tutaj Maryja. Zostaliśmy od tego uwolnieni.
 • Cuda – Bóg spowodował zdumiewające, nadprzyrodzone wydarzenia, które miały miejsce w procesie ratowania Jego ludu. Te cuda ukazywały moc Boga jako większą niż ta faraona i świadczyli, że jest jedynym prawdziwym Bogiem. Kiedy chrzczę ludzi uprzedzam ich, że od teraz zaczną się ataki, które będą próbą wiary. Jednak Bóg ratuje z tych opresji podczas ucieczki z Egiptu.
 • Ofiara – Baranek paschalny został złożony w ofierze, aby jego krew, rozłożona na odrzwiach i nadprożach każdego izraelskiego domu, zapewniła osłonę niezbędną do uniknięcia śmierci wszystkich pierworodnych w Egipcie. Z powodu krwi baranka naród izraelski w Egipcie został ocalony od śmierci. My natomiast jesteśmy uratowani od śmierci drugiej dzięki ofierze Jezusa jako Baranka bez skazy.

 

 

 • Niewola  grzechu – byliśmy niewolnikami grzechu, niezdolni do zadowolenia Boga lub spełnienia Jego standardu sprawiedliwości. Nie mogliśmy mieć społeczności z Nim z powodu naszego grzechu.
 • Służba Cudów – Jezus czynił niezliczone cuda podczas swojej służby na ziemi. Świadczą one, że Jezus ma zarówno moc, jak i władzę, aby pokonać grzech i uwolnić nas od jego panowania nad nami.
 • Ofiara – krew Jezusa została sprowadzona do niebiańskiej Świątyni, aby raz na zawsze dokonać przebłagania za nasz grzech. Jego śmierć ofiarowała nam Jego odkupienie. Dzięki przelanej krwi mamy odkupienie od naszego grzechu. Jego życie, dane za nas, wyprowadza nas ze śmierci i do życia w Nim.
 • Uwolnieni do nowego życia – mając życie w Mesjaszu, jesteśmy uwolnieni z niewoli grzechu i uwolnieni do chodzenia w nowości życia i społeczności z Bogiem (Rzymian 6: 4). „Gdyby Bóg nas nie wyprowadził, nadal bylibyśmy niewolnikami”.

 

 

,,Chleb przy Wieczerzy Pańskiej. Przepis na chleb przaśny.

1) Jaki chleb powinien być przy Wieczerzy Pańskiej?

Równocześnie z Paschą rozpoczynało się Święto Przaśników w czasie którego przez 7 dni nie wolno było spożywać nic kwaszonego, a więc pieczywa wyrośniętego na zakwasie. Nakaz ten dotyczył zarówno święta Paschy jak i święta Przaśników.

2 Mojż. 12,3-11 „(3) Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. (4) Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. (5) Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. (6) Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. (7) I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. (8) Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. (9) Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości: głowa razem z odnóżami i częściami środkowymi. (10) Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. (11) A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana.”

2 Mojż. 12,15 „(15) Przez siedem dni jeść będziecie przaśniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela”

2 Mojż. 12,19-20 „(19) Przez siedem dni nie będzie kwasu w domach waszych; każdy bowiem kto jeść będzie kwaszone, usunięty będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz jak i tubylec. (20) Nie będziecie jedli nic kwaszonego; we wszystkich siedzibach waszych jeść będziecie przaśniki.”

Wieczerza Pańska została ustanowiona w czasie Paschy, czyli w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jezus i apostołowie spożywali wtedy przaśny chleb.

Mt. 26,17 „(17) A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną?”

Łk. 22,7 „(7) I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka paschalnego.”

1 Kor. 11,23-24 „(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, (24) a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.”

Kolejny fakt który wskazuje nam że w czasie Wieczerzy Pańskiej powinien być używany chleb przaśny, a więc płaski nie wyrośnięty to, to, że był on łamany, a nie krojony lub targany.

Mt. 26,26 „(26) A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.”

1 Kor. 11,23-24 „(23) Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, (24) a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.”

2) Jaka mąka i jakie składniki powinny być użyte do chleba przy Wieczerzy Pańskiej?

Chleb przaśny w czasie Paschy ale nie tylko, był pieczony z najlepszej mąki. W Izraelu stosowano mąkę pełnoziarnistą. Biała mąka jaką obecnie się często stosuje znana jest dopiero od 200 lat, a wcześniej występowała jedynie w Egipcie (1 Mojż. 40,16-17), gdzie także mąkę oczyszczano i pozbawiano najwartościowszego składnika czyli błonnika. Wiemy też że z białej mąki nie powstanie zakwas, a skoro wszelki zakwas miał być usunięty i pozostawione tylko to co przaśne to wskazuje nam to że do pieczywa używano mąki pełnoziarnistej. Oprócz najlepszej mąki do przaśnego pieczywa stosowano także oliwę z oliwek i sól.

Mamy więc takie składniki:
– mąka pszenna pełnoziarnista
– woda
– oliwa z oliwek
– sól

Niektórzy uważają, że chleb przaśny powinien być z samej mąki pszennej i wody. Poniżej są jednak fragmenty wskazujące, że w pieczywie przaśnym była też stosowana oliwa z oliwek i sól.

2 Mojż. 29,1-2.23 „(1) W ten zaś sposób postąpisz z nimi, gdy będziesz ich poświęcał na moich kapłanów: Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy, (2) i niekwaszony chleb, i niekwaszone placki zaczynione na oliwie, i niekwaszone opłatki namaszczone oliwą. Zrobisz je z najprzedniejszej mąki pszennej. (…)(23) I jeden bochenek chleba, i jeden placek zaczyniony na oliwie, i jeden opłatek z kosza przaśników, który jest przed Panem.”

3 Mojż. 2,4-5 „(4) Jeżeli zaś chcesz złożyć na ofiarę z pokarmów to, co pieczone w piecu, niech to będzie ciasto przaśne z przedniej mąki, zaczynione oliwą i cienkie placki przaśne pomaszczone oliwą. (5) A jeżeli twoją ofiarą ma być ofiara z pokarmów smażonych na patelni, to niech nią będzie przaśnik z mąki przedniej zaczynionej oliwą.”

3 Mojż. 7,12-13 „(12) Jeżeli składa ją jako ofiarę dziękczynną, to przy tej rzeźnej ofierze dziękczynnej złoży placki przaśne zaczynione oliwą i opłatki przaśne pomazane oliwą; z mąki przedniej zaczynione oliwą placki. (13) Wraz z plackami złoży przy dziękczynnej ofierze pojednania jako swoją ofiarę chleb kwaszony.”

3 Mojż. 8,26 „(26) a z kosza przaśników, który był przed Panem, wziął jeden przaśny placek, jeden chleb zaczyniony oliwą i jeden opłatek i położył je na tych tłuszczach i na prawej łopatce.”

3 Mojż. 2,11-13 „(11) Żadna ofiara z pokarmów, którą składać będzie Panu, nie może być przyrządzana na kwasie; gdyż nic kwaszonego ani miodu nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana. (12) Możecie je składać Panu jako ofiarę pierwocin, lecz nie możecie ich kłaść na ołtarzu, aby się przemieniły w woń przyjemną. (13) Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz; żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól.”

4 Mojż. 6,14-15 „(14) Złoży on w darze ofiarnym Panu jednego baranka rocznego bez skazy na ofiarę całopalną, jedną owieczkę roczną bez skazy na ofiarę za grzech, jednego barana bez skazy na ofiarę pojednania, (15) kosz przaśników z przedniej mąki, placki zaczynione oliwą, przaśne opłatki pomazane oliwą wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów.”

1 Krl. 17,11-16 „(11) A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią: Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. (12) Lecz ona odpowiedziała: Jako żyje Pan, Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. (13) Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie bój się! Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. (14) Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela: Mąka w garncu nie wyczerpie się, Oliwy w bańce nie zabraknie Aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. (15) Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. (16) Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza.”

Job 6,6 „(6) Czy można jeść to, co jest bez soli i mdłe, albo czy ma jakiś smak białko jaja?”

3) Co symbolizuje chleb przaśny używany przy Wieczerzy Pańskiej?

Chleb przaśny nazwany jest chlebem nędzy:

5 Mojż. 16,2-3 „(2) Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, Boga twego, owce i bydło, w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego. (3) Nie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez siedem dni. Będziesz jadł przy niej przaśniki – chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej – abyś pamiętał dzień twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni twojego życia.”

– chleb przaśny to chleb nędzy, płaski nie wyrośnięty, abyśmy pamiętali i wspominali przy każdej Wieczerzy, że w pośpiechu wyszliśmy z tego świata, chleb ten ma nam też przypominać dzień naszego wyjścia z królestwa ciemności oraz czyste Słowo Boże które przyjęliśmy (5 Mojż. 16,2-3)

– ziarno to symbol Słowa Bożego (Łk. 8,11)

– woda to symbol życia (1 Mojż. 1,2; 2,10; J. 4,14; 7,37-38)

– oliwa to symbol Ducha Świętego (Ps. 133,2; Iz. 61,1; Mt. 25,1-13; Łk. 4,18; Dz. 2,4.17-18; 4,27; Hbr. 1,9)

– chleb przaśny symbolizuje więc czyste Słowo Boże ożywione w nas przez Ducha Świętego, a więc Słowo bez kwasu, bez dodatków i naleciałości (5 Mojż. 4,2; 13,1; Mk. 7,6-9; Obj. 22,18-19)

– zakwas to nauka faryzeuszy, to tradycja, formy, skostnienie, naleciałości (Mt. 16,6.11-12)

– może być dobra tradycja, ale co jakiś czas trzeba zawsze konfrontować ją i sprawdzać ze Słowem, podobnie i w Izraelu raz w roku pozbywano się wszelkiego zakwasu i spożywano tylko chleb przaśny, a później wszelki zakwas na pieczywo tworzono od nowa (Dz. 17,10-11; 2 Kor. 13,5)

– przaśniki to szczerość i prawda, kwas to złość i niegodziwość, musimy usunąć duchowy kwas (1 Kor. 5,6-8)

– chleb przaśny wskazuje także na bezgrzeszne ciało Jezusa (J. 6,27.35)

Przepis na chleb przaśny (podpłomyki, przaśniki)

Składniki:

2 szkl. mąki pszennej razowej (typ 1850 lub 2000)

1/2 szkl. oliwy z oliwek (Extra Virgin)

1/2 szkl. zimnej wody

1/2 łyżeczki soli

Wykonanie:

Płynne składniki miksujemy w blenderze, aż do momentu uzyskania białej (lekko zielonkawej) emulsji o wyglądzie śmietany. Następnie wlewamy ten płyn do przygotowanej mąki i solimy. Całość mieszamy przy pomocy drewnianej łyżki, a potem zagniatamy ręką, wałkujemy na grubość ok. 1 cm, nakłuwamy widelcem i pieczemy w nagrzanym do 180 – 200 st. C piekarniku (można piec na termoobiegu – trzeba sprawdzać czy ciasto się zarumienia i uważać, by nie przypalić) po ok. 10-15 minut z każdej strony. Po upieczeniu nakrywamy ściereczką i czekamy aż podpłomyki ostygną.”

zboryboze.pl/chleb-przasny-przy-wieczerzy-panskiej/

 

 

 

Jezus symbolicznie utożsamiał swoje ciało z tym chlebem – tak jak został złamany, byłby „zmiażdżony, złamany  za nasze winy” ( Izajasz 53: 5

 

“Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. ”

 

 

Obyczaje. Izraelici mieli w zwyczaju  polować na zaczyn tego dnia 🙂

Polowanie odbywało się przy świecach w nocy. Z czasem przekształciło się to w wiosenne porządki, co również może mieć związek z zakwasem. Wszak brud także symbolizuje grzech.

 

Co poza modlitwą, odczytaniem Pisma i przaśnym chlebkiem można w tym dniu robić?

Na pewno Pascha nie jest li tylko obrzędem, ceremonią mającą na celu utwierdzenie w religijności i uczynkach. Pomodlę się, odczytam upiekę i amen…Nie. To jest czas na zbadanie samego siebie i o tym nagram daj Boże dzisiaj filmik. Będzie długi i będzie się długo wgrywał, ale może zdążę przed zmrokiem.

 

 

 

Updated: 19 kwietnia 2019 — 12:22

17 komentarzy

Add a Comment
 1. Nie wspomniałeś jeszcze o kielichu z winem który Pan Jezus pił wraz z uczniami podczas ostatniej wieczerzy 🙂

  1. tak dziękuję za spostrzeżenie.
   Z 2 powodów:

   1. Pisze tekst o tym.
   2. Badam kwestię czy to bylo wino alkoholowe czy bez.

   1. Sądzę że bezalkoholowe. Skoro chleb ma być bez zakwasu, (bez tego złego, bez kwasu faryzeuszy, nauka Jezusa była czysta), to tak samo powinno być niesfermentowane wino, tak jak Jego krew była czysta, był bez grzechu.
    Poza tym sądzę że na weselu w Kanie pito właśnie niesfermentowane wino. Pan młody zaś pochwalił gospodarza za to, że zostawił dobre wino na koniec, bo zapewne zwykle na koniec było starsze, już z jakimś procentem.

    1. Fajny film film zrobił Szymon, z Cieni Przyszłości, kiedyś wysyłałeś od niego film.
     https://youtu.be/jQakUr8VzSo

 2. Damian (z Sosnowca)

  Pod najnowszym filmikiem brata Michała ktoś zapytał o Pasche i Pszaśniki “Kiedy to wypada, w jakiej dacie?” i ktoś dał tam taką odpowiedź, cytuję:

  “Witam, wiem że pytanie było do Michała ale chciałbym podzielić się swoim zrozumieniem. Po pierwsze nie sugeruj się datą żydowskiej Paschy, gdyż Żydzi posługują się kalendarzem wymyślonym przez rabina Helliego w IV wieku, chłop może chciał dobrze ale nie tak uczy Biblia, sami mamy obserwować słońce, księżyc i gwiazdy i tak wyznaczać święte czasy JHWH. Największy problem stanowi wyznaczenie pierwszego dnia pierwszego miesiąca, czyli nowego roku, Pismo nic o tym nie wspomina, było to najwyraźniej oczywiste dla tamtych ludzi. Jedyną wskazówkę znalazłem tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=m-PR2oPiUj0&t=3889s  , jest to link do strony 119 ministries, niestety po angielsku ale mam nadzieję że poradzisz sobie. Chodzi o to żeby najpierw wyznaczyć dzień przesilenia wiosennego, a następny nów księżyca po tej dacie wyznacza pierwszy dzień roku. Wiem że brzmi skomplikowanie ale działa. Jedyne co wg. mnie jest błędne czego oni nauczają to kiedy jest nów, ponieważ twierdzą że występuje on wtedy kiedy księżyca nie widać, tak też uczy współczesna nauka. Na to też nie znajdziemy odpowiedzi w Piśmie, dlatego z pomocą przychodzi Księga Henocha w której pisze, że nów jet wtedy kiedy możemy zaobserwować gołym okiem pierwszy sierp księżyca tj. około 3%.Tak więc przesilenie wiosenne było 19 marca, a następny nów 7 kwietnia i to był pierwszy dzień pierwszego miesiąca. Teraz wyznaczasz 14 dni od tej daty i masz dzień Paschy 20 kwietnia, 21 jest Pierwszym Dniem Przaśników, a 27 Siódmym Dniem Przaśników. To chyba na tyle, takie mam zrozumienie tego tematu i jeśli błądzę chciałbym żeby ktoś komu Duch Święty objawił więcej, ukazał mi na podstawie Pisma gdzie zbłądziłem. Hallelujah.”

  Niestety nie znam Angielskiego więc nie zapoznam się z powyższym filmikiem, nie mniej jednak ja też uważam że Pascha wypada jutro 20’tego, (czyli z soboty na niedzielę). Takie mam odczucia..

  Nie twierdzę że mam rację, bo jestem tylko człowiekiem – omylnym człowiekiem , dlatego chętnie poznam zdanie innych.

  Szabat Szalom.

 3. Adminie! Mogę prosić o jakiś kontakt do Ciebie? Napisałbyś na mojego maila? Jest sprawa jak brat do brata ?

 4. To wszystko jest dla mnie nowe i dopiero się uczę więc chce się upewnić czy drożdże też są zakazane bo tak jak zakwas reprezentują grzech ? Dziękuje Ci za Twoją pracę jaką wkładasz w uświadamianie czym jest prawdziwe Chrześcijaństwo !

  1. Tak drozdze tez odpadaja 😉 co wiecej ogladalem kiedys filmik o tym Jak robia pszasniki I od momentu zagniecenia ciasta do upieczenia nie moze uplynac iles tam minut nie pamietam dokladnie ( moze20? ) bo po tym czasie nastepuje juz fermentacja. Nie wiem jak oni sobie to wyliczyli ale z doswiadczenia wiem zeby uzyskac zakwas to w dobrych warunkach potrzeba 3 dni s standardowo jest to 5-7 dni.

   1. Nie więcej niż 18 minut ? co do wina, to jest np. Mogen David Concord (i inne rodzaje). Są koszerne, na Pasche, tak jest napisane na butelkach.

    1. Nie jestem zwolennikiem win ale piłem to wino z 4 razy i uważam za bardzo pyszne.
     Swoją drogą czy ktoś wie jaki to jest szczep?

     1. Mnie również smakuje ? na stronie mogen-david.pl jest napisane, że jest produkowane z winogron odmiany Concord.

      Życzę Wam błogosławionego szabatu i święta Paschy ???

   2. Co do zbawienia ma to czy drożdże trzymasz 5 czy 20 minut?jakaś zastępcza ściema….Widzę że niektórzy większą wagę przykładają do detali niż sensu zbawienia….

 5. Kiedy wypada śmierć Jezusa? Wtedy powinniśmy chyba poscic?
  Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć (Mt 9,14-15).

 6. Po długim czasie byłem w kościele i mile jestem zaskoczony kazaniem proboszcza.Mowil że za bardzo ludzie skupiają się na koszykach,zajacach,jajkach itp ceremoniach zamiast na Tym od którego się wszystko zaczęło .Jeśli ludzie będą konsumpcyjnie żyli i stawiali sprawy zwyczaje ludzkie ponad Boże to każde następne pokolenia będą bez wiary.Dal przykład Francji itp .Powiedział rzeczy sprawy o których my wiemy ale ucieszyłem się że katolicy to usłyszeli i oby przyjęli to do serca

  1. Ale tak było zawsze. Prawda pomieszana z fałszem. Dzisiaj mówi, że ludzie za bardzo skupiają się na koszykach, a jutro powie, że Matka Boska jest najważniejsza i będzie polecał odmawiać różaniec. Co zrobić, żeby ludzie sami zaczęli czytać Biblię i sami zaczęli myśleć? Z drugiej strony jest napisane, że jest Księga Życia i nie każdy jest w niej zapisany, więc chyba trzeba się z tym pogodzić, że nie uda nam się wszystkich ludzi “nawrócić” 🙁

 7. No tak ale każdy jeden ,choć 1na 100 byleby przejrzał i zbliżyl się do Boga to musimy się radować .Ja już też nie bardzo wiem jak nie zniechęcając do wiary niekiedy mówić bo te tradycje czesto biorą górę ale jak jest możliwość uświadomić to musimy .Po drugie mamy większe rozeznanie ale moze być tak że niejeden katolik ,katoliczka prześcignąć mogą nas do Królestwa swoim oddaniem , zaangażowaniem ,działaniem .Sam przecież jestem nadal w tej religii katolickiej z tą różnicą że nie praktykuje zwyczajów niezgodnych z Biblia a przede wszystkim nie uznaje figur,obrazów ,wielu hierarchów czy innych niby pośredników .Co nie znaczy że nie dostrzegam księży w miarę zbliżonych do prawdy nauczań zgodnych ze słowem Bożym

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme