Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Bóg jest z nami dopóki my jesteśmy z nim.

Nie wiara w istnienie Boga powoduje nasze przez Boga usynowienie ale posłuszeństwo Bogu i … szukanie Go.

W drugiej księdze Kronik w rozdziale piętnastym Duch Boży ogarnął Azarjahu syna Odeda.

Azarjahu poszedł chwile po tym do Asy i powiedział mu:

 

“Słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici! Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.”

 

Dużo można by pisać na podstawie tych kilku zdań. Prawda jest jednak taka, że Bóg jest tylko z tymi, którzy Go szukają. Polacy nie szukają Boga. Duch Boży to Duch Prawdy, a ta nie jest modna.

 

 

Maryja jest wywyższana nad Jezusem. Katolicy łamią drugie przykazanie, gdyż nie chcą poznać Słowa Boga jakim jest Biblia. Słuchają kapłanów jak Judejczycy faryzeuszy.

Ale nie o zakazie kłaniania się figurom chciałem napisać dzisiaj.

 

Szukanie Boga powinno być na pierwszym miejscu w życiu każdego Chrystusowca.

 

Ten cytat z Kronik nie tyczy się katolików, ale nas wszystkich.

 

“Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.”

 

Jak można opuścić Boga? Najprostszą drogą opuszczenia Boga jest łamanie Jego prawa a słuchanie się nauczycieli. Jest to grzech i jak każdy grzech szkodzi nam. Ostatnio napisałem o pastorze Majdyło promującym LGBT. W tej sytuacji cały jego zbór pokazuje, że nie szuka Boga. Słucha wilka. Szukanie Boga, to szukanie Jego Prawa. Duch Boży tylko i wyłącznie prowadzi do Prawa Boga. Tak samo jak fizyk, nauczyciel fizyki sprowadza wszelki ruch do praw  fizyki.

Izrael zawsze tracił błogosławieństwo, kiedy odchodził od Praw Boga. Czy zdajecie sobie sprawę, że bardzo często Izrael północny po śmierci Salomona wierzył jednocześnie w Boga i w Astarte? Można to przełożyć nie tylko na kościół katolicki, ale i na nas samych. Można wierzyć w Boga, ale żyć po swojemu.

 

Jestem na dziwnym etapie. Chciałbym się narodzić na nowo ale fizycznie, a tak się nie da tutaj na ziemi. Zazdroszczę młodym ludziom, którzy teraz się nawracają. Wszystko przed Wami. No ale lepiej późno niż wcale.

 

Zastanawiam się czemu ja piszę ten tekst? Chyba dlatego, że doświadczam błogosławieństw wynikających z porzucenia intelektualizmu biblijnego, a stosowaniu w życiu codziennym Prawa Bożego. Bóg jest bardzo kochany. Bóg jest miłością. Myślę, że protestantyzm a raczej pseudo protestantyzm zabija prawdziwe relacje z Bogiem. Te zbory to tylko mini seminaria duchowne.

Ale podzielę się z Wami moim doświadczeniem w zupełnie czymś nowym. Tego nie dają denominacje. Qrcze, samo słowo denominacje jest tak naturalne jak jogurty Danona lub czekolady Wedla. Błe.

 

Czytamy dalej drugą księgę Kronik.

 

W tej swojej udręce zwrócił się (Izrael) do Pana, Boga izraelskiego, i szukał go, On też pozwolił im się znaleźć. (5) W tych czasach nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził, gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziem. (6) Jeden naród pokonywał drugi naród, jedno miasto drugie miasto, gdyż Bóg niepokoił ich różną udręką. 

 

Prawo Boże to nie tylko drugie przykazanie. To także szacunek do innych, to brzydzenie się oportunizmem. To miłość do człowieka. W każdym rozdziale Kronik początek opisu rządów poszczególnych władców Izraela lub Judy był podobny. Zazwyczaj było to “on czynił to co złe w oczach Pana”. Nie tylko były to modły do Lucyfera (astarte), ale i morderstwo własnych dzieci i ogólna demoralizacja, gdyż za bałwochwalstwem zawsze idzie zło.

 

 

 Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. 

 

Bóg wzywa, aby pomimo przeszłych grzechów Izraelitów trwali w modlitwach. To się tyczy nas samych ewangelików, abyśmy modlili się za ten kraj Astarte, nasze rodziny, no i za naszych braci i siostry, żebyśmy nie kapitulowali.

 

 

Co zrobił król Asa?

 

Gdy Asa usłyszał te słowa i to proroctwo Azariasza, proroka, syna Odeda, poczuł się silny i usunął bałwany z całej ziemi judzkiej i z Beniamina, i ze wszystkich miast, które zdobył na pogórzu efraimskim i odnowił ołtarz Pana, który stał przed przedsionkiem Pana.

 

Tylko człowiek narodzony z Ducha Bożego może usunąć wszelkie bałwany. Jednym z przejawów mojego nawracania było wyrzucenie obrazów maryjnych. Miałem także uzbierane obrazki kolędowe z wielu lat. Wszystko spaliłem. Oczywiście to nie czyni człowieka oddanym Bogu i pełnym miłości, ale pokazuje, że zaczyna robić porządki w swoim życiu.

 

Jest jednak coś więcej. W Nowym testamencie Pan Jezus powiedział, że

 

“Nie przyszedłem nieść pokoju, lecz miecz. 35Przyszedłem bowiem przeciwstawić syna jego ojcu, a córkę jej matce, a synową jej teściowej; 36 bo wrogami człowieka mieszkańcy jego domu.”

 

Król Asa zdeklarował usunąć wszelkie bałwany, ale musiał przestrzegać też piątego  przykazania:

 

“Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” 

 

Na pewno tak było. Jednakowoż zrobił coś bardzo radykalnego:

 

 “Nawet Maakę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królowej-matki za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron.”

 

Chrześcijanie chcą mieć Boga uniwersalnego. W domu matka boska  wisi na obrazie, ale oni są wierzący.

 

 

“Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (27) Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. (“

 

Czy zdajecie sobie sprawę, że Wasi bliscy mogą być potępieni za swoje wybory? Matka, ojciec mogą utracić zbawienie i umrzeć śmiercią drugą.

 

Obrazy katolickie to tylko symbol buntu wobec Boga tak samo jak figury Astarte. Natomiast my mamy prawo nie zgadzać się z naszymi bliskimi zawsze, kiedy chcą abyśmy łamali Prawo Boże.

Co ja gadam. Mamy obowiązek a nie prawo.

Pragnę powiedzieć, że czasem musimy być podzieleni. Jeśli ktoś zmusza nas do oportunizmu, do krzywienia przykazań i Prawa Bożego, to ma wejść miecz Jezusa.

 

Bóg ma być nadrzędny nad domownikami.

 

 

Wiecie co się stało po podjęciu się usuwania bożków przez Asę?

 

Wojny zaś nie było aż do trzydziestego piątego roku panowania Asy.

 

To nie oznacza, że my będziemy mieć poezję finezję. To oznacza, że pomimo napadów będziemy mieć błogosławieństwo.

 

lecz jeżeli go opuścicie i On was opuści.

 

 

 

Chwała Jezusowi.

 

Piotr.

 

 

Zaktualizowane: 25 lipca 2019 - 18:37

9 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Bardzo budujący tekst. Ostatnio również czytałam te fragment biblii o królu Asie i dotarłam również do fragmentu, gdzie król się rozchorował i zaczął polegać na lekarzach a nie Bogu i wtedy wszystko mu się zawaliło, myślę bardzo o tym fragmencie…
  Hej Adminie Piotrze a tak z innej strony to co myslisz o tym? https://www.youtube.com/watch?v=gSgXGsmdblw&fbclid=IwAR0IXnNXTpPbLADA7PKR9Xt0gDFjTn5EV7LWP48LUm4SKJmrjKvMlPLkyl0 ja o tym słyszałam juz kilka lat temu, ale nie badałam tego tematu.

 2. Zdaję sobie sprawę, że moi bliscy mogą utracić zbawienie. Myślę o tym codziennie i żyję w depresji. Patrzę też na obcych mi ludzi (na ich zachowanie) i nie widzę oprócz malutkich dzieci nikogo, kto mógłby zostać zbawiony. Sama też ciągle walczę ze sobą, bo nie przestrzegam w pełni przykazań i mogę tę walkę przegrać. Droga do zbawienia jest niesamowicie trudna :/

  1. Mam podobnie, więc rozumiem co czujesz…

  2. Mam to samo, to jest naprawdę bardzo trudne a jakiekolwiek przekonanie ich jest niemal niemożliwe.

 3. Dziękuję za ten tekst mam na sercu od tygodnia żeby szukać Pana bo to jest podstawa chrześcijańskiego życia. Najważniejsze to mieć w sercu tęsknotę za obecnością Pana i szukanie Go. Tak jak napisano, rozkoszuj się Panem. Pozdrawiam 🙂 Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi <3

  1. Niech Bóg przemawia do Ciebie jak najczęściej Maćku, a Tobie życzę abyś potrafił usunąć wszelkie zakłócacze głosu Boga.

 4. Ojciec Nasz, dał Życie i Miłość i Radość ze Stworzenia swego, każdej Istocie, pokochał je całym sobą Miłością bezgraniczną, szczerą. Oddał się swemu Stworzeniu i dał mu możliwość wyboru, mimo, iż znał tego konsekwencje, dla swego Stworzenia poświęcił siebie. Żadne, ale to żadne z jego Stworzenia nie jest w stanie uczynić nic co sprawiło by, aby jego Miłość zanikła lub by opuścił je – jego Miłość jest trwała, wieczna i niezmienna bo doskonała. To Stworzenie, istota z tchnienia życia jego, za sprawą wyboru może opuścić i obrócić się przeciwko Ojcu. Baczcie na słowa i w księgach bo nie wiele jest zatrutych jadem by zwieść. Wszystko co stworzył jest dobre i doskonałe, ale nie każdy jest wstanie to dostrzec, ale On o tym wie, bo wie kim jesteś. Nikt inny, nawet Ty sam, nie znasz siebie tak, jak On umiłował Ciebie, dał Ci życie, bo pragnął byś dzielił z nim je i dołączył do domu jego. Pamiętajcie, wy ludzie, każda inna z istot nie jesteście dać mu niczego bo On dał Wam wszystko i więcej, ale dzięki wyborowi, Miłości, dobru i umiejętności rozpoznawania zła jakie wpisał w serce każdego z Nas, możecie mu dać samych siebie, Waszą Miłość i Ufność do Ojca, do innych ludzi – On niczego więcej nie chce. Ojca ogrania wielki smutek i żal, niewyobrażalny za czyny swych dzieci. Wybór to też konsekwencje i odpowiedzialność, ale Miłość jest Prawdą, jest Prosta, to ludzie za namową zbuntowanego, zazdrosnego o Miłość Ojca do ludzi, źle przez niego pojętą, czynią zło, czynią przeciwko Ojcu bo Lucyfer, chce udowodnić Bogu, że popełnił błąd darząc człowieka Miłością, gdyż ta Istota na nią nie zasługuje, On jest zazdrosny o ludzi o Miłość bo wie kim Ojciec jest, był jego najbliższym. Przeraził się, że teraz Ojciec pokocha „bardziej” ludzi niż jego i oddali się. Dlatego tak chorobliwie chce upodlić ludzi, tak się w tym zatracił, że już nie widzi, że to On sam się oddala od Boga, a nie Bóg od niego. Trwajcie u boku Ojca. Przekażcie jego Miłość i Słowo innym by je choć usłyszeli by mieli wybór. Koniec końców, każdy z Nas samodzielnie podejmie ostateczną decyzje czy u boku Ojca pozostanie, czy sam się oddali.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish