Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Wykonało się.

 

“A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha” Jana 19.

 

W przeciwieństwie do nas, Jezus przez całe swoje życie był posłuszny Ojcu. Nie przyszedł na ten świat osiągnąć sukces na poziomie ziemskim. Z punktu widzenia charyzmatyków i niektórych KZ nie miał błogosławieństwa. Stale prześladowany, znienawidzony, opuszczony przez rodzinę, bez sukcesu finansowego, zdradzony przez jednego ucznia, drugi się Go wyparł, swoi Go nie przyjęli. Jednym słowem cały czas pod górkę.

Ale nasz mistrz nigdy nie zawrócił z drogi swej misji i z wyznaczonego Mu zadania. Gdyby nie Jezus, umarlibyśmy nie tylko śmiercią drugą, ale nasze życie tutaj na ziemi byłoby pełne grzechu a więc niepowodzenia wynikającego z otwartych drzwi dla demonów.

 

Dziecko urodzone już z powierzonym zadaniem dorastało aby umrzeć za innych.

 

 

Mężczyzna, który nie szukał swego, ale przyszedł wyzwolić ludzi z sideł grzechu, z niewoli, z obozu samego szatana.

 

 

 

Co się wykonało?

 

Została wypełniona misja, uwieńczone zostało dzieło. Ale jest coś więcej.

 

Greckie “telestai”, które my znamy jako słynne “wykonało się” było używane przy rozliczaniu listów i zapisów dłużnych w chwili całkowitej spłaty zobowiązań. Podobnie i dzisiaj wielu ma ciążące na nich kredyty i ta chwila, kiedy zostanie już spłacony jest chwilą szczęścia i zdjęcia balastu.

Jednak Pan Jezus swoją śmiercią nie rozliczył swoich długów, ale nasze zobowiązania.

W świecie duchowym istnieje takie samo prawo jak w świecie ziemskim. Grzech powoduje, że jesteśmy własnością szatana. mamy wobec niego dług. Grzech jest przynależnością do szatana.

 

Pan Jezus mówiąc wykonało się powiedział “zapłaciłem okup za ludzi będących w niewoli i od tej pory są wolni”.

Ma to dwa znaczenia. Po pierwsze wszyscy, którzy wierzą w Jezusa i podążają za Jego słowem są wyrwani z sideł diabła, a po drugie otrzymują moc wyjścia z grzechu.

 

Paweł w liście do Rzymian napisał:

 

“Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie1, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało2 czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas,spod prawa grzechu i śmierci.3

 

Tutaj nie ma mowy o taniej łasce. Potępienia nie ma tylko dla tych, którzy “którzy są w Chrystusie Jezusie”. 

Tylko życie w Jezusie Chrystusie (Jego Prawie) wyzwala spod prawa grzechu i śmierci..

Nie oznacza to ani braku pracy nad sobą ani samopotępienia.

Musi zaistnieć pragnienie życia wg Ducha:

 

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju.”

 

To jest kryterium: życie według Ducha, a nie według ciała, gdyż Duch Boży jest Duchem Uświęcającym. Jeśli ktoś mówi, że wierzy, a pracuje np w kasynie lub pali trawkę, czy upija się, to nie żyję on według Ducha.

 

Jeszcze gorzej jest z pięknoduchami, którzy są złośliwi, pełni pychy, dumy i arogancji. Niedawno umieściłem ankietę na blogu dotyczącą ranienia innych słowem. Stale powtarzam, nałóg łatwo jest zobaczyć. Ale cielesność wynikającą z wielkiego mniemania o sobie lub złośliwość już mniej.

 

Konkludując, wykupienie ma miejsce wtedy tylko, kiedy kierujemy się Duchem, a nie ciałem, kiedy podążamy za Jezusem tam gdzie On. Wtedy Pan Jezus może powiedzieć nad nami – “wykonało się”. Żeby ktoś nie łapał mnie za słówka, wykonało się 2000 lat temu, aczkolwiek nie ma żadnego wykupienia jeśli ktoś ma złe serce.

Pewnie że stale grzeszymy i stale tez przepraszamy, ale jeśli ktoś ma złe serce, to nadal jest w obozie wroga. Oszukuje tylko siebie pobożnością na pokaz. Religijnością. Polecam list  Jakuba.

 

 

 

 

Jezus Chrystus przyszedł tylko po to na świat, aby nas wykupić, zapłacić cenę, ale nie na darmo.

 

 

 

Po to. abyśmy do końca życia byli wolni od grzechu.

 

Ludzie już teraz żyją w piekle. Tym piekłem jest grzech dający PRAWO diabłu do nich samych.

 

 

” Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.”

 

Świnia podobnie jak kozioł jest symbolem grzechu i  nieczystości. Mówimy “ale się uświnił”. Nieczystość to złe serce.

 

Pan Jezus nie wykupił więc  ludzi, którzy w Niego wierzą a mają brudne serce. Nawet jeśli codziennie ewangelizują. Pan Jezus wykupił tylko tych, którzy chcą żyć w świętości. Nie zapłacił tak bardzo wysokiej ceny, abyśmy nadal robili to co chcemy, jak kiedyś, abyśmy taplali się w błocie jak świnia, którą notabene jedzą niektórzy chrześcijanie. No bo przecież nieczystość stała się nagle czystością, a grzech dla nich stał się niegrzechem.

 

Wolność w Chrystusie to wolność od grzechu i jestem pewien, że Ci, którzy brzydzą się swoich grzechów, zostaną zwycięzcami w Chrystusie i na Jego chwałę, ale Ci, którzy siebie oszukują bo nie Boga, zostają w obozie wroga.

 

Czy wykonało się dla uczestników spotkania Bilderbergów?

Czy wykonało się dla ludzi łamiących Prawo Boże?

Czy wykonało się dla współpracujących z Rzymem?

Czy wykonało się dla Hitlera, Stalina, Marksa i innych?

Czy wykonało się dla prowadzących portale prawicowe bez podążania za Jezusem?

 

 

Wykonałoby się, gdyby zawrócili ze swej drogi.

 

Oddajmy w komorach Chwałę Jezusowi za to, że zrobił coś czego nie musiał, za łaskę.

Nie mniej jednak największą chwałę oddamy Mu uświęcając się codziennie kochając ludzi, ale nie tylko słowem ale i czynem, a czyn to także troska żeby nikt nie zginął.

 

 

“Wierzący w Syna, ma życie wieczne; a kto jest nieposłuszny Synowi, nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim.” Jana 3.36

 

 

Jeśli jeszcze nie powierzyłeś swego życia Jezusowi, to zrób to jak najszybciej. Idź do pokoju, klęknij, przeproś Boga w imię Jezusa za wszystkie swoje grzechy, weź chrzest i uświęcaj się, proś o moc w walce z grzechem, karm się codziennie ciałem Jezusa (słowem Bożym).

 

 

Zaktualizowane: 8 sierpnia 2019 - 12:08

4 komentarze

Dodaj komentarz
    1. Zgadzam się, bardzo dobry tekst!

  1. Bóg zapłać za ten artykuł (i za wiele innych) .W zasadzie tym co napisałeś z natchnienia Boga wnioskuję że to naprawdę czasy końca ( “wzrosnie poznanie “księga Daniela ) . Jest jeszcze czas by zbędne rzeczy sprawy odrzucic i przyjąć zbawienie.

    1. Piotrze pisz dalej bo służy to ku wzajemnemu budowaniu nas czytających ???

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish