Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

John Darby, Jezuici, futuryzm, 70 tygodni i wizja Margaret MacDonald. Cz II.

Podobno Darby spisał “swoje” interpretacje pochwycenia kościoła Boga 3 lata przed wizją Margaret MacDonald, która tak oto je opisała (tłumaczenie):

 

 

„To był pierwszy okropny stan ziemi, który został na mnie nacisnięty. Widziałam ślepotę i zauroczenie ludu, które było bardzo wielkie. Czułem wołanie o wolność, by być sykiem węża, aby utopić ich na zatracenie To był po prostu „żaden Bóg”. Powtórzyłem słowa: Teraz naród cierpi z zakłopotania, morza i fale ryczą, serca ludzkie zawodzą je ze strachu. Teraz wypatrujcie znaku Syna Człowieczego. Tutaj zostałam zmuszona do zatrzymania się i wołania , O nie wiadomo, jaki jest znak Syna Człowieczego; lud Boży myśli, że czeka, ale nie wie, co to jest. Czułam, że trzeba to ujawnić i że była w tym wielka ciemność i błąd; ale nagle to, co mi zostało, rozbłysło chwalebnym światłem. Widziałem, że to tylko Pan zstępujący z Nieba z krzykiem, tylko uwielbiony człowiek, nawet Jezus; lecz wszystko to, tak jak Szczepan, musi być wypełnione Duchem Świętym, aby mogli spojrzeć w górę i ujrzeć blask chwały Ojca. Widziałam błąd polegający na tym, że ludzie myślą, że będzie to naturalne oko; ale potrzebne jest duchowe rozeznanie, oko Boga w jego ludzie.

https://pl.qwerty.wiki/wiki/Margaret_MacDonald_%28visionary%29

 

 

 

Całość jest ckliwą wizją z powtarzającymi się słowami o Duchu.

 

Bibliści jednak uważają, że twórcą tego zwiedzenia 7 letniego ucisku jest Francisco Ribera z Imperium Zła jakim jest Rzym. Odciął on jeden tydzień od 70 tygodni Daniela i przeniósł go na koniec czasów.

 

Biblia wyraźnie świadczy o tym, że Jezus wypełnił 70. tydzień Daniela i że posłał rzymską armię, by spustoszyła Żydów, więc nie ma to nic wspólnego z antychrystem czasów ostatecznych.

 

Jaki mieliby cel Jezuici ze swoim futuryzmem? Ano taki, że powstrzymali by krwotok papieskiego Rzymu w latach reformacji.

Ja sam zauważyłem dopiero po kilku latach od obejrzenia Lef Behine (pozostawieni) , że w książkach Tima Lahaye (również czytałem pierwszą część), nie ma  W OGOLE  mowy o papieżu i Watykanie! W ten sposób 500 lat ludzie oczekiwali antychrysta mając go stale “kolo” siebie w stolicy mafii czyli we Włoszech.

.

Według futuryzmu jezuickiego antychryst byłby:

 

1. Antychryst był jednym człowiekiem . . . nie dynastią.  
2) Byłby ateistą lub niewierzącym
3) Zostanie ujawniony dopiero 7 lat przed końcem czasu.
4 Siedział w odbudowanej świątyni w Jerozolimie i zawarł przymierze z Żydami.
5 Nazwałby siebie Bogiem itp. Itd.
6. Chrześcijanie utrudniali mu pojawienie się, ale przed jego pojawieniem byliby „złapani” lub pochwyceni do Nieba.

 

Jednak pierwszą książką przed Left Behinde była The Late Great Planet Earth autorstwa Hal Lindsey i CC Carlson.

Problem w tym, że córki Halla uczęszczały na uniwersytet jezuicki a CC Carlson była duchowym patronem tej książki, która okazała sie kobieta i najprawdopodobniej zakonnicą.

 

 

 

Nic się nie dzieje bez przyczyny. Działania SS Watykanu, czyli Jezuitów miały sens.

 

Protestanccy reformatorzy powiedzieli ludziom, aby „ wyszli z niej ” (Obj. 18: 4), a miliony opuściły Kościół rzymskokatolicki i przyjęły Jezusa jako swego Zbawiciela, co doprowadziło do powstania kościołów protestanckich.

Reformacja protestancka doprowadziła do Wielkiego Przebudzenia, gdzie misje na całym świecie doprowadziły do ​​milionów ludzi przybywających do Jezusa.

Szatan bez wątpienia był wściekły, gdy patrzył, jak Bóg szerzy swoje Święte Słowo i zbawczą Ewangelię na całym świecie, więc zwodziciel opracował nowy plan.

Kościół rzymskokatolicki upoważnił jezuitów do przeciwdziałania reformacji.

 

 

W 1545 r. Zaczęli się spotykać na tak zwanym Soborze Trydenckim . Jednym z jego głównych celów było zaplanowanie kontrataku przeciwko Marcinowi Luterowi i protestantom.

W tym celu upoważnili jezuitów, którzy byli tajnym zakonem katolickim założonym przez Ignacego Loyolę. Nazywają siebie Towarzystwem Jezusa, ale wkrótce przekonasz się, że są Towarzystwem Szatana.

 

 

Ich praca miała być wykonana nie tylko przez inkwizycję i tortury, ale także przez teologię i oszustwo .

Kościół katolicki przekazał jezuitom szczególne zadanie przywrócenia protestantyzmu do „ Kościoła macierzystego ” . Spójrz na stan dzisiejszego liberalnego kościoła luterańskiego, a zobaczysz że odnieśli sukces.

Centralną częścią tego planu była potrzeba odrzucenia oskarżeń, że są oni systemem bestii Antychrysta.

Jezuici są tajnym zakonem wojskowym Kościoła rzymskokatolickiego, nie tylko kapłanami.

Używają taktyki z piątej kolumny, aby przeniknąć do każdej instytucji, którą chcą zniszczyć.

Zamiast atakować z zewnątrz, gdzie wszyscy mogą ich  zobaczyć, potajemnie atakują od wewnątrz.

Jezuici infiltrują to, co chcą zniszczyć. Udawali, że są chrześcijanami i infiltrują chrześcijańskie instytucje, aby wprowadzić ich w błąd w murach chrześcijaństwa.

Odparli oskarżenia, tworząc koncepcję 70-tego tygodnia życia Daniela z udziałem jednego człowieka Antychrysta.

Kościół rzymskokatolicki kazał jezuickiemu kapłanowi Francisco Riberie, błyskotliwemu człowiekowi z doktoratem z teologii, napisać 500-stronicowy komentarz z odmiennym poglądem, w którym zmanipulował proroctwa z ksiąg Daniela i Objawienia, aby stworzyć 7-letni koniec czasów ucisk antychrysta.

 

 

Ribera zastosowała całe Objawienie do czasów ostatecznych, a nie do historii Kościoła.

 

To oznacza, że przez 2000 lat nie miało miejsca nic z Apokalipsy.

 

Wyjaśnił, że proroctwa dotyczą tylko jednego złowrogiego człowieka, który powstanie na końcu czasów; zamiast bestii, o której Biblia mówi, że jest potężnym królestwem (Kościół rzymskokatolicki).

Powiedział, że Antychryst będzie niewiernym spoza Kościoła Bożego; zamiast kogoś, kto przedstawia się jako Chrystus (Papież, który nazywa siebie Namiestnikiem Chrystusa) .

Powiedział, że Antychryst zawrze 7-letnią umowę pokojową z Żydami.

Najważniejszym fragmentem, który zmanipulowali, jest 70 tygodni proroctwa Daniela z Daniela 9: 24-27. 

Zastosowali 70. tydzień Daniela do czasów ostatecznych Antychrysta, zastępując 7-letni okres oferowania Jezusowi nowego przymierza domowi Izraela w latach 27-34 ne

Mogą to być cztery najważniejsze wersety proroctwa w całej Biblii, ze względu na oparte na nich oszustwa czasów ostatecznych.

Ta idea, zwana futuryzmem, odroczyła oskarżenia od Kościoła rzymskokatolickiego i papiestwa, dlatego Rzym szybko przyjął ten punkt widzenia jako oficjalne stanowisko Kościoła wobec Antychrysta.

 

Proroctwa z Daniela i Objawienia mówią nam o bitwie między Jezusem a Szatanem w całej historii, od momentu ich napisania do Jezusa po powtórnym przyjściu.

„ Bestia Objawienia ”, „ Mały Róg Daniela ”, „ Syn Zatracenia” i „ Babilońska Nierządnica ” odnoszą się do historii Kościoła Rzymskokatolickiego Antychrysta, który głosi, że jest chrześcijaninem, ale sprzeciwia się prawdzie Chrześcijaństwa w całej ich historii. To się nazywa historyzm.

Szatan używał kontrolowanych przez jezuitów fałszywych proroków i wprowadzał w błąd chrześcijan, aby promować kłamstwo futuryzmu.

Zaraz za Francisco Riberą znalazł się kolejny genialny uczony jezuicki, kardynał Robert Bellarmine z Rzymu.

Kardynał Bellarmine promował koncepcje Ribery w swojej pracy „ Wykłady polemiczne dotyczące spornych punktów wiary chrześcijańskiej przeciwko heretykom tego czasu ”.

Jego pisma twierdziły, że Paweł, Daniel i Jan nie mieli nic do powiedzenia na temat władzy papieskiej. Nauczał, że Antychryst był osobą, która nie rządziłaby do samego końca czasów.

Jego nauki zyskały powszechną akceptację wśród katolików.

Przez prawie 200 lat po Soborze Trydenckim futuryzm jezuitów pozostawał w dużej mierze w obrębie katolicyzmu.

Futuryzm Ribery nigdy nie stanowił pozytywnego zagrożenia dla protestantów na całym świecie przez trzy stulecia i był praktycznie ograniczony do Kościoła rzymskiego.

Manipulowanie tekstem biblijnym przez Riberę było odrzucane przez setki lat przez wnikliwych studentów Biblii, którzy wiedzieli lepiej.

Ale jezuici upierali się przy swoim planie zmuszenia protestantów do przyjęcia tej doktryny.

 

 

cdn

 

 

Updated: 21 sierpnia 2019 — 08:28

2 komentarze

Add a Comment
  1. ? Dziękuję za kolejną część notki…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme