Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Oszustwo dawania Ducha Świętego przez nakładanie rąk na głowę.

Już dawno miałem o tym napisać, ale sprowokowała mnie pewna zbuntowana kobieta.

 

Rzekomy duch święty otrzymywany przez nałożenie rąk na głowę jest tym samym oszustwem co sakrament komunii czy bierzmowania i już tłumaczę dlaczego.

 

Nie znam ani jednej osoby wśród chrześcijan, która jednego dnia nawróciła by się od wszystkich swoich grzechów i poznałaby to, czego oczekuje Bóg w ciągu jednego dnia, jednej czynności.

Nawracanie jest procesem i o tym również napiszę kiedyś.

Inny był Piotr (admin) ok 10 lat temu, kiedy poznawał spiski. Inny 5 lat temu, kiedy często czytał Pismo, a inny 2 lata temu i inny dzisiaj i inny będzie za 2 lata i 5.

 

Pismo wyraźnie mówi czym jest otrzymanie Ducha Bożego.

 

W Liście do Efezjan 5:18, napisano:

 

“Nie upijacie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym”

 

 

Czasownik “napełniajcie”” użyty w tym cytacie mówi  nam o STAŁYM  napełnianiu, a nie jednorazowym otrzymaniu Ducha Bożego.

Większość charyzmatyków bazuje na pięćdziesiątnicy, ale my wiemy, że później w Dziejach Apostolskich praktyka spektakularnego otrzymywania Ducha Bożego nie miała już miejsca  jako standard apostolski. Tak było tylko na początku.

 

Powyższy cytat z Efezjan można zobrazować porównaniem do samochodu. Załóżmy, że kupujesz auto w salonie czy z ogłoszenia. W każdej instrukcji obsługi jak i na kursie prawa jazdy  jest informacja o tzw kontrolce rezerwy paliwa. Jeśli ktoś zignoruje informacje na pulpicie samochodu dotyczącą ubytku paliwa, to zakończy się to dla niego co najmniej unieruchomieniem auta w czasie podróży, a w najgorszym przypadku (diesle) remontem silnika (wtryski, zbiornik, pompa paliwa).

 

Tak, jak stale trzeba tankować paliwo, tak stale, codziennie trzeba się napełniać Duchem Świętym.

 

Nie znam także żadnego człowieka, który stale by głodował.

 

Czym jest więc napełnianie Duchem Bożym?

Spójrzmy na kontekst Efezjan:

 

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. (18) A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, (19) przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach(20) Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! (21) Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! (22) Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. (24) Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. (25) Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, (26) aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, (27) aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (28) Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. (29) Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, (30) bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (31) Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. (32) Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. (33) W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!

 

 

Po kolei.

 

Mamy się starać co jest wolą Pana, a oznacza to, że nie można tego dostać przez jednorazowe nałożenie rąk.

Po drugie mamy wielbić Boga w pieśniach lub Psalmach.

Po trzecie mamy dziękować Bogu za wszystko w imię Jezusa.

Po czwarte mamy być sobie poddani. Żony mają być posłuszne mężowi a mężczyźni kochać żony.

 

Duch Święty tego za nas nie sprawi, gdyż jest Duchem Wolności. Daje nam wolność i to my decydujemy jak chcemy żyć.

 

Przeanalizujmy wersy poprzedzające (kontekst):

 

 O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, (4) ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. (5) O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. (6) Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. (7) Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego! (8) Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (9)Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. (10) Badajcie, co jest miłe Panu. (11) I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! (12) O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. (13) Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem

 

Z tego rozdziału Efezjan jasno wynika, że napełnianie Duchem Bożym jest tylko wtedy, kiedy odchodzimy od BEZPRAWIA.

Od nieprzyzwoitych żartów, od rozpusty, od chciwości, od bałwochwalstwa. itd

Paweł również mówi, że owocem Ducha Bożego jest  SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWDA.

Zbory charyzmatyczne są w ekumenii a więc ich członkowie się podpisują pod działaniem tych pastorów i denominacji. Pan Wojtek Włoch z charyzmatycznego zboru  jest typowym przykładem pastora oddanego Rzymowi i nakłada ludziom ręce na głowę. Jakiego więc ducha przekazuje on i jemu podobni Rzymianie?

 

Gro pastorów z kościołów charyzmatycznych pochodzi wprost z Odnowy w Duchu Świętym –  organizacji katolickiej.

 

Prawda jest taka, że to do mnie  przychodzą charyzmatycy poznać prawdę o otaczającym świecie, ponieważ nikt się nie stosuje do tego w ich zborach:

 

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.

 

Charyzmatycy mówią, że maja Ducha Świętego, ale częstokroć na blogu czy na fejsie dają taki popis – powiem wprost – chamstwa, że nie mam wątpliwości co to jest za duch. Oczywiście nie jest to reguła i nie chciałbym skrzywdzić nikogo, ale takie tendencje zauważyłem.

 

Na fejsie czasem odzywa się pewna starsza kobieta, która uważa, że ma dary ducha, ale ma takiego ducha buntu i kłótliwości, że mogłaby konkurować z demonami.

 

Pastor kościoła Charyzmatycznego Wojciech Włoch popierał razem z M. Wicharym i A. Cyrikasem sprowadzenie uchodźców.

 

 

Wiara w otrzymanie Ducha Świętego przez jednorazowy akt nakładania rąk jest oszukiwaniem tez samego siebie. Taki delikwent jest przekonany, że ma Ducha i już nic nie musi robić, uświęcać się, żyć zgodnie z prawem Boga, gdyż już jest święty.

Tak, jest “święty” tak samo jak wierni Benego Hinna.

 

 

Duch Święty jest Duchem ale Uświęcania. Czas teraźniejszy ciągły. Napełniajcie się Duchem Świętym, a nie napełnijcie. 

 

Charyzmatycy wchodzą na mój profil czy na przykład innego zwolennika Prawa Boga i nie charyzmatyka kanał pt Jan W. Klif znajdujący się  na YT. Odwiedzają go,  ponieważ u siebie prawdy nie znajdą i taka jest prawda….

Podejrzewam, że w drga stronę to nie działa. Przynajmniej ja nie wchodzę na strony charyzmatyczne po prawdę. Jeśli juz to po informacje ze świata i to ze stron amerykańskich.

 

Ich kościoły prawdy o świecie nie mówią, ale chodzą szukać gdzie indziej, pozostając w kościołach nieprawdy….

 

 

Czy myślicie, że jeśli ktoś rzekomo otrzymał przez nałożenie rąk Ducha Bożego i jeśli odejdzie od Boga, to w jaki sposób ten Duch miałby byc raz na zawsze dany?

 

Duch Święty to duch prawdy, pokazujący zwiedzenie, bo On nie ma nic wspólnego z nieczystością i ciemnością.

Duch Prawdy nie zaprowadzi do charyzmatyków, którzy nakładali na Trumpa ręce.

 

Ponieważ Trump jest w tym systemie korporacji i banków.

 

Na takiego Trumpa nakładano ręce:

 

 

 

 

Tak działa charyzmatyczny duch “święty”.

Duch, po którym ludzie tarzają się na podłodze i maja wstręt do Prawa Bożego i do szabatu, co wcale nie oznacza, że adwentyści są święci. Ale dzisiaj zajmowałem się nakładaniem rąk.

 

Jeszcze inny przykład to świadectwo mojego czytelnika:

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5YOBP8GsBk&t=367s

Po otrzymaniu ducha świętego, ten duch kazał mu potłuc okulary – a ma dużą dioptrię – oraz wydłubać sobie oczy. Owszem miał wizję, podszedł do pewnego domu znając traumy ludzi w nim mieszkających.

 

 

 

Musicie zrozumieć, że Duch Święty jest Duchem uświęcania i PRAWDY.

 

 

 

Updated: 22 sierpnia 2019 — 13:53

17 komentarzy

Add a Comment
 1. Pastora Andrzeja Cyrikas miałam okazję poznać osobiście, to prawdziwie oddany Bogu pastor, nie głosi niczego co jest niebiblijne. Nie zrozumiałeś wtedy tego nauczania, pastor nie popiera sprowadzania uchodźców, ale kiedy do nas przyjdą… nauczał co powinniśmy zrobić… Proszę nie oceniaj jeżeli nie masz właściwego poznania… a może warto z pastorem porozmawiać osobiście i wyjaśnić sporne kwestie? Z Bogiem, niech Ciebie i Twoją pracę błogosławi nasz Ojciec

  1. Bożeno, wnioskuje po komentarzu, że jesteś Bożą osobą.
   Jednak co do p AC to nie znasz go mimo, że widziałas go. Wszelkie rozważania kontrowersyjne sprowadza do techniki Wałęsy “nie chcem ale muszem’. Tak było w przypadku ekumenii. Powiedział, że jest przeciw, ale nie widzi nic złego w tym, by jexdzic do zborów ekumenicznych glosić. To tak ja bym byl przeciwny kosciolowi Rzymu a jestem i glosil tam. Oczywiście ktos molglby naiwnie sądzić, że to dobrze bo ewangelizowałbym, ale przeciez wiadomo , ze kosciol jako sila polityczna nie pozwo;lilby mi glosic 2 i 4 przykzania w ich kosciele… 🙂

   Uważam, że wszyscy słuchacze p Cyrikasa sa zwiedzeni tak jak katolicy. pan Andrzej jest super przygotowanym człowiekiem.
   W swoim filmie powiedział żebym schował się pod stół, że nie dorastam do piet Michalowi M i ten jego pelen owoców ducha wierszyk:

   “Tak więc zanim pusta pało
   rzucisz w przestrzeń ekskrementy
   trochę pomyśl – chociaż mało
   i już nie bądź tak nadęty””

   Trzeba mieć ducha religijności, żeby nie widzieć owoców ale diabła. Bo nasz, bo ma fajne kazania to takie zgniłe owoce nie są wazne. wazne że ma dobre kazania jak księża.

  2. Był czas, kiedy z przyjemnością słuchałam A.Cyrikasa. Pięknie mówił o DŚ i wielu innych sprawach. Zmieniłam zdanie kiedy sprawa oparła się o ważność Bożego PRAWA 🙁 Odciąganie ludzi od życia zgodnego z wolą NAJWYŻSZEGO jest albo głupotą, albo celowym zwiedzeniem.

   Na profilu p. Cyrikasa na FB wystarczy w dyskusji pod postem wrzucić kilka wersetów Pisma na temat prawa, aby dać “pastorowi” powód do wyrzucenia z grona znajomych. Znam sporo takich osób.
   Tymczasem SŁOWO mówi: __” Ty masz ramię pełne potęgi,
   mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona.
   PODSTAWĄ TRONU TWEGO sprawiedliwość i PRAWO;
   przed Tobą kroczą łaska i wierność.” (Ps.89)

   Apostoł Paweł napisał: ” A tak prawo jest święte,i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre” (Rz.7,12)

   Czy Bóg dał ludziom DUCHA, aby łamali jego prawo ? Czy może odwrotnie ? Sam powiedział dlaczego to czyni.

   ” DUCHA MOJEGO chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.” (Ez.36,27)

   “Pastor” Cyrikas odwodzi ludzi od prawa, które jest wieczne, niezmienne i jest przejawem JEGO charakteru…a jeśli tak czyni to kieruje ludzi na drogę grzechu, bo “przestępstwo zakonu (prawa) jest grzechem (1 Jana 3,4).

   1. No właśnie tu jest najlepszy przykład jak Bóg wypisał Prawo w ich sercach.

    1. Boro 🙂

     W rozmowach ludzie twierdzą, że mają wypisane prawo w sercach… prawo Chrystusowe…nie to stare, które było tylko dla Żydów 🙁 🙁 🙁 Oni są lepsi i mają lepsze prawo – prawo miłości.
     Tylko nie wiedzą, że to prawo OJCA, które Zbawiciel cytował z Ks.Powtórzonego Prawa i Ks. Kapłańskiej… a więc nie nowe, ale stare – dane od samego początku.
     Powołują się na prawo miłości, ale nie wiedzą czym ono jest 🙁
     Szkoda tylko zagubionych, ślepych duchowo ludzi prowadzonych przez ślepych przewodników…albo przewodników, którzy doskonale wiedzą komu służą i dokąd ludzi prowadzą (bo i tacy z pewnością są). Szkoda ludzi, którzy poszukują i wpadają w sidła pięknych kazań (rzekomo zgodnych ze spisanym SŁOWEM) 🙁 🙁 🙁

     1. Bo ludzie w pastorach i księżach mają bożka niestety. Ale zgodnie z Pismem:
      “Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i STWORZENIU oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć STWÓRCY, który jest błogosławiony na wieki.”

 2. Jakoś sobie daję radę w pracy ale ostatnio mam jakieś schizy z osamotnienia bo niby pracuję ale przyjaciół nie mam. Przez to mówię sam do siebie.

  1. Ja w myślach często mówię sam do siebie, ale schiz nie mam :)))
   Nie załamuj się. Czytaj Nowy Testament, Duch się będzie cieszył. W czasach ostatecznych raczej dobrych przyjaciół nie znajdziesz. Ciężko nawet wierzącego w realu znaleźć 🙂 Takie czasy… ostateczne.

   1. Czytaj cała biblie nie tylko nowy testament a o przyjaciół się módl.

    1. Żeby nie było ze nie polecam calej Biblii 🙂 Polecam, ale nie dla początkujących. Stary czytamy przez pryzmat Nowego, bo inaczej to można sie obrzezać bo Bóg tak kazal… Więc dla poczatkujacych lub slabych w wierze polecam Jezusa i Jego nauki w NT 🙂

  2. Wiesz co, mam podobnie, tylko tez bez schiz
   Czasem mam wrażenie jakbym miała umrzeć z tej samotności

  3. Z tego co pamiętam to masz schizofrenie, długo już Ciebie męczy?

   1. Z tym byciem męczonym jest tak, że 5 lat „przespałem” w „dobrowolnym więzieniu”. przedtem był długi okres remisji w liceum.

 3. Dzięki, warto wiedzieć czego unikać… ?

 4. Witam Piotrze i pozdrawiam serdecznie. Mam tylko takie male pytanie w ktorym przekladzie Bibli jest tak napisane. Ja znalazlem taki 5:18
  I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Jest to w trzech przekladach warszwska gdanska i Brzeska niesprawdzam aby kogos poprawiac czy klocic sie, ale tak mnie tknelo aby przeczytac bo ostatnio zglebiam rowniez ten temat. Masz racje co do pracowania nad soba i karmienia sie Slowem Bozym kazdego dnia abysmy mogli na podobienstwo Jezusa Chrystusa chodzic w Pelni Ducha Swietego. I pzemiana ta trwa roznie u kazdego czlowieka pozbywajac sie cielesnosci kazdego dnia .Niech Laska i pokoj Bozy od Boga spoczywa na was w Imieniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen

  1. chyba z Poznańskiej korzystałem, ale tłumaczenie które umiesciłeś nie zmienia sensu mego tekstu. Nadal Paweł zaleca napłniać się, z tym że tłumaczenie ode mnie jest bardziej dosadne. Ja zawsze porównuje tłumaczenia żeby zrozumieć sens.
   Tobie niech również Bóg Szczęści.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme