Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jezuici, Darby, futuryzm, prostytuujący się pastorzy. Cz III.

Poniższy tekst jest tłumaczeniem strony internetowej. Zawiera bardzo wiele cennych informacji, które mnie utwierdzają a raczej rzucają nowe światło na pastrostwo. Pastorstwo Rzymu i syjonizmu.

 

_________________________

 

W 1812 r. Rzymski jezuicki ksiądz Manuel de Lacunza opublikował dzieło „ Przyjście Mesjasza w chwale i majestacie ” pod pseudonimem „Juan Josafat Ben-Ezra”, nawrócony Żyd.

Pseudonim może być postrzegany jako sposób na uczynienie dzieła możliwym do przyjęcia przez chrześcijańskich czytelników i odwrócenie uwagi od stanowiska autora, ponieważ Inkwizycja wyraźnie nauczyła chrześcijan, że jezuici są wrogami.

Na początku 1800 roku ich koncepcje futuryzmu dotarły do ​​protestantów w założonym kościele Anglii, a stamtąd rozprzestrzeniły się na Amerykę.

Historia tego, jak to się stało, jest zarówno fascynująca, jak i tragiczna. Wiele osób było prawdziwymi chrześcijanami, ale nieświadomie stali się kanałami błędu.

 

W XIX wieku dr Samuel Roffey Maitland rozwinął nauki jezuickie.

Dr Samuel Roffey Maitland, prawnik i badacz Biblii, został bibliotekarzem arcybiskupa Canterbury. Znalazł doktryny Ribery i zaczął szeroko publikować i popierać te zwodnicze nauki.

W 1826 r. Opublikował książkę atakującą Reformację i popierającą pomysł Ribery dotyczący przyszłego jednoosobowego Antychrysta. Przez następne dziesięć lat, w kolejnych traktatach, kontynuował retorykę antyreformacyjną.

W wyniku jego gorliwości i silnych ataków na Reformację protestantyzm Anglii – naród, który wydał Biblię Króla Jakuba w 1611 r. – otrzymał miażdżący cios.

 

James H. Todd opublikował broszury i książki wspierające nauki jezuitów.

James H. Todd, profesor hebrajski na Uniwersytecie w Dublinie, zaakceptował futurystyczne idee Maitland, publikując własne wspierające broszury i książki, które spowodowały, że oszustwo nadal się rozpowszechniało.

Pastor Edward Irving stworzył pojęcie „ tajnego pochwycenia ”.

Gdy doktryna futuryzmu rozprzestrzeniała się w całej Europie, na scenę wkroczył bardzo szanowany szkocki prezbiteriański minister Edward Irving, uznany prekursor ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego. Irving pastorował dużą kaplicę Chalcedońską w Londynie z ponad 1000 członków.

Kiedy Irving zwrócił się do proroctw, ostatecznie zaakceptował jednoosobowe idee Antychrysta Manuela de Lacunza.

Irving przetłumaczył na angielski angielski „ The Coming of Messiah ” jezuita Priest Lacunza i opublikował go w języku angielskim w 1827 roku. Zawiera on długi „wstępny dyskurs” napisany przez Irvinga jako narzędzie dla jego nowych poglądów.

Około 1830 r. Edward Irving zaczął nauczać wyjątkowej idei dwufazowego powrotu Chrystusa, przy czym pierwszą fazą było tajne uniesienie przed powstaniem Antychrysta.

Koncepcja uniesienia przed uciskiem nie istniała przez 1800 lat, dopóki nie została wprowadzona przez Irvinga, który promował jezuickie oszustwo w czasach ostatecznych.

Aby przeczytać studium biblijne o zachwyceniu, kliknij mit Pretribulation Rapture

John Henry Newman promował koncepcje jezuitów w Anglii.

Potem przyszedł John Henry Newman, członek Kościoła Anglii i lider słynnego Ruchu Oksfordzkiego.

W 1850 r. Newman napisał „ List o anglikańskich trudnościach ”, ujawniając, że jednym z jego celów w ruchu oksfordzkim było wchłonięcie „ różnych angielskich wyznań i partii ” z powrotem do Kościoła Rzymskiego.

Po opublikowaniu broszury popierającej futuryzm Todda na temat jednoosobowego Antychrysta, Newman został katolikiem, a później nawet bardzo honorowym kardynałem.

 

 

John Nelson Darby stworzył koncepcję dyspensacjonalizmu.

 

W środku tego rosnącego anty-protestanckiego klimatu w Anglii powstał John Nelson Darby – genialny prawnik, pastor i teolog, który napisał ponad 53 książki na tematy biblijne i jest uznawany za ojca dyspensacjonalizmu.

Dyspensacjonalizm to teoria, że ​​Bóg postępuje z ludzkością w głównych dyspensacjach lub okresach.

John Nelson Darby, podobnie jak Edward Irving, również stał się silnym promotorem uniesienia przed uciskiem, a następnie jednoosobowego Antychrysta. W rzeczywistości jego nauczanie stało się znakiem rozpoznawczym dyspensacjonalizmu.

John Nelson Darby położył fundamenty pod dzisiejszą popularną ideę usunięcia siedemdziesiątego tygodnia Daniela z kontekstu historycznego w czasach Jezusa Chrystusa i zastosowania go do przyszłego ucisku po uniesieniu.

Pomimo wszystkich pozytywnych stron jego posługi, Darby podążył za Maitlandem, Toddem, Bellarmine i Riberą, włączając nauki futuryzmu do swojej teologii.

W ten sposób stworzono powiązanie między Johnem Nelsonem Darby – ojcem dyspensacjonalizmu – a jezuitą Francisco Riberą – ojcem futuryzmu.

Darby odwiedził Amerykę sześć razy w latach 1859–1874, głosząc kazania we wszystkich swoich większych miastach, w tym czasie zasiewając nasiona futuryzmu na amerykańskiej ziemi.

Scofield Reference Bible ustanowiło oszustwo w Ameryce.

Jedną z najważniejszych postaci w rozpowszechnianiu się tych fałszywych doktryn jest Cyrus Ingerson Scofield, prawnik z Kansas, na który duży wpływ wywarły pisma Darby’ego.

W 1909 r. Scofield opublikował pierwsze wydanie swojej słynnej „ Biblii referencyjnej Scofield ”, która w komentarzach wstrzyknęła duże dawki futuryzmu.

Biblia ta stała się tak popularna w amerykańskich protestanckich szkołach biblijnych, że konieczne było wydrukowanie dosłownie milionów kopii.

To był początek końca amerykańskiego protestanckiego chrześcijaństwa i właściwego egzegetycznego zrozumienia proroctw i Pisma Świętego.

Biblia Scofield Study została przyjęta przez kongregacjonalistów, baptystów i niektóre wyznania prezbiteriańskie.

Dzięki niezwykle popularnej Scofield Study Bible, dyspensacjonalizm stał się standardem biblijnej interpretacji wśród tradycyjnych południowych baptystów na początku XX wieku.

Dzięki Biblii Scofield futuryzm jezuitów rozprzestrzenił się z powodzeniem w Ameryce. Doktryna Antychrysta, który jeszcze miał nadejść, ugruntowała się w amerykańskim protestantyzmie w XX wieku.

Arno C. Gaebelein promował jezuickie koncepcje futuryzmu Scofielda.

Był bliskim asystentem Scofielda w jego monumentalnej pracy, „ Scofield Reference Bible”.

Dwie z jego książek, „ Objawienie, analiza i wykład ” oraz „ Aktualne wydarzenia w świetle Biblii ” wyjaśniają dyspensacjonistyczne spojrzenie na eschatologię.

Lewis Sperry Chafer przyniósł nauki Scofielda do Dallas Theological Seminary.

Lewis Sperry Chafer, amerykański teolog, związał się z ministerstwem Scofielda, który został jego mentorem.

Kiedy Scofield zmarł w 1921 r., Chafer przeniósł się do Dallas w Teksasie, aby pastorować Pierwszy Kościół Kongregacyjny w Dallas, gdzie służył Scofield.

 

 

Następnie w 1924 r. Chafer i jego przyjaciel William Henry Griffith Thomas zrealizowali swoją wizję prostego seminarium teologicznego nauczającego Biblii, kiedy założyli Dallas Theological Seminary (pierwotnie Evangelical Theological College).

DTS jest znane jako centrum nowoczesnego nauczania dyspensacyjnego ze względu na opracowywanie przez doktora Chafera systematycznej teologii opartej na Scofieldzie, która podchodzi do Biblii z „przed millenialną, dyspensacyjną interpretacją Pisma Świętego”.

Jego ośmiotomowa praca opisująca to podejście do teologii, „ Teologia systematyczna ”, została po raz pierwszy opublikowana w 1948 r. I nadal jest wymaganym podręcznikiem na niektóre kursy w DTS.

Teologia Chafera była przedmiotem wielu badań i debat wewnątrz i poza wspólnotą teologiczną od czasu jego śmierci, szczególnie na temat dwóch większych tematów: dyspensacjonalizmu i chrześcijańskiego syjonizmu, zwłaszcza że Żydzi są narodem powołanym do Boga o odrębnym celu historycznym i planie niż  chrześcijanie.

 

Seminarium Teologiczne w Dallas jest kluczowym miejscem, w którym jezuiccy wykładowcy uczyli tysiące pastorów, w tym dzisiejszych czołowych osobistości telewizyjnych i radiowych.

 

 

Absolwenci DTS zajmowali stanowiska w innych seminariach, szkołach biblijnych, wyznaniach i kościołach, tak że infekcja jezuickich koncepcji czasów ostatecznych rozprzestrzeniła się w całym kościele.

Jesienią 2011 r. DTS miała prawie 14 000 absolwentów pełniących różne funkcje usługiwania w 97 krajach na całym świecie i zostali przeszkoleni zgodnie z oszustwem antychrysta w czasach ostatecznych jezuitów.

Czy widzisz, jak drożdże jezuickiego oszustwa futuryzmu rozprzestrzeniły się w całym kościele?

 

 

Zwróć uwagę, jak następujący absolwenci Seminarium Teologicznego w Dallas promują oszustwo o jezuickim futuryzmie.

John F. Walvoord promował futuryzm poprzez swoje publikacje i książki.

John F. Walvoord otrzymał nagrodę Th.B., Th.M. i Th.D. z Dallas Theological Seminary, a następnie został prezydentem.

Po śmierci dr Lewisa Sperry Chafera dr Walvoord został Prezesem Seminarium Teologicznego w Dallas i wbudował go w potężną szkołę teologiczną.

Był redaktorem Bibliotheca Sacra, najstarszego kwartalnika teologicznego w Ameryce, uznanego za jednego z czołowych teologów ewangelickich w Ameryce i autorytetu w dziedzinie teologii systematycznej i eschatologii.

Jest autorem wielu książek na temat teologii i proroctw biblijnych, w tym „ Daniel: Klucz do objawienia proroczego ”, „Pytanie o pochwycenie” oraz „ Narody, Izrael i Kościół w proroctwach ”.

John F. Walvoord uczy pojęć proroctw, które wspierają jezuitów zwodniczych antychrystów w czasach ostatecznych.

Charles Caldwell Ryrie promował futuryzm w swoim studium Biblii Ryrie.

Charles Caldwell Ryrie był profesorem teologii systematycznej i dziekanem studiów doktoranckich w Dallas Theological Seminary

Jest redaktorem The Ryrie Study Bible autorstwa Moody Publishers, który zawiera ponad 10 000 notatek wyjaśniających dr Ryrie.

Ponad 2 miliony tych Biblii zostało sprzedanych, z których każda uczy jezuickich zwodniczych czasów.

Hal Lindsey wprowadził oszustwo jezuitów do głównego nurtu.

Ukończył Dallas z tytułem magistra teologii, specjalizując się w Nowym Testamencie i wczesnej literaturze greckiej

W latach 70. pastor Hal Lindsey wydał swoją przebojową książkę „ The Late Great Planet Earth ” .

Jego 177-stronicowy, czytelny tom przyniósł futuryzm masom amerykańskiego chrześcijaństwa i nie tylko. Sprzedano ponad 30 milionów egzemplarzy i jest on dostępny w ponad 30 językach.

Hal przyjął także teorię Lewisa Sperry’ego Chafera, założyciela Seminarium Duchownego Dallas, że Żydzi są narodem powołanym przez Boga, mającym odrębny historyczny cel i plan od chrześcijan.

Kilka książek Lindseya przewidywało moment uniesienia, ale tylko po to, by data przyszła i odeszła. Udowodniono, że Hal jest fałszywym prorokiem

Jego nowy program, „ The Hal Lindsey Report ”, kontynuuje nauczanie jezuitów o czasach ostatecznych i jest prowadzony w sieciach Angel One i DayStar.

Chuck Swindoll i Insight For Living.

Chuck uczęszczał do Dallas Theological Seminary, gdzie ukończył magna cum laude.

W lipcu 1994 r. Swindoll został prezesem Seminarium Teologicznego w Dallas i obecnie jest jego kanclerzem.

Jego program radiowy Insight For Living jest nadawany w ponad 2000 stacjach na całym świecie w 15 językach.

Jego seria o Danielu i Objawieniu uczy koncepcji oszustwa w czasach ostatecznych jezuitów.

David Jeremiah i Turning Point Broadcast Ministries.

David Jeremiah otrzymał tytuł magistra z Dallas Theological Seminary.

Zastąpił Tima LaHaye jako starszy pastor Shadow Mountain w 1981 roku.

Jego program Turning Point Ministries jest nadawany przez stacje radiowe i Internet. Jego proroctwo z serii „ Co się dzieje na świecie ?” Zostało niedawno wyemitowane dla milionów ludzi.

Napisał książki o przepowiedniach „ The Coming Economic Armageddon: What Bible Prophecy ostrzega o nowej globalnej gospodarce ”, „ Co się dzieje na świecie ?: 10 proroczych wskazówek, których nie można zignorować ”.

David Jeremiah naucza proroctw, które wspierają jezuitów zwodniczych antychrystów w czasach ostatecznych.

J. Vernon McGee i Thru the Bible Radio Network Network .

J. Vernon McGee ma tytuł magistra teologii (Th.M.) i doktora teologii z Dallas Theological Seminary.

J. Vernon McGee nauczał pojęć proroctw, które wspierają jezuitów zwodniczych antychrystów w czasach ostatecznych.

Ron Rhodes i uzasadnienie z pism świętych

Ron Rhode posiada stopnie ThM i ThD z Dallas Theological Seminary i uczy tam oraz w kilku innych seminariach.

Jest prezesem „ Reasoning from the Scriptures Ministries ”, który jest regularnie słyszany w ogólnokrajowym radiu.

Oto cytat z jego strony internetowej: „ Wierzymy, że po tłumaczeniu kościoła nastąpi wypełnienie siedemdziesiątego tygodnia Izraela (Dan. 9:27; Obj. 6: 1–19: 21), podczas którego kościół, ciało Chrystusa, będzie w niebie. Cały okres siedemdziesiątego tygodnia Izraela będzie czasem sądu nad całą ziemią, po upływie którego czasy pogan zostaną zakończone. Druga połowa tego okresu będzie czasem ucisku Jakuba (Jer. 30: 7), który nasz Pan nazwał wielkim uciskiem (Mat. 24: 15–21). 

Wypełnienie 70. tygodnia Daniela nastąpiło już wtedy, gdy Jezus ofiarował Nowe Przymierze domowi Izraela i Domowi Judy.

Ron Rhodes uczy koncepcji proroctwa, które wspierają jezuicki oszustwo antychrysta w czasach ostatecznych.

Grupa badawcza Pre-Trib dr Tim LaHaye i dr Thomas Ice

Dr Ice ma tytuł licencjata z Howard Payne University, Th.M. z Dallas Theological Seminary, Ph.D. z Tyndale Theological Seminary

W 1991 r. Dr Tim LaHaye zaniepokoił się postrzeganym kołysaniem się od doktryny pretrybulacyjnej.

Grupa przygotowawcza Pre-trib gromadzi nauczycieli, którzy promują oszustwa jezuitów.

Dr Ice i Tim LaHaye uczą pojęć proroctw, które wspierają jezuitów w zwodniczych czasach antychrysta.

Talbot School of Theology uczy jezuickich antychrystów.

Pierwszym dziekanem seminarium był Charles L. Feinberg, który uzyskał tytuł Th.M. i Th.D. z Dallas Theological Seminary. Był także na wydziale w DTS.

Talbut oficjalnie utrzymuje nauczanie przed tysiącletniego dyspensacjonalizmu i wymaga, aby członkowie jego wykładów zgadzali się z tą teologią i kulturą.

Nauczając tych pojęć, Szkoła Teologiczna Talbut promuje oszustwo antychrystów w czasach ostatecznych jezuitów i wprowadza w błąd przyszłych pastorów.

John MacArthur i Grace To You Ministries, Master’s College i Grace Theological Seminary.

John uzyskał tytuł magistra teologii w Talbot School of Theology.

Zarówno „ Seminarium magisterskie ” Jana, jak i „ Seminarium teologiczne Grace ” uczą dyspensacyjnego stanowiska przed tysiąclecia w eschatologii.

Ich strona internetowa mówi: „ Uczymy osobistego, cielesnego powrotu naszego Pana Jezusa Chrystusa przed siedmioletnim uciskiem ”.

Panowanie antychrysta w 7-letnim ucisku i zwodniczym zachwyceniu przed-plemiennym opiera się na przymierzu zbawienia w proroctwie o Mesjańskim 70 Tygodniu Daniela 9:24 do Daniela 9:27.

Nasze badanie z 70. tygodnia oszustwa Daniela dowodzi, że przymierze pochodzi od Jezusa Chrystusa, co unieważnia twierdzenie, że ma ono zastosowanie do czasów ostatecznych Antychrysta, dlatego też unieważnia to 7-letni okres ucisku.

John MacArthur uczy pojęć proroctw, które wspierają oszustwa antychrysta w czasach ostatecznych jezuitów.

Nauczając tych pojęć, „ Seminarium magisterskie ” i „ Seminarium teologiczne Grace ” promują oszustwa antychrystów w czasach ostatecznych jezuitów i wprowadzają w błąd przyszłych pastorów.

Oto inni popularni pasterze, którzy promują oszustwo antychrystów w czasach Jezusa.

Chuck Smith z Calvary Chapel uczy jezuickiego antychrysta.

Chuck jest autorem książek takich jak „ The Rapture ”, które uczą pojęć proroctw, które wspierają oszustwo antychrystów w czasach ostatecznych jezuitów.

Chuck przepowiedział, że ponieważ państwo Izrael powstało w 1948 roku, następne pokolenie (40 lat) będzie ostatnim. Oczywiście rok 1988 przyszedł i odszedł, a oto jesteśmy, więc proroctwo było fałszywe.

Te pojęcia są nauczane w kościołach Calvary Chapel na całym świecie i są nauczane w Calvary Chapel Bible College, co wprowadza w błąd przyszłych pastorów …

Jack Van Impe uczy oszustwa jezuickiego antychrysta.

Jack uważa, że ​​Biblia stwierdza, że ​​światowy przywódca polityczny „wejdzie pokojowo” i zawrze siedmioletnią umowę pokojową z Izraelem.

Przesłanka siedmioletniego pokoju została unieważniona w naszym 70-tygodniowym studium Daniela.

Jack Van Impe uczy pojęć proroctw, które wspierają oszustwa antychrysta w czasach ostatecznych jezuitów.

John Hagee uczy oszustwa jezuickiego antychrysta.

John Hagee promuje wszystkie oszustwa jezuitów czasów ostatecznych, a także poglądy chrześcijańskich syjonistów Lewisa Sperry’ego Chafera na temat Żydów.

Nasze badania  Żydów, którzy nie są tak naprawdę Żydami, dowodzą, że 97% ludzi, którzy nazywają siebie Żydami, NIE są potomkami Abrahama i nie mają prawa do ziemi Izraela ani obietnic Bożych.

John Hagee uczy pojęć proroctw, które wspierają jezuitów zwodniczych antychrystów w czasach ostatecznych.

TBN uczy oszustwa antychrysta jezuickiego .

Trinity Broadcasting Network jest obecnie największą na świecie chrześcijańską siecią telewizyjną.

Przedstawiają takich ludzi, jak Hal Lindsey, pastor John Hagee, którzy promują jezuickie koncepcje Antychrysta czasów ostatecznych.

Tim LaHaye i Jerry Jenkins przedstawili masy jezuitom.

W latach 90. Tim Lahaye i Jerry Jenkins przyjęli jezuicką koncepcję futuryzmu i zastosowali je w niezwykle udanej serii książek i filmów poświęconych chrześcijańskiej fikcji .

Autorzy Left Behind i liderzy tych telewizyjnych ministerstw mogą być prawdziwymi chrześcijanami, którzy starają się wpływać na ludzi dla Królestwa Bożego. Jednak w pełnym świetle Pisma Świętego nauczają doktryn szatana.

Left Behind uczy tego samego jezuickiego futuryzmu Francisco Ribera, ukrywając prawdziwą prawdę o Antychrystu.

Poprzez Left Behind otworzyły się bramy futuryzmu, wyzwalając ogromną falę fałszywych przepowiedni, która ogarnęła Amerykę.

Wydawnictwo Tyndale House promuje pisarzy uczących oszustw jezuitów.

Kenneth N. Taylor, absolwent Dallas Theological Seminary, utworzony z Żywej Biblii i założyciel Tyndale House.

Najbardziej udaną publikacją ostatnich lat była seria powieści Left Behind autorstwa Tima LaHaye i Jerry’ego Jenkinsa, która jest jedną z najlepiej sprzedających się serii książek w historii z ponad 60 milionami egzemplarzy w formie drukowanej.

Kenneth N. Taylor i Tyndale House Publishing promują autorów, którzy nauczają pojęć proroctw, które wspierają oszustwo antychrystów w czasach ostatecznych jezuitów.

Czy więc pastorzy są wprowadzani w błąd? Czy oni są ignorantami? Czy to wilki w owczej skórze?

Badania na tej stronie internetowej dowodzą, że większość dzisiejszych pastorów naucza fałszywych pojęć dotyczących czasów ostatecznych , co czyni ich fałszywymi prorokami .

Koncepcja futuryzmu została stworzona, aby przeciwdziałać protestanckiej reformacji i odrzucić winę Kościoła rzymskokatolickiego antychrysta.

Większość dzisiejszych pastorów naucza proroctw jezuickich, które nadal odwracają winę od bestii antychrysta Kościoła rzymskokatolickiego.

Mogą być szczerymi chrześcijanami, ale nauczają doktryny Antychrysta i będą odpowiedzialni przed Panem!

Większość z nich została oszukana w seminariach i szkołach biblijnych, gdzie jezuici infiltrowali szeregi, aby ich oszukać. Inni to wilki w owczej skórze, którzy sprzedali się bogactwom Rzymu.

Jeśli masz wpływ na pastora, który naucza tych pojęć, zachęcaj ich do przeczytania studium 70 tygodni zwodniczego postępowania Daniela i tej strony, aby mogli zobaczyć prawdę.

W życiu pasterzy są określone twierdze, które nie pozwalają im zobaczyć prawdy, dlatego rozpaczliwie potrzebują waszych modlitw.

„ Albowiem nie walczymy z ciałem i krwią, lecz przeciwko zwierzchnościom, władzom, władcom ciemności tego wieku, przeciwko duchowym zastępom niegodziwości w niebiańskich miejscach” ( Efezjan 6:12)

Joseph Tanner powiedział: „ Jest rzeczą godną głębokiego żalu, że ci, którzy utrzymują i popierają system futurystyczny w dzisiejszych czasach, w większości protestanci, tak naprawdę grają w ręce Rzymu i pomagają kontrolować Papiestwo od wykrycia jako Antychrysta.

Dobrze powiedziane jest, że „futuryzm ma tendencję do zatarcia znaku, jaki Duch Święty wywiera na papieża”. W szczególności należy to wyrazić ubolewanie w czasach, gdy papieski antychryst wydaje się podejmować wysiłki, aby odzyskać swój dawny wpływ na ludzkie umysły. 

Kościół rzymskokatolicki antychryst odzyskał władzę po doznaniu „ śmiertelnej rany głowy ” w 1798 r.

Szatan i jego uczniowie bardzo skutecznie podważali chrześcijaństwo.

W rezultacie chrześcijanie są oszukiwani i nieprzygotowani, ponieważ myślą, że Bóg ich pochwyci przed siedmioletnim uciskiem.

Dlatego nie zakładają pełnej zbroi Bożej, aby stawić czoła czasom wielkiego ucisku.

Nie przygotowują się do planu ucieczki, jedzenia i wody, aby
mogli chronić swoją rodzinę i służyć innym.

Będą dotknięci paniką, kiedy to się nie stanie, a ich serca ich zawiodą;
zamiast być pełnym wiary i pomagać zdesperowanym ludziom znaleźć nadzieję w Jezusie.

Nie są przygotowani do głoszenia imienia Jezusa, kiedy mogą zostać zmuszeni do
podjęcia decyzji między wielbieniem fałszywego Mesjasza (szatana) a śmiercią.

Przeczytaj  studium Bestie Daniela i Objawienia, aby zobaczyć, jak Biblia wyraźnie opisuje Kościół rzymskokatolicki jako „ bestię Objawienia ”, „ Mały Róg Daniela ” oraz papieża, „ syna zatracenia ” i „ Nierządnica babilońska ”.

Jednym z założeń oszustwa jezuitów jest to, że Antychryst zawrze porozumienie pokojowe z Izraelem, co oznacza, że ​​będą musieli przejąć kontrolę nad ziemią, aby stworzyć Izrael czasów ostatecznych.

Badanie naszych  Żydów, którzy nie są naprawdę Żydami, ujawnia, że ​​97% ludzi, którzy nazywają siebie Żydami, nie są potomkami Abrahama, więc ponowne gromadzenie się w Izraelu jest oszustwem.

Wielu pastorów wskazuje na przywrócenie narodu Izrael jako pewny znak, ale jest to tylko sztuczka jezuitów antychrysta.

żródła::

Lewis Sperry Chafer – https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Sperry_Chafer

John F. Walvoord – https://en.wikipedia.org/wiki/John_Walvoord

Charles Caldwell Ryrie – https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Caldwell_Ryrie

Hal Lindsey – https://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Lindsey

Chuck Swindoll – https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Swindoll

David Jeremiah – https://en.wikipedia.org/wiki/David_Jeremiah

J. Vernon McGee – https://en.wikipedia.org/wiki/J._Vernon_McGee

Dr Thomas Ice – http://www.pre-trib.org/about/dr-ice

Biola University – https://en.wikipedia.org/wiki/Biola_University

Talbut School of Theology – https://en.wikipedia.org/wiki/Talbot_School_of_Theology

Charles Lee Feinberg – https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_L._Feinberg

Chuck Smith 1948 ostatniej generacji https://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Smith_%28pastor%29

 

 

 

 

 

 

Updated: 23 sierpnia 2019 — 07:54

6 komentarzy

Add a Comment
 1. Nie wiedziałam że to się ciągnie aż tak długo… ?
  Dziękuję za notkę…

 2. Witam. Nie jestem stałym czytelnikiem tego bloga, ale od kilku lat zaglądam tutaj co jakiś czas. Cieszy mnie to że zrozumiałeś że futuryzm jest koszmarnym błędem, oraz że zajmujesz się tą kwestią, oraz ogromną rolą jezuitów w tej materii. O towarzystwie Loyoli trzeba dużo mówić, gdyż w dzisiejszych czasach ludzie bardzo mało wiedzą o tym zakonie, jego celu i historii, brak wiedzy jest zwłaszcza wśród chrześcijan. Tak na marginesie, przyjrzyj się działalności podobno byłego jezuity Fabiana Błaszkiewicza, bardzo popularnego ostatnio kaznodziei youtubowego. Moim zdaniem jest to niemal pewne że on nadal pracuje dla zakonu, jako bardzo dobrze zakamuflowany agent.
  Pozdro.

  1. Fabian ma bardzo dużą wiedzę i ktoś malozaznajomiony z biblią i Watykanem może dac się łatwo zwieźć. Ale oni mają wpsolny mainownik: brzydzą się Prawem Boga.
   Ponoć nie ma byłych jezuitów….

   1. Fakt wiedzę ma, w sumie to z wiedzą oni nigdy nie byli na bakier jak zapewne wiesz, jezuickie szkoły i uniwerki rosły jak grzyby po deszczu. Jedyny jezuita o którym można powiedzieć że faktycznie był “były” to Alberto Rivera, przemawia za tym fakt że mówił nagą prawdę o zakonie i kościele, no i przypłacił to życiem. Natomiast Fabian ani razu nie wypowiedział się negatywnie o swoim zakonie, wręcz przeciwnie, miło ich wspomina do dziś. Całe to jego niby odejście jest dziwne, był jezuitą przez około 20 lat, prowadził różne konferencje, nauczania itd.. Nagle zniknął na 2 lub 3 lata aby nagle zjawić się jako kaznodzieja protestancki i wszyscy łykają to jak pelikany. Nie jestem zwolennikiem Pawła Chojeckiego, ale w jednym przyznam mu rację gdy mówił w kontekście Fabiana, jak głupi są dzisiaj chrześcijanie w porównaniu z roztropnością chrześcijan pierwszego wieku.

    1. Ja dzięki tym filmikom zaczęłam się w ogóle zastanawiać nad złem w KRK itd. Miałam jednak poczucie, że coś jest z nimi nie tak. Nie pamiętam dokładnie, lecz oni (Fabian i reszta) są bardzo za Reinhardem Hirtlerem, popierają go, natomiast gdzieś się natknęłam na to, że sam Reinhard popiera jakąś kobietę, która jest charyzmatyczką czy coś w ten deseń. Ponadto Reinhard twierdzi, że przyszedł do niego sam Abraham i różne takie, mi się to wydawało co najmniej podejrzane. Przestałam słuchać ich filmików i jakąś drogą natknęłam się na detektywa i tu już zostałam.

 3. Jeju ten Fabian dziś odkryłam, że jest od tego Tajemnego Planu, i tez do mnie dotarło, że niektórzy z moich nawróconych znajomych miało z tym styczność, ja nigdy nie oglądałam na YT tego tajemnego planu ani tego nie śledziłam, ale myślę, że to jest do zbadania ile tam jest prawdy bożej..

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme