Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Oszustwo 70 tygodnia Daniela.

Zrozumienie siedmiu lat z 70 -tego tygodnia Daniela jest bardzo ważne, ponieważ demaskuje kłamstwa i cele systemu antychrysta.

 

 

Prawda jest taka, że ​​70. tydzień Daniela rozpoczął się, gdy Mesjasz został ochrzczony w wieku 30 lat i namaszczony przez Ducha.

Posługa Mesjasza miała miejsce w pierwszej połowie 7 lat; więc nie jest możliwe, że jest to  przyszłość.

Prawda jest taka, że przymierze Daniela 9:27 nie jest po prostu siedmioletnim przymierzem, jak nam się to wydaje.

Jest to wieczne przymierze, to samo, przez które Abraham został zbawiony, ponieważ wierzył przez  wiarę, że Ojciec zapewni Baranka, aby został złożony  grzechy ludzi.

 

Prawda jest taka, że ​​Mesjasz i Jego Uczniowie wypełnili 70. tydzień Daniela, od 27 do 34 roku ne, kiedy przez 7 lat potwierdzili z Judejczykami, że jest On obiecanym Mesjaszem, który ratyfikował wieczne przymierze Swoją krwią jako Baranka Paschalnego .

 

Mesjasz potwierdził, że był obiecanym Mesjaszem poprzez swoje cuda, mądrość, znajomość liter hebrajskich, spełnienie się proroctw i zmartwychwstanie.

 

Po wniebowstąpieniu Mesjasza Apostołowie nadal potwierdzali Żydom, że jest obiecanym Mesjaszem, głosząc, w jaki sposób spełnił proroctwo i jak powstał z martwych.

 

W dniu Pięćdziesiątnicy 3000 Żydów zostało uratowanych przed świadectwem wypełnienia Ducha Apostołami i głoszenia Ewangelii w ich językach. Kościół Mesjasza zbudowany jest na fundamencie Judejczyków którzy przyjęli Mesjasza jako swego Zbawiciela.

 

Paweł ogłosił najpierw Judejczykom. Siedem lat zakończyło się, gdy przywódcy żydowscy ukamienowali apostoła Szczepana na śmierć, kiedy ogłosił, że zabili obiecanego Mesjasza.

 

Natychmiast po śmierci Szczepana Ewangelia została również przekazana poganom. Uczniowie byli rozproszeni po całej Judei i głosili Ewangelię. Filip został zaprowadzony do etiopskiego eunucha, który został uratowany. Saul nawrócił się na apostoła pogan. Piotr otrzymał wizję nieczystych zwierząt, które przedstawiały, że wieczne przymierze będzie głoszone narodom pogańskim. Samarytanie otrzymali zbawienie i Ducha Ojca.

Pismo Święte wyraźnie pokazuje nam, w jaki sposób wypełnił się 70. dzień Daniela, jak Mesjasz i Jego Apostołowie potwierdzili wraz z Żydami, że jest ich obiecanym Mesjaszem.

 

Niektórzy Go przyjęli i zostali zbawieni, ale większość Go odrzuciła i została potępiona.

 

 

Oszustwo polega na tym, że 70. tydzień Daniela nie został jeszcze spełniony.

Powiedziano nam, że chodzi o antychrysta z czasów ostatecznych, który zawiera 7-letnie porozumienie pokojowe z Izraelem, które rozpoczyna 7-letni okres ucisku.

 

Jezuici stworzyli to oszustwo w XVI wieku, aby odrzucić winę papieży Rzymu, ponieważ protestanccy reformatorzy słusznie zidentyfikowali ich jako Mały Róg  Daniela , Syna Zatracenia 2 Tesaloniczan 2 i bestię antychrysta z Objawienia 13.

Kazali jezuickiemu kapłanowi Francisco Riberie, błyskotliwemu człowiekowi z doktoratem z teologii, aby napisał 500-stronicowy komentarz o przeciwnych poglądach, w których zmanipulował proroctwa z ksiąg Daniela i Objawienia, aby stworzyć narrację o jednoosobowym antychryście w czasie 7-letniego  ucisk czasu końca.

 

W ten sposób przez 500 lat czekano na antychrysta nie widząc tego który przeprowadzał wojny krzyżowe, spalał na stosie za propagowanie czytania biblii i współpracował z Hitlerem i któremu kłaniają się wszyscy władcy ziemi…

 

Ta idea, zwana futuryzmem , została szybko przyjęta jako oficjalne stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego wobec Antychrysta.

 

 

Prawdziwy Kościół skutecznie odrzucał te futurystyczne koncepcje aż do XIX wieku, kiedy jezuici skłonili kilka osób do ich promowania; w tym pastora Edwarda Irvinga, Johna Nelsona Darby’ego i Cyrusa Ingersona Scofielda, co doprowadziło do nauczania o tych oszustwach w Seminarium Teologicznym w Dallas, gdzie zakwas oszustw jezuitów rozprzestrzenił się na całym świecie.

 

 

 

Historyczne świadectwo wielu prześladowanych wierzących i teologów z przeszłości zostało odsunięte na bok, a większość pastorów uczy futuryzmu.

Spróbujmy w sposób logiczny i z dziecięcą czystością rozwikłać owe 70 tygodni.

 

Po prostu zadaj sobie pytanie:

Ile czasu zajmuje Ojcu wypełnienie Swojego 70-tygodniowego proroctwa?

Oczywista i poprawna odpowiedź to 70 tygodni. Jeśli podano 70-tygodniowe proroctwo i nie zostało ono spełnione przez 70 kolejnych tygodni, proroctwo jest nieważne.

Który tydzień następuje po 69 tygodniu?

Oczywistą odpowiedzią jest 70. tydzień, ale wróg miałby wierzyć, że istnieje 1,990+ lata odstępu czasu między 69. i 70. tygodniem choć nie ma takiej luki czasu określonej w Daniela 9.

Daniel 9:25 wspomina o przybyciu obiecanego Mesjasza , a następnie Daniel 9:27 wspomina o „ przymierzu ”. Jak sądzisz, do którego przymierza się odnosi?

Czy nie jest logiczne zakładać, że jest to przymierze Mesjasza , ponieważ powodem, dla którego przyszedł, było umrzeć, aby ratyfikować wieczne przymierze swoją krwią jako Baranka Paschalnego?

Tekst głosi nawet, że został „ odcięty ”, co oznacza, że ​​został zabity w środku siedmiu lat, co odpowiada proroctwom Izajasza o obiecanym Mesjaszu, w Izajasza 53: 8: „ Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć 

 

“Mego ludu”. Jakiego? Tylko Judejczyków czy już nie ma Żyda ani greka?

 

Konsekwencje oszustwa 70 tygodni Daniela są ogromne!

Oszustwo dotyczące czasów ostatecznych wroga opiera się na koncepcji futurystycznego 70. tygodnia Daniela.

Powoduje, że ludzie szukają czasów jednoosobowego Antychrysta, zamiast identyfikować urząd papiestwa jako bestię Objawienia , Mały Róg Daniela i Syna Zatracenia .

Właśnie z tego powodu Kościół Rzymskokatolicki stworzył oszustwo związane z końcem 7 lat ucisku.

Byli oskarżani przez protestanckich reformatorów o bycie systemem antychrysta, który prześladował świętych.

Protestanccy reformatorzy powiedzieli ludziom, by „ wyszli z niej ”, co spowodowało, że miliony ludzi opuściły kościół rzymskokatolicki i zostały uratowane przez czystą Ewangelię Mesjasza.

Wróg zaprogramował nasze umysły, by postrzegać 70. tydzień Daniela jako futurystyczny. Używał pastorów, filmów Left Behind, książek i wyszkolonych pastorów.

Ale kiedy zrozumiecie, że 70-ty tydzień Daniela się wypełnił i że nie jest to 7-letni okres ucisku w czasach ostatecznych; większość oszustw wroga zostaje zdemaskowana.

 

 

To papiestwo jest antychrystem i system antychrysta budowany jest razem z pseudprotestantami nie protestującymi, a współpracującymi z Rzymem.

Niezbity dowód w postaci forum złożonego z polskiego Aliansu Ewangelicznego

 

 

 

 

 

Mają wszystko pod kontrolą. Grupa fejsbukowa antyekumenizm również jest pod ich kontrolą z wyjątkiem szeregowych uczestników. Spójrzcie na wypowiedzi adminów. Wyzywają ludzi od idiotów.

 

Ty Szanowny Czytelniku musisz się opowiedzieć, po której stronie chcesz stanąć, ponieważ czytujesz człowieka, który nie jest po ich stronie.

Ich system to system polityczno-finansowo-religijny.

 

Teraz widać także, że ci, którzy promują pochwycenie przed uciskiem oraz tzw Wielki ucisk najwyraźniej są agentami bestii.

Ja dotychczas “obstawiałem” na pochwycenie przed uciskiem, ale biorąc pod uwagę wszystkie informacje, które znalazłem w ostatnich tygodniach uważam, że nie będzie żadnego siedmioletniego ucisku ani pochwycenia. Owszem jest pewien problem, który znalazłem w biblii. W apokalipsie jest napisane, że kiedy na ziemi ludzie są mordowani za Jezusa to na górze święci proszą Boga i pytają ile to jeszcze ma trwać, ale może to być tak, że zmarli są już w niebie lub jest coś co musimy zweryfikować.

 

Jeszcze na koniec jedna sprawa. Wiele mówi się o tzw Ohydzie spustoszenia w czasach końca. Od początku moich poszukiwań natknąłem się na wiele teorii z tym związanych. Nawet na tak głupią, że Obama jej dokonał..

 

Ale Ohyda spustoszenia nastąpiła, gdy pierwsza dywizja armii rzymskiej pojawiła się w 66 r. I otoczyła Święte Miasto, gdzie nie powinno ich być. Byli gotowi wziąć miasto do niewoli, ale bez powodu wyszli. Święci najwyraźniej zauważyli to jako  ten znak i skorzystali z okazji, aby uciec w góry, jak im powiedział Jezus w Mt 24. . Żydzi zostali, a trzy dywizje armii rzymskiej otoczyły Jeruzalem; i rozbili obóz, czekając na rozkazy z Rzymu, gdy umarł cesarz Neron. W rezultacie 1,1 miliona Żydów zmarło w Jerozolimie i okolicach; od głodu, zarazy, walki wewnętrznej, samobójstwa, ukrzyżowania i miecza rzymskiego.

Wypełniło się także przekleństwo, które na siebie rzucili “jego krew na dzieci nasze”.

 

 

 

 

Updated: 23 sierpnia 2019 — 11:07

17 komentarzy

Add a Comment
 1. Ja to generalnie już czekam na upadek Nierządnicy i ostatnią Bestię, którą zniszczy Jezus.
  O ile żyjemy w tych czasach, a wszystko na to wskazuje to raczej nie przegapimy tego światowego wydarzenia 🙂
  “A dziesięć rogów, które widziałeś,
  i Bestia –
  ci nienawidzić będą Nierządnicy
  i sprawią, że będzie spustoszona i naga,
  i będą jedli jej ciało,
  i spalą ją ogniem,
  bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł,
  i to jeden zamysł wykonali –
  i dali Bestii królewską swą władzę,
  aż Boże słowa się spełnią.

  1. Raczej nie przegapimy… Będą znaki…

 2. Czyli Objawienie Jana dotyczy w gruncie rzeczy czasów tamtejszych aż do dnia dzisiejszego włącznie, nie całkowicie czasów związanych z daleką przyszłością?
  Chociaż jeśli chodzi o Daniela to zawsze jasno identyfikowałem to Chrystusem i nie widziałem tam nic innego.

 3. A co ze znamieniem bestii? Nic się nie zmieniło w tej kwestii? Bo już mi się trochę pomieszało w głowie… Przeczytałam tutaj kilka wpisów na temat ucisku i pochwycenia i żyłam wierząc, że to nastąpi, a teraz taka wiadomość, jestem trochę zdezorientowana. 🙂

  1. Jak dla mnie to będzie znamię Bestii bo być musi 🙂 Wg mnie będzie to pieniądz cyfrowy i nie musi być chip, może być np. tatuaż i wszędzie skanery. Pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że niedługo Babilon zakończy swoją działalność :)))

   1. A ja mam nadzieję, że znamię bestii i jej obraz nie będą trudne w rozpoznaniu… Bo jest w tej chwili wiele opcji, a mogą być nowe, których się nawet nie spodziewamy i tak naprawdę nie wiadomo co do czego 🙁

    1. Dla znajacych Biblie nie bedzie pewnie to trudne. Nikt kto zna Boga i stara sie przestrzegac Prawa nie bedzie oddawal czci obrazowi. A bedzie to nakaz pod groźbą smierci.

 4. “Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.Przywiążesz je jako ZNAK do swojej RĘKI i będą jako PRZEPASKA MIĘDZY TWOIMI OCZYMA.Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach.” V Moj 6:3-9
  Mi się zawsze wydawało,że znamię bestii to bezbożność i bezprawie.Być może ostrzeżenie z Księgi Objawienia,że nikt bez znamienia nie będzie mógł niczego kupić ani sprzedać będzie się wiązało z łamaniem Prawa.

  1. na pewno będzie to łamanie Prawa Bożego ze znakiem bestii jak za czasów Daniela nakazano uklon posągowi

   1. Wlasnie o to chodzi. Oddawanie czci obrazowi nie jest zgodne z Prawem naszego Boga.

 5. No to ja już nic nie rozumiem .Nie będzie wielkiego ucisku i porwania ,to w takim razie co będzie ? .Co do Antka to bym się z tym zgodziła.

  1. ja jestem tylko badaczem i biorę wszystko pod uwagę.
   Wg mnie nie będzie pochwycenia przed uciskiem, ale będziemy w czasie gniewu Bożego, bo tak trzeba to nazwać chronieni.
   Musze wszystko jeszcze raz od początku sobie poukładac.

  2. Pani Beato porwani będą 144 tysiące jak jest opisane a inna część ludzi ma być wyprowadzona na miejsce gdzie ma przygotowane przez Boga a kolekta reszta ludzi będzie musiała przejść ucisk

 6. znamie bestii to chipk który mają ludzie przyjąć na rękę lub czoło. tak włąśnie jest opisane w biblii “kto nie przyjmie znamienia bestii na rękę lub czoło…” ten mówiąc wprost nie będzie miał niczego.
  a dlczego ? bo w tym chipie będzie skumulowane wszystko co jest w obecnych: dow.osobistym, prawie jazdy, ubezpieczeniu zdrowotnym, stanie zdrowia, itp.itd. by kierować jednostką. ten chip będzie połączony z technologią która będzie wywierała wpływ na nas, określając co możemy a czego nie.

 7. Cześć. Ostatnimi czasy mam właśnie wątpliwości do tego co dzieje się z nami po śmierci. Jak rozumiem Twój Piotrze pogląd był, że wszyscy śpią i czekają na drugie przyjście Pana Jezusa. I ja też tak w rozmowach z ludźmi przekonywalem aczkolwiek jest przypowieść o Łazarzu i bogaczu. Może postarasz się to wyłożyć w najbliższym czasie ☺ Druga rzecz to, w którymś tekście pisałeś, że w Twoim przekonaniu ostatnim papieżem będzie Żyd. Jest taki serial Mlody Papież i teraz widzialem zwiastun kontynuacji New Pope. Pod koniec zwiastunu przez chwilę z literek tworzony jest napis Jew Pope co daje Papież Żyd.

  1. Hello Luke.
   Mam jakby w kolejce temat stanu człowieka po śmierci. Zaczęło mnie to intrygować po przeczytaniu apokalipsy gdzie jest mowa jak to święci w niebie wolają do Boga, aby już zaintereniował, ale Bóg jeszcze czeka.

   ad2.
   to interesujące…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme