Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Poniżeni niebawem będą wywyższeni.

Jest tak dużo złych informacji ze świata, że ja nie nadążam pisać. Te newsy mogą przygnębiać, ale przecież my powinniśmy się weselić. Podstawa prawna do weselenia 🙂 :

 

25 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. 26 Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte727 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku8 z wielką mocą i chwałą. 28 A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».” Łk. 

 

Zbliżamy się do tego czasu właśnie, bo jak było za dni Sodomy tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego.

W Izajaszu 35 jest wiele pocieszenia. Część już się wydarzyła a część dopiero się wydarzy:

 

 

 

(1) Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step! (2) Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki! Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu; ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. (3) Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! (4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was! (5) Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. (6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. (7) Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. (8) I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. (9) Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. (10) I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Iz 35

 

 

Czujecie ten klimat?

 

 Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! (4) Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg!

 

Jest tez obietnica przy naszej bezsilności przed szajką z Rzymu i ich masonami”:

 

Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was!

 

Ale Jezus już teraz nas wybawił od złych dróg, wykupił nas od śmierci drugiej. Tak więc sukces obecny ludzi przeciwnych Bogu jest pozorny to taki łabędzi śpiew.

Co za pocieszające słowa:

 

 I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. (9) Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. (10) I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną

 

Bóg jest dobry i on wybawia. Można by zacytować Psalm “choćbym szedł ciemną doliną”, ale wystarczy przypomnieć  uzdrowienie sparaliżowanego. Nie wiem czy kiedyś byliście sparaliżowani, ale ja miałem namiastkę w te wakacje o czym pisałem, jak to przepuklina lędźwiowa unieruchomiła mnie. Przy okazji dziękuję za modlitwy i podpowiedzi, za polecane zioła itp. Chcę tylko powiedzieć/napisać, że Bóg uzdrawia i zbawia. Zbawia od złego, zbawia od śmierci drugiej i wyciąga z obozu jenieckiego, od diabła.

 

Realizowały się proroctwa z Izajasza:

 

Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. (6) Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. 

 

Przykład z ewangelii Łukasza:

 

 

 

 I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, (18) że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego, i usiłowali wnieść go i położyć przed nim, (19) a nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. (20) I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. (21) Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? (22) A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: Cóż to rozważacie w sercach waszych? (23) Co jest łatwiej, rzec: Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: Wstań i chodź? (24) Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. (25) I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga(26) I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni lęku, mówiąc: Niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj.

 

Nie jeden Chrystusowiec doświadczył zarówno fizycznego uzdrowienia jak i duchowego.

 

Uważam, że my Chrystusowcy rzadko się cieszymy samym zbawieniem. Nie cieszymy się darowaniem długu. Narzekamy jak Izraelici, a przecież:

 

 

 

 

Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba. (3) Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela. (4) Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. (5) Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I zaniechaj gniewu swego na nas! (6) Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? (7) Czyż nie ożywisz nas znowu, Aby lud twój rozradował się w tobie? (8) Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje! (9) Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. (10) Zaiste, zbawienie jest bliskie Dla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. (11) Aby łaska i wierność się spotkały, A sprawiedliwość i pokój pocałowały. (12) Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios. (13) Także dobrobytu udzieli Pan I ziemia nasza swój plon wyda. (14) Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie I wyznaczać drogę krokom jego. Palm 85

 

To nasza pycha zagłusza przesłanie darowania grzechów. Nie widzimy wolności stale narzekając. Jesteśmy wolni od Prawa grzechu i śmierci.

Mamy Jezusa. Ja pamiętam jak mieszkając na osiedlu chwaliliśmy się z chłopakami znajomością starszych kolegów, a niektórzy nawet małych bandytów osiedlowych. To było poczucie dumy.

Ale niczym jest znajomość z Kaczyńskim, Tuskiem czy samym Trumpem wobec znajomości Jezusa. Żaden z polityków nie ma mocy uwolnienia z sideł Złego. Tylko Jezus. Mało tego, za nawrócenie się otrzymujemy nowe mieszkania:

 

” W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział”

 

Mieszkania nie zagrożone podatkiem katastralnym bankstersów, IHSowców i innych chorych  masonów.

 

Nie tylko to.

“«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie “BOGIEM Z NIMI”2.
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu
już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły”

 

 

Nie będzie już korporacji farmaceutycznych, GMO, ani onkologii. Czyż nie wspaniały będzie ten świat? Nie będzie kłamiących kapłanów ani lewicy ani prawicy.

 

“Zwycięzca to odziedziczy
i będę Bogiem dla niego,
a on dla mnie będzie synem3.
A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców:
udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
To jest śmierć druga».”

 

 

 

Chwała Bogu w imię Jezusa.

 

 

Updated: 6 września 2019 — 20:34

10 komentarzy

Add a Comment
 1. Gdy czytałem ten tekst to mi łzy pociekły bo jest wspaniały i jak by to się mnie tyczyło bo też nie mam lekko z mieszkaniem ciągle się z żoną tulamy od wynajętego do wynajętego i tak już piąte mieszkanie i ręce i kolana mi opadają. Ale Chwała Jezusowi że mogłem znaleźć taką stronę jak Pana Panie Piotrze niech Pana Bóg błogosławi i każdego z tego bloga

  1. Pomodlę się o Ciebie Dawidzie.
   Ja dziękuję za całą społeczność w Chrystusie. Boży to dar.

 2. Piotruś więcej takich tekstów. Super. Musimy pokrzepiać się nawzajem. ?

  1. to prawda, musimy się pokrzepiać wzajemnie, bo wszyscy jesteśmy doświadczani…

 3. Czasem mam tak, że jestem smutny i nagle zaczynam się śmiać bo przypomina mi się, że te wszystkie problemy jakie czasem się przytrafiają są zupełnie niczym bo jestem zbawiony. Że jeszcze trochę, że wystarczy jeszcze niedługi czas poczekać aż usłyszę “błogosławiony wejdź do przybytku Ojca mego” i to wszystko się skończy. Poczekać zupełnie tak jak uczeń czeka w szkole na ostatni dzwonek kończący ostatnią lekcje. Kazdy z nas chodzil kiedys do szkoly i czekal na ostatni dzwonek. I się go doczekał 🙂 Czymże jest jeszcze jakiś ograniczony czas na tej ziemi w stosunku do wieczności? Jeszcze tylko krótki czas. Piękny tekst autorze.
  P.S moim zdaniem i podejrzewam ze nie tylko moim jeśli jest tak wiele nowinek ze świata to Twoje artykuły mogą być nawet czasami krótsze żebyśmy więcej z nich usłyszeli.

 4. Dziękuję za ten budujący tekst w Imieniu Jezusa Chrystusa naszego Wybawiciela!!! Błogosławie Was Jego świętym Imieniem. Dawidzie wszystko oddaj jezusowi, wiem, że to trudne bo my z mężem tez takie trudności przechodzimy teraz i rozumiem Ciebie, łatwo tak mówić lecz potwierdzam, że Nasz Bóg nigdy mnie nie zostawił!!! I Ciebie nie opuści tylko powierz mu swoje drogi 🙂

 5. No i to jest prawdziwy Detektyw Prawdy, tego mi właśnie brakowało od jakiegoś czasu na tym blogu, chwała Panu Jezusowi.

 6. Dziękuję za ten bardzo budujący wpis 🙂 . Radość w Panu jest ważna i naprawdę przyjemnie jest jej doświadczać i powinniśmy starać się ją mieć zawsze (Filipian 4) . Rzeczywiście, czasami patrzymy na nieprzyjemne rzeczy albo myślimy, że czegoś nam brakuje, mogłoby być lepiej i bierze się z tego niepotrzebny smutek i obawa o przyszłość. Ja mam właśnie do tego tendencję, gdyż miałem wcześniej wielką pustkę w sercu, a wymagania, jakie miałem nałożone przez rodziców, brałem jako odpowiedzialność tylko na siebie, żyjąc w stresie i świecie, a niezadowolenie rodziców brałem mocno do serca i był jedynie żal w sercu.

  Każdemu jakieś blizny pozostały, lecz nie powinniśmy ich rozdrapywać, gdyż wtedy może się wdać jakieś zakażenie do serca. Tyle dzieł Bożych jest przecież pięknych, a Bóg przez Jezusa Chrystusa może nas tak wspierać i tyle dać, że to jest nieporównywalnie większe niż wszystkie skarby tego świata. Kiedy jesteśmy ranieni, atakowani, Pan jest naszym lekarzem i pocieszycielem. W słabościach, kiedy mamy trudną, niepokojącą sytuację, możemy stać się przecież mocni, o czym pisał Paweł w 12. rozdziale I Koryntian. W niebie już za to będzie wieczne odpocznienie i radość z Panem Jezusem ? .

  14. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.

  15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.

  16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

  Hbr. 4:14-16

  Chwała Bogu przez Jezusa Chrystusa za jego wielką miłość i łaskę do nas ? .

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: