Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Niebezpieczeństwa chrześcijańskiego syjonizmu i dyspensacjonalizmu. Agentura w protestanckich zborach. Cz I.

Wybrałem dla Was kilka tekstów przybliżających syjonizm w chrześcijaństwie.

 

_____________________

 

 

Syjonizm i pseudo-chrześcijaństwo , zwykle przez jego zwolenników odwoływane do oksymoronów ” chrześcijański syjonizm ” i ” restytucjonizm “, jest koncepcją opracowaną przez niektórych rzekomych chrześcijan, że talmudyczni Żydzi powinni otrzymać całkowitą kontrolę nad Ziemią Świętą i że ustanowienie Państwo Izrael w 1948 roku jest zgodne z proroctwami biblijnymi. Jest to powszechnie uważane za heretyckie usposobienie i zostało określone w Deklaracji Jerozolimskiej o chrześcijańskim syjonizmie, opublikowanej w 2006 roku przez katolickich, orientalnych prawosławnych, episkopalnych i luteranistów.

 

 

 

Niektórzy gojowscy syjoniści, którzy trzymają się ideologii, wierzą również, że “wcielanie się” talmudycznej judaistyki w Izraelu jest warunkiem wstępnym powtórnego przyjścia Jezusa. To jest wiara. Oksymoron “chrześcijański syjonizm” spopularyzował się w połowie XX wieku. Przed tym czasem powszechnym terminem był “Restorationism” i miał niektórych zwolenników od czasu pojawienia się protestantyzmu, choć w dawnych czasach ich liczba była znacznie bardziej niejasna.

Według niektórych tych właśnie teologicznych przekonań, niekoniecznie wiąże się to z sympatią dla Żydów jako narodu lub dla rabinicznego judaizmu jako religii, choć z pewnością jest to de facto forma shabbas-goyizmu, ponieważ realizuje program synagogi. Niektórzy z tych gojowskich syjonistów utrzymują, że gdy talmudyczni Żydzi zostaną zgromadzeni w Ziemi Świętej, znaczna ich liczba zaakceptuje Jezusa jako ich Mesjasza, i że w ostatecznych dniach tacy “Żydzi Mesjańscy” będą ćwiczyć dokładnie “hebrajską formę chrześcijaństwa”. .

Wielu zwolenników tej ideologii trzyma teorię teologii o Dualnym Przymierzu, w której talmudyczni Żydzi są “ludem wybranym”, w przymierzu z Bogiem we współczesnych czasach, wraz z wszczepionym (na podstawie Rzym. 11: 17-24, Biblia Św. ) Pogańscy chrześcijanie. Jest to powszechnie uważane za herezję i zostało uznane za liczbę soborów kościelnych, takich jak Sobór Florencki, a także w Nowym Testamencie. To błędne przekonanie ma dodatkowy skutek, jakim jest przekształcenie takich pogańskich syjonistów w zwolenników żydowskiego syjonizmu.

 

 

———————————

Kwi-01-2012 20:00

Syjonistyczne kukułki w gnieździe chrześcijaństwa

Stuart Littlewood

Salem-News.com

Uszkadzając przesłanie biblijne: to propagandowy klasyk, a indoktrynacja trwała 100 lat.

(LONDON) – Jeśli jesteś tak zaintrygowany, jak ja, jak prawdziwy chrześcijanin może zostać przyjęty przez syjonizm, krótki artykuł na ten temat jest dostępny w Sadaka http://www.sadaka.ie/Articles/Papers/PAPER- Christian_Zionism.pdf:

 

 

“Przeznaczeniem narodu żydowskiego jest powrót do ziemi Izraela i odzyskanie dziedzictwa obiecanego Abrahamowi i jego potomstwu na zawsze. Dziedzictwo to rozciąga się od rzeki Egiptu do Eufratu. W ich kraju Jerozolima jest uznawana za ich wyłączną, niepodzielną i wieczną stolicę, a zatem nie można jej dzielić.

W sercu Jerozolimy będzie odbudowana żydowska świątynia, do której przyjdą wszystkie narody, by oddawać cześć Bogu. Tuż przed powrotem Jezusa nastąpi siedem lat klęsk i wojny zwanej uciskiem, która zakończy się wielką bitwą zwaną Armageddon, podczas której bezbożne siły przeciw Bogu i Izraelowi zostaną pokonane.

Jezus powróci wtedy jako żydowski Mesjasz i król, aby królować w Jerozolimie przez tysiąc lat, a naród żydowski będzie miał uprzywilejowany status i rolę w świecie. “

 

To dlatego uważam, że pastorzy syjonistyczni nauczają wielu prawd biblijnych, aby w kwestiach zasadniczych – Izraela- ostatecznie zwodzą ludzi. Oni są po obu stronach: ważni biskupi oraz znani pastorzy.

 

Przerażająca amerykańska koalicja jedności Izraela zrzesza ponad 200 partnerów, którzy twierdzą, że reprezentują ponad 40 milionów Amerykanów w największej sieci grup proizraelskich na świecie. Ich misją jest “skupienie wysiłków organizacji świeckich i religijnych oraz jednostek, dla których istnienie państwa Izrael jest centralne i niezbędne dla przyszłości wolnego świata. Szkolimy te organizacje i osoby prywatne w kwestiach bezpieczeństwa i radykalnych ideologii, w tym globalnego islamskiego terroryzmu … dociera do milionów ludzi poprzez ponad 200 chrześcijańskich i żydowskich organizacji, w tym kościoły, synagogi, sieci modlitewne, ośrodki analityczne i tysiące osób.

 

“Chrześcijanie są winni długu wiecznej wdzięczności wobec Żydów”

Pastor John Hagee jest założycielem i przewodniczącym Chrześcijan Zjednoczonego dla Izraela, który twierdzi, że jest największą organizacją proizraelską w Ameryce, z ponad 850 000 członkami. Odbywa co najmniej 40 proizraelskich wydarzeń miesięcznie w miastach i miasteczkach w całym kraju. “Budujemy poparcie dla Izraela od wybrzeża do wybrzeża!” To rodzaj proklamacji, która ujawnia prawdziwy program.

 

Uwaga!! Pastor Chojecki współpracuje z organizacją Chrześcijan Zjednoczonego dla Izraela, co nie przeszkadza mu krytykować Izraela celem uwiarygodnienia. 

 

 

 

W co wierzy CUfI Hagee?

Wierzymy w absolutną władzę [świętego] Pisma, aby rządzić sprawami ludzkimi.

Wierzymy w obietnicę Rodzaju 12: 3 dotyczącą narodu żydowskiego i narodu izraelskiego. Wierzymy, że jest to wieczne przymierze między Bogiem a nasieniem Abrahama, któremu Bóg jest wierny. Rodzaju 12: 3 “I będę błogosławił tych, którzy was błogosławią i przeklinają, którzy was przeklinają; w tedy wszystkie narody ziemi będą błogosławione. “Punkt: Bóg obiecał błogosławić człowieka lub naród, który błogosławi naród wybrany. Historia dowiodła ponad wszelką wątpliwość, że narody, które pobłogosławiły naród żydowski, otrzymały błogosławieństwo od Boga; narody, które przeklinały naród żydowski, doświadczyły przekleństwa Boga.

Wspieramy Izrael, ponieważ wszystkie inne narody zostały stworzone przez akt ludzki, ale Izrael został stworzony przez działanie Boga! The Royal Land Grant, który został dany Abrahamowi i jego potomstwu przez Izaaka i Jakuba z wiecznym i bezwarunkowym przymierzem.

 

Nie ma bezwarunkowego przymierza i dlatego dyspensjanaliści nie uznają rozwodów ponieważ kłoci się to z wiecznym przymierzem Izraela.

 

Paweł napisał w Liście do Rzymian 15:27 “Gdyby poganie mieli udział w ich (żydowskich) duchowych rzeczach, to są zobowiązani, aby służyć im także w sprawach materialnych”.

Chrześcijanie mają dług wdzięczności wobec narodu żydowskiego za ich wkład, który zrodził wiarę chrześcijańską … Żydzi oddali się chrześcijaństwu:

a) Pismo Święte

b) Prorocy

c) Patriarchowie

d) Maryja, Józef i Jezus Chrystus z Nazaretu

e) Dwunastu uczniów

f) Apostołowie

Nie można powiedzieć: “Jestem chrześcijaninem” i nie kocham narodu żydowskiego.

Hagee udaje, że stosunki między chrześcijanami i Żydami wciąż trwają jak w czasach biblijnych. Stosuje metody “zarządzania grzybami” – trzymaj je w ciemności i utrzymuj w nich szuflady końskie. Gdyby jego wyznawcy kościoła w Stonestone zadali sobie trud niezależnej podróży na Zachodni Brzeg i do Gazy – i mam na myśli niezależną, a nie izraelską wycieczkę autobusową z przewodnikami przeszkolonymi przez dział propagandowy w Tel Awiwie (lub przez Hagee) – szybko odkryliby niegodną prawdę.

 

 

Skuteczną ripostą do biblijnych zniekształceń używanych do popierania izraelskiej żądzy supremacji jest Deklaracja Jerozolimska o chrześcijańskim syjonizmie, oświadczenie łacińskiego patriarchy i lokalnych przywódców kościołów w Jerozolimie wydane w 2006 r.

 

Http://imeu.net/news/article003122. shtml

 

Są na ziemi, na linii frontu, w Ziemi Świętej. Oni znają wynik. Postawili prawdziwą chrześcijańską sprawę. I jest tego podsumowane w pierwszym zdaniu:

“Kategorycznie odrzucamy chrześcijańskie doktryny syjonistyczne jako fałszywą naukę, która psuje biblijne przesłanie miłości, sprawiedliwości i pojednania.

“Dalej odrzucamy współczesny sojusz chrześcijańskich liderów i organizacji syjonistycznych z elementami rządów Izraela i Stanów Zjednoczonych, które obecnie narzucają jednostronne przedwczesne granice i dominację nad Palestyną. To nieuchronnie prowadzi do niekończących się cyklów przemocy, które podważają bezpieczeństwo wszystkich narodów Bliskiego Wschodu i reszty świata.

“Odrzucamy nauki chrześcijańskiego syjonizmu, które ułatwiają i wspierają te polityki, gdy promują rasową wyłączność i wieczną wojnę, a nie ewangelię powszechnej miłości, odkupienia i pojednania nauczane przez Jezusa Chrystusa. Zamiast skazywać świat na zgubę Armageddonu, wzywamy wszystkich do uwolnienia się od ideologii militaryzmu i okupacji. “

 

Czy zdajecie sobie sprawę, że w ŻADNYM ZBORZE  nie naucza się o syjonizmie i fałszywym Izraelu? za to w wielu naucza się o trwającym przymierzu z Izraelem. Bezwzględnym przymierzu.

 

 

 

Deklaracja, wyjaśnia Sadaka, stwierdza, że ​​”chrześcijańscy syjoniści agresywnie narzucili nienormalną ekspresję wiary chrześcijańskiej i błędną interpretację Biblii, która jest podporządkowana politycznemu porządkowi współczesnego państwa Izrael … Chrześcijański syjonizm rozwija się dosłownie i futurystyczną hermeneutykę, w której starotestamentowe obietnice złożone starożytnym Żydom zostały przeniesione do współczesnego państwa Izrael w oczekiwaniu na ostateczne przyszłe spełnienie. ”

Dla posoborowego kościelnego słowa “hermeneutyczne” przeczytaj “interpretowanie Pisma Świętego”.

Uszkadzanie przesłania biblijnego

Syjonizm nie tylko okrywa się wiarą żydowską, ale ukrywa swoją paskudną twarz za spódnicami chrześcijaństwa. I wierzcie lub nie, jest nawet ruch, który nazywa się Światową Muzułmańską Organizacją Syjonistyczną….

 

cdn

 

 

 

Updated: 16 września 2019 — 11:04

1 Comment

Add a Comment

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme