Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Niebezpieczeństwa chrześcijańskiego syjonizmu i dyspensacjonalizmu. cz 5.

DLACZEGO WIELU CHRZEŚCIJAN JEST TAK NIEBIBLIJNYCH (Rev. Gordon Moyes)

 http://www.gordonmoyes.com/2011/11/21/why-are-some-christians-so-unbiblical/

KAZANIE. DLACZEGO NIEKTÓRZY CHRZEŚCIJANIE WIERZĄ DZIAŁALNOŚCI niebiblijnej?

 

 

Szczerzy chrześcijanie wydali 100 milionów dolarów na ogłoszenie, że koniec świata zakończy się 21 maja, gdzie  chrześcijanie zostaną uwięzieni, a miliony niewiernych zginą. Przewrotna prognoza Harolda w Porwanie kościoła nie odbyło się tak jak  słynne przepowiednie w Balmoral Beach Sydney w 1923 roku. Amfiteatr gwiezdny został założony, by nauczać dzieł Krishnamurtiego promowanych przez Towarzystwo Teozoficzne. Miała być platformą wykładów przez oczekiwanego “Nauczyciela świata”. Wielu ludzi wierzyło, że zostało zbudowanych w oczekiwaniu na drugie przyjście, kiedy Jezus Chrystus mógł powrócić spacerując po wodzie między głowami ludzi w Sydney.

Dzisiaj niewierzący wyśmiewają Harold Camping, ale jego zwolennicy i wielu wyznających chrześcijan broni go, jak dobrze przypomina ludziom o nadchodzącym sądzie i uniesieniu. Camping i jego zwolennicy twierdzili, że otrzymują osobiste objawienia przez Ducha Świętego o czasach ostatecznych. Jeśli Bóg doprowadzi nas do pewnego wglądu, nigdy nie będzie przeciwne do tego, co stwierdza Słowo Boże. Niezależne proroctwa, które niektórzy chrześcijanie przedstawiają dzisiaj, zawsze uczą więcej niż strony biblii.

 

Od admina bloga:

 

4 lata temu uwierzyłem w edomickie baśni o 7 letnim cyklu shenitah:

 

Jeśli Wielki ucisk nie rozpocznie się 13 września, to może być dopiero za 7lat.

 

Gość Jonathan Cahn (Edomita lub Chazar)) skasował dziesiątki tysięcy dolarów na fałszywym proroctwie sprzedawanym jako książki. W tamtym czasie byłem naiwny i wierzyłem w wybraństwo Żydów, którzy Żydami nie są.

Przeszło bez echa. Ten rabin naucza nadal ….gojów.

Co ciekawe moje nawrócenie od żydowskich bajek było równoległe z moim chrztem w 2015 roku.

 

_____________

(powrót do tekstu)

 

Szacuje się, że tylko trzy procent populacji świata zostanie pochwycone, podczas gdy reszta zostanie pozostawiona, a świat dobiegnie końca. W pewien  poniedziałek Harold Camping dokonał nowego przewidywania: pochwycenie nastąpiło 21 października, a nie 21 maja, jak pierwotnie proklamował z powodu błędu matematycznego w liczbie dni obliczonych od czasu Ukrzyżowania.

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ To niebiblijne  NAUCZANIE?

W 1843 roku w USA tysiące ludzi sprzedało swoje domy i interesy i poszło dookoła kraju głosząc rychły powrót Chrystusa. Byli zwolennikami Williama Millera, rolnika z Nowego Jorku. Miller zrozumiał 2300 dni Daniela 8:14, aby odnieść się do liczby lat, aż do powrotu Chrystusa w jego czasach. Ponieważ “siódemki” w Danielu 9 zostały przetłumaczone jako “tygodnie” w Biblii Króla Jakuba, Miller założył, że wszystkie proroctwa odnoszące się do dni muszą oznaczać lata. Dodanie 2300 lat do czasu proroctwa Daniela dało Millerowi datę między 21 marca 1843 a 21 marca 1844 roku.

Pomimo wielkiego podniecenia, 21 marca 1844 roku, przyszedł i odszedł bez powrotu Chrystusa. Miller był zdruzgotany, ale jeden z jego naśladowców wrócił do obliczeń i odkrył, co uważał za błąd. Nowa data została ustalona na 22 października 1844 roku.

Kiedy nawet 1844 nie zadziałało, niektórzy zwolennicy porzucili ten ruch. Wielu jednak próbowało znaleźć nowe wyjaśnienie. Ellen G. White doprowadziła w końcu adwentystów Dnia Siódmego do wniosku, że Jezus powróci niewidzialnie w 1844 roku i że wkrótce objawi Swą obecność. Inną grupą, która próbowała trzymać się daty 1844 roku, był Jonas Swendahl, który uważał, że rok 1844 nie oznaczał daty powrotu Jezusa, ale początku ostatniego pokolenia. Swendahl nauczał, że Jezus powróci w 1874 roku.

 

Jednym z wyznawców Swendahla był były prezbiter o nazwisku Charles Taze Russell. Kiedy 1874 roku przybył i odszedł, doszedł do wniosku, że 30 lat to za mało dla pokolenia. Dodał więc 70 lat do 1844 roku i doszedł do wniosku, że Jezus powróci w 1914 roku. Ta i inne różnice doprowadziły go do rozstania z Drugimi Adwentystami i uruchomienia Strażnicy Syjonu oraz Zwiastuna Obecności Chrystusa. Jego naśladowcy stali się znani jako Świadkowie Jehowy. Data 1914 została zmieniona na 1925, 1941 i 1975.

W 1992 r. Harold Camping opublikował w 1994 r. Podobnie jak Miller, odrzucił historyczne rozumienie Daniela 8. Proroctwo to wyraźnie opisuje powstanie królestwa Grecji pod panowaniem Aleksandra Wielkiego i podział jego imperium na cztery inne. Ale zamiast postrzegać przepowiednię jako spełnioną, Camping transportuje swoje spełnienie na nasze czasy. Podobnie jak adwentyści i Świadkowie Jehowy, koncentruje się na “ukrytych” znaczeniach tekstów, widząc wskaźniki na rok 1994 w liczbie świń utoniętych w Morzu Galilejskim lub w liczbie służących w domu Abrahama. Camping był w błędzie. 6 września 1994 przyszedł i zniknął. Następnie ponownie wyznaczył datę na 21 maja 2011 r., A następnie na październik 2011 r.

Apokaliptyczne myślenie zawsze było częścią amerykańskiego życia religijnego i kultury popularnej. Płynie do obszarów, w których podróżowali amerykańscy misjonarze i nauczyciele Biblii. Nauki o końcu świata różnią się dramatycznie o tym, jak się pojawią. Przytłaczająca większość chrześcijan odrzuca pogląd, że dokładną datę i godzinę powrotu Jezusa Chrystusa można przewidzieć. Jezus powiedział nam, że “o tym dniu i godzinie nikt nie wie”. (Mateusza 24:36) Nie usprawiedliwiamy ich, ponieważ są szczerzy, bo szczerze się mylą!

Istnieje cały zarys podejrzanych doktryn wierzących przez niektórych chrześcijan. Wiele z nich opiera się na dyspensacjonalizmie, protestanckiej tradycji ewangelickiej i zielonoświątkowej opartej na biblijnej hermeneutyce, która widzi serię chronologicznie następujących po sobie okresów w historii, w których Bóg odnosi się do ludzi na różne sposoby. W ciągu następnych pięciu tygodni przeanalizujemy je z perspektywy biblijnej.

 

 

W JAKI SPOSÓB STWORZONO TE  NAUCZANIA?

 

 

Jako system dyspensacjonalizm jest zakorzeniony w pismach Johna Nelsona Darby (1800-1882) i Ruchu Braci. Teologia dispensationalism składa się z charakterystycznej eschatologicznej perspektywy czasów ostatecznych, ponieważ wszyscy dyspensjonaliści  trzymają się premillennialismu i większość trzymać się pochwycenia  preUcisku. Dyspensacjoniści wierzą, że Bóg jeszcze nie wypełnił Swoich obietnic dla politycznego narodu Izraela, stworzonego przez Narody Zjednoczone w 1948 roku jako wybrany przez Boga lud biblijnych czasów. Te obietnice obejmują obietnice ziemi, które w przyszłości doprowadzą do tysiącletniego królestwa, w którym Chrystus po swoim powrocie będzie rządził światem od Jerozolimy przez tysiąc lat. Tacy wierzący sprzeciwiają się obecnie roszczeniom do ziemi palestyńskiej i wspierają masową pomoc finansową dla Izraela w walce z sąsiednimi krajami Bliskiego Wschodu.

W tej sytuacji cały protestantyzm buduje królestwo Edomitów.

 

IZRAEL MÓWI WIĘCEJ DO  CHRZEŚCIJANINA NIŻ JAKIEKOLWIEK INNEJ OSOBY.

 

 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX w. W Wielkiej Brytanii i USA powstała nowa grupa polityczna o nazwie syjonizm,

To jest fakt historyczny,.

Grupa wpływu mająca na celu przywrócenie Izraela do Palestyny. Dzięki niezwykle hojnemu wsparciu żydowskich biznesmenów ten ruch polityczny na zawsze zmienił bieg chrześcijaństwa i historii, mimo że większość chrześcijan nie znała go w tym czasie. 

Tak samo jak wyrżnięcie polskiej inteligencji Hitlera na spółkę ze Stalinem miało zbudować Polin. Udało im się.

 

Człowiek wybrany do promowania syjonizmu w kościołach chrześcijańskich był weteranem wojny secesyjnej o nazwisku CI Scofield. Do dziś biografie tego wpływowego chrześcijanina nie są celowo sprzedawane w chrześcijańskich księgarniach, ale proste wyszukiwanie w Internecie może potwierdzić to, co piszę.

Jego pierwszą biografią było: The Incredible Scofield, The Man and His Book “autorstwa Josepha Canfielda. Jego historia jest naprawdę niesamowita, rodzaj opowieści, o której kręcą filmy. Oto kilka jego najważniejszych wydarzeń. Jego największy talent tkwił w fałszowaniu dokumentów. Wyprodukował własny dyplom prawniczy, dzięki któremu stał się prawnikiem. O dziwo został prokuratorem generalnym Kansas. Po tym opuścił Kansas, pozostawiając żonę i dwie córki bez środków do życia. Po opuszczeniu Kansas został później aresztowany za fałszerstwo z udziałem kolei. Następnie odbył karę w  więzieniu za fałszerstwo i kradzież oszczędności życiowych matki.

Po zwolnieniu przedstawił dokumenty dotyczące jego stopni Boskości i święceń. Następnie został dr Cl Scofield DD i pastorem dużego kościoła baptystów w Dallas. Niewiele wiedział o Biblii. W tym czasie zwrócił na siebie uwagę Samuela Untermeyera, bogatego nowojorskiego adwokata, a także agenta Rothschildów i jednego z czołowych syjonistów w kraju. Wiedzieli wówczas, że znaleźli człowieka, który mógłby przedstawić syjonizm chrześcijanom.

Dr Schofield i jego nowa dama opuścili swój kościół w Dallas, aby mieszkać w ekskluzywnym Lotus Club w Nowym Jorku, gdzie mieszkali przez następne dwadzieścia lat. Wszystkie ich wydatki zostały zebrane przez ich nowych żydowskich przyjaciół, którzy również sfinansowali jego liczne podróże do Oxfordu w Anglii. Spotkał się tam z czołowymi syjonistami, aby pomóc mu skompilować swoje “notatki”. Był znany ze swojego bogatego stylu życia.

Scofield opracował pomysły Darby’ego, Millera, White’a, Swendahla, Russella i innych Millenialistów, a także dodał interpretacje swoich syjonistycznych przyjaciół, aby utworzyć jego Notatki Scofielda na temat Biblii. To było jak puch eschatologiczny schwytany na teologicznym rzepie. Po zakończeniu notatek przekonał Oxford University Press, by po raz pierwszy wydrukował Biblię z Biblii Króla Jakuba, która zawierała jego notatki. W powiązaniu z wersją Króla Jakuba z 1611 r., Oprawioną w czarną skórę, marketing nadał notatek i ilustracji autorytatywne powietrze. Z pomocą angielskich syjonistów tysiące egzemplarzy wysłano za darmo do duchownych, kolejna reklama marketingowa. Duchowni głosili od niego do swoich zborów, a członkowie kupowali własne kopie. Nie trwało długo, zanim stała się najlepiej sprzedającą się Biblią na świecie,

Tysiące pastorów zaczęło ich używać bez zadawania oczywistych pytań. “Kim jest ten człowiek?” – “Skąd się wziął?” – “Jakie jest jego całkowite pochodzenie?” i  “Dlaczego Żydzi inwestowali w książkę tak dużo pieniędzy, aby pomóc przynieść “prawdę” chrześcijanom?

Była to największa inwestycja, jaką kiedykolwiek zrobili syjoniści. Stworzyli teorię zwaną dispensationalism (ang) . Te doktryny lub wierzenia nigdy nie zostały znalezione przez prawdziwych teologów z jakiegokolwiek wyznania i nie akceptują ich dzisiaj jako prawdy biblijnej. Przekonania te nie są akceptowane przez wyznania katolickie, anglikańskie, prawosławne lub inne protestanckie. Ale w Stanach Zjednoczonych notatki Scofielda, przedstawiające linię czasu tego, co Bóg robił w każdej dyspensacji, i co stanie się w przyszłości, stały się standardową nauką o kościołach braci, zielonoświątkowców, południowych baptystów i fundamentalistów i kolegiach biblijnych. Ich członkowie i pastorzy stali się entuzjastycznymi ewangelistami, misjonarzami i nauczycielami Biblii, którzy przybyli do każdego kraju swojego świata. Oni z kolei wpłynęli na innych, aby każdy ewangelista radiowy, ewangelista krucjaty od DL Moody’ego, wpływali na ludzi.

 

Analityk polityczny Richard Allen Greene argumentował, że dyspensacjonalizm wywarł wielki wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, w tym na poparcie dla państwa Izrael. Komentator polityczny Kevin Phillips wskazuje w swojej książce American Theocracy (2006), w jaki sposób zwolennicy demokracji i inni fundamentalistyczni chrześcijanie, wraz z lobby naftowym, udzielili politycznego wsparcia inwazji na Irak w 2003 r. Bez zgody prowizorycznego ONZ.

Nauczanie to nadal determinuje przydział do budżetu Izraela setek milionów dolarów każdego dnia. Zachęciło to dwóch amerykańskich prezydentów, aby położyli palce na przycisku, który rozpaliłby broń nuklearną.

 

__________________

Światem rządzą Judejczycy, którzy Judejczykami nie są o czym mówił Pan Jezus.

To oni rękoma protestantów finansują Izrael i wszczynają wszelkie wojny.

 

Do żydowskich hejterów:

Bardzo szanuję Judejczyków a więc nie jestem antysemitą.

Problem w tym, że Judejczyków praktycznie dzisiaj nie ma i dlatego ten szacunek lokuje w apostołach tegoż pochodzenia.

 

Polecam nawet książkę “Żyda”:

 

https://www.gandalf.com.pl/b/kiedy-i-jak-wynaleziono-narod-zydowski-a/

 

Prawda jest taka, że to protestanci budują również świat szatana.

Nikt obecnie nie oddziela się od wymienionej w Apokalipsie synagogi szatana.

 

 

 

 

 

 

Updated: 24 września 2019 — 17:32

4 komentarze

Add a Comment
  1. To jak mnie nazwać jeśli bardzo darze szacunkiem i od lat jak pamiętam lubiłem Izrael i widzę czuje tam moc .Nie mówię że wszystkie decyzje polityczne a tymbardziej finansowe Żydów podobają mi się ale patrzę szerzej na Izrael i dla mnie to bardzo ważny kraj .Może 90lata gdy czytałem stary testament wywarły na mnie ten wpływ .Nowy testament jest uzupełnieniem starego i szanuje całość . Trzeba jeszcze stosować się do tego co nasz Pan nakazał w Piśmie świętym.Szalom

  2. Mam dosyć ważne pytanie. Mianowicie czy warto się modlić za tych co to odwrócili się od Boga i dążą do zdemonizowania ludzkości? Mówię m.in o członkach masonerii, celebrytach i innych którzy ulegli ich ideologii o nawrocenie czy to coś da? Czy jeszcze można coś zdziałać szczera modlitwa.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme