Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dlaczego protestantyzm wyciął kilka ksiąg Starego Testamentu.

“Prawda zwycięży”

 

 

Poniższy temat należy do kategorii ciężkich tematów i jestem otwarty na dyskusję. Ale podjąć go trzeba choćby w ograniczonym zakresie. Chciałem napisać o tym wszystkim z detalami, ale po kilku godzinach doszedłem do wniosku, że wyszłaby z tego praca magisterska.

 

 

 

 

Kościół chrześcijański otrzymał Biblię od grekojęzycznych Judejczyków  (nie Żydów) i większość, która otrzymała Dobrą Nowinę to nawróceni w świecie hellenistycznym. W ten sposób grecka Biblia Aleksandryjska stała się oficjalną Biblią wspólnoty chrześcijańskiej i wywodzi się z niej przytłaczająca liczba cytatów z Pism Hebrajskich w Nowym Testamencie .

Bez względu na pochodzenie apokryficznych ksiąg , w kanonie Aleksandrii stały się one częścią Pisma Chrześcijańskiego.

 

 

W miarę upływu czasu i rozwoju chrześcijaństwa, narastała niechęć Żydów do Septuaginty, jako Biblii chrześcijan. I tak oto w Talmudzie dzień pojawienia się tego tłumaczenia przyrównano nawet do ciemnego, w którym sporządzono i wyniesiono złotego cielca. Synagoga żydowska odcięła się od tej hellenistycznej wersji hebrajskiej Biblii, zwłaszcza po pojawieniu się innych greckojęzycznych przekładów pism hebrajskich Słowa Bożego, mianowicie przekładów Akwili z Pontu (ok. 140 r. n.e.), Teodocjana (ok. 180 r. n.e.) oraz Symmacha (ok. 200 r. n.e.) , które starały się być wierne oryginałowi starohebrajskiemu.

http://www.kosciol.pl/article.php/20060510121851165

 

Dla prawdy czasem i korzystam z takich źródeł. Nie jestem ani katolikiem ani syjonistą z Edomu.

 

 

 

 

Od czasów Orygenesa ojcowie Kościoła, którzy znali hebrajski, różnicowali , przynajmniej teoretycznie, księgi apokryficzne od ksiąg Starego Testamentu, chociaż korzystali z nich swobodnie. Na wschodzie Syrii do VII wieku kościół posiadał tylko księgi kanonu hebrajskiego z dodatkiem Księgi Kaznodziei , czyli Mądrości Jezusa, syna Siry (ale bez Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza). Zawierał także Mądrość Salomona , Barucha , List Jeremiasza i dodatki do Daniela. 6-wieczny rękopis Peszitty (wersja syryjska) znany jako kodeks Ambrosianus ma także III i IV Księga Machabejska, II (czasami IV) Ezdrasza i Wojny Józefa VII.

2 księga Ezdrasza była także w kanonie słowiańskim.

 

Uwaga!

 

Księgi, które miały należeć tylko do kanonu aleksandryjskiego nazwano w XVI w. w katolicyzmie deuterokanonicznymi, a w protestantyzmie apokryfami.

Jest to bardzo ważne rozróżnienie ponieważ apokryf tłumaczymy jako “ukryte”. Dlaczego jest to ważne? Jest to istotne, gdyż pokazuje pewną spójność obecnego dyspencjalnego (m.in. proizraelskiego) protestantyzmu z kanonem biblijnym neohebrajskim, czyli na nasze edomickim.

 

Z ko;lei zaś deuterokanoniczne oznaczają “wtórne”

Czujecie różnice? Ukryte, tajemne a wtórne? Te pierwsze zrażają, a te drugie są po prostu drugorzędne ale nadal ważne.

Ukryty, tajemny kojarzy się z okultyzmem, a przedrostek deutero oznacza po prostu “drugi”.

Historia pokazuje, że protestancki kanon biblijny jest “wyjątkowo” zbieżny z kanonem żydowskim (nie mylić z Judejskim).

Co ciekawe kanon protestancko-żydowski (nazywają hebrajskim) liczy sobie 66 ksiąg….

Przypadek?

 

Teraz inna ciekawostka. Naczelnym hasłem Jana Husa a później Republiki Czeskiej w skróconej wersji był cytat z 2 księgi Ezdrasza:

 

„Pravda vítězí”

 

 

 

 

Pełna wersja z Ezdrasza 3:  „kobiety są silniejsze, ale prawda zwycięża wszystko”.

Ogólnie rzecz biorąc, ktoś mógłby się zastanawiać nad powodem usunięcia niektórych ksiąg i nazwania ich apokryfami.

Jak myślicie dlaczego je usunęli protestanci z Żydami?

 

W 2 księdze Ezdrasza wyrażenie “prawda” wystepuje kilkadziesiąt razy, tak samo jak “prawo”.

Ale podam Wam kluczowy wers:

 

“Cóż mam uczynić tobie, Jakubie? Nie chciałaś mnie słuchać Judo. Przeniosę się do innych narodów i dam im imię moje, aby strzegli praw moich.

Ponieważ mnie opuściliście, Ja także was opuszczę. Gdy będziecie mnie prosić o miłosierdzie, nie zmiłuję się.

 

Nasz Bóg Ojciec zapowiada tutaj iż przeniesie się do innych narodów dając im imię “Bóg Zbawia”. Mało tego, potwierdza rozwód z Jakubem już nawet nie z Izraelem. No i to znienawidzone przez obecnych Edomitów z zborach Prawo:

 

Przeniosę się do innych narodów i dam im imię moje, aby strzegli praw moich.

 

Cały ekumenizm jest kontynuacją walki Edomitów z Prawem Boźym. Ezaw sprzymierza się z Ismaelem by zniszczyć lud Boży.

 

Podobnie jest ze wspaniałą Księgą Syracha. Slowo “prawo” występuje w niej kilkadziesiąt  i to nie w znaczeniu składania ofiar, ale prawa moralnego co wynika z kontekstu.

 

 

Przykłady:

 

” Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie(17) Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, a przed obliczem Jego uniżą swe dusze.”

 

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. 

Wiedź rozmowę z rozumnymi, a każda przemowa twoja niech będzie o Prawie Najwyższego. (16) Mężowie sprawiedliwi niech będą twoimi współbiesiadnikami, a w bojaźni Pańskiej niech będzie twoja radość!

 

 

Dlaczego tak bardzo Bozy ludzie naciskali na Prawo? Ponieważ po pierwsze ze względu na grzech Adama i Ewy zostaliśmy skażeni, a po drugie w gąszczu kłamstw i działań demonów przez ich  ludzi ciężko jest znaleźć prawidłowa drogę życia bez popełniania błędów. Tą drogą jest Prawo Boże, tak samo jak kodeks drogowy dla kierowcy aby nie spowodował wypadku.

Popatrzmy dalej:

 

“Mądrość, wiedza i znajomość Prawa są od Pana, miłość drogi dobrych czynów są od Niego”

 

Przecież nie znajomość prawa ofiarniczego, ale moralnego, tego co jest rozszerzeniem dekalogu.

 

1) Ten, co Pana się boi, będzie tak czynił, a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość.

 

Zmarnieja wszyscy nie trzymający się Prawa Bożego:

 

Przez jednego mądrego miasto się zaludnia, a pokolenie żyjących bez Prawa zmarnieje. (

 

Księgi Machebejskie nie występują w biblii żydowskiej i protestanckiej co na jedno wychodzi ze względów niekorzystnych historycznie dla Edomitów.

To w nich właśnie jest zapisana historia jak to potomkowie Ezawa stoją w kolejce do obrzezania stając się na siłę Izraelitami.

 

Kanon aleksandryjski wraz z księgami deuterokanonicznymi uznawali  Judejczycy pochodzący z diaspory, zwłaszcza egipskiej.

 

 

My jednak mamy ten przywilej w czasach ostatecznych poznawać prawdę, która wyzwala z intryg Złego. Jesteśmy powołani do nowego życia, w którym Duch Boży wprowadza nas we wszelka prawdę.

 

 

 

 

Updated: 2 października 2019 — 19:48

16 komentarzy

Add a Comment
 1. Rzeczywiście jest to bardzo interesujący temat, dziękuję za poruszenie tego…

 2. A co z apokalipsą Abrahama? To tez jest apokryf

  1. Osobiście uważam za wiarygodne tylko te, które były deuterokanoniczne

   1. Niby tak. Nawet niektórzy interpretują pewne wersety z tej księgi, że tam byli kosmici. 😀

   2. Nazwiska autentyczne (rodowe) niżej wymienionych osób zostały usta­lo­ne w oparciu o:

    Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III- 2, SUSW Warszawa).
    Relacje osób znających osobiście wielu spośród wykazanych.
    Dane ujawnione przez historyków w ich licznych publikacjach.

    Jerzy Albrecht – Finkelstein
    Amsterdamski – Saul Henrykowski
    Stanisław Arski – Apfelbaum
    Stefan Arski – Artur Salman
    Bronisław Baczko – Gideon
    Leszek Balcerowicz – Aaron Bucholtz
    Jan K. Bielecki – Izaak Blumenfeld
    Bolesław Bierut – Rotenschwanz
    Alef Bolkowiak – Alef Gutman
    Michał Boni – Jakub Bauer
    Jerzy Borejsza – Beniamin Goldberg
    Wiktor Borowicki – Aaron Berman
    Marek Borowski – Szymon Berman – jego wuj – Jakub Berman
    Stefan Bratkowski – Blumstejn
    Stanisław Brodzki – Bronstejn
    Jan Brzechwa – Jan Worobiec
    Ryszard Bugaj – Izaak Blumfeld
    Zbigniew Bujak – lewy syn rabina Małachowskiego
    August Chełkowski – Dawid Cnajbaum
    red. Kamila Chilińska – Halpern
    Wiesław Chrzanowski – Szymon Knopfstejn
    Adam Cichocki – Aaron Zigenbaum
    Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein
    Bernard Cukier – Kolski
    Józef Cyrankiewicz – Izaak Cymerman
    Marek Czekalski (prezydent Łodzi) – Wachter
    Tadeusz Daniszewski – Dawid Kirschbaum
    Ostap Dłuski – Adolf Langer
    Jan Dobraczyński (pisarz) – Gutmacher
    Ludwik Dorn – Dornbaum
    Andrzej Drzycimski – Abraham Engel
    Lech Falandysz – Aaron Fleischman
    Arkady Fidler – Efroim Trusker
    Pawel Finder – Pinkus
    Aleksander Ford – Liwczyc
    Władysław Frasyniuk – Rotenschwanz
    Jerzy Frydberg – Izrael Frydberg
    Bronisław Geremek – Berele Lewartow
    Zofia Gomułkowa – Liwa Szoken
    Henryk Goryszewski – Jakub Glikman
    Jan Górecki – Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
    Wiktor Górecki – Muhlrad,”komandos” z 1968
    Maria Górowska (sędzia) – Sad lub Berger
    Halina Górska – Rasa Kugelschwanz
    Alina Grafowska – Rasa Rotenfisch
    Hanna Gronkiewicz-Waltz – Haka Grundbaum
    Ryszard Marek Wroński – Goldberger
    Wiktor Grosz – Izaak Medres
    Jacek Groszkowski – Hersz Herszkowicz
    Leon Halban – Blumenstok, prof. KUL-u
    Aleksander Hall – Miron Hurman
    Marian Hemar – jan Marian Herscheles
    Józefa Hennelowa – Zyta Goldmond
    Szymon Hirszowski – Szymon Hirsz
    Józef Hubner – Dawid Szwarc
    Piotr Ikonowicz – Dawid Goldsmith
    Henryk Jabłoński – Apfelbaum
    Jerzy Jakubowski – Miszkatenblit
    Ludwika Jankowska – Luba Kowieńska
    Andrzej Jaroszewicz – Aron Samet
    Piotr Jasienica – Lech Benar
    Jerzy Jaskiernia – Aaron Aksman
    Mieczysław Jastrun – Agatstein
    Tomasz Jastrun s. Mieczysława – Agatstein
    Kalina Jędrusik – Makusfeld
    Roman Juryś – Chaim Szacht
    Jarosław i Lech Kaczyńscy – Kalkstein
    Ida Kamińska – Rachel, dyr. Teatru Żyd. w W-wie
    Jan Karski (kurier AK) – J. Kozielewski-?
    Andrzej Kern – Dawid Ginsberg
    Jan Kobuszewski – Weisleder
    adm. Piotr Kołodziejczyk – Robert Cajmer
    Grzegorz Kołodko – Samuel Hanerman
    Maria Komar (generałowa) – Riwa Zukerman
    Janusz Korczak – Henryk Goldszmit
    Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg
    Jerzy Kosiński – Josek Lewinkopf
    Janina Kotarbińska – Dina Steinberg, ż. prof. Kotarbińskiego
    Mikołaj Kozakiewicz – Jakub Kleinman
    Helena Kozłowska – Bela Frisch
    Stanisław Krajewski – Abel Kaimer
    Hanna Krall – Haka Rejchgold
    Krzysztof Król – Aaron Rosenbaum
    Marian Krzaklewski – Dawid Zimmerman
    Lucyna Krzemieniecka – Wiera Zeidenberg
    Edward Krzemień (dziennikarz GW) – Wolf
    Kunicki – Goldfinger
    Kazimierz Kuratowski – Kuratow
    Zofia Kuratowska-Jaszuńska – Goldman
    Jacek Kuroń – Icek Kordblum
    Aleksander Kwaśniewski – Izaak Stoltzman
    Jolanta Kwaśniewska -Konty – Kohn
    Stanisław Jerzy Lec – Letz de Tusch
    Janusz Lewandowski – Aaron Langman
    Olga Lipińska – Fajga Lippman
    Teresa Liszcz – Rasa Lankamer
    Jan Lityński – Jakub Leman
    Lubiejski – Zygielman
    Łozowski – Salomon Abramowicz
    Aleksander Łuczak – Dawid Lachman
    Helena Łuczywo – Chaber (ojciec), Guter (matka)
    Aleksander Małachowski – Jakub Goldsmith
    Marek Markiewicz – Samuel Moritz
    Tadeusz Mazowiecki – Icek Dikman
    Jacek Merkel – Samuel Nelken
    Adam Michnik – Aaron Szechter
    Andrzej Milczanowski – Aaron Edelman
    Jerzy Milewski – Dawid Machonbaum
    Leszek Moczulski – Robert Berman
    Karol Modzelewski – Samuel Mendel
    Zygmunt Modzelewski – Fischer
    Jerzy Morawski – Izaak Szloma
    Stanisław Nadzin – Gutman
    Stefan Niesiołowski – Aaron Nusselbaum
    Piotr Nowina-Konopka – Haim Kromer
    Róża Ochabowa – Grunbaum
    Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein
    Józef Oleksy – Szymon Buchwio (Łemek)
    Jan Olszewski – Izaak Oksner
    Janusz Onyszkiewicz – Jojne Grynberg
    Jerzy Osiatyński – Szymon Weinbach
    Janina Paradowska – Rachela Busch
    Jan Parys – Haim Pufahl
    Aleksander Paszyński – Finkelstein
    Mirosława Pażyńska – Srula Kundelman
    Lesław Podkański – Izaak Freinkel
    Ezdra Podlaski – Rotenschwanz
    Kazimierz Pomian – Furman lub Rotenschwanz
    Radkiewiczowa, żona min. – Ruta Teitsch
    Helena Radlińska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sł. Społ.
    Mieczysław Rakowski – Mojżesz Rak
    Jan Reguła – Josek Mützenmacher
    Jan Maria Rokita – Izaak Goldwicht
    Adolf Rudnicki (pisarz) – Schneider
    Jan Rulewski – Fikelman
    Rutkowski – Botwin
    Hanka Sawicka – Szapiro
    Ryszard Setnik – Szymon Bauman
    Izabela Sierakowska – Rebeka Sommer
    Janusz Sityński – Jakub Leman
    Ernest Skalski – Wilker lub Nimen
    Skrzeszewski – Fokenman
    Krzysztof Skubiszewski – Szymon Schimel
    Władysław Sławny – Rosenberg
    Antoni Słonimski – Stomma
    Zenon Smolarek – Izaak Zimmerman
    Ewa Spychalska – Salome Stein
    Marian Starownik – Symeon Steinman
    Stefan Starzewski – Gustaw Szusterman
    Stanisław Stomma – Szaja Sommer
    Michał Strąk – Baruch Steinberg
    Julian Stryjkowski (pisarz) – Pesah Stark
    Jerzy Stuhr (aktor) – Josek Feingold
    Hanna Suchocka – Haka Silberstein
    Bolesław Sulik – Jakub Steinberg
    Kalman Sultanik – Chaim Studniberg
    Irena Szewińska (sportowiec) – I. Kirszenstein
    Stefan Szwedowicz (brat Michnika) – Szechter
    Roman Szydłowski – Szancer
    Wiesława Szymborska – Rottermund
    Paweł Śpiewak – Stinger
    Bolesław Tejkowski – Benio Tejkower
    Jerzy Turowicz – Jakow Turnau
    Stanisław Tuszewski – Salomon Hardnik
    Magda Umer (piosenkarka) – Humer (córka zbrodniarza UB)
    Jerzy Urban – Josek Urbach
    Mieczysław Wachowski – Jakub Windman
    Henryk Walczak – Zukerman
    Lech Wałęsa – Lejba Kohne
    Dawid Warszawski – Konstanty Gebert
    Adam Ważyk (poeta) – Wagman
    Andrzej Werblan – Aaron Werblicht
    Andrzej Wieczorkiewicz – Hirsz Gelpern
    Aleksander Wirpsza – Leszek Szaruga
    Dariusz Wójcik – Dawid Wisental
    Andrzej Wróblewski – Andrzej Ibislauer
    Ludmiła Wujec – Okrent
    Jan Wyka – Leopold Wessman
    Roman Zambrowski – Rubin Nusbaum
    Janusz Zaorski – Jakub Bauman
    Andrzej Zoll – Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
    Janusz Ziółkowski – Izaak Zemler

    1. Być może tak jest.
     Ale jaka pewność że to wiarygodne źródło

    2. Cechy antropologiczne powyższych ludzi zdradzają jednoznacznie ich pochodzenie od sasanidow inaczej zwanych czarnogłowymi.

 3. Dziekuje Piotrze za to dobre studium. Chwala Bogu Ojcu za Jego instrukcje, ktore sa prawda.
  Jak zapisal Dawid
  Wszystkie przykazania twoje są prawdą”
  Biblia Warszawska Ps 119:86
  Oby swiatlo tej prawdy oswietlalo nasza droge.

 4. Księgi deuterokanoniczne uważasz za natchnione czy wiarygodne? Jest różnica.

 5. W kanonie protestanckim jest w istocie 27 ksiąg starego testamentu z biblii hebrajskiej, ale niektóre z nich są podzielone i w tym sposobie liczenia wychodzi 39. Co z tego że w nowym jest 27 ksiąg i po dodaniu 39 (27) wychodzi 66? Katolicy z ksiąg deuterokanonicznych wywodzą np. Istnienie czyśćca. Sugestia że protestanci odrzucili deuterokanoniczne z uwagi na swoją “sympatię” do Żydów jest naciąganą. Decydowały o tym inne względy. Zresztą sam Luther miał bardzo negatywny stosunek do Żydów.

  1. Wszystko jest kwestią wiedzy. Wiekszosc zborow jest proizraelska

   1. Bo tak wynika z Pisma Świętego, co bardzo Cię boli.

    1. Żart stulecia
     I tym się zdradziłes.
     Nie mam więcej pytań

 6. Zapewne jedne z ksiąg wyrzuconych przez protestantów to księgi Machabejskie. Sam do tych ksiąg mam mieszany stosunek.

  Z jednej strony te księgi opisują ważne wydarzenie z historii czyli powstanie przeciwko wrogowi Boga Izraela czyli Antiochowi IV Epifanesowi.

  Z drugiej strony te księgi to tuba propagandowa dla dynastii Machabeuszy aby usprawiedliwić ich władzę królewską na dwoma pokoleniami Izraela czyli Judą i Beniaminem. A jak wiadomo władza królewska nad pokoleniami Izraela należała tylko do dynastii z linii króla Dawida. A pamietajmy Machabeusze włączyli do państwa Judei oraz do dwóch pokoleń Izraela, Judy i Beniamina Edomitów.

  Więc mam do tych ksiąg mieszane uczucia. Jednak stanowią one cenną wiedze o ile ma się do nich krytyczny stosunek.

  O tym, że księgi Machabeuszy są zmanipulowane, niech świadczy fakt, że w tych księgach usiłuje się nagąc do rzeczywistości proroctw Daniela, że Antioch IV ustanowił w miejscu świętym ohydę siejącą spustoszenie.

  Tymczasem Isus/Jezus obalał ten fakt, ponieważ cytował prawdziwy wers z księgi Daniela, że ta ohyda nie powstała jeszcze i ma powstać nie w świątyni ale w miejscu świętym. Zresztą Machabeusze manipulowali także w księdze Daniela, współpracując z Edomitami a szczególnie z ich sektą esseńczyków.

  1. “Z drugiej strony te księgi to tuba propagandowa dla dynastii Machabeuszy aby usprawiedliwić ich władzę królewską na dwoma pokoleniami Izraela czyli Judą i Beniaminem. A jak wiadomo władza królewska nad pokoleniami Izraela należała tylko do dynastii z linii króla Dawida. A pamietajmy Machabeusze włączyli do państwa Judei oraz do dwóch pokoleń Izraela, Judy i Beniamina Edomitów.”

   Uważam Cyrylu, że powinieneś sprawiedliwie spojrzeć na dynastię z rodu Dawida oceniając Machabeuszy. Kiedy czytamy ks Królów każdy rozdział nowego króla zaczyna się mniej więcej tak: “czynil to co zle w oczach Pana”.

   A Manasses, czy byl człowiekiem jednobarwnym? Machabeusze popełnili błąd kosztujący zniknięcie Judy raz na zawsze.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme