Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Święta Złego i święta Boga.

Moja strona, blog ma w nazwie detektyw prawdy, co od samego początku oznaczało szukanie prawdy, jej odkrywanie. Dzisiejszy temat jest własnie odkrywaniem prawdy przy czym zaznaczam, że sam nie do końca świętuje święta biblijne ale wcale nie świętuje świąt pogańskich.

Od wczoraj mamy Yom Kippur. i dlatego postanowiłem napisać ten teksty.

 

fot. https://www.bjela.org/blog/sukkot

 

Tak wygląda obecnie Sukkot w Izraelu.

 

 

 

Jako punkt wyjścia musimy sobie pewne fakty ustalić. Po pierwsze są święta Boga i TYLKO Jego a nie ludzi.

Po drugie, są święta pogańskie, czyli Złego i w końcu po trzecie są święta edomickie nazywane potocznie żydowskimi.

Podział wygląda następująco:

 

 

 

 

Co więcej, Bóg zarządził tylko 7 Świąt, czyli Świętych Dni lub „Świąt”.

 1. Pascha
 2. Święto Przaśników
 3. Święto Pierwszych Owoców
 4. Zielone Świątki
 5. Trąbki
 6. Pokuta
 7. Namioty

 

Szatan zarządził wszystkie pozostałe

 1. Purim – edomickie
 2. Wielki Post
 3. święta Wielkanocne
 4. Chanuka – edomickie.
 5. Adwent
 6. Boże Narodzenie
 7. Halloween

Niektórzy dodają do tego urodziny jako gloryfikację swego ego.

 

Pragnę przy tym zauważyć, że po samych obchodach świąt przez polskich Żydów widać, że nie są spadkobiercami Judejczyków ani Izraela.

 

Oni świętują CHanukę:

 

Kaczyński

 

 

Komorowski

 

Wałęsa z Lubawiczami:

 

 

 

 

Natomiast nie świętują ANI jednego święta Boga Izraela. Nie świętują szabatu, nie świętują Sukkot ani Paschy.

 

Komorowski świętujący Wielkanoc:

 

 

Boży Izrael powinien świętować święta Boga.

 

“Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta

 

Pan Jezus je obchodził i wszyscy Izraelici przed nim.

Osobiście rok temu zacząłem świętować paschę. Bardzo fajne święto.

 

Czy powinniśmy świętować święta izraelskie?

Nie musimy, gdyż świętowanie ich powinno wynikać z serca.

Trzeba to czuć.

Aczkolwiek w biblii nie ma mowy o usunięciu tych świąt.

Osobiście podchodzę do nich jak pies do jeża, ale Paschę będę na 100% świętował. podoba mi sie wypiek placków (macy)  :D.

 

 

Są osoby, które jako argumentu dowodzącego że już nie należy tych świąt obchodzić, powołują się na słowa Apostoła Pawła: „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.” (Kol. 2:16-17 BW)

Inny przekład oddaje ten werset tymi słowami: „Niechaj nikt nie odważa się krytykować was czy to z powodu pokarmu i napoju, czy też z powodu święta, nowiu księżyca lub szabatu. To są tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Ciało Chrystusa.” (Kol. 2:16-17, BP)

Osądzanie, z powodu tych świąt, świadczy o czymś wręcz przeciwnym – ci ludzie je obchodzili, gdyż inaczej nie mogliby stać się obiektem krytyki.

http://www.mesjasz.info/%C5%9Bwi%C4%99-biblijne/wst%C4%99p-czy-%C5%9Bwi%C4%99ta-biblijne-s%C4%85-aktualne

 

Już nie ma Judejczyka ani Greka, a więc jesteśmy Judejczykiem  i poganinem, jednym w Jezusie czy jak kto woli w Jeszui.  Święta Boże są zatem dla wszystkich wierzących.

 

 

W końcu ostatni mój argument:

EKUMENIŚCI NIE ŚWIĘTUJĄ ŚWIĄT IZRAELSKICH.

 

Muzułmanie nie będą tych świąt świętować.

 

Święta Channuki i Bożego Narodzenia to święta edomickie:

 

Bóg nienawidzi Ezawa (Mal 1: 3; Rz 9:13), a Bóg nienawidzi doktryny Nikolaitów (Elevated Clergy; Rev 2: 6; 15), ponieważ są jednym i tym samym. Ich kapła ni i rabini czy pastorzy to Nikolaitanie Edomici.

 

Wiecie jaka jest geneza Channuki?

 

Geneza Chanuki związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25 dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.e, kiedy władca Palestyny, Antioch IV z hellenistycznej dynastii Seleucydów postanowił zmusić Judejczyków do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich. Władca złupił Świątynię, umieścił w niej greckie posągi[1], utworzył w niej miejsce kultu Zeusa[

 

Tak więc Edomici świętują illuminati – święto świateł nigdy nie będące świętem Boga a wymysłem ludzkim.

 

Rabin Meir ujawnił tajemnicę znaną tylko nielicznym: że zapalenie menory Chanuki nie upamiętnia zwycięstwa biblijnej Machabeuszy . Tajemna tradycyjna doktryna Chazala (tj. „Mędrców” Talmudu) dotycząca Chanuki polega na tym, że upamiętnia ona „rozkosz dla narodu żydowskiego” oraz ich chlubne uroczystości. Tajne nauczanie Chanuki mówi, że Bóg rzekomo zapewnił mityczne osiem dni oliwy nie jako środek ułatwiający zwycięstwo lub gwarantujący pomyślne wypełnienie świętego obowiązku, ale raczej jako znak ( halacha osah micwa ), o Jego ciągłej adoracji ludu judaistycznego.

 

 

Wracając do obowiązku świąt. Zacznijmy od tego, że mamy pokój z Bogiem, ufając jedynie skończonemu dziełu Chrystusa.

Nie masz pokoju z Bogiem, ufając Chrystusowi i będąc obrzezanym.

 

Bóg dał święta, aby skierować naszych duchowych ojców w stronę Chrystusa. Były cienie, a On był prawdziwy. Autor Listu do Hebrajczyków ostrzega swoją społeczność,  którzy byli kuszeni, aby powrócić do Świątyni i cieni Starego Przymierza, że ​​powrót to zaprzeczenie, że Chrystus przyszedł.

Jeśli zrozumiemy, że były to typy, cienie, które wskazywały na Chrystusa, dojdziemy do dwóch wniosków. Po pierwsze, nie były złymi rzeczami. Zbyt często niektórzy traktują Stare Przymierze tak, jakby miało wady, coś, co należy odrzucić na bok. Ale sam Bóg zarządził te święta dla dobra swego ludu. Po drugie jednak Chrystus jest większy niż cienie. Nie obchodzimy świąt zachowując święto. Zamiast tego obchodzimy święta, przywiązując się do Chrystusa. On jest naszą ucztą.

Czy więc powinniśmy świętować te święta? Nie, jeśli przez „powinien” mamy na myśli, że mamy taki obowiązek. Czy możemy? Z pewnością zależy to od tego, gdzie są nasze serca…..

 

 

Updated: 9 października 2019 — 22:00

69 komentarzy

Add a Comment
 1. Dzisiaj nie jest Święto Namiotów (Sukkot) tylko Yom Kippur. Taka mała poprawka. Pozdrawiam 🙂 …nie musisz publikować tego komentarza 😀

 2. Chciałbym móc bardziej świętować sabat ale ostatnio mam taką pracę że wymaga tego abym przychodził w sobotę a naprawdę nie chcę nie wiem co mam zrobić chciałbym was prosić o modlitwę za mnie pozdrawiam was wszystkich

  1. Wysłałem “maila” do Pana Boga, Tobie, bracie, daję “do wiadomości” 🙂

   Panie Boże.
   Mój kochany Tato, proszę Cie, pomóż Dawidowi – Ty wiesz, któremu. Pragnie być posłuszny Twojej woli i Twojemu Prawu, a jak zwykle, świat staje “okoniem” na jego drodze. Panie Mój, Boże i Ojcze, proszę Ciebie – tego, który wszystko stworzył i który wszystko ma pod swoja kontrolą – pomóż, proszę, swojemu dziecku, które właśnie teraz Cię potrzebuje. Jeśli jest dojrzały w wierze i już ma możliwość “postawić się światu”, dodaj Mu, proszę, odwagi by się sprzeciwić bezbożnym wymogom i pójść za Twoją wolą. Jeśli jeszcze nie – pokaż mu, proszę, najlepszą drogę w jego sytuacji (innej zresztą niż najlepsza, Panie mój, nie pokazujesz) i dopomóż Mu wypełnić Twoją wolę – na Twoją chwałę, a także na świadectwo nam – Twoim dzieciom. Proszę Cię o to mój Panie, Boże mój i Ojcze w imię Pana Jezusa. Tobie, Panie Boże i Ojcze chwała i cześć na zawsze.

 3. Gdy wracam do domu z pracy na 16:00, zostaje mi 5 godzin na co tylko chcę. Co z nimi zrobić?

  1. Czytaj Pismo Święte 🙂 znajdziesz tam wszelką mądrość, wskazówki jak żyć.

 4. Wszystkie święta, proroctwa, przepisy, nawet projekt świątyni odpowiadały rzeczom duchowym i wskazywały na przyszłe odkupienie. Zanim On, Jezus Zbawiciel przyszedł te ustalenia dawały nadzieję przez wiarę, że nadejdzie, miały przeprowadzić naród izraelski i Prawo Boże przez historię do odpowiedniego czasu, by gdy się objawi poznali wszyscy. Widział Pan , że naród sam się zatraciłby w morzu zła (złoty cielec), dlatego dołożył im rygoru by przestrzegali wszystkiego- to miało przetrwać, mieli nieść to światu lecz oni potraktowali to jako jarzmo, a nie wyróżnienie, a z drugiej strony popadli w pychę czując się szczególnymi (co i dzisiaj jest pułapką dla nas, pycha ze zbawienia, wiedzy, czy dobrych uczynków). Mądrzy widzieli tę zapowiedź w baranku paschalnym, Abraham uwierzył Panu i zechciał Izaaka ofiarować bez mrugnięcia okiem (podoba mi się tu opis z rzekomej księgi Jaszera pokazujący wytrwałość zarówno Abrahama, jak i samego Izaaka), Dawid zawierzył, że król z jego krwi będzie rządził i dlatego, że uwierzyli to chociaż byli grzeszni Bóg zasłonił ich grzechy i nie wspomni ich. Mimo buntu, Bóg zawsze forsował swój plan. Jezus Chrystus, Bóg i król w sferze ziemskiej i duchowej. W Nim dwie linie się łączą: królewska linia krwi po odrzuceniu Go przez Jego lud (ks. Samuela) w linii Dawida oraz Boska linia z Nieba. W Jego ręku prawnie jest cała władza, nawet według naszych, ludzkich rachub i genealogii. Jest też na wzór Melchizedeka królem-kapłanem składając najważniejszą ofiarę i przebywa cały czas u Ojca. Ostatecznie Jego Słowo nie wraca do Niego bezowocnie, dopóki nie wypełni Jego woli.

   1. Hm…
    Czytając Stary Testament, też doszedłem (albo mnie Pan Bóg doprowadził) do wniosku, że Bóg Starego Testamentu i nasz Zbawiciel to jedna i ta sama osoba – tylko w “innej roli”.

    Ale Pan Bóg jest niesamowity! 🙂

    1. W Ewangelii Jana mówi o tym wprost ? Pozdrawiam bracie

     1. A wiecie, teraz właśnie mi przyszło takie pytanie na myśl… Wierząc, że pan Jezus jest Bogiem, dlaczego Szatan chciał od Jezusa pokłonu w zamian za bogactwa na Ziemi? Czy nie wiedział, że Jezus jest Bogiem? Bo jeśli wiedział, to dlaczego mu to wszystko oferował, skoro wiedział, że to i tak wszystko stworzone jest przez Boga i wszystko do Niego należy?

      1. Ponieważ szatan przejął panowanie nad ludźmi i jemu służą władcy tu na ziemi, przejął= ukradł, chciał skorumpować Jezuza tak jak przekupił ludzkich władców
       wszystko to, cała ta deprawacja i rządy szatana do czasu sądu i apokalipsy kiedy Najwyższy stoczy bój i pokona szatana i zgładzi go i Pan Nasz Najwyższy przejmię swoją własność ziemię i będzie nowa ziemia, a stare rzeczy przeminą,…to już, szykujmy się!

      2. Szatan wiedział że Pan Jezus nie będzie korzystał ze swoich atrybutów Boskich tylko odpierał ataki jak zwykły człowiek. Na tym polega miłość do nas ze Pan Jezus nie skorzystał do końca ze swej mocy żeby powiedzieć wykonało się. Mógł jednym słowem przerwać swoje cierpienie ale tego nie zrobił z miłości do ludzi. Czyż to nie piękne? ?

 5. Co do Chanuki – wypada uzupełnić do końca genezę i znaczenie tego święta, co trochę Ci umknęło.
  Geneza Chanuki związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25 dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.e, kiedy władca Palestyny, Antioch IV z hellenistycznej dynastii Seleucydów postanowił zmusić Żydów do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich. Władca złupił Świątynię, umieścił w niej greckie posągi, utworzył w niej miejsce kultu Zeusa i zbudował ołtarz, na którym złożył ofiarę dwudziestego piątego kislew 167 p.n.e. (lub według innych źródeł – 168 p.n.e). Działania Antiocha IV stały się przyczyną wybuchu powstania narodowowyzwoleńczego, zwanego Powstaniem Machabeuszów, na którego czele stanął Matatiasz z rodu Hasmoneuszy z pięcioma synami. Po śmierci Matatiasza dowództwo nad powstańcami objął jego syn – Juda Machabeusz. W trzy lata po zbezczeszczeniu Świątyni przez Antiocha IV powstańcy zwyciężyli Seleucydów i 25 kislew 164 p.n.e. (lub 165 p.n.e.) zdobyli Jerozolimę i odzyskali Świątynię. Juda dokonał jej rytualnego oczyszczenia, ale odnaleziono tylko jeden dzban oliwy zabezpieczonej pieczęcią arcykapłana. Taka ilość powinna wystarczyć na utrzymanie w lampie (ner tamid) płomienia tylko przez jeden dzień, ale płomień utrzymywał się aż przez osiem dni. Święto Chanuka upamiętnia owo wydarzenie – rozpoczyna się 25 dnia kislew i trwa przez osiem dni.
  Nie wspomina o niej Bblia Hebrajska, ale księga Machabejska, którą uznajesz za wiarygodną.

  1. Wszystko ok, tylko kwestia perspektywy.
   Świętowane jest nie zwycięstwo ale napad Anitocha na Prawo Boże. Konkretnie dzień, a w konsekwencji kult Zeusa. Jesli się myle w moim spojrzeniu to mi to wyłóż Panie Robercie.

  2. Na pewno warto pamiętać o kolejnym z cudów uczynionych przez Pana Boga. Ale żeby robić z tego święto… hm… moim zdaniem, lepiej lepiej się trzymać tego, co Pan Bóg nakazał wprost, domysłów zaś, cóż, nie przewartościowywać. Pan Bóg nie ustanowił tego święta – ustanowili go ludzie. Pewnie z wdzięczności Panu i w dobrej wierze, jednak, z lektury tych dwóch ksiąg (machabejskich), nie wynika, że zrobili to pod Bożym natchnieniem. Proszę Cię zatem, trzymajmy się tego, co Panu Bogu miłe i nie dokładajmy nic do tego, bo zupełnie niechcący może z tego wyjść złoty cielak.

   Pozdrawiam Cię , Bracie i błogosławię Ci w imieniu naszego Zbawiciela – Pana Jezusa.

 6. Słuchajcie tego już za wiele!
  dokonałam dziś strasznego odkrycia.
  Słuchajcie słyszeliście o efekcie mandeli… że ulegają drobnym zmianom detale otaczającej nas rzeczywistości nazwy filmów , logo etc….
  kiedy o tym czytałam myślałam to jest… rozrywające umysł, ale zaufam Bogu … nie będę się bać.
  jakieś kilka dni temu odkryłam film na chrześcijanskim kanale o tym że ten efekt zaczyna dotykać również wersety z biblii…
  czy w Izajasza nie było zawsze lew będzie leżał z jagnięciem? …otóż tadam… oto co zaczyna się dziać na całym świecie
  LEW zamieniony na WILKA!
  MAŁO TEGO POJAWIAJĄ SIĘ WERSETY JAKOBY JEZUS KAZAŁ ŚCINAĆ TYCH, KTÓRZY W NIEGO NIE WIERZĄ!
  a w przypowieści o TALENTACH pyta , czemu nie oddałeś moich pieniędzy do BANKU!!!
  SŁUCHAJCIE TU JEST LINK DO RZETELNEGO FILMU W TEJ SPRAWIE https://www.youtube.com/watch?v=uW5APPjZg3c
  niestety po angielsku, chrześcijanin przytacza , wersety w których mowa zapieczętuj pismo az do konca czasu…. rozumiecie do konca czasu.
  Czyli jest KONIEC CZASU biblia jest odpieczętowana i zaczynają się harce. czyli to już, wielkie zwiedzenie.
  tu przypowieść o talentach https://duszpasterstwotalent.pl/przypowiesc-o-talentach-2/ Z BANKIEM!!!!!???? W ROLI GŁÓWNEJ!!???? WHAT???!!!!!!!!!!!!!!!!!

  http://podzielonajablonia.blogspot.com/2012/07/zwierzeta-w-raju.html
  TUTAJ PATRZCIE NA 2 KOMENTARZE POD IZAJASZA…!!!!

  1. Czy ktoś może potwierdzić, że tam było napisane Lew zamiast Wilk? Mam starą Biblię i jest napisane Wilk z jagnięciem. I jakoś nie chce mi się wierzyć, że druk się magicznie w Biblii zmienił, bo czy to jest aż tak istotne, czy to Lew czy Wilk będzie leżał z jagnięciem, że aż miałoby się to zmienić?

   1. tak, podaje się na amerykańskich chrześcijan bo oni to obszernie komentują, w komentarzach pod filmami, ja też pamiętam lew zbarankiem, jako dziecko miałam ilustrowaną biblię w której był lew i baranek…może odszukam bo może jest gdzieś u kuzynki.
    wersety ulegają zmianie… w 53;15 ten chrześcijanin dowodzi,że zawsze był lew, są jakby pozostałości https://www.youtube.com/watch?v=uW5APPjZg3c
    cały ten film bardzo wam polecam, szkoda, że nie ma tłumaczenia, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy rozumie, ale to wiarygodne źródło, ten youtuber wyznaje Jezusa, polecam ten film
    Temat jest o tyle groźny,że zmiany dokonują się pod nową religię, w innym filmie ten youtuber przytacza zmiany w tekście, które tworzą 2gie dno, do biblii w/g nwo… przez te zmiany teksty biblii brzmią jakby Jezus był gejem…
    tak samo co do wilka… biblia używa wilka w odniesieniu do wroga – wilk w owczej skórze!
    jak wilk i jagnię razem leżeć będą…jest to właśnie przeinaczanie znaczeń.
    Sam fakt , wiesz to rozwala mój umysł…mówiąc kolokwialnie… sam fakt,że to pop wpływem być może cern??? zaczęło się dziać,że wogóle to dzieje się!!!!!!!!!!!!!

   2. odpowiedziałam w innym komentarzu obszerniej, ale
    Patchouli! Być może w tym wielkie zwiedzenie i trik złego,że ponieważ nie jesteśmy w stanie pomieścić tego w głowie, że takie coś się dzieje… no bo jak!!!!?/uznamy, że biblia zawsze tak brzmiała!
    ja tak jak ty nie chce mi się wierzyć też, ale przecież miałam biblię lew z barankiem razem w raju!!!! na obrazku , uwielbiałam ten obrazek, był piękny, dlatego tak dobrze pamiętam i nie tylko ja!
    Być może to jest to wielkie zwiedzenie!
    I dano jej, bestii, zmieniać prawo i bluźnić przeciwko Najwyższemu!
    Słuchajcie temat jest mega poważny, trzeba się modlić

  2. O ile bardzo sceptycznie podchodzę do całej sprawy efektu Mandeli, to rzeczywiście jest to ciekawy temat… Mnie samej trudno coś na ten temat stwierdzić, ale jak Ty siostro zapamiętałaś ten werset z przypowieści o talentach (wtedy gdy o bankierach nie było w nim mowy)? Zastanawiam się też, gdzie szukać wspomnianego przez Ciebie wersetu o ścinaniu niewierzących, bo kompletnie nie kojarzę, a chciałabym to sprawdzić…

   1. Tak, jest o ścinaniu niewierzących w Apokalipsie, ale nie jest napisane, że Jezus każe ich ścinać, jak napisała ,,obudzona”.

   2. no widzisz Daria… banki, co nie !!!???? ŻADNYCH BANKÓW NIE BYŁO też tak pamiętam!
    https://duszpasterstwotalent.pl/przypowiesc-o-talentach-2/ ale tu już jest i ktoś to nawet komentuje… w świetle współczesności itd…

  3. No dobra… podejmuję się polemiki.
   Na początek opiszę, bardzo pokrótce moje doświadczenia i spostrzeżenia odnośnie tzw “Efektu Mandeli”.
   Jedziemy!
   Pierwszy raz przeczytałem o nim jeszcze przed chrztem i narodzeniem na nowo – grubo ponad 5 lat. I… uwiodła mnie ta koncepcja, a jednocześnie zabrała mi z głowy spokój – no bo jak, Matrix, czy co… Zacząłem na nowo rozmyślać o rzeczach z przeszłości (co do których byłem pewien – mam notatki) – o placu TienanMen (nie wiem, czy dobrze napisałem, bo “jadę” z pamięci), o “Gwiezdnych Wojnach” (byłem fanem i jako dzieciak prowadziaem zeszyt i rysowałem tam postacie, a także zapisywałem ich “kwestie”, które znałem z kina, czy TV), o JFK, i o… jak mawia mój kolega “pierdyliardzie” innych rzeczy. Co do Nelsona Mandeli i innych spraw związanych z RPA, nigdy wątpliwości nie miałem – pamiętam jak było, o placu w Chinach w 1989 – również.
   Jednakże kwestia tzw. “Efektu Mandeli” zabrała mi 2, a może i 3 miesiące życia – kiedy się nad tym mocno pochylałem. To trochę jak u Detektywa – “cisnę”, aż dojdę do prawdy. Nie byłem wtedy człowiekiem nawróconym i zmarnowałem na to mnóstwo czasu, bo byłem wprost zafascynowany a jednocześnie przestraszony tym tematem. Teraz po prosu (tak, serio – a nawet “serio, serio”(!) – poprosiłbym Pana Boga o wyjaśnienie, jak to jest), no ale…
   Co wyczaiłem…
   1. Historia się nie zmienia – to nie komputer, ani nawet nie Matrix – Pan Bóg wyznaczył jej bieg i jako doskonały nie musi wprowadzać “poprawek” (proroctwa się kłaniają i się nie zmieniły – nawet pod wpływem “efektu Mandeli”).
   2. Wynika z P1 – zdyskredytować Pana Boga i przedstawić Go jako gościa, który się myli i musi korygować historię (sorry – bzdura)
   3. Zmieniają się dane dostępne w sieci (mam zrzuty lub obrazy stron, więc mogę porównać) i stymulują nas do śledzenia rzeczy zupełnie bezsensownych.
   4. Ktoś, z rozmysłem bazuje na ludzkiej niewiedzy (aż się ciśnie “Lud Mój ginie, bo brak mu poznania”) i sieje takie rzeczy, no i oczywiście ma w tym swój cel (jaki?).
   5. Sensacja, sensacja i jeszcze raz sensacja – bądź mądry i poznaj…(co?) “efekt Mandeli”, a potem już tylko szpanuj i szpanuj przed ludźmi, którzy są totalnymi ignorantami, ale za to chętnie Ci uwierzą, a jeszcze jak się zdziwią.
   6. Operacja zabierania nam czasu i “usypiania” nas trwa a najlepsze – jeśli się tego nie da zrobić przy pomocy brazylijskich seriali, to może “Mandela”…
   7. Hasło “Mandela” ma być oczywiste i każdy ma je kojarzyć (dlaczego?)

   Siostro “Obudzona”, mechanizm komentarzy na blogu nie wystarczy by przerobić ten temat. W moim mniemaniu jest to kolejny rozpraszacz uwagi i zabójca czasu. Wierzymy w Pana Boga, a także w Jego doskonały plan – doskonały, więc nie wymagający cofania i korygowania. Wg Biblii, coś takiego jak “efekt Mandeli” nie ma racji bytu. Ja zmarnowałem na niego dużo czasu (serio – zmarnowałem, no ale wtedy mnie bardzo poruszył). Nie chcę, byście i Wy – moi Bracia i Siostry, też na to czas, dany przez Boga, marnowali. Lepiej napiszcie mi o innych, niebezpiecznych rzeczach, na które ja się jeszcze mogę nabrać. Pomagajmy sobie nawzajem (“Jedni drugich brzemiona noście”) w zrozumieniu, w uświęceniu ale także w szarej codzienności.

   Swoją drogą, o tzw “efekcie Mandeli” bardzo chętnie porozmawiam z Tobą np na zjeździe czytelników bloga – o ile Pan Bóg dopuści do naszego spotkania.

   Pozdrawiam Cię siostro “Obudzona” i życzę łask i błogosławieństw ze strony naszego Taty, a jednocześnie najpotężniejszej osoby w całym wszechświecie.

   Pozdrawiam Cię w imię Pana Jezusa, na chwałę naszemu Bogu i Stwórcy.

   1. Jak na informatyka Jarku to masz wrażliwą duszę i talent do pisania.

    Ps. Dziękuję bardzo. Wiesz za co…

   2. Jarek też cię bardzo pozdrawiam, ale mnie kwesta Mandeli i tego efektu nie obchodzi i ja nie zamierzam, ani cisnąć, ani tracić czasu.

    Mam zawsze otwarty umysł i dopuszczam do siebie wszystkie nawet najbardziej nieprawdopodobne teorie zwiedzenia, bo pamiętaj ,że będzie OGROMNE!!!
    Modlę się w tym temacie.
    Nie chcę też wzbudzać sensacji, nie będę “zbijać “twoich argumentów, nie mój to cel dyskutować.
    Sam powiedz… czy nie inaczej pamiętasz przypowieść o talentach, bo ja i Daria nie pamiętamy żadnych bankierów w tekście.
    Polecam ci obejrzeć film, jest od chrześcijanina i jest moim zdaniem natchniony, link wklejałam już 2 razy powyżej.
    Na koniec powiem tak, trzymajmy się w DUCHU PRAWDY, módlmy się…. zawsze bo nigdy nie wiadomo jak przebiegłe są plany złego
    Pokój z wami:)

   3. ps. jeśli to co napisałam, Bóg dopuścił do odpieczętowania słów Pisma… to nie uważasz,że jest to niebezpieczna rzecz?!!

    ps.2 może się spotkamy:) ale o efekcie mandeli Broń Boże! ja z Tobą nie będę rozmawiać!

    ps3. Bóg naprawdę mnie obudził i to, że używam nick “obudzona” nie jest kwestią dumy dla mnie
    jakby co mam na imię Dagmara

    1. Dagmara czy w było tak :
     Zaś w Jerozolimie było wtedy Święto Świateł i była zima;
     Ewangelia Jana 10:22 NBG
     https://bible.com/bible/319/jhn.10.22.NBG
     Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie
     W Biblii Warszawskiej oraz tysiąclatce jest tak jak w drugim przypadku. Dziwne to trochę. Nie pamiętam czy zawsze było napisane święto świateł chociaż to to samo co poświęcenie świątyni.

     1. nie pamiętam absolutnie czegoś takiego:(
      myślę, że to dzieje się
      Proszę was o modlitwę, sama mam pomysł, że być może powinnam przetłumaczyć na polski te 2 filmy dla nas …
      mam teraz coś na głowie ważnego, ale jeśli taka wola Boża zrobię to.
      Marcin…skoro tak jest niech Bóg da namsiły bo jest dużo później niż przypuszczamy.
      Pozdrawiam cię i dziękuję, że wziąłeś to poważnie.
      Niestety mam kolejne dowody na bluźnierstwa
      firma nike – z logo saturna stworzyła buty Jezus nike, tu jest strona https://jesus.shoes/
      prawdopodobnie przy poklasku papiestwa bo używa logo papiestwa, a same buty odnoszą się do chodzenia Jezusa po wodzie, zawierają w podeszwie barwioną wodę z jordanu, tak żeby sobie ktoś mógł dosłownie ‘chodzić ” po wodzie, mają wielki krzyż przy sznurowadłach, oraz inne emblematy religijne… sprawdźie to:(

 7. Dlaczego wyczuwam jakieś negatywne emocje w moją stronę “Panie” Piotrze? Ale cóż, mimo wszystko służę uprzejmie:)
  Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali, a między ludem panowała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew (2 Mch 10:1–9 BT).

  1. Pomimo, że jest to blog a nie kościół mamy swoja społeczność identyfikującą się z głównymi założeniami bloga i poprzez wieloletnie doświadczenie wiem, że osób nie nawróconych jest wielu i dodajmy do tego nielicznych ale agentów i stąd rodzi sie ttaka postawa notabene podejrzliwa ale pełna szacunku.

 8. Ok… rozumiem, że każdy kto spojrzy na problem z innej perspektywy niż linia bloga (czyli Pan) staje się z założenia “podejrzany”. No cóż, coś mi to przypomina, ale trudno…
  Czy informacje z księgi Machabejskiej o istocie Chanuki Pana przekonały?

  1. nie jest podejrzany, ale jest spoza a więc nie znamy takiej osoby.
   Bywają tutaj ludzie usuwający listy Pawła, bywają katolicy a blog nie ma charakteru ekumenicznego.

   Chyba nie wpuści Pan do domu pierwszego lepszego człowieka i dlatego nie na miejscu są Pana insynuacje “No cóż, coś mi to przypomina, ale trudno…”.

   Takie psychologiczne zagrywki na mnie nie działają.
   Nie chce mi się kłócić nie do tego zostałem powołany.
   Powodzenia.

   1. Ok, podejrzliwość zostawmy na boku.
    A co z Pańskim poglądem na temat istoty Chanuki. Uległ zmianie pod wpływem przytoczonej treści z Księgi Machabejskiej?

    1. nie wiem co mam sądzić, bo wszak powielil Pan to co ja wcześniej w tym wpisie, a właściwie zacytowałem z wikipedii.

     “Wiecie jaka jest geneza Channuki?

     Geneza Chanuki związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce w Świątyni Jerozolimskiej 25 dnia miesiąca kislew 165 lub 164 p.n.e, kiedy władca Palestyny, Antioch IV z hellenistycznej dynastii Seleucydów postanowił zmusić Judejczyków do porzucenia swych obyczajów, tradycji i wiary mojżeszowej i przyjęcia obyczajów greckich. Władca złupił Świątynię, umieścił w niej greckie posągi[1], utworzył w niej miejsce kultu Zeusa[”

     Co do genezy się zapewne zgadzamy. Machabeuszy księgi uznaje.
     Tylko , że ja uważam, żde świetowane nie jest powstanie Machabeuszy, ale święto WEJŚCIA Edomitów do ludu Bożego poprzez siłowe ich obrzezanie co dalo im w konsekwencji mozliwości ukradnięcia tożsamości Izraela (vide Herod Edomita)

     1. Z przytoczonych przeze mnie informacji wprost wynika, że świętowane jest odzyskanie Świątyni, jej oczyszczenie i ponowne poświęceniea – a nie jak Pan uważa – jej zbeszczeszczenie przez pogan (dodam że ofiarą ze świni i postanowieniem posągu Zeusa). Dostrzega Pan różnicę?

      1. nie z Pana Panie Robercie informacji ale dostepnych w necie.
       Izrael nigdy nie świętował innych świąt aniżeli Bozych i musi Pan to wiedziec. Chanukka jest wymysłem ludzkim.
       Wystarczy spojrzec kto ją świętuje; Komorowski, Kaczyński itd
       Nie dojdziemy do porozumienia w tym temacie, a więc zycze wszystkiego dobrego.

 9. Różnica między nami sprowadza się do oceny, co jest istotą święta Chanuki.
  Pan dokonując pierszego wpisu, pominął część dostępnych informacji stawiając tezę, że Żydzi (a w istocie Edomici) świętują atak pogan na Prawo Mojżesza i zbeszczeszczenie Świątyni. Innymi słowy z tego się cieszą.
  Ja przytoczyłem informacje, uzupełnione treścią KS. Machabejskiej, z których wynika, że istotą tego święta jest coś zupełnie innego: odzyskanie Świątyni, jej oczyszczenie i ponowne poświęcenie.
  A zatem pytam po raz ostatni w tym wątku – czy w świetle przytoczonych argumentów zmieni Pan zdanie, co jest przedmiotem święta Chanuki?

  1. Istotą dyskusji o chanuce nie powinno być to, z jakiego powodu była obchodzona lecz kto i kiedy ją ustanowił? A to ludzie nie Bóg.

   2 machabejska
   36 Wszyscy zaś przy ogólnej zgodzie postanowili, że nie można pozwolić, aby ten dzień minął bez uroczystości, że uroczyście obchodzić trzeba trzynasty dzień dwunastego miesiąca, zwanego po syryjsku Adar, jeden dzień przed dniem Mardocheusza9

   Święto i tradycja ludzka wspomina to co sie wydarzyło, a boskie święta to co ma się wydarzyć. Pozdrawiam

   1. w sumie dziękuję Robertowi bo mam pomysl , inspirację na pewien tekst…

  2. 2machabejska 10
   8 Wspólną zaś uchwałą i ślubowaniem postanowili, że cały naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście

    1. To samo z purim
     Estery 9

     20 A Mardocheusz opisał te wypadki i rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich państwach króla Aswerusa, blisko i daleko, 21 aby im wydać polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień czternasty w miesiącu Adar i piętnasty w nim – z roku na rok – 22 jako dni, w których Żydzi uwolnili się od nieprzyjaciół, i miesiąc, który obrócił się im ze smutku w radość i z żałoby stał się dla nich dniem wesela, aby obchodzili je jako dni ucztowania i wesela, posyłając innym coś z zapasów żywności, a ubogim dary. 23 A Żydzi przekazywali to, co rozpoczęli czynić i co napisał im Mardocheusz,…
     również na podstawie wszystkich słów tego listu i na podstawie tego, co przeżyli i co ich dotknęło, 27 Żydzi postanowili i wzięli na siebie i na potomstwo swoje, i na wszystkich przyłączających się do nich, obowiązek nieprzemijający obchodzenia owych dni, stosownie do pisma i stosownie do czasu – z roku na rok. 28 Owe dni będą wspominane i świętowane we wszystkich pokoleniach z rodziny na rodzinę i z państwa do państwa, i z miasta do miasta. I owe dni Purim nie zaginą wśród Żydów, i pamięć ich nie ustanie u potomnych.
     29 Napisali także królowa Estera6, córka Abichaila, i Żyd Mardocheusz z wielkim naciskiem to, aby ten drugi list [o dniu] Purim obowiązywał jako prawo. 30 I rozesłano pismo do wszystkich Żydów w stu dwudziestu siedmiu państwach królestwa Aswerusa, pismo pokoju i prawdy, 31 aby utrwalić owe dni Purim w czasach ich, jak je przedtem ustanowili Żyd Mardocheusz i królowa Estera, i jak ustanowili dla siebie i dla potomnych swoich przepisy postu i lamentowania. 32 I tak rozporządzenie Estery umocniło przepisy w sprawie Święta Purim i spisane zostało w księdze.

     Ludzie ustanowili święta i tradycje jako prawo. A zarowno purim, chanuka jak i swieto po scieciu nikanora slawilo ich czyny tak naprawdę

     1. Łukasz widzę że wzrastasz i pomagasz mi niechcący w napisaniu pewnego tekstu, który mam napisać zainspirowany p. Robertem.

      1. Modlę się o to, a że uważam to miejsce i Was za zgromadzenie to chcę coś wtrącać ku zbudowaniu. Jako wspólnota razem musimy stać i co widzi jeden, że drugiemu umyka, to w Jezusie jako jedno ciało musimy reagować. A modlę się o Ciebie o Was i abym ja także miał od Pana mądrość, by coś dla zbudowania powiedzieć. Dziś Pan pobłogosławił, oby tekst się udał.

       1. Dziękuję bardzo w imię Jezusa.
        Kiedyś w w Wiśle na zjeździe dziękowałrm publicznie za modlitwy o mnie bo wiem że duża część moich odkryć to prowadnictwo Boże wynikające właśnie z modlitw Waszych.
        Jeszcze raz dziękuję za wsparcie duchowe.

  3. 1mch 4
   59 Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew

 10. Już nie ma Judejczyka ani Greka, a więc jesteśmy Judejczykiem i poganinem, jednym w Jezusie czy jak kto woli w Jeszui. Święta Boże są zatem dla wszystkich wierzących.

  Troszkę się nie zgadzam,rzeczywiście poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa nie ma Judejczyka,ani Greka,nie ma wolnego ani niewolnika wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie,co zaś do słowa poganin- to człowiek który nie uznaje Jezusa,nie wierzy w Niego,a Pismo Święte mówi kto nie wierzy w Syna już jest potępiony.Nie można być Judejczykiem i poganinem w Chrystusie,chyba że coś źle zrozumiałem ☺ a zdarza mi się ☺

  1. dzięki Krzysiu, wczoraj miałem ciężki dzień i ten tekst wyjątkowo byl niedopracowany. Miało to brzmieć chyba ”

   “Już nie ma Judejczyka ani Greka, a nie więc jesteśmy Judejczykiem i poganinem jak Edomici, ale jednym w Jezusie czy jak kto woli w Jeszui. Święta Boże są zatem dla wszystkich wierzących.”

 11. Ew. Jana 10,22 opisuje sytuacje, gdy Jezus przebywa na święcie poświęcenia świątyni( chanuka).
  http://shalomwawa.org/chanuka-w-biblii/

  1. sytuacja podobna do tej jak to apostołowie spotykali sie w niedzielę, co inni interpretuja, że w ten sposb ustanowiono noiwy dzien wolny niedzielę.

  2. Romek

   J. 10
   22 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. 23 Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.

   Czy jest to święto chanuki? Możliwe ale …

   Zakładając, że Jan zachował w tej części Ewangelii chronologię to cofnijmy się wstecz.

   J. 7
   1 Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. 2 A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów.
   (Święto Namiotów wypada w październiku)

   7 Was świat nie może nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. 8 Wy idźcie na święto; Ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. 9 To im powiedział i pozostał w Galilei.
   10 Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.

   14 Tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do Świątyni i nauczał.

   J 8
   1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich.

   20 Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

   59 Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

   13 Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. (czyli sanhedryn w Jerozolimie)

   I dochodzimy do J 10

   22 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni4. Było to w zimie.

   (ciągłość zdarzeń zachowana – patrzcie na wyraz WTEDY w 22 czyli po zdarzeniu z niewidomym )

   Nie zajmuje sztywnego stanowiska ale poprawcie mnie jeżeli się myle.

 12. przepraszam, że tu wątek swój wtrącam… czy warto się kłócić ? zwłaszcza ,że naprawdę coś złego się dzieje…przepraszam, że wtrącam inny temat ale wydaje mi się mega ważny i moze warto by się nad nim pochylić i głęboko przemodlić, bo sprawa rozwala system…
  Marcin napisał ,że zostało zmienione u niego na telefonie…Piotr ,taka sugestia może by warto było zmienić wątek i żeby wszyscy zrobili research, bo naprawdę coś dzieje się strasznego z Pismem…dotychczas Świętym
  pozdrawiam wszystkich bardzo ciepło

  1. Siostro, nic się nie dzieje. W poprzednim komentarzu nie odniosłem się do kwestii “Lew vs Baranek” czy “Wilk vs Baranek”. Oczywiście, że zawsze chodzi o wilka 🙂 “Oto ja posyłam was jak owce między…” (lwy czy wilki?). Trzeba szerzej patrzeć. Porozmawiajmy na zjeździe.

   Z Panem Bogiem.

   1. Ja mówię o Izajasza! tam jest zmienione na wilk zamiast Lew!

    Dlaczego nie czytacie uważnie, dlaczego nie obejrzałeś filmu a wypowiadasz się autorytarnie! przecież to bardzo ważna sprawa…

    oczywiście, że “posyłam was jako owce między wilki” tego nie kwestionuję
    i jeszcze raz napiszę na czym polega zwiedzenie
    jeśli u Izajasza zawsze w raju był Lew i jagnię obok siebie… a teraz jest wilk, gdzie wilk zawsze był symbolem wroga!!!
    zobacz jakie to przeinaczenie znaczeń, baza dla satanizmu
    Jarek powiem szczerze, straciłam cierpliwość, nie przeczytałeś zapewne wszystkich moich postów i nie wniknąłeś w temat poważnie
    dajesz sugestię,że wszystko ok i że panikuję… najpierw zgłąb temat proszę.
    trudno

 13. A najbardziej rozwalające jest to…że w komentarzach, amerykanscy chrześcijanie piszą o ponadnaturalnej zmianie czyli, że w ich własnych bibliach które leżały na pólkach od 30 lat i są stare… doszło do ponadnaturalnej- szatańskiej zmiany! rozumiecie…jeżeli już złe w taki sposób zmienia wersety!
  ja wiem jak to brzmi ale ja tego nie wymyśliłam, ja przytaczam tylko to co odkryłam, a temat jest więcej niż niepokojący!
  takie sprostowanie do powyższego, bo moze chodzi ,że ktoś nie zalapał ,że nie chodzi tylko o nowe tłumaczenie ale o takie harce.

  1. Tak na marginesie, to moja żona miała kiedyś sen, że chciała komuś przytoczyć modlitwę Ojcze nasz w oryginale, zagląda do Biblii a tam są literki, ale nie ma tego co było…

   Księga Amosa 8.11 jeszcze się nie wypełniła:

   Głód słowa Bożego

   11 Oto nadejdą dni –
   wyrocznia Pana Boga –
   gdy ześlę głód na ziemię,
   nie głód chleba ani pragnienie wody,
   lecz głód słuchania słów Pańskich.
   12 Wtedy błąkać się będą od morza do morza,
   z północy na wschód będą krążyli,
   by znaleźć słowo Pańskie,
   lecz go nie znajdą.

   W każdym czasie ufajmy Panu i poznawajmy Słowo Boże, póki możemy.

  2. Wszystko możliwe, w końcu czas jest bliski, zło działa na przeróżne sposoby.

  3. Czyli wychodziłoby na to, że szatan ma aż taką władzę.

 14. Jeśli chodzi o głód Słowa to może być to powiązane z dzisiejszą technologią. Dziś większości ludzi czyta książki jako ebooki i takie tam. Nie trza papieru, tuszu. Wydawca nie martwi się co zrobić z ewentualnym nakładem. Książka jako pdf na tablecie i jedziemy. Korzystanie z dzisiejszej technologii jest ok bo co by nie mówić dzięki niej wzrasta poznanie i zasięg.
  Biblię dziś mało kto czyta a co dopiero jeżeli ktoś wyciągnie wtyczkę.

 15. Wracając do mojego wcześniejszego komentarza nt chanuki.
  Żeby nie było zgrzytów.
  Czy to opis tego święta to nie zajmuje stanowiska. Chodziło mi o logiczny ciąg zdarzeń. Pan Jezus nie poszedł specjalnie na to święto do Jerozolimy żeby je świętować czytaj uznawał je ale już był w Jerozolimie.

  1. wg mnie to, co napisałeś Tomku za logiczne i dzięki za wyręczenie i brawo za samodzielne sprawdzanie

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme