Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak Żydzi przejęli kościół rzymski przez jezuitów. Cz I.

Mam kilka tematów układających historię religii i polityki religijnej w jedną całość. Najważniejszy temat jednak wymagałby napisania książki i wywróciłby dotychczasowe sztuczne podziały religijne.

 

Pewien mój adwersarz o pseudonimie vox, negujący blog, ale stale go czytujący,  zarzucił mi że raz mówię o Żydach a raz o jezuitach. Ja czasem nie publikuje pewnych komentarzy ze względu na bezsens odpisywania artykułem w komentarzu i dlatego teraz, kiedy ten tekst znalazł swoją kolej tłumaczę Panu voxowi i innym, dlaczego można postawić znak równości między Żydami a Jezuitami.

 

Ogólnie jest to bardzo ważny artykuł.

 

Trochę historii.

 

Mniej więcej w XIV wieku hiszpańscy Żydzi byli ZMUSZANI  do przejścia na katolicyzm, ale nadal praktykowali judaizm i notabene robią to pod płaszczem Rzymu i protestantyzmu do tej pory. Ale po kolei.

 

Owi Żydzi byli nazywani w Hiszpanii Marrano.

 

Najszybsze źródło, choć można znaleźć wiele innych.

 

Marranos byli hiszpańskimi i portugalskimi Żydami mieszkającymi na Półwyspie Iberyjskim, którzy nawrócili się lub zostali zmuszeni do przejścia na chrześcijaństwo w średniowieczu , ale nadal praktykowali judaizm w tajemnicy .

Termin konkretnie odnosi się do zarzutu krypto-judaizmu , podczas gdy termin konwersja został użyty dla szerszej populacji Żydów nawróconych na katolicyzm, niezależnie od tego, czy nadal potajemnie praktykowali żydowskie obrzędy. Do nawróconych z judaizmu lub islamu odnosił się szerszy termin „ nowi chrześcijanie ”.” Wikipedia.

 

 

To ci sami Żydzi, którzy za powstania Machabeuszy zostali na siłę obrzezywani.

Nazwę Marrano wzięto od świń. Hiszpańskich Żydów nazywano świniami. Istnieją dwie hipotezy:

 

  1. Nazywano ich tak ze względu na ich niecny charakter.
  2. Przydomek taki otrzymali ponieważ nie jedli świni.

 

 

Liczba konwersji jest umiarkowanie szacowana na ponad 100 000. W połowie XV wieku osoby, które zostały ochrzczone, ale nadal praktykowały judaizm w tajemnicy – Marranos – utworzyły zwarte społeczeństwo. Marranos zaczęli się bogacić i zdobywać wysokie pozycje w państwie, na dworze królewskim i hierarchii kościelnej. Żenili się z najszlachetniejszymi rodzinami kraju.

Pamiętajmy, że Judejczykom nie wolno było mieszać się z innymi nacjami, a więc byli to Edomici. Żydzi ze wschodu to Aszkenazyjczycy, czyli Chazarowie.

 

Tutaj nie zdradzę na tym etapie co się działo z Edomitami do XIV wieku.

 

Hiszpańska inkwizycja trwała od 1478 do 1834 r. I właśnie w tym okresie Ignacy Loyola począł zakon jezuitów w krypcie pod kościołem. Przypominam, że Loyola był Hiszpanem  a jego prawdziwe nazwisko to Iñigo López de Oñaz.

 

Czy pan Ignacy  był naprawdę krypto-Żydem  Marrano?

 

Najpierw musimy dokonać pewnego rozróżnienia.

 

Otóż w Dziejach Apostolskich i listach Pawła Żydzi byli przedstawiani w bardzo negatywnym świetle.

Przykłady:

 

“Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic.
(Dzieje Apost. 13:50,”

 

 

“ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzali i źle usposobili pogan wobec braci.
(Dzieje Apost. 14:2″

 

 

“Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.
(Dzieje Apost. 14:19″

 

Podburzanie, to ich naczelna cecha. Tak skłócono nie tylko Slowian ze Słowianami ale Polaków z Polakami.

 

 

“Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem.
(Dzieje Apost. 17:5,”

 

 

 

“13) Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli tam, podburzając tłumy i wzniecając rozruchy.
(Dzieje Apost. 17:13″ 

 

 

(12) Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd.
(Dzieje Apost. 18:12″ 

 

 

(3) Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił więc wracać przez Macedonię.
(Dzieje Apost. 20:3,”

 

 

(27) Kiedy zaś siedem dni dobiegało końca, Żydzi z Azji zobaczyli go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego
(Dzieje Apost. 21:27″

 

Myślę, że podczas Wielkiego Ucisku tłumy będą podburzane przeciw wiernym Prawu Bożemu ludziom.

 

(12) Kiedy nastał dzień, Żydzi zebrali się i zobowiązali się pod klątwą, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła.
(Dzieje Apost. 23:12,”

 

Tutaj przypomina mi się oficjalne przeklęcie Polaków, o którym kościół syjo-watykański wstydzi się wspominać. Znany w średniowieczu biskup Gaudenty nałożył na Polskę klątwę, która nigdy nie została odwołana.

 

Przy czym należy być uczciwym i zwrócić uwagę na kilka wersetów pozytywnych:

 

(5) Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
(Dzieje Apost. 2:5″

 

 

My wiemy, że Żydzi za czasów Jezusa byli mieszanką Edomitów i Judejczyków oraz Beniamitów tak, jak dzisiaj Polacy sa mieszanką Słowian, Cyganów, Edomitów i Chazarów.

 

Inny cytat z dziejów tłumaczy:

 

(11) Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
(Dzieje Apost. 2:11″

 

 

Popatrzcie, jest rozróżnienie między Żydami a prozelitami.

 

Dlaczego chciałem ukazać to rozróżnienie?

Pan Jezus powiedział wyraźnie, że przyszedł nie do Żydów, ale do zaginionych owiec z Izraela, którzy byli ciemiężeni przez Edimotów a ci z kolei przez Rzymian.Z drugiej strony powiedział także, iz zbawienie bierze swój początek od Żydów, czyli zaczyna sie od tego państwa, Królestwa Judejskiego.

 

Kiedy nadarzyła się  okazja do nawrócenia lub śmierci, zagorzali Judejczycy zostali torturowani i zabici, a praktyczni Żydzi uciekli.

 

I tak jak Edomici przyjęli na siłę obrzezanie tak w Hiszpani stali się katolikami, ale NIGDY nie pozbyli się swojej edomickiej, czyli żydowskiej tożsamości oraz pragnienia zemsty.

 

To dlatego Apokalipsa mówi o ujeżdżaniu bestii przez prostytutkę Rzymsko-katolicką. Edomici wraz już z Chazarami byli ujeżdżani.

Oni nienawidzą kościoła, który tworzyli aby dojść do władzy.

 

 

cdn.

 

 

 

 

 

 

Updated: 11 października 2019 — 09:19

2 komentarze

Add a Comment
  1. Jezuici, franciszkanie, dominikanie, salezjanie, redemptoryści itd. – Grupy mężczyzn zamkniętych w klasztorach, którym organizacja rzymska zabrania zbliżać się do kobiet, podobnie zresztą mają zakonnice (wiem że to niegrzeczne, ale jak byłem dzieckiem miałem jedno skojarzenie, zakonnice=pingwiny, ze względu na ich charakterystyczne barwy)

    Przeczytałem kiedyś komentarz który dał mi do myślenia, ,,gdyby przekopać ziemię przy klasztorach, można by znaleźć wiele ludzkich kości niewiadomego pochodzenia”
    Organizacja kościoła rzymu to zło, jest tam na pewno wielu dobrych ludzi, ale nieświadomych w jakiej kloace tkwią.

    1. Masz rację…szkoda tylko tych dobrych ludzi z kr-k nieświadomych bagna dookoła nich… 🙁

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme