Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Izraelski historyk: Palestyńczycy są biologicznymi potomkami biblijnych Żydów.

Dwa nowe artykuły dotyczą politycznych / genetycznych kontrowersji związanych z pochodzeniem „narodu żydowskiego” (którego uważam za część z tego czy innego powodu plemiennego). Oto historyk izraelski Schlomo Sand w Le Monde Diplomatique , piszący: „Izrael celowo zapomina o swojej historii”. Sand mówi, że żydowskie wygnanie w 70 r. ne jest mitem, a „Żydów” Europy stworzono przez nawrócenie.

 

Następnie pojawia się pytanie o wygnanie w 70 rne. Nie przeprowadzono prawdziwych badań nad tym punktem zwrotnym w historii Żydów, przyczyną diaspory. I z prostego powodu: Rzymianie nigdy nie wygnali żadnego narodu z jakiegokolwiek miejsca na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego…

Ale jeśli nie było wygnania po 70 rne, skąd pochodzili wszyscy Żydzi zamieszkujący Morze Śródziemne od starożytności? Zasłona dymna narodowej historiografii kryje zadziwiającą rzeczywistość. Od rewolty Machabejskiej z połowy II wieku pne do rewolucji Bar Kokhba z II wieku naszej ery, judaizm był najbardziej aktywną religią prozelityzmu…

Najbardziej znacząca konwersja masowa nastąpiła w VIII wieku w ogromnym królestwie Chazar między Morzem Czarnym a Kaspijskim. Ekspansja judaizmu z Kaukazu na współczesną Ukrainę stworzyła wiele wspólnot, z których wiele wycofało się z najazdów Mongołów z XIII wieku na wschód Europy. Tam, wraz z Żydami ze słowiańskich ziem na południu i z dzisiejszych współczesnych Niemiec, stanowili podstawę kultury jidysz…

Do około 1960 r. Złożone pochodzenie narodu żydowskiego było mniej lub bardziej niechętnie uznane przez syjonistyczną historiografię. Ale potem zostali zmarginalizowani i ostatecznie wymazani z izraelskiej pamięci publicznej. Siły izraelskie, które zajęły Jerozolimę w 1967 r., Uważały się za bezpośrednich potomków mitycznego królestwa Dawida, a nie  wojowników berberyjskich i jeźdźców chazarskich. Żydzi twierdzili, że stanowią określoną grupę etniczną, która powróciła do Jerozolimy, jej stolicy, po 2000 latach wygnania i wędrówki.

 

 

Hillel Halkin przyznaje nieco w komentarzu , pisząc, że badania DNA sugerują, że „Żydzi” wiele zawdzięczają mieszaniu genów we wschodniej Europie i Azji:

 

 

Być może pewnego dnia Izrael stanie się „państwem wszystkich swoich obywateli”,
którzy wymagają od niego wartości demokratycznych, krajem
Żydów hebrajskojęzycznych , muzułmanów i chrześcijan, wszyscy równi wobec prawa. Chociaż
znaczna większość świeckich Izraelitów jeszcze nie popiera tego punktu
widzenia, coraz więcej do niego dojdzie, jeśli sprawy będą się toczyć dalej
.

Jeśli chodzi o Palestynę, Schlomo Sand sugeruje, że Palestyńczycy to ludzie, których nazywamy w Biblii „Żydami”:

Oprócz zniewolonych więźniów ludność Judei  nadal mieszkała na ich ziemiach, nawet po zniszczeniu drugiej świątyni [w 70 r.]. Niektórzy nawrócili się na chrześcijaństwo w IV wieku, podczas gdy większość przyjęła islam podczas podboju arabskiego w VII wieku.

Większość myślicieli syjonistycznych zdawała sobie z tego sprawę: Icchak Ben Zvi, późniejszy prezydent Izraela, i David Ben Gurion, pierwszy premier, zaakceptowali go dopiero w 1929 r., W czasie wielkiego powstania palestyńskiego. Obaj stwierdzili kilkakrotnie, że chłopi Palestyny ​​byli potomkami
mieszkańców starożytnej Judei.

 

źródło: https://mondoweiss.net/2008/09/israeli-historian-palestinians-are-biological-descendants-of-bibles-jews/

 

Mordując Palestyńczyków synagoga szatana zaciera jakikolwiek ślad istnienia prawdziwych Judejczyków.

 

 

Wymyślanie diaspory.

 

 

„PO PRZYMUSOWYM WYGNANIU ZE SWOJEJ ZIEMI LUDZIE POZOSTALI JEJ WIERNI PODCZAS ROZPROSZENIA I NIGDY NIE PRZESTALI SIĘ MODLIĆ I MIEĆ NADZIEJĘ NA ICH POWRÓT I PRZYWRÓCENIE WOLNOŚCI POLITYCZNEJ” – TAK BRZMI PREAMBUŁA DEKLARACJI IZRAELSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI. JEST TO RÓWNIEŻ CYTAT OTWIERAJĄCY TRZECI ROZDZIAŁ KSIĄŻKI SAND, ZATYTUŁOWANY „WYNALAZEK DIASPORY”. SAND TWIERDZI, ŻE WYGNANIE NARODU ŻYDOWSKIEGO Z JEGO ZIEMI NIGDY NIE MIAŁO MIEJSCA.

 

 

NAJWYŻSZY PARADYGMAT WYGNANIA BYŁ POTRZEBNY DO ZBUDOWANIA PAMIĘCI DALEKIEGO ZASIĘGU, W KTÓREJ WYOBRAŻONA I WYGNANA RASA NARODOWA ZOSTAŁA POSTAWIONA JAKO BEZPOŚREDNIA KONTYNUACJA„ LUDU BIBLII ”, KTÓRY JĄ POPRZEDZAŁ”, WYJAŚNIA SAND. POD WPŁYWEM INNYCH HISTORYKÓW, KTÓRZY ZAJMOWALI SIĘ TYM SAMYM PROBLEMEM W OSTATNICH LATACH, ARGUMENTUJE ON, ŻE WYGNANIE NARODU ŻYDOWSKIEGO JEST PIERWOTNIE MITEM CHRZEŚCIJAŃSKIM, KTÓRY PRZEDSTAWIAŁ TO WYDARZENIE JAKO BOSKĄ KARĘ NAŁOŻONĄ NA ŻYDÓW ZA ODRZUCENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EWANGELII.

 

Ja bym powiedział mitem katolickim.

 

 

SAND DODAŁ: „ZACZĄŁEM SZUKAĆ BADAŃ NAD WYGNANIEM Z ZIEMI – KONSTYTUTYWNYM WYDARZENIEM W HISTORII ŻYDÓW, PRAWIE JAK HOLOKAUST. KU MOJEMU ZDZIWIENIU ODKRYŁEM, ŻE NIE MA LITERATURY .

 

Nie ma dokumentów mówiących o wygnaniu Judejczyków.

 

POWODEM JEST TO, ŻE NIKT NIE WYGNAŁ LUDU TEGO KRAJU. RZYMIANIE NIE WYGNALI NARODÓW I NIE MOGLIBY TEGO ZROBIĆ, NAWET GDYBY CHCIELI. NIE MIELI POCIĄGÓW I CIĘŻARÓWEK DO DEPORTACJI CAŁYCH POPULACJI. TEGO RODZAJU LOGISTYKA ISTNIAŁA DOPIERO W XX WIEKU. ”

 

W SWOICH BADANIACH HISTORYCZNYCH Sand PRÓBUJE UDOWODNIĆ, ŻE ŻYDZI MIESZKAJĄCY OBECNIE W IZRAELU I INNYCH MIEJSCACH NA ŚWIECIE WCALE NIE SĄ POTOMKAMI STAROŻYTNEGO LUDU ZAMIESZKUJĄCEGO TAK ZWANE KRÓLESTWO JUDEI . JEGO POCHODZENIE, WEDŁUG NIEGO, POCHODZI OD RÓŻNYCH LUDÓW, KTÓRE PRZESZŁY NA JUDAIZM W TRAKCIE HISTORII, W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO I PRZYLEGŁYCH REGIONÓW. ŻYDZI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ TO NIE TYLKO POTOMKOWIE POGAN, KTÓRZY PRZESZLI NA JUDAIZM, ALE TAKŻE ŻYDZI Z JEMENU (POZOSTAŁOŚCI KRÓLESTWA HIMYAR NA PÓŁWYSPIE ARABSKIM, KTÓRZY PRZESZLI NA JUDAIZM W IV WIEKU) I ŻYDZI ASZKENAZYJSCY EUROPY WSCHODNIEJ (UCHODŹCY Z KRÓLESTWA CHAZARÓW, KTÓRZY NAWRÓCILI SIĘ W VIII WIEKU)

TEN SAM WNIOSEK PRZYJĄŁ ARTHUR KOESTLER W SWOJEJ SŁYNNEJ KSIĄŻCE THE THIRTEENTH TRIBE (1976). ROZWIJA KONTROWERSYJNĄ TEZĘ, ŻE WSPÓŁCZESNA LUDNOŚĆ ŻYDOWSKA POCHODZĄCA Z EUROPY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ I ROSJI, W TYM ICH POTOMKOWIE LUB ASZKENAZYJCZYCY , NIE WYWODZI SIĘ OD HISTORYCZNYCH IZRAELITÓW STAROŻYTNOŚCI, ALE OD CHAZARÓW , LUDU POCHODZĄCEGO I ZAMIESZKUJĄCEGO REGION KAUKAZU(HISTORYCZNA CHAZARIA ), KTÓRZY PRZESZLI NA JUDAIZM W VIII WIEKU, A NASTĘPNIE DOBROWOLNIE MIGROWALI LUB ZOSTALI ZMUSZENI DO PRZENIESIENIA SIĘ NA ZACHÓD DO OBECNEJ EUROPY WSCHODNIEJ ( ROSJA , WĘGRY (Soros to węgierski Chazar) ,  UKRAINA , POLSKA , BIAŁORUŚ , LITWA , NIEMCY I INNE MIEJSCA POZA REGIONEM KAUKAZU) PRZED I PODCZAS XII I XIII WIEKU, KIEDY ROZPADAŁO SIĘ IMPERIUM CHAZARSKIE.

 

veteranstodayarchives.com/2010/09/17/the-palestinians-are-descendants-of-the-ancient-israelites/

 

Jednak według mojej oceny najważniejszym kryterium jest odejście od Prawa Boga. Wszyscy ci bankierzy, polsko-chazarscy politycy, artyści nie przestrzegają Tory. Oni wszyscy są potomkami Edomitów i Chazarów. Przy czym obecnie Chazarzy stanowią ok 90% wszystkich Żydów a więc pisząc o nich prawdę nie można być posądzonym o antysemityzm, gdyż Chazarowie pochodzą nie od Sema a od Jafeta.

Kto niby miałby być Semitą p. Marcinkiewicz pracownik zagranicznych banków nie świętujący szabatu ani nie przestrzegający Tory? Czy może sekta Lubawiczów, która wydoiła naród ukraiński? A może Prawa Bożego przestrzega p. Kushner mający siedzibę przy 666 Avenue?

Kto stoi za szczepionkami, wojnami, banksterką i rządzi wszystkimi nacjami? Na pewno nie Semici, gdyż Semici musieliby dbać o to aby nie krzywdzić ludzi.

Semici musieli przestrzegać Prawa Bożego, które można streścić do jednego: miłości. Czy oni czynią miłość? NIE. To są poganie.

Wystarczy przeczytać księgę Syracha i skonfrontować ją z nacją podszywającą się za Izrael i wszystko jasne.

 

To jeszcze nie wszystko z dowodów na judejskie pochodzenie mordowanych Palestyńczyków.

 

Nie tylko DNA i dowody historyczne sugerują, że wielu współczesnych Palestyńczyków jest potomkami Żydów, którzy przeszli na islam w ciągu ostatniego tysiąclecia , ale Misinai zebrał również fascynujące świadectwo od Palestyńczyków, którzy twierdzą, że ich matki zapalały świece szabatowe lub są właścicielami menory przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

 

tabletmag.com/scroll/13577/palestinians-are-jewish

 

Palestyńczycy są więc Krypto Żydami. (Krypto  z greckiego kryptos – κρυπτός , „ukryte”). Są oni ukrywającymi się Judejczykami. Teraz pewnie już jest ich niewielu i część nie zna swojej tożsamości a część faktów synagoga szatana blokuje. Ogólnie w tym świecie jest totalna blokada na prawdę. Popularne są kłamstwa a prawda nie jest popularna.

 

Według izraelskiego biznesmena o nazwisku Misinai z kolei  , hebrajscy przodkowie Palestyńczyków byli wiejskimi mieszkańcami gór, którym pozwolono pozostać na ziemi, aby zaopatrywać Rzym w zboże i oliwę z oliwek.

 

Misinai mówi, że nawet w Gazie są Palestyńczycy pochodzenia judejskiego – nawet więcej niż 90 procent.

 

Pisząc w „ The Jewish Press” , Rachel Avraham dodaje, że według innych uczonych „po czarnej pladze i wyprawach krzyżowych w 1517 r. W Ziemi Izraela pozostało tylko 300 000 osób, z czego tylko 5 000 to Judejczycy… 

 

Język.

Kolejną wskazówkę można znaleźć w języku. Już w latach 90. XIX wieku Instytut Badań nad Izraelem donosił, że dialekt palestyński w języku arabskim zawiera wiele terminów i słów, których nie ma w standardowym języku arabskim, ale wynikają one raczej z integracji języka hebrajskiego i aramejskiego. (Aramejski był językiem używanym przez wielu Żydów w starożytnym świecie i jest językiem, w którym napisany jest Talmud Babiloński).

 

 

Żywność.

 

Jedzenie jest często wskazówką dla żydowskich korzeni, a dla wielu Beduinów zwierzęta niekoszerne są zabronione. Ponadto, jak dowiedzieli się izraelscy producenci matzah , w czasie Paschy sprzedaż przaśnego chleba w palestyńskich wioskach i miasteczkach rośnie i to sporo. . Czy Palestyńczycy mają ochotę na macę, czy może ma to coś wspólnego ze starożytnym obyczajem religijnym?

 

Paradoksalnie, te ostatnie  fakty te znalazłem na stronie syjonistycznej: shavei.org/palestinians-jewish-roots/

 

 

Rysy twarzy.

 

Jeszcze jedno moje spostrzeżenie. Losowo wybieram kilka fotek Palestyńczyków:

 

 

Młody Palestyńczyk

 

 

Zauważmy, że mają szerokie nozdrza.

Teraz dla odmiany p. Kushner:

 

 

Na tej fotce może nie widać, ale tej poniżej charakterystyczny skrzywiony nos:

 

Rysy typowo Kananejsko-Edomickie.

 

 

A teraz Tusk:

 

Tusk, Belka mają duże oczy jak mieszkańcy Turcji, Bułgarii itp.

 

 

 

Jeszcze bardziej zastanawiająco wyglądają piękne Palestynki

 

https://www.youtube.com/watch?v=3IGWZmdjYKI

Praktycznie żadnej różnicy między Polkami….

 

Miss Palestyny:

 

 

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, większość Palestyńczyków jest pochodzenia judejskiego.

To Edomici uciekli do Hiszpanii stając się converso. To oni są Żydami sefardyjskimi. Z kolei kiedy powstawało państwo Izrael w 1948 roku sprowadzono z Europy na siłę Żydów aszkenazyjskich.

Ale nawet przeciętni ludzie mieszkający w obecnym Izraelu nie są syjonistami i mają dosyć wojen i o tym traktuje ten film:

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YN2X5Rt7Gk&t=8s

 

Dobrego dnia wszystkim nacjom na świecie 🙂

 

 

Updated: 17 października 2019 — 09:07

11 komentarzy

Add a Comment
 1. Dążysz do PRAWDY jak rozumiem. A skąd wiemy, czy ten Izraelski hitoryk nie jest Edomitą albo Chazarem? Warto przeczytać i poinformować czytelników bloga o dostępnym w internecie artykule “Historia w służbie idei – przypadek Shlomo Sanda”. Rzetelność i uczciwość poszukiwacza prawdy przemawia za publikacją tego postu, chyba że się mylę i nie o prawdę Ci chodzi?

  1. Skąd wiem?
   Ponieważ taka analiza dla syjonistów byłaby samobójem.

   Nie publikuję tylko komentarzu prowokijacych, personalnych, kąśliwych itp
   Twój się nie wpisuje w powyższe także pozdrowionka. ?

   1. Warto przeczytać ten artykuł, bo wynika z niego, że ten profesor pewne fakty historyczne pomija, inne nadinterpretuje a jego tezy wydają się w wielu wypadkach naciągane.
    Ps. Myślisz że Edomita nie mógłby zdradzić “swoich” dla kasy?

 2. Jest to bardzo interesujący i złożony temat, miło że został tu poruszony… Dzięki za notkę!

 3. Szczerze słaba teoria. Judejczycy także uciekali z Judei, szczególnie za panowania Heroda Wielkiego i potem także, z powodu prześladowania ich przez Edomitów.
  W Judei pozostali Edomici oraz inne ludy.
  A tutaj sam Apostoł Jakub pisze jasno:
  “(1) Jakub, sługa Boga i Pana Isusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.” list Jakuba rozdz. 1
  Czyli po zmartwychwstaniu Isusa, 12 pokoleń żyło w zasadzie w rozproszeniu a nie w Judei. Rzymianie zaś spowodowali, że przed zniszczeniem Jerozolimy resztki Judy i Beniamina którzy uwierzyli w Mesjasza opuścili nie tyle Jerozolimę co Judeę.
  Najprawdopodobniej zniszczenie drugiej świątyni w Jerozolimie spowodowało, ze resztki Judejczyków i Beniamitów opuściły Judeę, jako teren który stracił na wartości w oczach Boga.

  1. “Najprawdopodobniej zniszczenie drugiej świątyni w Jerozolimie spowodowało, ze resztki Judejczyków i Beniamitów opuściły Judeę, jako teren który stracił na wartości w oczach Boga.”

   Tak, ale zauważ, że wg tej teorii pozostali ludzie prości, rolnicy co ma sens choćby dlatego, że za niewoli babilońskiej było podobnie. Nie wszyscy zostali zabrani. Najbiedniejsi nie.

   1. Dlaczego musieli zostać???
    Oni pierwsi w czasie wojny pomiędzy Rzymem a Żydami w 70 roku n.e. wyemigrowali. Dlaczego???

    Ponieważ inaczej musieli by oni utrzymywać przez spory okres czasu ponad 70 tysięczną armie Rzymu plus armie Żydów. Dodajmy do tego ryzyko utraty majątku, w razie oporu czy gwałtów na kobietach. I masz Piotrze obraz, że prości ludzie pierwsi uciekali ze strefy wojny. Uciekali oni z nadzieją na powrót. Ale jak usłyszeli o zniszczeniu drugiej świątyni to po co oni mieli wracać do czego???

    Ponadto po tej wojnie jak Rzymianie zniszczyli nie tylko Jerozolimę czy inne mniejsze miejscowości to prości ludzie, rolnicy, pasterze stracili źródło zarobku i możliwość wymiany handlowej.

    Jak jakaś garstka Judejczyków, Beniamitów, pozostała, to do dziś ich geny przepadły, z prostej przyczyny wymieszali się oni z innymi ludami i kulturowo zostali oni wchłonięcie przez inne ludy.

    Sam ten profesor, żyd, Edomita, dał taką teorie z prostej przyczyny. Aby zdyskredytować Biblie i ewangelie oraz list chociażby Jakuba, w których jasno pisze, że cały Izrael 12 pokoleń żyło w rozproszeniu.

    Za czasów Isusa, w Judei żyli jeszcze Judejczycy czy Beniamici ale była ich już mniejszość w porównaniu z Edomitami i innymi ludami. Machabeusze przez swoje rządy włączali do swojego państwa nie tylko Edomitów ale inne narody. I zapewne stopniowo już za czasów Machabeuszy wielu Judejczyków i Beniamitów opuszczało tereny Judei.

    A wojna z Rzymem w 70 roku ten proces przyspieszył. Szczególnie po zniszczeniu 2 świątyni nie było sensu zamieszkiwać ten biedny pustynny teren czy powracać z niego z uchodźstwa gdy np tacy pasterze czy rolnicy Judejczycy uciekli do zielonej obfitującej w lasy i łąki Galii czy nawet Grecji.

    Zobacz dziś Polacy (ci biedni) opuszczają Polskę i mieszkają z powodu złych warunków ekonomicznych w innych państwach. A zatem wojna z Rzymem to był wystarczający bodziec aby uciec do innych państw.

    Kto powrócił po wojnie z Rzymem?? Otóż nie Judejczycy czy Beniamici ale Edomici. Gdyż dla nich zajmowanie ziemi Izraela to sprawa priorytetowa, pokazująca, że to oni są Izraelem a nie Jakub. Powrót do Judei organizowała im jedyna ocalała siła polityczna i religijna po roku 70 n.e. czyli Faryzeusze.

    Palestyńczycy to zislamizowani Edomici i nawet ich rysy twarzy oraz fakt, że ich mężczyźni są owłosieni i mają bujne brody to pokazuje. Owszem Palestyńczycy są ciemniejszej karnacji od Europejskich żydów. Z prostej przyczyny Edomici Palestyńczycy mieszkali setki lat na pustyni w Judei i mieszali się z ludami ciemniej skóry, zaś Edomici Europejscy są biali ponieważ mieszkali w chłodniejszym klimacie (mniej witaminy D ze słońca) i mieszali się z rasą białą.

    1. |Zobacz dziś Polacy (ci biedni) opuszczają Polskę i mieszkają z powodu złych warunków ekonomicznych w innych państwach. |

     Dobry przykład poniewaz widze to inaczej. Te babcie, dziadkowie oraz niewykształceni mieszkańcy wsi niezdolni do przemieszczania pozostają.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme