Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Powrót ludu Bożego do Domu, czyli rządy z Jerozolimy.

Zgodnie z obietnicą po tekstach o Słowianach kimkolwiek są, jakiekolwiek pochodzenia w jednym większość denominacji się ze mną zgodzi: Pan Jezus będzie panował na ziemi przez tysiąc lat ze swoim ludem, czyli Izraelem, który ma obrzezane serca a nie ciało.

 

Skąd wiemy o tzw millenium Jezusa?

 

(1) I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

Objawienia 20.

 

 

Szatan ma być związany na 1000 lat. Sataniści doskonale o tym wiedzą bardziej niż przeciętny katolik. Masoni o wysokich stopniach doskonale znają biblię. Well Smith, zapewne również mason, grał w filmie pt “1000 lat po ziemi”. Z tym, że ich filmy są jak sen pijaka. Pomieszanie prawdy z kłamstwem.

 

Długi werset, a więc po kolei, zaczynając od czasu po Wielkim Ucisku, ustalmy sobie chronologię.

 

 

 1. Anioł mający klucze do otchłani przybywa z łańcuchem związując szatana na 1000 lat, aby już NIKOGO NIE ZWODZIŁ!.  Teraz zwodzi nawet wybranych.

 

 

 

 

2. Na tronach są ci Chrystusowcy, którym (uwaga, zapamiętajcie to) dano PRAWO SĄDU. Jest Sąd i jest Prawo.

W drugiej kolejności są ci, którzy zostali ścięci. Za co ścięci?

za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją.

 

 

 

 

 

Jestem pewien na 99%, że tym znakiem będzie piramida/y

 

 

 

Zdjęcie z teledysku Avici.

 

 

 

Na moim blogu są dziesiątki takich zdjęć. Ze zborów protestanckich , kościoła Rzymu, marionetek Illuminati…

 

Notabene, a propos znaku bestii. Oczywiście nie jest to znak bestii, ale taka ciekawostka.

 

 

 

 

Według mojej oceny, ponieważ co do pochwycenia nie mam jednoznacznego zdania, są dwie grupy. Biblijnie rzecz biorąc jestem za pochwyceniem przed Wielkim Uciskiem. Biorąc pod uwagę fakty historyczne, jak na przykład stworzenie lub przywłaszczenie teorii pochwycenia przez ludzi związanych z Jezuitami czyli pierwszych dyspensjonalistów jestem za pochwyceniem po Wielkim Ucisku.

Podział ów, samą biblią się kierując wynika stąd:

 

Tak wywnioskowałem na podstawie księgi Objawienia.

 

3. Zmartwychwstanie świętych i panowanie przez tysiąc lat.

 

Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

 

Jest także pogląd AD7  mówiący o symbolicznym związaniu szatana ponieważ na ziemi już nikogo nie będzie i nie będzie miał kogo zwodzić. Pomimo mojego szacunku do tej denominacji, uważam, że oni częściowo również są zwodzeni i jako dowód mogę tylko przypomnieć, jak to ich odłam wchodzi w ekumenię z tym Rzymem, który tak mocno krytykują, a oprócz tego popierają  LGBT. Były rzetelne newsy o tym na blogu. System watykańsko-edomicki nie pozostawił tej denominacji jako jedynej, która jest nie inwigilowana…..

 

Chcąc stworzyć obraz ziemi po przyjściu Pana Jezusa, możemy się także oprzeć na innych proroctwach. Bóg nie pozostawił  nas zdanych tylko na małe fragmenty apokalipsy tak samo jak Judejczycy i Żydzi mieli kilkadziesiąt proroctw dotyczących przyjścia Mesjasza, którego nie poznali.

 

 

Również w księdze proroka  Daniela mamy zapis obietnicy danej ludowi Bożemu:

 

“Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.”

 

 

Czy rozumiemy co oznacza np władza prezydenta Dudy lub Trumpa? To dobrze, że rozumiemy, ponieważ władza na ziemi – “przyjdź królestwo Twoje” –  będą przekazane królowi – Jezusowi – i Jego ludowi.

 

Ktoś może powiedzieć, że królestwo Boże będzie w niebie. Chyba świadkowie tak uważają, ale jak można rządzić bez poddanych? Kim ma rządzić lud świętych Najwyższego? Sami sobą? Nonsens.

Najzwyczajniej w świecie na ziemi będzie rządził Izrael ale nie ziemski, a Boży. Ziemski w znacznej części zostanie zniszczony. Cały ten sodomicki TelAviv i polityczny syjonizm będzie zniszczony. Mało tego, lud udający Żydów będzie rządzony przez lud Boży:

 

 

Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Ap 2.

 

Oto obietnica:

 

A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, (27) a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici

 

 

Zostaną ustanowione rządy Jezusa. Będzie monarchia ze swoimi strukturami. W dalszym ciągu będą na ziemi poganie. Zresztą szatan po tysiącu latach zwiedzie narody. Nie lud święty, ale pogan. Poganie będą musieli dostosować się do Prawa Bożego. Będzie to dla nich przymus, tak samo jak było dla Izraelitów przymusem Prawo Mojżeszowe.

 

Sam fakt rządów Jezusa podczas Millenium wskazuje na ważność Prawa Bożego! Niestety wielu daje się zwieźć tzw autorytetom biblijnym, ale w dużej mierze są to jezuiccy agenci. Czy myślicie, że tylko miłość będzie panowała podczas millenium? Błąd, wszechogarniającą miłość zakłada new age. Owszem Jezus jest miłością, ale ON był posłuszny Prawu Bożemu i podczas Jego rządów nie będzie anarchii. Do panowania potrzebne są zasady.

 

Paweł w liście do Tymoteusza napisał:

 

(12) Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. 

 

Gdzie królować? wszystko jest w biblii:

 

(10) i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. ” Obj 5.

 

Ta obietnica władania nad całym światem wypełni się podczas tysiącletnich rządów na ziemi.

Jednym z kryteriów będzie pokora i cichość:

 

“Błogosławieni łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię.” Mt 5.

 

Nie oznacza to zamknięcia ust na prawdę i obronę Prawa Bożego. W innym przypadku Hus walczący z Rzymem i Tyndale nie byliby zbawieni. Jezus wymaga gorącego oddania a nie letniości.

 

Stolicą królestwa świata będzie Jerozolima. Takie NWO ale Boże. Swoją drogą to interesujące, gdyż może się okazać, że NWO szatana nigdy nie powstanie a wtedy poganie uznają rządy Jezusa za NWO… Taka moja dygresja…

 

Informacje o stolicy świata mamy w Izajaszu:

 

” (23) Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi, bo zakróluje Pan Zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem: wobec swych starców będzie uwielbiony.”

Jerozolima będzie stolicą świata rządzonego przez Jezusa i Jego lud!. 

 

 

Odkupiona społeczność w Chrystusie będzie w swych uwielbionych ciałach pomagać w  RZĄDACH swemu królowi w każdym zakątku ziemi.

Będą oni pełnić funkcje sędziów, zarządców miast i pastorów (duchowych nauczycieli) nad tymi, którzy będą żyć w doczesnych ciałach.

 

 

Ale królestwo otrzymają święci Najwyższego, posiądą królestwo na zawsze, aż na wieki wieków.” Daniela. 7 

 

oraz

 

 (27) Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane

 

 

Już żaden demon nie będzie mógł człowieka kusić, a jedynie jego ludzkie pożądliwości i złe serce.

Jezus objawił nam rządy Jego i Jego ludu w przypowieści, ponieważ gdyby powiedział wprost, to Rzymianie uznaliby Go za buntownika i spiskowca.

 

 

“A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. (12) Rzekł więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. (13) Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: Obracajcie nimi, aż powrócę. (14) Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy: Nie chcemy, aby ten królował nad nami. (15) A gdy on, objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. (16) Zjawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku. (17) I rzekł do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami.” Łukasza. 

 

Za wierność w małych sprawach, np w szabacie, czy przeciwstawieniu się ekumenii czy innych podobnych sprawach ludzie będą nagradzani. To mega Dobra Nowina.

 

Słuchajcie, Ci którzy mnie znają, wiedzą, że interesowałem się mocno polityką. Mogłem wiele osiągnąć, ale zrezygnowałem. Dla wiary w Króla Królów. Ale wiem, że o wiele większe błogosławieństwa  będą płynąć z wierności Prawu Bożemu tu i teraz. Wtedy, kiedy to jest niepopularne. Prawo Boże nie jest popularne. Około rok temu wysłano do mnie młodego człowieka. Spotkaliśmy się w kieleckiej kawiarence.  Przekonywał mnie USILNIE, że Prawo Boże nie obowiązuje. Przyjechał specjalnie z Krakowa. Myślałem, że to tylko z troski o mnie. Mówił wiele o miłości ale jej nie miał ponieważ notorycznie przerywał.

Na dodatek miał biblię ekumeniczną i na jej podstawie chciał mnie przekabacić.

W tym roku dowiedziałem się również, że w jednym ze zborów baptystycznych posługują się także  biblią ekumeniczną. Co jest warte zaznaczenia, to tam gdzie jest napisane “prawo”, “zakon” zastąpiono słowem MOC. Czujecie jaki przekręt?

Dlatego nie dziwicie się, że usuwam kogoś komentarze, kto jest przeciwny Prawu Bożemu. Ci ludzie komentujący w ten sposób poza tym zwiedzeniem mają okropne charaktery,

 

W Jeremiaszu jest mowa o pasterzach danych według serca a nie według uzurpatorstwa jak obecnie., gdzie wchodzi się w mariaż z Rzymem i popiera obecny fałszywy Izrael.

 

 

(15) I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. (16) A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach – mówi Pan – już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej. (17) W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według uporu swojego złego serca

 

Znaczna część Izajasza mówi o czasach Milenium.

Jest tam mowa na przykład o pokoju ale prawdziwym a nie takim improwizowanym przez okultystyczną i nie dającą tego pokoju organizację ONZ.

 

 

(4) Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.” Izajasza. 

 

Choćby po tym wersecie widać, że rządy USA i Izraela są fałszywe, ponieważ Bóg chce pokoju i jest przeciwny zabijaniu.

 

W naszych czasach jest wiele niebożych rzeczy. Bałwochwalcze przedmioty królują. Pamiętam kubek z nadrukiem Big Brothera. Jak się nawróciłem to chyba wyrzuciłem czy  komuś dałem…

W księdze Zachariasza jest mowa nawet o takich szczegółach:

 

 

“W dniu owym nawet na dzwoneczkach u koni pojawią się napisy: “Panu poświęcone”, zaś zwykłe kotły z domu Pańskiego będą używane jak czary przed ołtarzem.” Zach 14. 

 

 

Inne obietnice zawarte w “apokalipsie” Izajasza:

 

(23) Każdego też nowiu księżyca i w szabat każdy przybędzie wszelkie ciało, by się pokłonić przed moim obliczem – tak Pan powiedział. (24) A gdy wyjdą, ujrzą wokół zwłoki tych ludzi, którzy się przeciw Mnie buntowali; ich robak nigdy nie umrze i nigdy nie zgaśnie ich ogień, i brzydzić się nimi będzie wszelkie stworzenie.”

 

Szabat był ważny przed Prawem Mojżeszowym, w trakcie, i  jest ważny teraz i będzie ważny podczas millenium jako (uwaga)  SIÓDME TYSIĄCLECIE.

 

Mało tego, czy to się komuś podoba czy nie,

 

(16) Pan bowiem ogniem będzie sądził wszystkich, rozliczne będą ofiary Pana. (17) Ci, co się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do ogrodu idąc za tym jednym, który już jest w środku; ci, co jedzą wieprzowinę, różne płazy i myszy: Wszyscy ci zginą – tak Pan przepowiedział.”

 

Teraz żyjemy w czasie łaski, ale Bóg widzi bunt ludzi ich wybiórczość Prawa. Jeśli te słowa nie dotyczą millenium to jakich czasów dotyczą?

 

Mało tego, będą ważne święta, które ustanowił Bóg:

 

“A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi – Panu Zastępów – będą pozbawione deszczu. (18) A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów. (19) Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów”

 

Po tym już można wnioskować, że święta ustanowione przez Boga są ważne tak samo jak szabat.

Chętnie poznam głosy krytyki co do powyższych cytatów dotyczących millenium.

 

Oczywiście podczas Millenium będzie odnowiona ziemia wraz ze zwierzętami i roślinnością.

 

(6) Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. (7) Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. (8) Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. (9) Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. “.Izajasza. 

 

Natomiast ziemia na której będzie przebywał nasz Król będzie niczym ogród Eden.

 

“I będą mówić: Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne. ” Ez 36. 

 

To wszystko wydarzy się już niebawem. Wbrew planom ekumenistów i globalistów. Oni mają swoje ostatnie 5 minut, ale ich czas dobiega końca, gdyż nadchodzą rządy Zbawiciela, gdzie chorób nie będzie, wojen nie będzie i bezprawia nie będzie.

 

Dlaczego Bóg najpierw nie zniszczy szatana i wszystkich złych ludzi, tylko założy tysiącletnie królestwo? Zapewne nie tylko chrześcijanie sobie zadają takie pytanie.

 

Po pierwsze, choćby z tego samego powodu, jakiego nie zniszczył szatana. Cały wszechświat musiał zobaczyć czym jest bunt. Po drugie, z miłości do człowieka. Bóg daje kolejną szansę, nowy etap dla ludzkości. Tysiąc lat. Ludzie przeciwni Bogu zarzucają Mu bezwzględność, ale On daje po raz kolejny szansę.

 

Bóg udowodni, pokaże podczas tego eksperymentu jakim będzie 1000 lat, że to nie dobre okoliczności, humanizm, rygor powoduje lepsze życie. To ludzka grzeszna natura pomimo dobrobytu jaki będzie, sprawi, że ludzie odwrócą się pod koniec milenium od Boga przystępując znów do uwolnionego szatana. Jak to przeczytałem w pewnej książce, sama zmiana otoczenia na lepsze, powoduje jedynie przemianę człowieka na bardziej wyrafinowanego grzesznika i to czego człowiek potrzebuje to nie 500plus, dochodu gwarantowanego i humanizmu, pokoju na świecie, ale nowego serca, które może tylko dać Bóg.

 

 

 

 

 

Updated: 13 listopada 2019 — 19:03

19 komentarzy

Add a Comment
 1. Tez doszły mnie słuchy, ze będą na odnowionej Ziemi tzw drzewa edenu mające po kilkaset metrów wysokości, może nawet więcej 😀
  Takie jak przed potopem

  1. A i jeszcze ciekawa sprawa: miasto nowe Jeruzalem będzie miało długość 2000 km x 2000 km wg Biblii

 2. Damian (z Sosnowca)

  Bóg w Swoim Słowie poprzez Proroka Izajasza zapowiedział, że Jezus przyjdzie aby NADAĆ narodom PRAWO i UTRWALIĆ je na ziemi… Jeśli to prawda (a ja wierzę że tak), to czemu niektórzy ludzie głoszą, że Pan Jezus “zniósł albo przybił do krzyża” Prawo Boże ?? ?

  Biblia naucza zupełnie czegoś innego i potwierdzają to Prorocy…

  BÓG ZAPOWIEDZIAŁ;
  Izajasz 42;1-4
  “Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
  Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
  Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
  ➡️ ON PRZYNIESIE NARODOM PRAWO.
  Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
  nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
  Nie złamie trzciny nadłamanej,
  nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
  ➡️ ON NIEZACHWIANIE PRZYNIESIE PRAWO.
  Nie zniechęci się ani nie załamie,
  ➡️ AŻ UTRWALI PRAWO NA ZIEMI,
  ➡️ A JEGO NAUKĘ (TORĘ) WYCZEKUJĄ WYSPY”

  Pójdźmy krok dalej..
  Jeśli Prawo Boże zostało unieważnione, bądź zmienione
  (np. Szabat albo instrukcje pokarmowe z 3Mojż. 11),
  to dlaczego u Proroków czytamy, że Pan Jezus Chrystus będzie NAUCZAŁ TORY gdy powróci na ziemię ??

  Izajasz 2:2-3
  “I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana
  będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona
  ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody.
  I pójdzie wiele ludów, mówiąc:
  Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba,
  i będzie nas uczył DRÓG swoich, abyśmy mogli chodzić Jego
  ścieżkami, ➡ gdyż z Syjonu wyjdzie PRAWO, a Słowo
  Pana z Jeruzalemu.”

  Micheasz 4;1
  “Stanie się na końcu czasów:
  będzie ustanowiona góra domu Pańskiego,
  utwierdzona na wierzchu gór,
  a wystrzeli ponad pagórki.
  I popłyną do niej ludy.
  Pójdą liczne narody i powiedzą:
  «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską,
  do domu Boga Jakubowego,
  niech nas nauczy dróg swoich,
  byśmy chodzili Jego ścieżkami»,
  ➡ bo z Syjonu wyjdzie PRAWO i Słowo Pańskie z Jeruzalemu”

  Izajasz 9;6
  “Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego Królestwem, które On utwierdzi i ➡ umocni PRAWEM i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.”

  Izajasz 16;5
  “Utrwalony będzie tron w łaskawości, i dzięki wierności zasiądzie na nim pod namiotem Dawida sędzia ➡ TROSKLIWY o PRAWO i dbały o Sprawiedliwość!”

  Dn 7;14
  “Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę Królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.”

  Łk 1;32-33
  “Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie Królował nad domem Jakuba na wieki, a jego Królestwu nie będzie końca.”

  Izajasz 66;17
  “Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innym, który już jest w środku, którzy ➡ jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, zginą razem – wyrocznia Boga.”

  Izajasz 66;23
  “Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu ➡ każdego tygodnia w SZABAT, przyjdzie każdy człowiek, by mi oddać pokłon – mówi Bóg.”

  Piotr bardzo dziękuje za ten artykuł. .
  Chwała Bogu przez Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

  PS. Prawdziwe NWO to będzie gdy Pan Jezus Chrystus powróci na ziemie, ojj wtedy to dopiero będzie prawdziwe NWO ☺
  Nowy porządek świata – Rządy Królestwa Bożego ☺
  Przyjdź Panie Jezu!

  1. a swoją drogą to przy tym tekście rozwaliła mi się baza danych

  2. Prawem Pana Jezusa jest prawo miłości.

   1. Pan Jezus uogólnił przestrzeganie prawa do dwóch praw:

    “Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? (37) On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” Mt 22.

    Zauważmy, że w pierwszej kolejności mamy kochać Boga. Nawet nie żonę, czy dziecko, czy rodziców. Dopiero później resztę.
    Miłość do Boga została nieco rozszerzona w dekalogu. Pierwsze 4 przykazania to miłość do Boga. Tutaj również Bóg pokazał kolejność i priorytety.
    Kolejne sześć do miłość do bliźniego.

  3. Siemka

   “to czemu niektórzy ludzie głoszą, że Pan Jezus zniósł albo przybił do krzyża Prawo Boże”:

   Ponieważ nie przyjeli nauki Boga i jego Syna a wzieli sobie do serca nauki pewnego “człowieka” który zasiał kąkol, a wzieli tę dziwną ewangelię bo im tak pasowało i była lżejsza dla ucha. Prawdziwa ewangelia nie jest ewangelia miłości wystarczy przeczytać apokalipsę , która nie napawa świata optymizmem będąc jednocześnie planem Boga i Syna dla całego świata tego na dole i na górze. Trzeba pamiętać że Bóg ma bardzo wielu wrogów którzy od początków stworzenia nieustają w trudach bu zniszczyć całe dzieło Boże.

   pozdrawiam z Bogiem

 3. ,,Będą oni pełnić funkcje sędziów, zarządców miast i pastorów (duchowych nauczycieli) nad tymi, którzy będą żyć w doczesnych ciałach.”
  Pewnie tylko mężczyźni dostaną ta władze, stanowiska :/

  1. nie, ponieważ:

   Mat 22:23-32
   “(23) Tego też dnia przyszli do Niego saduceusze, ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i postawili Mu takie oto pytanie: (24) Nauczycielu! Mojżesz powiedział, że jeśli ktoś umiera nie mając dzieci, to brat zmarłego winien poślubić jego żonę, żeby zrodzić potomka swemu bratu. (25) Otóż było u nas siedmiu braci. Pierwszy z nich ożenił się i umarł nie mając dzieci, zostawiając przy tym żonę swemu bratu. (26) Podobnie stało się z drugim, potem z trzecim i tak aż do siódmego. (27) W końcu po wszystkich już, zmarła także kobieta. (2Cool Jakże więc będzie w chwili zmartwychwstania? Którego z tych siedmiu będzie żoną, skoro wszyscy byli jej mężami? (29) A Jezus odpowiedział im: Jesteście w błędzie, nie znając ani Pisma, ani mocy Bożej. (30) Gdy nastąpi zmartwychwstanie, nikt nie będzie ani żenił się, ani za mąż wychodził. Wszyscy będą jak aniołowie w niebie

 4. Także o tym Królestwie ale inaczej i kontrowersyjnie, jednak warte uwagi,

  Milenium, czyli Tysiącletnie Królestwo.

  https://www.youtube.com/watch?v=VWqL238_NVQ

 5. Hej wszystkiego dobrego na nowej drodze życia! hahhah

  a ja wracam z tematem zmian w biblii, znalazłam też Polską stronę gdzie o tym mówią , tu link do ich fb
  https://www.facebook.com/558139547728264/posts/560108064198079/
  wejdźcie na ich całą stronę na fb, właśnie o tym mówią co ja pisałam wcześniej , niezależnie od nich.

 6. ,,Po drugie, z miłości do człowieka. Bóg daje kolejną szansę, nowy etap dla ludzkości. Tysiąc lat. Ludzie przeciwni Bogu zarzucają Mu bezwzględność, ale On daje po raz kolejny szansę.”

  Widać to już w przytoczonym przez Ciebie wcześniej fragmencie : ,,“A te z ludów ziemi, które nie pospieszą do Jerozolimy oddać pokłon Królowi – Panu Zastępów – będą pozbawione deszczu. (18) A jeśli lud Egiptu tam się nie wybierze i tam się nie pokaże, spadną na niego nieszczęścia, jakimi Pan doświadczy narody, które nie przyjdą na obchód Święta Namiotów. (19) Taka więc kara spotka Egipt i wszystkie narody, które nie pójdą na obchód Święta Namiotów”

  Czy to jest też element tej szansy podczas Tysiącletniego Królestwa gdzie, każdy powinien paść przed Obliczem Jezusa i ma ku temu szanse i możliwość zaś Ci, którzy z własnej woli tego nie uczynią wedle powyższego będzie skutkowało odcięciem ,,prądu, gazu, wody” tak metaforowo oczywiście, bo Szatan spętany zatem i kuszeni nie będą Ci ludzie. Choć tu się nasuwa inne pytanie bo się gubię gdyż, skoro przed Milenium następuje znamie bestii i kto weźmie do za Szatanem a kto nie ten pod miecz, to któż się ostanie podczas Milenium aby móc otrzymać drugą szansę skoro zostają tylko z innych narodów zaczipowani zaś inni powołani do życia z Chrystusem będą już u jego boku. ?? Jak mam to czytać?

  1. “Choć tu się nasuwa inne pytanie bo się gubię gdyż, skoro przed Milenium następuje znamie bestii i kto weźmie do za Szatanem a kto nie ten pod miecz, to któż się ostanie podczas Milenium aby móc otrzymać drugą szansę skoro zostają tylko z innych narodów zaczipowani zaś inni powołani do życia z Chrystusem będą już u jego boku. ??”

   Myślałem o tym i nasuwa mi sie ten cytat:

   “Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd7 i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.”.

   Zadawajmy sobie ciężkie pytania a będziemy albo pewni jednej wersji, albo zmodyfikujemy tę wersję.

   1. Po pierwsze to wow za artykuł. Myślałem, że jestem sam w takim myśleniu o 1000leciu. Po drugie to bardzo ciekawa uwaga co do tego fragmentu.
    Ogólnie to dla Jana musiało być bardzo trudne wszystko opisać to co widział. Tego było tak dużo i być może większość rzeczy będzie się działa niechronologicznie tak jak opisane w apokalipsie.

 7. Rz 8
  OBDARZENIE ŻYCIEM NADPRZYRODZONYM

  Życie według Ducha

  8
  1 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie1, nie ma już potępienia. 2 Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. 3 Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało2 czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, 4 aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha3.
  5 Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. 6 Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. 7 A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. 8 A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. 9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. 10 Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. 11 A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
  12 Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. 13 Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli.

  Synostwo Boże chrześcijan4

  14 Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 15 Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 16 Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi5. 17 Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

  1. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.”

   Służcie więc Chrystusowi – Panu. Kto bowiem czyni bezprawie, poniesie karę za bezprawie. On nie ma względu na osobę. Kolosan 3

   Nowe Przymierze i nowe serce to Tora wlożona w serca. To pragnienie bycia posłusznym.

   Kocham Boga, więc jestem mu posłuszny (w uczynkach). Kocham bliźniech więc szanuję ich w uczynkach..

   Kto mówi: “Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 5 Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 6 Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował..

   Był posłuszny Prawu Ojca. Świętował szabat, pomagał ludziom, nie drwił, nie szydzil, byl gorliwy o dom i Prawo. Miał miłosierdzie dla pokutujących grzeszników.

   Idź i nie grzesz więcej.

 8. Bóg już dawno wybrał człowieka czeka na nasz ruch, aż my wybierzemy go. Mamy wolną wolę, wybierajmy mądrze. Czas łaski się kończy.
  Niech nasz Pan wam wszystkim błogosławi.
  Chwała Panu Jezusowi

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme