Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Problemy z nazewnictwem.

Niedawno na moim kanale YouTube jakiś katolik wytknął mi, że głosiłem koniec świata.

Serio? Serio serio.

Nigdy nie pisałem o końcu świata, ale katolicy z niewiedzy uważają, że kiedy pisywałem o potencjalnym wielkim ucisku to miał być koniec świata. No a końca świata nie było i wielkie żal i smutek z tego powodu pozostał.  :-).

Wielki ucisk nie jest końcem świata.

 

 

Terminem “koniec świata” posługują się popularne media w tym najbardziej te nastawione na sensacje. Problem polega jednak na tym, że końca świata NIGDY nie będzie, gdyż nawet jeśli ograniczymy wszechświat do ziemi, to i tak biblia pokazuje, że ziemia nadal będzie istnieć,

Ludzie z niewiedzy posługują się terminologią, której nie znają.

Pamiętam takiego kolegę z podwórka, który w czasie naszej szkoły średniej był nieco mniej wykształcony, choć bardzo zaradny. Pewnego razu, kiedy nie wiedział o czym jest mowa, o czym mówimy, powiedział (na serio) “w tych sprawach jestem lajkonikiem”. Ubaw był po pachy, ale to ten model, schemat myślenia.

Katolicy utożsamiają koniec świata z jakąś bliżej nieokreśloną klęską światową, uderzeniem wielkiego meteoru, najazdu kosmitów itp. Stąd tak wielka popularnością cieszyły się takie filmy jak 2012 czy Independent Day.

 

Nawet jeśli spojrzymy na czas po tysiącletnim okresie rządów Jezusa na ziemi, gdzie w Apokalipsie jest napisane “widziałem nową ziemię i nowe niebo” to oznacza, że widziałem odnowiona ziemię i odnowione niebo, ale za naszych czasów nawet i tego nie będzie, a więc posługiwanie się wyrażeniem “koniec świata” jest brakiem wiedzy biblijnej.

Natomiast może być koniec świata taki, jaki znamy. Tylko, że taki już był od czasu potopu. Potop dla tamtych ludzi był końcem świata, ale dla nas ten świat istnieje nadal nieprawdaż?

 

Koniec świata zaistniał również dla Sodomitów. Spadł ogień i na ich ograniczonym terytorium kilku kananejskich miast nagle zniknęła cała lokalna ludzkość plus żona Lota.

Ale świat istnieje nadal.

 

Brak wiedzy katolików powoduje zwiedzenie tak samo jak brak wiedzy chrześcijan ewangelicznych nt Prawa Bożego.

 

Innym terminem błędnie rozumianym jest rozumienie naszego wroga duchowego – szatana – jako spersonalizowaną jednostkę oddziałującą na każdego człowieka na ziemi. .

Dobrze wiemy, że szatan oznacza z hebrajskiego: przeciwnika, nienawistną istotę, oskarżyciela, oszczercę”.

Nawet słowo oszczerstwo jest mylnie rozumiane gdyż oznacza ono nie mówienie prawdy o osobie publicznej, ale kłamliwa wypowiedź nieopartą na faktach:

 

 

oszczerstwo «kłamliwa wypowiedź, mająca na celu skompromitowanie, poniżenie lub ośmieszenie kogoś»

sjp

 

Gdyby mówienie źle o osobie publicznej było oszczerstwem na postawie dostępnych faktów, to wszyscy bilibyśmy oszczercami. Każdemu zdarzało się źle mówić o polityku na podstawie znanych nam FAKTÓW.

Oszczerstwo to kłamliwa wypowiedź. Ośmieszenie kogoś.

Pan Jezus nazwał zapewne edomickich faryzeuszy Plemieniem żmijowym. Czy był oszczercą? Musiał bardzo dobrze wiedzieć jakiego są pochodzenia.

 

 

 

Szatan nie jest wszechmogący i nie może być w wielu miejscach jednocześnie tak jak Bóg. Mówi się, że dlatego Jezus musiał wstąpić do nieba, ażeby dać nam wszechobecnego Ducha. Jezus nie mógł być w wielu miejscach na raz. Teraz jest w wielu miejscach na raz dzięki swemu Duchowi Świętemu.

Szatan rozumiany jako diabeł czy Lucyfer, nie ma takich możliwości aby być przy Johnie w USA i przy Andrzeju w Polsce w tym samym czasie.

 

Lucyfer ma sztab demonów i mocarzy, którzy zarządzają światem.

Ludzie bez tej wiedzy uważają, że gnębi ich sam Lucyfer. To niepotrzebny komplement dla Lucyfera. Nie budujmy jego pychy. :-).

szatan rządzi światem na ziemi, ale przez swoich nizszych ranga aniołów zbuntowanych i demonów a na ziemi, nie w powietrzu ludzi mu oddanych.

 

Jak przekonaliście się sami wiedza ma znaczenie a tym bardziej nazewnictwo. Przez brak odpowiedniej wiedzy można stracić nawet zbawienie lub wcale go nie mieć. Część chrześcijan nominalnych wierzy w nieutracalność zbawienia, co samo w sobie już jest brakiem wiedzy. Biblia w kilkudziesięciu miejscach wskazuje na taką możliwość. Kluczowym hasłem w NT jest “wytrwać”. Judasz nie wytrwał choć 3 lata chodził z Jezusem.

 

 

Mógłbym na zakończenie napisać “po nas choćby i potop”, ale Bóg obiecał że już wodą nie zaleje ziemi, ale ogniem….

 

Chwała Bogu za społeczność tego bloga.

 

 

 

 

 

Updated: 14 listopada 2019 — 08:22

1 Comment

Add a Comment
  1. Jak Ziemia będzie nadal istnieć skoro heliofizycy piszą jasno.

    “Heliofizycy oceniają, że za kilka miliardów lat, kiedy w jej jądrze wypali się cały wodór, nasza gwiazda zmieni się z tzw. żółtego karła, którym jest dziś, w czerwonego olbrzyma. Będzie wtedy kilkaset razy większa niż dziś, pochłonie leżące w jej pobliżu planety, w tym Ziemię, i stanie się kilka tysięcy razy jaśniejsza. Na chwilę. Bo po kolejnym miliardzie lat, kiedy wypali już cały hel, z powrotem zmaleje, zmieni się w tzw. białego karła i prawie zgaśnie. “

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme