Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy Wielki Ucisk rozpoczął się w 2017 roku? Czy Pan Jezus przyjdzie w roku 2030?

Pamiętacie zapewne ze szkoły, kiedy nauczyciele mówili “wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz, w którym kościele”. Być może można to odnieść do roku 2017 kiedy ja za amerykańskimi poszukiwaczami biblijnymi kibicowałem wrześniowi 2017. Tymczasem dzisiaj przypadkiem natrafiłem na pewien trop, którym chciałem się z Wami podzielić.

Od razu zaznaczam, że ani nigdy, ani teraz, ani w przyszłości nie będę pewien na 100% jaki rok może być rokiem  tzw Wielkiego Ucisku biblijnego. Piszę o tym, ponieważ jest część, która się zawiodła :D. Katolicy czytujący mnie, nawet pisali “miał być koniec świata i nie było”. :D. Poważna reklamacja. :-). Katolicy nie wiedzą, że Wielki Ucisk to nie koniec świata i NIKT nie zagwarantuje im wypełnienia się danej analizy.

 

 

 

Jaki jest ów trop?

Otóż pewien amerykański pisarz uważa, że Wielki Ucisk ma nadejść w roku 2030. Zresztą nie tylko on tak uważa. Ciekawa jest jednak logika jego myślenia oparta oczywiście na podstawie biblii.

 

 

Według tych założeń Jezus Chrystus został ukrzyżowany i zmartwychwstał wiosną 30 roku AD. Tenże rok  musiał być także rokiem Jubileuszu. To jest rokiem, w którym WSZYSTKIE nasze grzechy zostały nam wybaczone. Tym tokiem idąc jeśli lata jubileuszowe następują co pięćdziesiąt lat, następny światowy jubileusz musi przypadać w 2030 r. I prawdopodobnie jest to data powrotu Jezusa Chrystusa.

 

Skąd więc w tytule mego tekstu rok 2017?

Ze względu na to, że  rok 2016 był początkiem siedmiu (7) lat żniwa przed siedmioma (7) latami głodu, ponieważ historia Józefa jest alegorią dni ostatecznych!

 

 

Rozwinięcie.

 

Drugie przyjście Jezusa nastąpi w 2030 r

 

Do szyderców, którzy powiedzą: „Gdzie jest obietnica Jego przyjścia?” Piotr odpowiedział: „… u Pana jeden dzień będzie jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. II Piotra 3: 3- 8

 

1. Jezus przebywał z kobietą przy studni, proroczym typie Kościoła, przez dwa dni, przepowiadając wiek kościoła 2000 lat.

2. Jezus pozostał dwa dni dłużej nad rzeką Jordan, zanim udał się do Betanii, aby wskrzesić Łazarza, umierając także 2000 lat, aż wróci, by wskrzesić umarłych. „Kiedy więc usłyszał, że jest chory, pozostał dwa dni dłużej w miejscu, w którym był”. Jana 11: 6.

3. Ozeasz prorokował, że Chrystus powróci, aby ożywić Izrael po dwóch dniach i wzbudzić ich trzeciego dnia. Oba te wydarzenia odbędą się w tym samym roku. Jest tylko rok, w którym kończy się drugie tysiąclecie po Jego wniebowstąpieniu, a zaczyna się trzecie tysiąclecie: 2030. „ Odejdę   i wrócę do Mojego miejsca, dopóki nie uznają swojej winy i nie będą szukać Mojej twarzy. … ”Ożywi nas po dwóch dniach: wzbudzi nas trzeciego dnia …” Ozeasza 5: 15–6 : 3.

4. Jezus umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba w roku 30 ne.

 

 

Ucisk rozpocznie się w 2023 r., 7 lat przed powrotem Pana

 

5. „Ale zaraz po ucisku tamtych dni … ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą”. Mateusza 24: 29,30. Pan wyjaśnia, że ​​powróci natychmiast po Ucisku, do Ostatniej Trąby, która jest Siódmą Trąbą Objawienia. Mateusza 24: 20-31 , I List do Koryntian 15:51, Objawienie 10: 7, Kolosan 1: 26-27.

6. Ucisk potrwa siedem lat, co rozpocznie początek ucisku w 2023 r. Daniel 9:27.

 

2016: 7 lat obfitości na przygotowania do ucisku

 

Sen faraona

 

Podczas niewoli Józefa w Egipcie faraon śnił o siedmiu grubych krowach zjadanych przez siedem chudych krów i siedem łodyg zboża zjadanych przez siedem zwiędłych łodyg zboża.

 

1) W dwa lata później faraon miał sen. [Śniło mu się, że] stał nad Nilem. (2) I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. (3) Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. (4) Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się. ”( Rodzaju 41: 1-4).

 

Wezwano Józefa, by zinterpretował sen. Interpretacja snu faraona mówi o siedmioletnim głodzie, który miał nadejść na cały świat. Opowiadał także o siedmioletnim okresie obfitości i dobrobytu, który bezpośrednio poprzedzałby głód. Józef otrzymał odpowiedzialność za zbieranie zboża podczas tego siedmioletniego boomu rolniczego jako konta oszczędnościowego przeciwko przepowiedzianemu przez siedem lat ciężkiemu głodowi.

 

Sen faraona jest proroczym obrazem 7-letniego Ucisku

 

Ucisk naznaczony będzie głodem, jaki nigdy wcześniej nie miał miejsca w historii świata.

 

„ A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. (6) I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!  ”„ Objawienie 6: 5-6 .

 

Marzenie faraona przewidywało 7 lat obfitości poprzedzających Ucisk

 

Ale marzenie faraona ma jeszcze jeden aspekt, który można łatwo przeoczyć w proroctwach biblijnych z ostatnich dni: siedem lat obfitości. Siedem lat dobrych żniw we śnie faraona pozwoliło Józefowi uratować i przygotować się na siedem lat głodu.

 

„Przez siedem lat obfitości ziemia obficie się rodziła. Więc on (Józef) zebrał wszystkie pożywienie z tych siedmiu lat, które miały miejsce w ziemi egipskiej, i położył je w miastach ”( Rodzaju 41:47).

 

Jeśli ma być siedem lat obfitości tuż przed Uciskiem, oczywiście jest to czas przygotowania, okres łaski, aby przygotować świętych na nadchodzące straszne wydarzenia. Będzie siedem lat, gdy Pan da Kościołowi i Izraelowi przygotowanie, podczas gdy świat niewierzący pozostanie nieświadomy„Godziny próby, tej godziny, która nadejdzie na cały świat, aby przetestować tych, którzy mieszkają na ziemi ”. Objawienie 3:10.  

 

Siedem lat obfitości rozpocznie się w 2016 r

 

Ponieważ drugie przyjście Jezusa Chrystusa nastąpi w 2030 r., A ucisk rozpocznie się 7 lat wcześniej, możemy spodziewać się, że w 2016 r. Rozpocznie się 7 lat obfitości. Wierzący, który zna Pisma prorocze, powinien wykorzystać te siedem lat na przygotowanie duchowe i strategicznie w odniesieniu do wydarzeń, które według Biblii będą miały miejsce podczas Ucisku.

 

 

Osobiście uważam, że materialne przygotowanie nic nie da. System będzie tak szczelny, że nikomu to nic nie pomoże, ale może się mylę.

Instrukcje dla Kościoła: „Oto ostrzegłem was”.

 

Możemy wymienić konkretne wersety Pisma Świętego, aby pouczyć wybranych podczas Ucisku:

 

1. Dopilnuj, aby nikt cię nie wprowadził w błąd”. Wielu fałszywych proroków i nauczycieli przyjdzie w Jego imieniu, aby wprowadzić wielu w błąd. ” Mateusza 24: 4

2. „Wydadzą was na ucisk i zabiją was, i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu Mojego imienia … Wielu upadnie, zdradzi się nawzajem i nienawidzi nawzajem … Ale ten, który wytrwa do końca zostanie ocalony(fizycznie w Pochwyceniu) ”. Mateusza 24: 9,13, 16

3. „Kiedy zobaczysz Obrzydliwość spustoszenia … stojącą w Świętym Miejscu … wtedy ci w Judei muszą uciekać w góry.” Judejczycy mesjańscy w Izraelu powinni uciekać. Mateusza 24: 15-22 .

4. Nadejście Syna Człowieczego będzie jak błyskawica, która błyska na wschodzie i jest widoczna na zachodzie i „… każde oko ujrzy Go”, nie tylko wierzący. Odrzućcie tych, którzy nauczają niewidzialnego lub tajemnego powrotu Chrystusa. Mateusza 24:27, Objawienie 1: 7.

5. „Bądźcie jednak czujni przez cały czas, modląc się, abyście mieli siłę, aby uciec od wszystkich tych rzeczy, które mają się wydarzyć, i stanąć przed Synem Człowieczym”. Ew. Łukasza 21:36.

6. Listy do Siedmiu Kościołów zostały napisane do pokolenia, które będzie tutaj, gdy „… wszystko to się wydarzy”, aby przygotować je na Ucisk i Przyjście Pana. Mateusza 24:34, Objawienie 2-3.

 

Obrzydliwość Spustoszenia nastąpi zimą 2026/27

 

Oś czasu oparta na powrocie Chrystusa w 2030 r. Określa, że ​​ucisk rozpocznie się między Zesłaniem Ducha Świętego a świętami jesiennymi w 2023 r., Co oznacza, że ​​Obrzydliwość Spustoszenia  musi mieć miejsce zimą 2026/27, czyli 3 i pół roku przed powrotem Chrystusa .

„I zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale w połowie tygodnia położy kres ofierze i ofiarom zbożowym, a następnie na skrzydle obrzydliwości będzie ten, który dokonuje spustoszenia” ( Daniela 9:27).

„… i będą chodzić pod świętym miastem przez czterdzieści dwa miesiące”. Objawienie 11: 2

 

Terminy ucisku i powtórnego przyjścia

 

Lato 2016: początek 7 lat obfitości

2023 lato: Rozpoczynają się bóle porodowe, otwiera się Pierwsza Pieczęć, rozpoczyna się 7-letni Ucisk

2026/27 zima: Obrzydliwość spustoszenia, początek „wielkiego” ucisku

LATO 2030: DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA I PÓŹNIEJ

 

 

 

Autorem tej analizy napisanej w roku 2015 jest p. Daniel Speck.

 

Na koniec.

Różne osoby czytują blog, o rożnej inteligencji oraz o różnych stopniu zniewolenia duchowego i dlatego podkreślam, że takie analizy, choć dobrze wyglądają nie są wyrocznia ani proroctwem. Jeśli ktoś chce usłyszeć frazę “na pewno”, to powinien obejrzeć przepowiednie Pana Jackowskiego lub wróżbitę Macieja.

 

Chrześcijanie biblijni wyczekują Jezusa w postępującym zalewie zła łącząc proroctwa i stąd takie i wiele innych na świecie rozważań.

Powtarzam moją sentencję co do prawidłowej postawy w tych czasach:

“Finansowo i cieleśnie, żyj tak jakby Pan Jezus miał przyjść za 100 lat. Ale duchowo żyj tak, jakby miał przyjść jutro”.

 

 

 

7 komentarzy

Add a Comment
 1. Tak jest. Dbajmy o Ducha i zbierajmy skarby w niebie. W sprawach doczesnych wykazujmy się mądrością i roztropnością. Bądźmy dobrymi gospodarzami w naszym życiu.
  Mt 6.19:
  “Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”

 2. Wielki ucisk to się zacznie jeszcze za kadencji Trumpa, jeśli ma przedstawić tą pokojową umowe, która miała być przedstawiona jeszcze we wrześniu tego roku, ale Netanjahu nie podołał stworzeniu rządu. Przyszły rok jest kluczowy.

  Nie ma co wierzyć w takie nietrafione interpretacje, wydarzenia polityczno gospodarcze, które się aktualnie dzieją zaprzeczają teoriom tego człowieka.

  Dokładnie nie odgadniemy roku przyjścia Pana Jezusa, dopóku Wielki Ucisk się nie zacznie.
  A poza tym to wielu ludzi ma swój osobisty ucisk w życiu już zapewne od wielu lat, ja mam od około 2 lat problemy, takie poważniejsze.

  1. Zresztą za dużo się dzieje na świecie “jawnego” zła, żeby ostatnie 3.5 roku zaczęło się za kilka lat, garstka ludzi na świecie spośród 8 mld żyje zgodnie z Dekalogiem obecnie.

  2. piterek3688 (ex 1234)

   Czy przypadkiem Pan Jezus w Biblii nie powiedział, że mamy unikać takich ludzi, którzy mówią “Nadszedł czas”? Z kolei w Twoim komentarzu mam wrażenie, że chcesz próbować ten rok odgadnąć. Sorki, ale dla mnie zgodnie z Biblią rozważanie i nawet domyślanie się jaki to może być dzień powinno zapalać czerwoną lampkę 😉

   Pzdr 😀

 3. Początek naszej ery błędny ,wynikający z pomyłki w obliczeniach mnicha Dionizego Małego .Pomylił się o 4 lata lub więcej.Nikt tego niewie tylko Bóg .My mamy być zawsze gotwi na spotkanie z Zbawcą.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme