Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Protestanci również mają swój czyściec.

Bez względu na czas pochwycenia ludu Bożego koncepcja przejścia i oczyszczenia chrześcijan podczas Wielkiego Ucisku jest protestancką formą czyśćca.

 

Wierzę, że zarówno pochwycenie przed uciskiem  ucisku, jak i jego środek są możliwe zgodnie z Pismem.

 Nie wierzę, że scenariusz „po ucisku” jest wykonalny, ponieważ istnieją ważne różnice między pochwyceniem a powtórnym przyjściem:

1. Podczas uniesienia wierzący spotykają Pana w powietrzu ( 1 Tesaloniczan 4:17 ). Podczas drugiego przyjścia wierzący powracają z Panem na ziemię ( Objawienie 19:14 ).

2. Powtórne przyjście następuje po zakończeniu wielkiego i strasznego ucisku ( Obj. 6-19 ). Pochwycenie następuje przed rozpoczęciem ucisku ( 1 Tesaloniczan 5: 9 ; Objawienie 3:10 ).

3. Pochwycenie jest usunięciem wierzących z ziemi jako akt wyzwolenia ( 1 Tesaloniczan 4: 13-17 , 1 Tesaloniczan 5: 9 ). Drugie przyjście obejmuje usunięcie niewierzących jako akt sądu ( Mt 24: 40-41 ).

4. Pochwycenie  będzie sekretne i natychmiastowe ( 1 Koryntian 15: 50-54 ). Drugie przyjście będzie widoczne dla wszystkich ( Objawienie 1: 7 ; Mateusza 24: 29-30 ).

 

 

Updated: 4 grudnia 2020 — 16:22

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme