Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy Jezus był królem żydowskim?

Wielu new age-owskich zwodzicieli chcą zapędzić w tzw kozi róg wierzących w Słowo Boże, zupełnie tak jak to robili faryzeusze argumentuje swoje poznanie nt świata tym, że skoro światem rządzą Żydzi, którzy są źli, a Jezus był Żydem, to oni nie uznają Jezusa jako swego króla. No cóż, tylko ktoś złego ducha może coś takiego powiedzieć.

Na kłamstwo najlepsze są fakty.

Przejdźmy zatem do tłumaczenia kluczowych wersetów.

 

19 Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król żydowski». 20 Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. a było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. 21 Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król żydowski, ale że on powiedział: Jestem Królem żydowskim». 22 Odparł Piłat: «Com napisał, napisałem».” Jana 19.

 

 

Określenie Żyd, Żydzi pochodzi od słów Juda, Judejczyk – imienia jednego z 12 synów biblijnego patriarchy Jakuba oraz późniejszej nazwy jednego z 12 pokoleń Izraela.

Konkordacja Strona wyraźnie wskazuje na oryginalne określenie pochodzenia Jezusa:

 

https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/4/chapter/19/verse/19/param/1/version/TR

 

 

Jezus był Judejczykiem, czyli w linii prostej pochodził od Judy, ale słowo Żyd nie jest tożsame z Judejczykiem. Tego nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć new age-owcy.

Obecnie na wszystkie pokolenia Izraela mówi się że są Żydami, co nie jest zgodne ani pod kątem pochodzenia w linii prostej od Judy, ani pod kątem źródłosłowia, gdyż Żyd to wymyślona nazwa na określenie ludności pochodzenia kaukaskiego.

jid (spolszczone żyd).

język Żydów aszkenazyjskich, powstały ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie dialektu średnio-wysoko-niemieckiego z dodatkiem  elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich.

 

 

W X wieku również utraciliśmy suwerenność poddając się władzy aszkenazyjskiego Watykanu.

Z wikipedii:

 

Żydzi aszkenazyjscy, również Aszkenazyjczycy lub Aszkenazim (hebr. (l.mn.) אַשְׁכֲּנָזִים) oraz יְהוּדֵי אַשְׁכֲּנָז Jehudej Aszkenaz„Żydzi z Aszkenazu” – Żydzi zamieszkujący Europę Środkową, Wschodnią i częściowo Zachodnią, a od XVII wieku również Amerykę.

Nazwa „aszkenazi” wywodzi się od Aszkanaza, postaci biblijnej i pierworodnego syna Gomera (Ks. Rodzaju X). W literaturze rabinicznej królestwo Aszkanaza pierwotnie związane było z ziemiami zamieszkałymi przez Scytów, następnie Słowian

 

Gomer był synem Jafeta a nie Sema!

To właśnie dlatego Niemcy nas tak od początku nienawidzą oraz Żydzi ze wschodu, ponieważ Słowianie dzięki swej waleczności przejęli ziemie Scytów, na której mieszkali właśnie Aszkenazyjczycy, czyli protoplaści Chazarów.

 

Jeśli więc ktoś mówi, że Jezus był królem żydowskim, to nie wie co mówi. Owszem tak jest napisane, gdyż tak przetłumaczono słowo Judejczyk. Ale dzisiaj mówi się tak na wszystkie pokolenia Izraela. To tak, jakby na potomków Mazowszan, Pomorzan, Łużyczan mówiono Morawianie, co nie byłoby zgodne z prawdą.

 

Słowo żyd – etymologia:

 

Angielskie słowo „Żyd” (jew) kontynuuje średnioangielski Gyw, Iewe . Terminy te zostały wypożyczone przez starofrancuskiego Glu , która sama ewoluowała od wcześniejszego juieu , które z kolei pochodzi od judieu / iudieu która poprzez elizji spadła od litery „D” średniowiecznej łacińskiej Iudaeus , który, podobnie jak Nowy Testament greckiego terminu Ioudaios , oznaczało zarówno „Żyd”, jak i „ Judejczyka ” / „z Judei ”. [47] Grecki termin był pożyczką od aramejskiego Y’hudai , odpowiadającego hebrajskiemu יְהוּדִי Yehudi , pierwotnie określenie członka plemienia Judy lub ludu królestwa Judy . Według Biblii hebrajskiej nazwa plemienia i królestwa pochodzi od Judy , czwartego syna Jakuba . https://en.wikipedia.org/wiki/Jews

 

 

 

Obecnie światem rządzą Edomici i Chazarowie i to głównie oni sieją te kłamstwa jakoby Jezus był Żydem i w związku z tym nie wolno ufać żydowskiej religii.

O Edomitach wie doskonale wyznawca new age Roman Nacht jak i Pol Lechicki, nienawidzący Jezusa, który gościł tego pierwszego.

 

Podsumowując, Jezus nie był Żydem, tak samo jak Herod nie był Judejczykiem. Herod był Edomitą, Paweł apostoł Benjamitą.

 

 

Herod był królem tzw żydowskim (judejskim) tak samo jak Kwaśniewski był prezydentem Polski będąc Chazarem.

http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=stolzman-izaak-zdzislaw-kwasniewski

 

Dzisiaj Polakiem może być Abdullah jak i Siergiej. Tak jak Żydzi to naród wymyślony o czym napisał sam Żyd Shlomo Sand, tak Polska to naród wymyślony.

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/143237/kiedy-i-jak-wynaleziono-narod-zydowski

 

Tak więc new age owcy albo tego nie pojmują, albo ich liderzy po prostu są potomkami Edomitów i Chazarów nienawidzących Jezusa.

 

Chazarowie są wyznania pieniężnego i mają za swych bogów Astarte i Baala.

 

Gdyby Jezus był tego samego pochodzenia co obecni Żydzi, to oni powinni go naśladować a tak nie jest. Stanowią całkowite, przeciwieństwo Jego nauk, tak samo jak wszyscy nauczający new age.

 

 

 

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme