Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Prawo Boże jest łaską.

Stale między chrześcijanami pojawia się ten sam problem nawet w czasach ostatecznych.

Tym problemem jest Prawo Boże. Czy jest ono nadal ważne?

Jest wiele nieporozumień wynikających  z błędnych nauk złych autorytetów.

 

Nie będzie to tekst wyczerpujący. Ale postaram się nakreślić choćby zarys.

 

 

Na sam pierw musimy sobie zadać kilka pytań?

 

  1. Czy za czasu Kaina i Abla obowiązywało Prawo Boże?
  2. Czy za czasów Noego obowiązywało Prawo Boże?
  3. Czy za czasów niewoli egipskiej obowiązywało Prawo Boże?
  4. Czy dzisiaj obowiązuje Prawo Boże.

 

Wiele nieporozumień wynika z braku umiejętności (poznania) rozróżnienia Prawa moralnego od Prawa kapłańskiego.

 

Ani za czasu Kaina, ani za czasu Noego, ani w obecnych czasach nie obowiązuje już system kapłański, gdyż nie ma już systemu ofiar, który zlikwidował Jezus Chrystus jednorazową ofiarą na krzyżu.

Stąd wiemy, że katolicyzm wraz ze swoim system kapłańskim jest kontynuacją żydowskiego systemu ofiarniczego:

 

“On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka” Efezjan 10.

 

Jaki zakon? Przepisów i przykazań związanych z system ofiarniczym, z systemem kapłaństwa:

 

(1) Albowiem Prawo mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co rok ustawicznie ofiarowują, uczynić doskonałymi tych, którzy przystępują do Boga. (2) Bo czyż nie zaprzestano by je ofiarowywać, z powodu tego, że ci, którzy pełnią służbę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnej świadomości grzechów. (3) Jednak w samych tych ofiarach jest co roku przypomnienie grzechów. (4) Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów miała usunąć od kogoś grzechy. (5) Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary i daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało; (6) Nie znalazłeś upodobania w całopaleniach i ofiarach za grzech. (7) Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, w nagłówku zwoju napisano o mnie, abym czynił, Boże, Twoją wolę. (8) Najpierw powiedział: Ofiary i daru, całopalenia i ofiary za grzech nie chciałeś, ani nie znalazłeś upodobania w tym, co zgodnie z Prawem jest ofiarowywane. (9) Wtedy powiedział: Oto przychodzę czynić, Boże, Twoją wolę. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. (10) Dzięki tej woli jesteśmy raz na zawsze uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa.” Hbr 10

Gros ludzi wypowiada się na zasadzie “powiedział co wiedział” od innych. Nie z Pisma.

W 10 rozdziale Hebrajczyków mowa jest o zniesieniu zakonu przykazań i przepisów. Ludzie nierozumiejący listów Pawła na tym przykładzie uznają że prawo i przykazania zostały zniesione.

 

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Jana 14.

 

Czyżby Pismo zaprzeczało Pismu?

Absolutnie nie.

Zawsze ważny jest kontekst.

W Hebrajczykach jest napisane o przepisach systemu kapłańskiego. W Jana o przykazaniach Jezusa. Już te dwa fragmenty pokazują, że mam dwa rodzaje przykazań. Ale kogo by to interesowało.

 

Dawid był zakochany w Prawie Bożym. Ale jakim? Ofiarniczym? Absolutnie nie.

 

“Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; (2) Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. (3) Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. (” Psalm 1.

 

Czy błogosławiony by wtedy człowiek rozmyślający dniem i nocą o ofiarach? Czy może Dawid rozmyślał o tym jak być prawym?

 

 Błogosławieni ci, którzy strzegą jego świadectw i szukają go całym sercem; (3Którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami. (4) Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać twoich nakazów. (5) Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie twoich praw! 

 Psalm 119.

 

Czy nieprawością  o której mówił Dawid BYŁ BRAK składania ofiar? Czy nieprawością było używanie ubrań z dwóch materiałów?

Prawo kapłańskie było jedynie do czasu Jezusa. Prawo moralne trwa do dzisiaj, a grzech jest przestępstwem Prawa.

 

Fałszywi nauczyciele mówią: szabat nie obowiązuje.

Dekalog nie obowiązuje.

To skąd wiemy, że nie można kłaniać się obrazom?

 

“Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.” Wyjścia 21.

 

Tym wersetem bardzo chętnie się podpierają.

Wszyscy mówią wiele o Duchu Świętym i o nowym przymierzu…

Ale czymże jest Nowe Przymierze?

 

Nowe Przymierze jest zakończeniem ludzkiego buntu wobec Prawa Bożego:

 

 „Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” JER. 31,33 (BW)

 

Jak Bóg może złożyć zakon w naszych sercach? Poprzez nałożenie rąk, czy może przez Jego Słowo?

 

“J 17,3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś”

 

Jak można poznać Boga obecnie? Przez Jego Słowo.

To dzięki dekalogowi wiemy, że nie można modlić się do obrazów. Musieliśmy wejść do Prawa Bożego jakim jest dekalog w tym przypadku i poznać Boga. Cały dekalog. 10 przykazań a nie tylko drugie. To nie jest szwedzki stół…

 

W biblii Warszawskiej znajduje się w NT setki przypisów do ST.

Za czasów apostołów nie było NT.

 

Z obserwacji innych wiem, że ludzie zbuntowani wobec dekalogu częściej błądzą.

 

To przez Prawo Boże zawarte w Słowie, Bóg prostuje nasze ścieżki.

 

Nowe przymierze zostało ustanowione poprzez śmierć Jezusa Chrystusa.

 

„Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.” ŁUK. 22,20 (BW)

 

 

Dzięki nowemu przymierzu, przez Chrystusa, mamy zapewniony bezpośredni kontakt z Bogiem. Biblia mówi:

 

 „O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem!”HEBR. 7,22 (BW)

 

 

Tylko dzięki nowemu przymierzu nasze grzechy mogą być przebaczone.

 

„O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.” HEBR. 9,14-15 (BW)

 

 

Jakie obietnice zostały złożone przez ludzi przy ustanawianiu starego przymierza?

„Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy.” 2 MOJŻ. 24,3 (BW)

 

 

Jakie obietnice zostały złożone przez Boga przy ustanawianiu nowego przymierza?

 

„Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.” HEBR. 8,10 (BW)

 

Różnica między przymierzem starym a nowym polega na chceniu.

My wszyscy różnimy się między sobą. Jedni szukają wytłumaczeń dla swych grzechów, a inni zaś idą po najmniejszej lini oporu.

 

Prawo było za Noego , utopieni ludzie byli wykonawcami bezprawia.

Kain był człowiekiem bezprawia tak samo jak Judasz.

Zanim za pierwszym razem Mojżesz zszedł z góry, Izraelici mieli takie samo prawo jak Christianie obecnie. Proste Prawo bez systemu ofiarniczego i rytuałów oczyszczania.
Jak to mi ktoś ostatnio powiedział jaka była różnica między przymierzem a zakonem Mojżesza:
Załóżmy, że masz córkę, która chce iść na spotkanie towarzyskie w sobotę wieczorem. Mówisz tylko, aby przyszła o 21.00.
Zgadasz się, bo jej ufasz.
Ale córka przychodzi o północy i to jeszcze z jakimś podejrzanym typem wyraźnie podpitym.
No więc za drugim razem jeśli córka chce iść na spotkanie mówisz jej:
ok możesz isć ale masz wrócić o 20 ej, a dodatkowo:
1. Masz jechać tym i tym autobusem o tej i o tej godzinie.
2. Opowiedzieć mi kto był.
3. Dzwonić co godzinę.
4. Nie możesz się malować.
5. Nie możesz ubierać zbyt krótkiej spódnicy
itd itd
Christianin, nie mylić z chrześcijaninem (katolicy również należą do chrześcijan i ekumeniści) wie, czego ojciec oczekuje i nie zrobi inaczej.
Christianka w tym przypadku bez gniewu ojca wróci o 20ej, będzie miała delikatny makijaż a nie jezebel, spónicę będzie miała max lekko nad kolano i nie wróci z pijanym człowiekiem do domu.
Dlaczego? Bo zna oczekiwania Ojca, który ją uczył swych zasad (prawa).
Prawo Boże jest łaską. Jest niesamowitą łaską, gdyż czyni człowiek dobrym.
Ostatnio o tym myślałem. Nawet nie wiem czy nie w nocy jak w Psalmie pierwszym.
Wyobraź sobie, że masz auto i kierujesz nim jadąc ze swoim znajomym, który ma pojęcie o mechanice. Znajomy mówi do Ciebie nagle: Bartek, słuchaj, ten silnik coś nieładnie pracuje, chyba przyczyną są popsute wtryskiwacze.
Po podróży udajesz się do mechanik i istotnie okazuje się, że zepsute są wtryskiwacze.
Zlecasz naprawę. Dużo to kosztuje, ale nie staniesz w drodze, np 300km od domu. Dziękujesz znajomemu za zdiagnozowanie usterki.
Kto jest kim w tej opowieści?
Kierujący jest Christianinem. Znajomy Słowem Bożym (Jezus) uzdalniającym Cię do pojechania do punktu naprawy.
Prawo Boże jest więc łaską, dzięki której możemy się naprawiać i mieć dobre życie.
Abel na pewno przestrzegał dekalogu, ale dzisiejsi faryzeusze nazwaliby go judaistą.
Izraelici przed wejściem Mojżesza na górę Horeb świętowali szabat:
(25) I Mojżesz powiedział: Jedzcie to dziś, bo dziś jest szabat dla PANA. Dziś nie znajdziecie tego na polu.
(Księga Wyjścia 16:25)
Dekalog: Księga Wyjścia 20,2–17
Szabat 16 rozdział – kamienne tablice 20 rozdział.
Udanego Szabatu dla tych, którzy uznają cały dekalog.

 

 

Updated: 29 stycznia 2021 — 11:37

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme