Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

W lubelskim kościele modlą się do diabła.

Zdjęcia i linki podsyłano mi od mniej więcej tygodni, ale nie umieszczałem żadnej informacji, gdyż myślałem, że jest to fake news i do tej pory wierzyć mi się nie chce, że tak ostentacyjnie kościół rzymski pokazuje swoją prawdziwą wiarę, czyli w Lucyfera.

 

fot gloria.tv

Czarny Jezus niczym ze smoły wyjęty. Ta postać wygląda raczej niczym Batman czy jakiś demon.

Już pomijam bałwochalstwo:

 

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.

Wyj 20

 

Wstukałem sobie hasło w google:

Kościół pw. Świętego Krzyża w Lublinie

 

Faktycznie w wynikach pokazały mi się te oto fotki i nie na stronach spiskowych, ale katolickich:

 

Kościół Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pw. Św. Krzyża

lub:

 

KUL: msza święta w języku angielskim w każdą niedzielę

 

 

Kościół Rzymski jest kościołem edomickim, kananejski, łączącym wierzenie egipskie, babilońskie, rzymskie i talmudyczne.

 

Część katolików widzi co się dzieje w ich kościele ale są na tyle naiwni ci rzekomo widzący, że wierzą w jakiś tam kościół przedsoborowy, tak jakby nie było inkwizycji, wypraw krzyżowych, synkretyzmu, mamony i wielu innych złych rzeczy przed II Soborem w 1962 roku.

Tak jakby Watykan nie współpracował z Hitlerem

 

 

Tak jakby Mussolini nie współpracował przed II soborem:

 

Katolicy patrzą i nie widzą.

 

Kościół Rzymski i jezuici to największe zło na ziemi. Każdy kto przebywa w tym kościele jest współwinien wszelkiego zła na ziemi.

To od tego kościoła Złego każdy władca był uzależniony i prosił o łaski. To na rozkaz papieża Sobieski musiał jechać z wojskiem pod Wiedeń, po to , by za niedługi czas Polska wypompowana wojną z Turkami została poddana zaborom między innymi austriackim.

 

Kościół Rzymski jest kościołem “słusznych”. Dzięki zniewoleniu religijnemu mogli okupować ziemie polskie. Nikt nie zwraca uwagi na fakt, iż inwazja Watykanu na ziemie słowiańwskie była w tym samym czasie co inwazja “słusznych”.

 

Polecam zainteresowanym tematem ten film:

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 21 lutego 2021 — 10:01

1 Comment

Add a Comment
  1. Wszystko sie zgadza, ten jezus to syn czarnej madonny. (celowo z małych)

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme