Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pascha to święto Jezusa i narodzonych na nowo.

Christiańska  Pascha nie jest ani żydowską paschą, ani staroizraelską. Obecny Izrael nie jest narodem wybranym przez Boga.
Jezus Chrystus stał się ofiarą Baranka Paschalnego. Jego krew  to cena za nasze grzechy.
Pascha jest chrześcijańska i jest najważniejszym dniem świętym w roku! Co roku jest ten sam dzień i nigdy się nie zmienia. Hebrajski Nowy Rok zaczyna się pierwszego dnia równonocy wiosennej, a następnie liczy się 14 dni do tego wieczora, który zaczyna się 15 dzień Paschy.
Kalendarz izraelski jest kalendarzem księżycowo-słonecznym. Doba zaczyna się wraz z nadejściem nocy i kończy się wieczorem dnia następnego. Ukazanie się księżyca w nowiu oznaczało początek miesiąca. Stąd jego nazwa “nów księżyca” (hebr. “chodesz“),
5) W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. (6) A piętnastego dnia tego miesiąca jest święto Przaśników dla Pana – przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. (7) Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. ” Księga Kapłańska (Lewitów) 23:5
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (4) Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (5) Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (6) Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. (7) Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. (8) Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. (9) Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. (10) Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. (11) Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. (12) Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.” IZAJASZA 53.
 Króliczki i jajka nie mają nic wspólnego ze śmiercią, pochówkiem i zmartwychwstaniem PANA JEZUSA CHRYSTUSA!

 

To groteska i bluźnierstwo.

Przesunęli święty dzień, 4 przykazanie na niedzielę i podobnie jest z Paschą. Pascha jest 27 marca w tym roku, w Rzymie zaś 4 kwietnia. Ewangelicy podążają za Rzymem i jest to bezsprzeczne. Nie tylko w kwestii świąt, ale także literalnie, politycznie.

 

Alians Ewangeliczny jest w ekemuni z kościołem rzymskim.

Oto poniżej przewodniczący wszystkich kościołów protestanckich w Polsce:

 

Czym jest katolicka Wielkanoc pokazuje zawartość koszyczka ze święconkami, które uświęcone nie są:

 

 

Jezus wyrzucał demony, istoty nieczyste w świnie. Sam nie jadł świni i apostołowie jej nie jedli.

Zadaniem kościoła katolickiego było i jest zatrzeć różnice między tym co jest czyste, a czyste nie jest.

 

“Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi: Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa. Ale [następujących zwierząt], mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli: wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; 1 świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa – będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny – są one dla was nieczyste.”

Kpl 11.

 

Tak jak kościół imperium Rzymu uświęca pokarmy nieczyste i robi z pamiątki Jezusa jarmark wiejski, tak to samo czyni z grzechem uświęcając go.

Do świętowania Pamiątki Śmierci Jezusa nie trzeba żadnych mazurków, jajeczek (pogańskiego symbolu narodzenia) ani tym bardziej pisanek.

 

“Najstarsze pisanki pochodzą z terenów Temerskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego, wspominają o nim Owidiusz, Pliniusz Młodszy i Juwenalis[1],[2]. Według mitologii germańskiej, jajka znosił zając, jako zwierzę poświęcone bogini Osterze.[“

Od jej imienia wywodzi się angielska nazwa Wielkiej Nocy (Easter)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka

 

Błądzą ludzie strasznie. Ceremonie i obrządki katolickie są profanacją Pamiątki.

 

Na okoliczność Pamiątki Jezusa Śmierci Jezusa wystarczy chleb i sok z winogron:

 

(19) I wziął chleb, podziękował, łamał i dawał im, mówiąc: To jest moje ciało, które za was jest wydawane; to czyńcie na moją pamiątkę. (20) Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej, która za was jest wylewana. ” Łk 23

 

Dzisiaj Jezusa nie ma literalnie pośród nas, ale jest Jego ciało – Słowo Boże. Z tym Słowem powinniśmy w tym dniu Paschy zasiąść do stołu i odczytać je.

 

Co z zakwasem?

 

(15) Przez siedem dni będziecie jeść przaśny chleb. Już w pierwszym dniu usuniecie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł coś kwaszonego, od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza zostanie wykluczona z Izraela.
(19) Przez siedem dni nie znajdzie się żaden zakwas w waszych domach. Ktokolwiek bowiem będzie jadł coś kwaszonego, ta dusza zostanie wykluczona ze zgromadzenia Izraela, zarówno przybysz, jak i urodzony w tej ziemi.
(Księga Wyjścia 12:19)

 

Uważam, że w dniu Paschy, każdy wierzący Jezusowi człowiek powinien zrobić sobie rachunek sumienia i uświadomić, jakie grzechy w jego życiu zraniły Jezusa Chrystusa. Dla kogo był niedobrym człowiekiem, kogo ranił myślą, mową uczynkiem czy zaniedbaniem.

 

O nowym życiu, ponownym narodzeniu możemy mówić tylko wtedy, gdy chcemy mieć taką miłość jaką miał Jezus Chrystus. Nie pomogą w tym żadne koszyczki, pogańskie dyngusy, kropienie kropidełkiem, ale METANOJA –  przemiana umysłu i charakteru, na wzór charakteru Jezusa.

 

 

 

Updated: 15 marca 2021 — 13:52

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme