Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Proszę o modlitwę za tatę Agnieszki.

Tata naszej siostry w wierze Andrzej dzisiaj ma przyjąć szczepionkę. Jest osobą walczącą z Bogiem i ma ducha antychrysta.

Trzeba się modlić o to, aby Bóg uzdrowił go na duszy i nie dał umrzeć niezbawionym.  Aby otworzył się na prawdę i miał pragnienie poznania Boga oraz aby poznał jaką miłością obdarzył go Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 12 kwietnia 2021 — 12:23

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme