Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pijani pychą.

Jedną z konkluzji do jakich doszedłem po wielu latach rozważań biblijnych i doświadczeń swoich oraz innych wierzących jest pytanie retoryczne.

 

Czy szatan został odsunięty od Boga za alkoholizm, czy za masturbacje, czy może za nałóg tytoniowy?

 

Niestety pośród wierzących grzechem, którego się nie widzi jest właśnie grzech Lucyfera – PYCHA.

 

Alkoholizm czy papierosy są kozłem ofiarnym oczyszczenia się ludzi. Większość widząca alkoholika, czy palacza dowartościowuje się ich słabościami. Tak działa sprytnie mechanizm grzechu Lucyfera: on gorszy ja lepszy.

 

Jak może wierzący popełnić grzech Lucyfera? Uważając, że to, co on robi jest ważniejsze od pracy innych; że jest bardziej uświęcony, że lepiej się modli, czy choćby w moim przypadku, że więcej pisuję prawdy od innych itp.

 

Oczywiście modlitwy, walka o prawdę i uświęcenie i inne elementy życia wierzącego są istotne. Ale jeszcze bardziej jest istotne to, jakie masz do tego podejście. My jesteśmy tylko narzędziami i nie jesteśmy niezastąpieni.

 

Faryzeusze świetnie znali biblię. Myślę, że 99% z nas nie mogłaby się z nimi równać, a jednak oni odrzucili Boga.

Dzisiejszy judaizm polega właśnie na przekonaniu o sile wiedzy biblijnej. Sama teologia nie zbawia. To obrzezane serca zbawia. Serce obrzezane z pychy.

 

Alkoholik i palacz, czy masturbujący wierzący cierpi. Ale ten, kto ma pychę nie widzi tego zła w sobie.

Od dwóch lat mam cały czas w głowie ten jeden wers patrząc na siebie i wierzących.

 

12) A tak, kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.” 1 Kor 10

 

Już wielu wierzących widziałem upadających. Nie ze względu na papierosy, alkohol, marihuanę, ale na pychę.

Wiedza, spiski nadymają. Ale nie zbawiają. To, że masz wiedzę o demonach, czy o symbolice ceremoniach świąt izraelskich nie da Ci zbawienia. Babcie żyjące prostotą ewangelii będą przed Tobą.

 

Naśladowcę Jezusa łatwo rozpoznać: charakteryzuje się pokorą. Nie fałszywą pokorą, ale tą prawdziwą.

Nie tą jak mieli zwiadowcy uznający, że siły są większe, ale taką jak miał Jouze. Recepta zwycięskiego życia jest prosta:

 

“Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. 7 Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. 8 Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach; rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. 9 Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz».” Jozue 1

 

Niektórzy zwodziciele mówią, że Prawo Boże to judaizm. Judaizm jest wypaczeniem nauk biblijnych. Judaizm opiera się na interpretacji talmudycznej. Jezus przyszedł wypełnić Prawo, bo zostało skrzywione. Szabat był nie do zniesienia.

 

” rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność.”

 

Każdy rozsądny wierzący wie, że nie ma tu mowy o systemie ofiarniczym, ale o Prawie Bożym jako systemie wartości.

Dawid nie grzeszył (złamał prawo) przez system ofiarniczy, czy przez mieszanie materiałów w ubraniach, ale przez wzięcie sobie CUDZEJ  żony. Kłania się dekalog.

 

Saul miał grzech pychy, a nie jakikolwiek grzech z 613 przykazań judaizmu.

 

Uzza dotknął Arkę i zmarł. Dlaczego? Dlatego, że nie był posłuszny Bogu.

 

Uzza pomylił się, sądząc, że nie ma znaczenia, kto niósł arkę.

Uzza pomylił się, myśląc, że nie ma znaczenia, w jaki sposób przenoszono arkę.

Uzza pomylił się myśląc, że wiedział wszystko o arce, ponieważ tak długo znajdowała się w domu jego ojca.

Uzza pomylił się, sądząc, że Bóg nie może sam zająć się arką.

Uzza pomylił się, sądząc, że ziemia klepiska Nachona jest mniej święta niż jego własna ręka.

 

Gdybyśmy żyli w tamtych czasach zginęlibyśmy wszyscy. Ale to  że żyjemy w czasie łaski nie oznacza wolności od Prawa Bożego, a jedynie i aż łaskawe spojrzenie Boga na pokutującego grzesznika. Gdyby dzisiaj żył Uzza, Bóg by go napomniał, ale grzech pozostałby grzechem i Uzza musiałby przeprosić w imię Jezusa.

 

Pycha jest najbardziej podstępnym grzechem, ponieważ sam sprawca nie widzi tego.

Na facebooku bardzo łatwo to sprawdzić. Jeśli ktoś kogoś atakuje personalnie – nie w miłości i w oparciu o Słowo – to pychą bije niczym  w Watykanie czy możnych tego świata.

 

“I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa” Ap 17. 

 

Ludzie pełni pychy są pijani i jest im z tym dobrze.

 

Generalnie my wszyscy mamy mniej lub więcej pychy.

Opieramy się na swoich osiągnięciach, a nie na łasce Bożej.

Ja, ja, ja, ja,..

Liczba bestii to 666.

 

“Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.” Ap 13.

 

Liczba człowieka, to “ja” razy trzy. Pełnia wywyższenia człowieka.

 

 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. (27) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! (29) Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: niech będzie dla was pokarmem! (30) Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. (31) I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty.”

 

Zdawanie się na własne uczynki jest okradaniem Boga z chwały.

Czymże się różni chrześcijanin szczycący się modlitwami lub ewangelizowaniem od Kuby Wojewódzkiego? Tylko rodzajem samochodu.

Można mieć samochód za 100 tysięcy i być pokornym, a można mieć auto za 10 tysięcy i mieć pychę sięgającą gwiazd.

 

Mając na uwadze, że jest to grzech Lucyfera, walczmy z pychą w sobie, a o innych módlmy się aby Bóg im to zabrał……

Nie oczyszczajmy się natomiast grzechami innych. Módlmy się raczej o nich, ale nigdy nie oczyszczajmy siebie obmawiając ich.

 

 

 

12) A tak, kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.” 1 Kor 10

 

 

Chwała Jezusowi.

 

 

 

Updated: 26 kwietnia 2021 — 11:52

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme