Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Owego dnia, każdy swą ufność oprze na Tym, który go stworzył, a jego oczy będą utkwione w Świętym Izraela,”. Izajasz.

Geneza słowa Izrael jest naprawdę niesamowita. Oczywiście  imię to  otrzymał Jakub. My też otrzymamy nowe imiona. One zapewne już są i czekają na nas. Ale aby zrozumieć kim jesteśmy w Chrystusie musimy na sam pierw zapoznać się z etymologią słowa Izrael. Jest to bardzo ważne.

 

” (24) Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. (25) A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. (26) I rzekł: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. (27) Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. (28) Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś” Rodzaju 

 

 

Dlaczego Jakub już miał nie nazywać się Jakubem? Ponieważ przeszedł przez ogień doświadczeń i przestał być kłamcą i manipulantem.

W biblijnej etymologii ludowej oznacza również oszusta („ten, który oszukuje”, od słowa „aqab” – „zwiódł”)

 

W świetle tego tłumaczenia oznacza to, że powiedziano Jakubowi, że od tej pory już nie będziesz kłamcą, ale będziesz Izraelem, czyli walczącym u mego boku.

Nazwa ישׂראל iysra’el znaczy panować z Bogiem.

Obecny Izrael nie panuje z Bogiem. Nie kierują się Torą, a Talmudem. Ma innego ojca.

 

Kłamstwa Jakuba były przyczyną konfliktu z Bogiem i z innymi. Myślę, że wielu z nas mogło być Jakubami, a staliśmy się Izraelami wtedy, kiedy przyznaliśmy się do naszych słabości.

Od tej pory możemy być walczącymi u boku Boga.

 

Izrael to nie ten, kto kłamie, oszukuje, ograbia ludzi i narody, ale ten, kto  walczy u boku Boga dla  Jego spraw i broni Jego świętości.

Izajasz przepowiedział natchniony Duchem Świętym (Duchem oddzielenia) kompletne oddanie się Bogu i porzucenie wszelkich idoli:

 

 

Owego dnia, każdy swą ufność oprze na Tym, który go stworzył, a jego oczy będą utkwione w Świętym Izraela, nie będą pokładać swych nadziei w owych ołtarzach ani w dziełach rąk swoich. w tym, co wykonały ich palce, i nie będą wpatrzone ich oczy w te ich obrzydliwości. Izajasza 17

 

 

 

Ten wers pokazuje nie tylko odejście od bałwochwalstwa posągów i obrazów, czy od idoli ludzkich (muzyków, polityków…) ale  również fakt, iż Bóg jest świętym Izraela duchowego.

Nie jest Bogiem Remphanem:

 

Proroctwo Izajasza się wypełniło. Masa pogan odwróciła się od idolatrii i zwróciła swoje oczy ku stwórcy:

 

1 Piotra 2: 9 – Ale wy jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na własność, abyście głosili wspaniałości Tego, który was powołał z ciemności do swego cudownego światła.

 

Izrael, walczący u boku Boga, oznacza także władzę i moc. Ziemski uzurpatorski Izrael tej mocy nie ma.

 

Mt 18:18 – Zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

 

Starożytny Izrael miał pomóc YHWH w reformowaniu świata, ale tego nie zrobił. Otrzymał od Boga list rozwodowy (Jeremiasza 3.)

Dlatego Bóg wszczepił nas w Nawróconą resztkę Izraela (apostołowie i Hebrajczycy pokutujący)  abyśmy walczyli u Jego boku. Niszczyli dzieła diabła. Modlili (walczyli) o zbawienie innych.

 

Komu bóg dał moc?

 

„Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch, i dał im moc nad duchami nieczystymi.” MAR. 6,7″

 

Być w Izraelu Bożym to być oddzielonym od tego świata aby walczyć z królestwem Złego i odbijać jeńców. Walczyć u boku Boga to nie walczyć u boku religii czy denominacji.

Bóg nie założył żadnej religii. Mało tego, Jezus przyszedł podważyć wykładnię religii, w której był wychowywany. Przyszedł przywrócić Prawo Tory obdarzając mocą apostołów (posłańców)

 

co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie

 

Dlatego tak ważna jest modlitwa.

 

 

Updated: 13 maja 2021 — 07:50

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme