Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dar upominania jest darem, łaską, a nie atakiem na osobę.

W 12 rozdziale listu do Rzymian czytamy o darach od Boga:

 

“Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – [do stosowania] zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania czynności diakońskich3; bądź urząd nauczyciela – dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, [niech to czyni] ze szczodrobliwością; kto jest przełożonym, [niech działa] z gorliwością; kto pełni uczynki miłosierdzia, [niech to czyni] ochoczo.”

 

Niektórym się wydaje, że dar upominania ma każdy, ale jeśli by tak było, to  każdy by miał wszystkie z pozostałych darów: diakona, nauczyciela, mówienia z natchnienia Bożego, miłosierdzia, szczodrobliwości…

 

Dar jest umiejętnością, łaską i jeśli ktoś taki dar ma,  musi dawać owoce. Jeśli uważasz, ze masz dar upominania, to wszyscy dookoła powinni to zauważyć. Jeśli nie zauważają, to oznacza że  masz dar, który sobie uzurpowałeś/aś.

 

Dar napominania charakteryzuje się łagodnością.

Na przykład: “Bracie, martwię się o Ciebie ponieważ już trzy lata masturbujesz się i nie możesz z tego wyjść. Może będziemy się modlić w kilka osób za Ciebie kilka razy w tygodniu?”

 

Antyprzykład: “Powinieneś wiedzieć gościu, że to co robisz to grzech, weź się ogarnij”.

Tudzież, co często spotykane w sieci:

“Ty heretyku, zwodzisz ludzi, lecz się”

 

Kombinacje są różne, ale my musimy rozróżniać duchy. Jeśli wierzycie takim ludziom to oznacza, że wierzycie demonom.

 

 

To był przykład nienarodzonego z Ducha człowiek podszywającego się za wierzącego w Jezusa.

 

Musimy się nauczyć rozpoznawać fałszywych chrześcijan i uzurpatorów nie niosących pokoju. Jeśli ich napotkamy już tom uciekajmy od nich daleko tam gdzie szczaw rośnie.

 

“Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. 14 I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.”  2 Kor 11

 

 

Gdyby ktoś był z Ducha, w momencie innej interpretacji powinien powiedzieć “Bracie, wg mojego poznania widzę to tak i tak”. Tutaj powinien przytoczyć cytaty.

Jeśli tego nie robi, jeśli jest złośliwy i przytacza cytaty, to trzeba powiedzieć sobie basta. Odejść jak najdalej od takiego pseudo wyznawcy Jezusa.

 

Po owocach w rozmowie ich rozpoznajmy. Czy czynią pokój, czy sieją zamęt, kłótnię.

 

(11) Na koniec, bracia, radujcie się, bądźcie wzmocnieni, bądźcie zachęceni, to samo myślcie, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
(2 list do Koryntian 13:11)” 

 

 

Updated: 18 czerwca 2021 — 13:24

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: