Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pastor Mac Arthur “Rząd jest teraz „największym zagrożeniem” dla USA”

Pastor, który zasłynął ze zdania, że po znaku bestii jeszcze można się nawrócić, podobnie jak A. Cyrikas, teraz zmienia retorykę.

 

Jeden z najbardziej znanych amerykańskich pastorów ewangelicznych, którego mam nawet książkę mówi, że „rząd” jest obecnie największym zagrożeniem dla narodu.

 

Myślę, że świat pastorski albo dopiero się przebudza, albo tracił wiernych podczas planowanej demoni i teraz próbuje odzyskać.

 

Jego komentarz jest szczególnie godny uwagi gdyż  od dziesięcioleci był znany z energicznego nakłaniania chrześcijan do poddania się rządowi. W rzeczywistości jego poglądy na ten temat były tak surowe, że oskarżył nawet Ojców Założycieli Ameryki o popełnienie grzechu za ogłoszenie niezależności od ich kolonialnych władców w Londynie. Karcił także chrześcijan za zbytnie przywiązanie do ich konstytucyjnie chronionych praw.

 

Sprawa ma drugie dno. Otóż niebawem kościoły w USA mogą stracić dotacje…

IRS odpowiednik polskiego US odmówił zwolnienia podatkowego chrześcijańskiej organizacji non-profit, mówiąc, że „nauki biblijne” są powiązane z wierzeniami republikańskimi..

 

Internal Revenue Service (IRS) odmówiło zwolnienia podatkowego chrześcijańskiej organizacji non-profit w Teksasie w zeszłym miesiącu, argumentując, że nie kwalifikuje się ona do uzyskania statusu 501(c)(3), po części dlatego, że „nauki biblijne są zazwyczaj powiązane z Partią Republikańską i kandydatami”.

Christians Engaged, organizacja zajmująca się edukacją i wzmacnianiem chrześcijan w modlitwie za naród i wybranych urzędników, głosowaniu i angażowaniu się w życie obywatelskie, otrzymała odmowę zwolnienia z podatku w liście od dyrektora IRS Exempt Organizations Stephena A.

https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2021/june/irs-denies-tax-exempt-status-to-christian-non-profit-saying-bible-teachings-are-affiliated-with-republican-beliefs

 

Joe Biden ciągle powtarza „Ameryka wróciła”. Ale tak naprawdę ma na myśli to, że Barack Obama powrócił. Od wojska i aborcji po transpłciowość i edukację, wszystko wydaje się fałszowaniem najgorszej polityki 44. prezydenta.

 

Nasuwa się w tym momencie fragment Dziadów:

 

Wskrzesiciel narodu,
Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
A imię jego będzie czterdzieści i cztery.

 

IRS (odpowiednik polskiego US) – była ulubioną bronią byłego prezydenta do miażdżenia opozycji. Za Bidena powraca kampania zastraszania przez agencję podatkową i wszędzie chrześcijańskie organizacje powinny się przygotować.

 

Stąd może pastorzy zmieniają kurs i …rozumienie cytatu z Pawła podporządkowania władzy. Niedawno rozmawiałem z pewnym bratem w wierze prawnikiem. Chcieliśmy rzetelni podejść do tematu 13 rozdziału listu do Rzymian. Wyszła ciekawa dyskusja.

 

Poniżej przemowa pastora Mc Artura w języku angielskim

 

 

“Rolą rządu jest powstrzymywanie zła, a kiedy funkcjonuje on po to, by powstrzymywać zło, wypełnia swój zaplanowany przez Boga cel” – wyjaśnił MacArthur, powołując się na wersety 1 i 2 w Liście do Rzymian 13. “Ten rząd jest od Boga, przez Boga, z Boga. Został zaprojektowany jako konieczna powściągliwość w świecie grzeszników.”

 

To prawda, rząd jest od Boga wtedy jeśli powstrzymuje zło i takie jest moje rozumienie 13 rozdziału listu do Rzymian, gdyż istotny jest kontekst.

 

Ponieważ rozdział  13 wzywa chrześcijan do bezkrytycznego poddania się rządowi, totalitaryzm w swej historii mógł kwitnąć i władza szła w kierunku totalitaryzmu w tym jak w przypadku Niemiec narodowych socjalistów (nazistów) Adolfa Hitlera – w celu promowania niewolniczego posłuszeństwa wobec wszelkich złych dekretów. Dzisiaj dążymy do wyeliminowania klasy średniej, czyli klasy ludzi pracujących czy często harujących.

 

 

MacArthur w swoim kazaniu dowodził, że kiedy rząd nie robi tego, do czego stworzył go Bóg, „oddaje swój autorytet”, tak jak ojciec utraciłby swój autorytet, gdyby zaczął prowadzić swoją rodzinę do zła….

 

Szkoda, że po latach, szkoda, że w takich warunkach, ale lepiej późni niż wcale budzi się pastorstwo.

 

Rzymian 13

 

“. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. ”

 

Czego dotyczy?

 

Dalej jest powiedziane:

 

” (9) Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. (10) Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. ”

 

To jest kontekst poddania się władzy.

 

McArtur powiedział:

 

 

Człowiek, który to napisał, apostoł Paweł, naruszał prawo częściej niż jakakolwiek inna osoba w całym Nowym Testamencie” – kontynuował MacArthur. “A kiedy poszedł głosić Ewangelię, bardzo często był wtrącany do więzienia. Ostatecznie został stracony przez rząd, któremu odmówił posłuszeństwa, gdy nie funkcjonował już, by chronić dobre zachowanie i karać złe zachowanie.”

 

Popatrzcie jak zmienił kurs pastor McArtur…

Chociaż MacArthur zawsze uznawał napomnienie z Dziejów Apostolskich 5:29, że „lepiej jest być posłusznym Bogu niż ludziom”, historycznie był jednym z najbardziej gorliwych amerykańskich głosicieli chrześcijańskiego obowiązku podporządkowania się rządowi – nawet jeśli dotyczy to brutalnych dyktatur.

 

„Porządek biblijny jest jasny: Chrystus jest Panem Cezara, a nie odwrotnie. Głową Kościoła jest Chrystus, a nie Cezar” – dodał MacArthur w swoim liście. „Odwrotnie, Kościół w żadnym sensie nie rządzi państwem. Ponownie, są to odrębne królestwa, a Chrystus jest suwerenny nad nimi. Ani kościół, ani państwo nie mają wyższego autorytetu niż sam Chrystus, który oświadczył: „Dana mi została wszelka władza w niebie i na ziemi”.

Dodał:

 

„Dwa największe ataki terroru na Amerykę zostały popełnione przez Sąd Najwyższy”,  grzmiał ze swojej ambony, wskazując na  decyzję Roe przeciwko Wade z 1973 r  ., rzekomo legalizującą mordowanie nienarodzonych dzieci, oraz  decyzję Obergefell z 2015 r.  udającą ustanowienie „ prawo” do tak zwanego „małżeństwa osób tej samej płci”. „Nasz kraj jest terroryzowany przez ludzi najbardziej odpowiedzialnych za jego ochronę”.

 

I tutaj dochodzimy do sedna być może intencji pastora a może nawrócenia się.

W swoim ostatnim kazaniu na temat karania przez rząd, dobra i ochrony zła, MacArthur ostrzegł, że niedawny atak na Kościół przeprowadzony pod pretekstem „walki z COVID” był testem. Powiedział, że zamykając drzwi i bezmyślnie przestrzegając antybiblijnych dekretów burmistrzów i gubernatorów, wiele kościołów „nie przeszło” testu. Nadejdzie więcej prób i wiele kościołów również nie przejdzie tych prób.

 

Prawda jest taka, że obecny system to system biblijnej bestii, którą budują sami chrześcijanie.

System bestii jest budowany w każdym państwie od roku 1945. Teraz nadchodzi punkt kulminacyjny.

Wszystkie władze na świecie są od szatana za przyzwoleniem Boga.

 

 

Updated: 25 czerwca 2021 — 21:29

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme