Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pierwsze państwo Słowiańskie, Awarowie i nasi wrogowie Chazarowie.

 

Polska ma najwyższy poziom R1A1 w Europie, który występuje wśród europejskich Słowian w wysokich częstotliwościach. Polscy mężczyźni mają około 56–60% R1A1. Regiony w Polsce o najwyższych poziomach tego wskaźnika to południowo-wschodnia i środkowa część kraju.

 

 

 

Zespół badaczy pod kierownictwem Ornelli Semino jako pierwszy wykazał związek R1a1 z kulturą grobów jamowych.

 

Jakie ma to znaczenie?

Ano takie, że z Polski wywodzą się wszelkie ludy, które podbiły cesarstwo Bizantyjskie, a konkretnie dzisiejsze Bałkany. O tym nie nauczają w szkołach. O tożsamości niewolników się nie naucza. Chazarscy jezuici nie pozwalają.

 

Serbowie, Chorwaci, Bośniacy wywodzą się z ziem polskich.

 

Najstarsze państwo Słowian to nie Polanie, ale Państwo Samona powstałe ok 623 roku.

Jak doszło do osłabienia Słowian?

 Rozdrobnieni na wiele plemion Słowianie rychło dali sobie narzucić zwierzchnictwo awarskich władców, sprzymierzonych z Bizancjum.

Na niektórych obszarach, szczególnie tam, gdzie nie występowały silne więzi plemienne, słowiańska ludność poddawała się bez walki. Awarowie oszczędzali dobrowolnie poddających się, pozwalając im żyć na swojej ziemi, sami zaś zakładali warownie, tzw. ringi, w których składowano łupy oraz żywność ściąganą od Słowian

Wikipedia.

 

Awarowie, lud koczowniczy charakteryzował się z wyglądu warkoczami. Mężczyźni nosili po bokach warkocze.

 

Chazarowie. Koczowniczy lud turecki, który w najciemniejszych wiekach średniowiecza stworzył na wschodzie Europy potężne stepowe imperium.

 

Być może niektórych zastanawia wojenne ludobójstwo Chazarów na swoich i to jak to amerykańscy Chazarowie (fałszywi Judejczycy) albo zabijali swoich albo pozwalali na zabicie swoich.

Wyjaśnieniem tej zagwozdki jest kultura władzy wczesnochazarska. Otóż  Kagan był w nim przedstawicielem ciągłości władzy, gwarantem powodzenia ludu, nosicielem boskiego posłannictwa, natomiast faktyczną władzę sprawował jego zastępca, w przypadku Awarów – jugurrus. W przypadku niepowodzeń zabijano kagana, którego moc okazała się zbyt słaba.

Czasem ginął również broniący go jugurrus. Inną godnością występującą w późnym okresie, był poświadczony również u Chazarów tudun „qui in gente et regno Avarorum magnam potestatem habebat” („który posiadał wielką władzę u ludu i w królestwie Awarów”).

https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Kaganat_Awar%C3%B3w

 

Podczas 2 wojny światowej okazało się, że niektórzy Ż są dla nich nieużyteczni. Za słabi.

Powyższy zwyczaj nie był typowy dla Izraelitów, a więc jest to kryterium demaskujące fałszywych Zet z kropką.

 

Jednym z wodzów Awarskich był człowiek o jakże ciekawym nazwisku Tudun Izaak . Przedstawiciel koczowniczego plemienia miał imię izraelskie…

Tudun – godność występująca u Awarów i Chazarów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tudun

 

 

Jeden z ostatnich kaganów awarskich został ochrzczony 21 września 805 roku i przyjął imię Abraham.

 

Co ciekawe do tej pory na Bałkanach jedną ze znanych potraw jest Ajvar. Może zbieżność a może nie.

 

 

Wiele innych źródeł starożytnych i średniowiecznych odnosi się do Scytów, Hunów (Chazarów), Awarów i Madziarów jako tych samych ludów.

 

Jeszcze przed pisaniem tego tekstu łączyłem Chazarów ze Scytami ludem barbarzyńskim, ale ma to o wiele większe reperkusje niż się wydaje.

 

Protoplaści Chazarów Awarowie wykorzystywali w VI wieku podporządkowanych Słowian, jako tanią piechotę, mięso armatnie, dla swoich jednostek konnych. Co roku, na zimę, Awarowie przybywali do słowiańskich wiosek, gdzie zbierali od ludności obowiązkowe daniny oraz gwałcili im żony i córki.

 

Robią to nadal: daniny, Afganistan itd.

 

 

Teraz ważny moment historyczny.

 

Działalność dyplomacji bizantyjskiej wywołały, w połowie lat dwudziestych VII w., ogólnosłowiańskie powstanie przeciwko Awarom.

 

Ośrodek pierwszego buntu Słowian leżał prawdopodobnie na Morawach. Tam były najdogodniejsze możliwości zorganizowania obrony oraz tam można było najszybciej liczyć na pomoc okolicznych plemion słowiańskich. Prawdopodobnie z czasem powstanie ogarnęło również Słowian zamieszkujących na południe od Dunaju. Wobec wyższości organizacyjnej i przewagi militarnej Awarów bunt ten miał niewielkie szanse powodzenia. Utrzymał się jednak i rozwinął dzięki m.in. poparciu ze strony Bizancjum i Państwa Franków – państw zainteresowanych wyniszczeniem potęgi awarskiej. Lecz dopiero połączenie się Słowian morawskich, a w drugiej kolejności również panońskich, z siłami wędrujących na południe plemion chorwacko-serbskich pozwoliło Słowianom morawskim uwolnić się spod jarzma awarskiego i zabezpieczyć zdobytą wolność własną organizacją państwową. W toku walk wielką sławę zdobył frankijski kupiec Samon (również Samo), którego wybrano na władcę przyszłego państwa.

Chorwaci i Serbowie przeszli dalej na południe i tam też, w Panonii, przyczynili się do wyzwolenia spod jarzma awarskiego Słowian mieszkających w  dorzeczu Drawy i Sawy (zob. Karantania)

 

Ostatnio zastanawiałem się jak to się stało, że polscy Słowianie (Biała Chorwacja i Serbowie Łużyccy) przejęli tereny Bizancjum w VI wieku.

Jak to się stało, że zginęło aż 500 lat historii Słowian między chrztem Polski i fałszywą datą powstania i zorganizowania się polskości, słowiaństwa na naszych terenach a osiedleniem w V i VI wieku Chorwatów i Serbów na Bałkanach.

Czy wiecie jak podają to mainstremowe źródła? Słowianie się osiedlili na Bałkanach. Nie podbili, ale osiedlili….

Prawda jest taka, że w VI wieku Słowianie wyruszyli na pomoc swoim  braciom by walczyć z Chazarią (Awarami).

No cóż historię piszą zwycięzcy, a są nimi ponownie Chazarowie.

Pragnę tylko przypomnieć, to co wyżej, jak doszło do wygranej:

 

dopiero połączenie się Słowian morawskich, a w drugiej kolejności również panońskich, z siłami wędrujących na południe plemion chorwacko-serbskich pozwoliło Słowianom morawskim uwolnić się spod jarzma awarskiego i zabezpieczyć zdobytą wolność własną organizacją państwową.”

 

 

My jesteśmy podzieleni bo to jest ich chazarski sposób na rządzenie. Nawet pośród protestantów nie ma jedności, ponieważ to tez ich sprawka.

 

Teraz już wszystko jest pozamiatane gdyż Polaków nie interesuje ich historia i to, że nie mam autorytetów pośród Polaków.

Dlatego jak dla mnie jedyną nadzieją jest Jezus Chrystus – jedyny Król, który zniszczy dzicz chazarską.

Kościół katolicki rządzący światem i jezuici są kościołem Chazarów i Edomitów. Kapłani kościoła katolickiego autoryzują bezprawie biblijne i dlatego nie będzie dobrze.

Wrealu24, i wiele innych mediów prokatolickich mówi o prawdzie ale tylko częściowej. Nie negują kościoła Rzymu. Może pojedyncze przypadki. Dlatego, że oni są z nimi razem.

 

źródło:

 

 

Nie bez powodu choć niesłusznie na tv wrealu mówią wizraelu..

Niesłusznie gdyż nie są to prawdziwi Zet z kropką.

 

Czy wiecie jaka religia dominowała u Chazarów i Awarów?

Szamanizm….

Dziewczyna szamana…. itd

 

O godności, której Polacy nie mają.

 

“Ok. 630 r. nieznani kupcy frankijscy, utrzymujący stosunki handlowe z poddanymi Samona, zostali zabici i obrabowani. Dagobert I wysłał do Samona swego posła – Sychariusza, którego jednak Samon nie chciał przyjąć. Sychariusz, przebrawszy się w szaty słowiańskie, przedostał się na dwór Samona. Pertraktacje okazały się niełatwe. Samon odmówił żądanego wydania morderców oraz bezwzględnego podporządkowania się Dagobertowi[14]. Poseł frankijski czując się w pozycji silniejszego, przerzucił się z nastawienia koncyliacyjnego na gwałt i pogróżki, które jednak również nie przyniosły pożądanego rezultatu[15]. Samon zaręczył, iż zaprowadził w swym państwie sądy, które wymierzą karę, a ziemia słowiańska może uznać Dagoberta za swego pana tylko, jeśli król Franków zechce rozmawiać na drodze pokoju, a nie szantażu. Sychariusz odpowiedział: “Nie godzi się, aby chrześcijanie i słudzy Boży zawierali przymierze z psami”[14]. Oburzony bezczelnym zachowaniem posła Samon wyrzucił go “sprzed swego oblicza”, dodając: “Wolno psom Bożym kąsać sługi Boże, jeżeli sługi te ciągle postępują przeciw jego woli“. Dagobert zrozumiał to jako wezwanie do wojny, co może nie było w zamiarze Samona, gdyż w słowach swych mógł on mieć na myśli tylko kupców frankijskich przybywających na teren Słowiańszczyzny, a nie całe Państwo Franków”. wikipedia

Niech te słowa będą podsumowaniem i drogowskazem moralnym dla Polaków o ile w ogóle coś z tego zrozumieją….

Swoją drogą to pokazuje, że wiarę Jezusa Chrystusa przyjęliśmy znacznie wcześniej niż w jakimś okultystycznym 966 (666).

 

 

Do wierzących ewangelików.

 

Powyższa odpowiedź Samona powinna przyświecać protestantom, kiedy czytają 13 rozdział listu do Rzymian o podporządkowaniu się władzy.

“Wolno psom Bożym kąsać sługi Boże, jeżeli sługi te ciągle postępują przeciw jego woli“.

 

 

 

_____________________

 

Jeśli chcesz mnie wesprzeć w tym co robię, podaję dane do przelewu:

Odbiorca: Piotr

W tytule: “bezinteresowna darowizna dla admina detektywprawdy.pl”

PKO. nr konta: 03102026290000910204005278

Dziękuję serdecznie

 

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme