Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Żyjemy w czasach Jeremiasza tuż przed upadkiem ludzkości.

Jeremiasz żył tuż przed wzięciem Judejczyków do niewoli. Dzisiaj takich Jeremiaszów są prawdopodobnie setki. Głoszą o czasach ostatecznych i nawołują do przyjścia do Słowa Bożego w rodzinach, wśród znajomych i na Facebooku.

My wszyscy głoszący nadejście gniewu Bożego, apokalipsy i ostatecznie Jezusa jesteśmy identycznie traktowani jak Jeremiasz. Ostrzegamy, ale mizerny to ma skutek i tym większy gniew rozleje się na ziemi.

 

Księża i pastorzy stali się głupi.

 

“Pasterze bowiem stali się głupi i nie szukali PANA. Dlatego im się nie powiedzie, a cała ich trzoda zostanie rozproszona. (22) Oto nadchodzi wieść i wielka wrzawa z ziemi północnej, aby miasta Judy zamienić w pustkowie i w siedlisko smoków” Jer 10.

 

Ci, którzy powinni ostrzegać przed złem tego nie robią. Stali się głupi. Wielu pastorów i większość księży nie przestrzega przed dźganiem, a to dlatego, że albo współpracują z bestią albo są pozbawieni Ducha.

Trzoda jest już rozpraszana. Podczas plandemii wiele osób poznało się na pasterzach i zobaczyli jak pchają w stronę śmierci.

Śmierci pierwszej i śmierci drugiej.

15 sierpnia jest świętem Królowej Niebios. Judejczycy  nie słuchali ostrzeżeń Jeremiasza odnośnie Królowej Niebios i katolicy nie słuchają.

 

 

“odpowiedzieli Jeremiaszowi: (16) Co do słowa, które mówiłeś do nas w imię PANA, nie usłuchamy cię(17) Ale na pewno wypełnimy każde słowo, które wyjdzie z naszych ust: będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak dotąd czyniliśmy, my i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta, w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy. Wtedy bowiem najadaliśmy się chleba, było nam dobrze i nic złego nas nie spotkało.” 

 

 

Dzisiaj katolicy myślą identycznie, że skoro oddają cześć Królowej Niebios, czyli tak naprawdę wiadomo komu, i nic ich nie spotyka, to będzie tak nadal, ale Jezus ostrzegał w Apokalipsie katolików:

 

(19) Znam twoje uczynki i miłość, i służbę, i wiarę, i twoją cierpliwość, i twoje uczynki, i wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych. (20) Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom. (21) I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. (22) Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków(23) A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków. ” Ap 3

 

Bez cienia wątpliwości list do Tiatyry jest listem do katolików.

Katolicy ortodoksyjni mają “uczynki i miłość, i służbę, i wiarę”, ale składają ofiary bożkom, rozmaitym świętym Rzymu no i uprawiają nierząd z Królową Niebios.

Ale Ci, którzy cudzołożą z Jezebel Bóg umieści w Wielkim Ucisku.

 

Skoro polegacie na słowach oszustów, które w niczym wam nie pomogą, skoro dopuszczacie się morderstw, cudzołożycie, kradniecie, popełniacie krzywoprzysięstwa, idziecie palić kadzidło na cześć bogini Baal, idziecie  za innymi bogami, których nie znacie i nie zauważacie, że przez nich źle się wam powodzi, a potem przychodzicie i stajecie przede mną… Jer 7.

 

Jezus powiedział że by nie wystarczy nie zabijać by być winnym morderstwa. Wystarczy nienawidzić i to ma miejsce w Polsce.

Polacy cudzołożą wspierając kulturę szatana w: muzyce, komercyjnym sporcie, kulcie sukcesu, filmach, itd.

Ale także wspierają jasnowidzów: Jackowskiego, wróżbitę Macieja itp.

Jak można cudzołożyć? Trochę Nostradamsua, trochę filozofii wschodu, trochę new age.

 

Królowa Niebios jest wystawiana na piedestał. To jest bluźnierstwo. Maria była pokorną osobą, która widząc anioła drżała. Teraz robi się z niej boginię. Inni matkę ziemię Gaję.

Za to wszystko przyjdzie kara.

 

(19) Twoja niegodziwość ukarze cię i twoje odstępstwo cię skarci. Dlatego poznaj i zobacz, że rzeczą złą i gorzką jest to, że opuściłeś PANA, swego Boga, i że nie ma w tobie mojej bojaźni, mówi Pan, BÓG zastępów.
(Księga Jeremiasza 2:19)

 

 

Tzw Matka Boska przynosi tylko i wyłącznie nieszczęście. Polska przez kulty Królowej Niebios została opanowana przez Chazarów.

Od momentu ustanowienia ją królową Polski staliśmy się nic nie znaczącym państwem i doświadczyliśmy niszczycielskich skutków dwóch wojen światowych, rozbiorów, komuny i przekrętu okrągłostołowego czyli podzielenia się władzą przez Chazarów.

 

Nie ma lepszej puenty niż ta:

 

idziecie  za innymi bogami, których nie znacie i nie zauważacie, że przez nich źle się wam powodzi, a potem przychodzicie i stajecie przede mną.

 

Nawróć się narodzie do Słowa Bożego. Porzućcie kult obrazów i Asztarte.

 

Bóg jest dobry i długo czekał na nawrócenie Izraelitów. Wysyłał swoich proroków. Dzisiaj robi to samo ostrzega narody przez głosicieli Słowa Bożego. Nie przez kościoły, gdyż te cudzołożą, ale przez osoby rozmiłowane w Słowie, aby ratować ilu się da.

 

Updated: 10 sierpnia 2021 — 20:55

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme