Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Duchowa walka

Święto reformacji, czy święto duchów. Wybór należy do Ciebie.

31 października 1517  w Wittenberdze, zapoczątkowano przez Marcina Lutra reformację (odnowę) kościoła katolickiego. Po mrokach morderstwa, którego dokonano na  prawdziwej ewangelii Jezusa rozpoczęto przywracanie prawdziwego przesłania płynącego z Biblii. Podwaliny do reformacji podłożył czeski duchowny, uczony i prekursor protestantyzmu  Jan …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme