Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Lekcje Bożej milości

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością

Może się to wielu nie spodoba, ale tak mówi Pismo i nie tylko Paweł, ponieważ Jezus nakazał modlić się nawet za naszych wrogów..

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme