Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Kategoria: Proroctwa

Wypełnia się proroctwo. Rabin “Izrael zastąpi Amerykę następnym światowym „supermocarstwem”, a Żydzi muszą „przyjąć swoje przeznaczenie”.

” (11) Potem ujrzałem inną Bestię wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. (12) Ona całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i wszyscy jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej …

Wypełnia się proroctwo biblijne. Demon wcielony – Bill Gates – chce testowo zaćmić słońce nad Szwecją.

Ten człowiek nie ma opamiętania i nie przeszkadzają mu miliony nienawidzących go  ludzi.

Ale to ci sami ludzie budowali system korporacjokracji.

Bill Gates po swojej “filantropi” w Afryce i budowaniu systemu elektronicznego zniewolenia chce przetestować zasłonięcie słońca nad szwedzkim miastem …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme